Advertisement
 1. Business
 2. Startups
 3. Business Plans

Jak vytvořit zájmovou skupinu pro lepší průzkum trhu

Scroll to top
Read Time: 11 min

() translation by (you can also view the original English article)

Jedním z nejnáročnějších částí výzkumu trhu je získávání informací od potenciálních zákazníků. Než i navrhnout váš první leták nebo koupit první reklamu, je třeba znát váš cílový trh chce, názory a váhání.

What are focus groups in businessWhat are focus groups in businessWhat are focus groups in business
Cílová skupina je skupina, která shromažďujete diskutovat vše relevantní pro váš podnik. (Obraz zdroj: Envato prvky)

Focus group diskuse může pomoci vám dosáhnout. Mohou pomoci přinést spoustu informací, které vaši zákazníci mohou být váhavé vyvolat, stejně jako poskytnout cennou zpětnou vazbu. Tyto typy výsledků jsou obtížné dosáhnout online nebo prostřednictvím průzkumu.

V tomto kurzu budeme zkoumat otázku co je zájmovou skupinu. Poskytneme vám také s definicemi zájmové skupiny, které funguje v obchodních situacích. Probereme výhody a výzvy systémem zájmovou skupinu. Konečně dozvíte jak plánovat a zájmovou skupinu pro vaše podnikání.

Co je cílová skupina?

Není těžké přijít s definicí zájmovou skupinu. Jednoduše řečeno, cílová skupina je skupina lidí, které shromažďují a vést k probíhající diskusi. Tato diskuse může být o čemkoli týkající se vašeho podnikání, ať už posuzování jejich potřeby nebo získání zpětné vazby na konkrétní produkt. Zde je další situace, kdy zájmovou skupinu mohou přijít vhod:

 • SKF analýzy potřeb. Pokud jste v dřívější fázi vašeho podnikání, kde velmi dobře nerozumíte vaše cílové publikum, zájmovou skupinu může dát dobrým výchozím bodem toho, jaké jsou jejich potřeby.
 • Vstup na nové produkty a služby. Fokusní skupiny můžete také získat předběžnou zpětnou vazbu o nových produktech a službách. V těchto případech je nejlepší vzít prototyp nebo vzorky nových výrobků pro vaše zaměření skupiny zkusit. To vám může pomoci identifikaci problémů a příležitostí před veřejně oznámila své nové produkty.
 • Konkurenční analýza. Pokud chcete vědět, jak vaše podnikání ve srovnání s konkurenty, zájmovou skupinu může také pomoci. Můžete je požádat, aby porovnat produkty, marketingové materiály, které všechny oblasti, kde váš konkurent má výhodu.
 • Značky nebo marketingové zpětnou vazbu. Testování nové slogany a plakáty? Cílová skupina může dát zpětnou vazbu o které marketingové materiály reagují.
 • Testování obchodní nápad. Můžete také použít Fokusní skupiny velmi brzy do fáze rozvoje podnikání. Pokud již máte cílovou skupinu, aby produkty, ale nevím kde začít, zájmovou skupinu může pomoci zúžit své možnosti.
 • Vyplňovat některé mezery v pochopení váš cílový trh. I v případě, že si myslíte, že víte, že váš cílový trh opravdu dobře, může být některé možnosti nebo chování, které nerozumíte. Oni že chtějí konkrétní druh výrobku, ale jakmile ji nabízíte, ne ve skutečnosti kupují. Cílová skupina může pomoci lépe pochopit složité otázky a situace jako je tato.

Toto jsou jen několik scénářů, kde může pomoci zájmové skupiny. Pokud zjistíte, že vaše podnikání potřebuje přeložit některý z výše uvedených situací, zájmovou skupinu by mohlo být pro vás to pravé.

Přínosy cílových skupin pro malé a střední podniky

Je možné získat zpětnou vazbu a otestovat nové nápady prostřednictvím jiné metody, pomocí fokusních skupin má některé jedinečné výhody:

1. non verbální komunikace

To je, kde zájmové skupiny opravdu mají výhodu. Na rozdíl od on-line diskuse nebo přehledů, které příliš spoléhají na písemné vstupní, zájmové skupiny vám umožní číst do non verbální komunikace. Jsme často nevědí o non verbální narážky a chování, které budeme zobrazovat, takže není žádným překvapením, že respondenti nesmí obsahovat tyto ve své písemné odpovědi.

Fokusní skupiny bude schopen uvést, jako jsou položky, které nebo prvky úlovky účastníků oči, jaká témata objevují se zdráhají mluvit a jaká témata je nejvíce vzrušují.

2. otevřené diskuse

Průzkum formáty mají tendenci být omezující. To je obvykle obtížné posoudit esej typ otázek, takže většina otázek se více voleb. Focus group diskuse, na straně druhé, mají tendenci být otevřenější. To umožňuje objevit další kvalitativní informace o co vaši zákazníci potřebují.

Můžete také klást otázky, které jsou stejně široké nebo jako zvláštní, jak se vám líbí. Například Pokud nastavujete svatební plánování podnikání, můžete začít s širší otázkou, jako "Co je nejvíce náročná část plánování vaší svatby?" Pak jakmile účastníci dát odpověď, zeptejte se porovnat ji na jiné problémy, které jste narazili nebo reagovat na odpovědi ostatních lidí ve skupině.

Formát diskuse rovněž usnadňuje získat doplňující informace, například účastníci k objasnění odpovědi nebo vypracovat na bod.

Otevřený charakter diskusí zájmovou skupinu odhalují nevyhnutelně informace, které je nepravděpodobné, že najít v průzkumech a jiné metody výzkumu trhu.

3. k návrhům

Zájmovou skupinu můžete také požádat o konkrétní návrhy. Jsou v nejlepší pozici zjistit změny, které by zlepšilo své zkušenosti s produktem nebo podnikání.

Mějte na paměti, že by neměla následovat své návrhy do písmene. Místo toho se snaží vymyslet záměr pro návrh. Jak sledovat, jako jsou otázky, "proč si myslíte, že tato změna bude zlepšení?" nebo "kolik Tato změna zlepší vaše zkušenosti?" Jejich odpovědi umožňují určit, jaké jsou skutečné problémy. Plus budete vědět, zda návrh stojí za sledování nebo ne.

Výzvy spustit zájmovou skupinu

Jen proto, že cílová skupina diskuse mají výše uvedených výhod, to neznamená, že nepřijdou s jejich nevýhody. Zde jsou některé problémy, může dojít při spuštění zájmovou skupinu, jakož i některé návrhy, jak překonat:

1. náklady

Vzhledem k tomu, zájmové skupiny zahrnují scházení mnoho lidí na místě, je dodáván s nějaké náklady. To může zahrnovat Pronájem konferenční místnosti, občerstvení nebo poplatky pro účastníky, nebo poplatek profesionálního moderátora. Podniky s malým kapitálem, nebo že mají malé marže může mít jen těžko ospravedlnit investice do zájmovou skupinu.

Jedním ze způsobů k vyrovnání nákladů je udržet co nejkratší zájmové skupiny. To může trvat 10 až 15 minut pro účastníky, aby se zahřál, zatímco dobře moderované diskuse nemusí být delší než 90 minut. Můžete se také rozhodnout pro online focus group, která snižuje náklady na přepravu nebo pronájem zařízení.

2. logistika

Jakékoliv setkání více lidí vyžaduje rozsáhlé plánování a koordinaci – zejména v případě, že máte konkrétní obchodní cíle chcete dosáhnout. Kromě identifikace skupiny zaměření cíle a přemýšlením, jak jí dosáhnout, je také třeba najít účastníky, posoudit, jak dobře se vešly váš cílový trh, plánování míst, poskytování pomoci prostředníků a účastníkům a tak dále.

Všechny tyto úkoly mohou zdát ohromující pro majitele malých firem. Vzhledem k tomu že potvrdit úkonů zájmovou skupinu, která je větší nebo složitější, než je potřeba.

3. získání přesné a konzistentní výsledky

Otevřená diskuse v zájmové skupiny mají tendenci vyžadovat další analýzu je proměňovaly v poznatky, které jsou užitečné pro podnikání. Navíc vzhledem k tomu, zájmové skupiny jsou malé, je možné, že budete mít velmi odlišné výsledky napříč několika cílových skupin.

Vzhledem k tomu, zájmové skupiny nejlépe sloužit vaše podnikání během fáze zjišťování – když se snažíte přijít na nějaké odpovědi na složité otázky. Pokud se rozpoznat více kvantitativní a vědecké údaje, jako jsou spotřebitelské trendy, pak bude lépe pomocí průzkumů a dalších přísnější metody výzkumu.

Jak vytvořit užitečné zájmové skupiny pro vaše podnikání

Předtím, než budete dokonce vaše cílová skupina, je třeba mít silný marketingový plán. Marketingový plán vám mohou zajistit, že vaše cílová skupina míří správným směrem. Pokud ještě nemáte marketingový plán, následující Průvodce vás provede procesem:

Jakmile máte svůj marketingový plán na místě, budete vědět, které cíle, budete potřebovat pomoci s – zda má vyžaduje analýzu, konkurenční analýzy, vstup na nové produkty, marketingové zpětnou vazbu, nebo lépe poznat váš cílový trh. Z toho můžete začít plánovat jak vést zájmovou skupinu, která vyhovuje.

1. Vybrat účastníky

Po nastavení cíle zaměření skupiny, jedna z věcí, které potřebujete zjistit je kolik účastníků, které potřebujete, a jak najít a vybrat účastníky.

Zájmové skupiny mají obvykle 8 až 12 členů. Tato velikost udržuje diskuse zvládnutelné, a zároveň dostatečně pestrou. Můžete najít lidi k účasti v cílové skupině prostřednictvím následujícími způsoby:

 • Váš seznam zákazníků. Pokud již máte seznam zákazníků nebo vede, je nejlepší začít odtud. To může ušetřit spoustu času při hledání účastníků, protože začínáte s seznam lidí, kteří jste již zpracováván jako transakce s vaší firmou nějakým způsobem. Také lidé, kteří jste již projevily zájem ve vašem podnikání bude pravděpodobnější, že vám půjčí za malý poplatek. Ale pokud děláte zájmovou skupinu diskuse proniknout na nový trh, je nejlepší vyzkoušet jiné metody namísto.
 • Odkazy. Můžete zeptat přáteli, rodinou a zákazníky odkázat účastníky zájmovou skupinu. Buďte předem se s nimi o cílový trh, co jste hledali a co je smyslem zaměření skupiny.
 • Události. Využijte akcí, které vaše cílové publikum se pravděpodobně nedostaví. Například pokud budete prodávat webové služby k zubaři, hledejte konferencí, seminářů a dalších akcí pro tuto skupinu. Můžete buď zúčastnit se události jako host, ji nebo koordinovat s hostiteli. Události mají navíc tu výhodu, že členy vaší cílové skupiny na stejném místě ve stejnou dobu. Nebylo by třeba koordinovat plány nebo se strachovat o jiné logistické.
 • Umístění reklam. Můžete také umístit inzeráty nutí lidi, aby platí pro zájmovou skupinu. To vám poskytne širší skupiny kandidátů z čeho vybírat. Úkolem bude zajistit, že vaše vybrané účastníky skutečně spadají pod váš cílový trh.

Ačkoli se zájmovou skupinu tak rozmanité, jak je to možné, je důležité zajistit, že každý účastník je součástí cílového trhu. Například pokud vaše podnikání je stravování zkreslen ve vašem městě, zvolte účastníků z různých koutů města, patří do různých věkových skupin a mají různá pozadí. Tím je zajištěno, že budete mít různé perspektivy během diskuse.

Přesto mějte na paměti, že v různorodé skupiny, jednotlivci nepředstavují jejich věkové rozmezí, čtvrť nebo kulturu. Nepředpokládejte, že každý účastník ve skupině pro zaměření je reprezentativní pro celou populaci.

2. Plán diskuse

Kromě získávání účastníků, je také třeba plánovat pro diskuse, které se bude konat. Zde je plodné zájmovou skupinu diskuse vypadá jako:

 • Začíná se dobrý přehled. Účastníkům bude to pár minut zahřát. Použít tento čas je uvítat do diskuse, poskytují přehled o diskuse je pro a nastavit základní pravidla.
 • Má jasný průběh. Dobrá skupina focus má silnou vlak myšlení, který nemá se vykolejit bez ohledu na vstup účastníků. Zatímco někteří účastníci mohou poskytnout zbytečně vyčerpávající vstup, diskuse se vždy zaměřit ke splnění účelu zaměření skupiny. Obvyklý přístup je začít s obecnou otázku a získat konkrétnější odtud.
 • Obsahuje otevřené otázky. Otázek jsou snáze pochopitelné, Toto jsou nejlepší ponechat na průzkumy a jiných zákazníků výzkumné metody, které jsou dále po silnici. Fokusní skupiny bývají nejlepší průzkumné způsobem, takže vaše otázky by měly být průzkumné stejně. Řekněme, že testujete nové datování app. Neptejme se, "jsi by zájem o využití této Seznamovací aplikace?" Zeptejte se jich, "Jak už jste vyzkoušeli, online dating v minulosti?" a následovat "Jak tyto metody pracoval pro vás?" Tím, že žádá tyto otevřené otázky, můžete najít další příležitosti a pochopení, které jste nechtěl přijít s Pokud jste udělal předpoklady o možnostech vašeho účastníků.
 • Umožňuje konkrétní odpovědi. Účastníci měli také dostat šanci poskytovat více zapojit odpovědi jako příklady, stupnice hodnocení, vzpomínky a úvahy. To vám pomůže pochopit hlubší poznatky, které vede k jejich závěry a stanoviska. Například, Neptejme se jen účastníci se cítili o své nové návrhy loga, zeptejte se "Co to připomíná vám?" nebo požádejte je, aby hodnost své návrhy podle svých potřeb.

Je-li vaše cílová skupina diskuse výše uvedených kritérií, budete mít spoustu dat, která mohou pomoci učinit lepší obchodní rozhodnutí.

3. rozhodnout se pro zkušené moderování

Zájmové skupiny by neměla být jako typické neformální skupinové konverzace. V závislosti na své cíle je třeba zajistit, že diskuse vede k výsledku, které potřebujete. To je místo, kde přijde moderátor. Moderátor může být dostatečně pohodlné, přispět, usnadnění diskuse a následné ptejte vést účastníky k naplnění účelu vaší diskuse s účastníky.

Pokud jste nikdy navštěvoval nebo sledoval diskusi zájmovou skupinu, bylo by nejlepší najmout profesionální zpracování této části pro vás. Na základě výzkumu zveřejněné v komunikaci asociace pro informační systémy, tady je to, co je pro úspěšné moderování:

 • Získá informace od účastníků. Výkresu skutečné názory člověka vyžaduje zručnost a dobrý moderátor má to. Jsou schopni porozumět smyslu zájmovou skupinu a převést na řádky výslechu, které budou moci získat užitečné odpovědi.
 • Usnadňuje interakce a diskuse. Dobré moderátory jsou schopni vyzvat skupinové diskuse i od lidí, kteří jsou obvykle vyhrazeny a jsou schopni vyvolat v nich pocit bezpečí, vyjadřovat své názory i bez konsensu skupiny. Zároveň platí moderátor je schopna zaměřit skupiny v případech, když někteří účastníci mohou ovládat konverzaci, nebo nějakým způsobem získá vykolejil v diskusi.
 • Žádné zobrazení rozsudek či zaujatosti. Další klíčovou charakteristikou dobré moderátora je, že oni nejsou úmyslně nebo neúmyslně zkosit výsledky zaměření skupiny. Zůstává vyhrazeno o své vlastní nápady a zdržet se nabízejí své názory o reakcích účastníků.

Vzhledem k jejich roli, moderátoři mohou rozhodovat o úspěchu zájmovou skupinu. Z tohoto důvodu je důležité si najít někoho, kdo má zkušenosti vedení Fokusní skupiny, zejména pro podniky.

Zaměření skupiny použít ve vašem podnikání

Přestože náklady a úsilí, které je potřeba pro běh úspěšného zájmovou skupinu odměny jsou cenné pro podnikání. Budete mít více rozpracované out porozumění trhu, což povede k větší přesvědčivost marketingové materiály, které vaše cílové publikum se bude týkat. Protože tyto potenciální zisky je třeba se ujistit, že vaše cílová skupina diskuse jsou otevřené a dobře-zmírnil. Nyní, když jste se dozvěděl o zájmové skupiny, budete chtít rozhodnout, zda je používat pro vlastní podnikání.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads