7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Small Business

Jak se platit ze své malé firmy

Scroll to top
Read Time: 9 mins

Czech (Čeština) translation by Karel Krkoska (you can also view the original English article)

Když jste se rozhodli stát se majitelem malé firmy, vydělávání peněz nemuselo být vaším jediným cílem, ale byl to pravděpodobně jeden z nich.

Ale často, zejména v počátcích vlastnictví podniku, peníze mohou skončit proudící opačným směrem. Více než dvě třetiny malých podnikatelů investovalo "podstatnou část svých osobních úspor" do svých společností, podle průzkumu American Express.

I majitelé malých podniků platí sami sobě, může to být příležitostné, bez jasné představy kolik si mohou anebo by si měli platit.

How to Pay Yourself From Your BusinessHow to Pay Yourself From Your BusinessHow to Pay Yourself From Your Business
Jak se sami platit ze svého podnikání. (zdroj grafiky)

Tak v tomto kurzu získáte několik tipů, jak se sami platit a ve správném množství.

Podíváme se na různé způsoby, jak platit sami sobě, jak se rozhodnout kolik je dost na základě řady kritérií a jak zajistit, aby byla nalezena rovnováha mezi financováním vašeho podnikání a splnění vašich potřeb.

Také se stručně podíváme na některé právní a daňové důsledky, ale mějte na paměti, že pravidla se velmi liší v různých zemích a v různých situacích, specifické otázky je vždy lepší řešit s profesionály jako právník nebo účetní, který je seznámen s vaší individuální situaci.

1. Pochopení různých způsobů, jak si platit sami

Jako vlastník firmy si můžete platit sami několika různými způsoby. Začněme tím, že definuje hlavní přístupy, které můžete provést. Samozřejmě, že nejsou vzájemně výlučné: můžete skončit s kombinace těchto metod v různých časech.

Jakou metodu zvolíte, bude záviset na různých věcech, jako jak často chcete být placeni, jaký druh společnosti máte a které daňově řešení je pro vás nejefektivnější. Později se podíváme na některé z těchto úvah, ale teď, pojďme si ujasnit definice.

Podíl vlastníka

Když si vezmete  "podíl" z podnikání, je to jednoduchý jednorázový převod z účtu společnosti na vlastní.

Neberte to jako prosté vypsaní sami bianko šeku, nicméně. Musí to být vzato v úvahu, stejně jako jakékoli jiné platby. Bude to odečteno od "jmění vlastníka" v účetní rozvaze. Pokud potřebujete oživit co to je, můžete se podívat na můj návod na čtení rozvahy:

Výplata

S tímhle jste pravděpodobně seznámeni . Je to způsob jak většina pravidelných zaměstnanců dostává zaplaceno, obdrží výplatní pásku se stejnou částkou, každý měsíc nebo jiné dohodnuté období. Jako vlastník firmy můžete také dávat plat sami sobě za práci, kterou děláte.

Dividendy

Dividendy je distribuce části zisku společnosti svým akcionářům. Dividendy jsou obvykle vypláceny v pravidelných intervalech, například jednou nebo dvakrát za rok a mají tendenci být propojena s úrovní zisku. Například společnost může vyplatit 5 % svého zisku  akcionářům každý rok, zachovat zbytek pro investice v budoucnosti.

Pokud jste vlastníkem společnosti, budete jediným akcionářem, takže dividendy půjdou pouze vám. Pokud máte partnery či investory, kteří vlastní kapitálové podíly, bude se nárok  na dividendy rovněž vztahovat na ně. Poznamenejte si také, že dividendy mohou být vyplaceny jen z nerozděleného zisku, takže se budete muset ujistit, že firma nashromáždila dostatek zisku pro vyplacení dividendu (je v pořádku vyplacení nerozděleného zisku z minulých let, i v případě, že jste ve ztrátě v tomto roce).

2. Plaťte sobě ze zisku, ne příjmu

Začněme se základy. Jen proto, že peníze přichází do vašeho podnikání, to neznamená, že je možné je vybrat. Budete mít také výdaje a ty mohou často přijít mnohem později. Můžete dostat zaplaceno od klienta dnes, ale musíte platit nájem kancelářských prostor na konci měsíce a pak zaplatit daňový výměr o několik měsíců později.

Tak to dává smysl platit sami sobě ze zisku, ne příjmu. Jak jsme viděli v poslední části, dividendy mohou být vyplaceny jen ze zisku. Ale bez ohledu na to, jakou metodu zvolíte, měli byste použít zisk jako váš fond z něhož budete čerpat, ne příjmy. Přesvědčte se, zda jsou všechny výdaje zaúčtovány před tím než si vezmete peníze sami.

Pro další informace o rozdílu mezi příjmy a zisky navštivte můj návod na čtení výkazu zisků:

3. Prognóza toku peněz

Zisk však není jediná věc na kterou brát ohled. Potřebujete také zajistit, zda že máte dostatečný tok peněz pro vlastní výplatu. Když vyberete z účtu společnosti a později budete mít málo financí s nimiž platíte obchodní účty, budete muset vložit peníze zpět do společnosti, což by mohla být velmi chaotické a také vytvořit zbytečné daňové povinnosti.

Tak je nejlepší se ujistit, že počítáte se vším a máte malý přebytek bokem v rámci vaší společnosti, pro řešení všech nečekaných výdajů, které přijdou v budoucnu.

Další informace o prognóze vašeho toku peněz a rozdílu mezi ziskem a tokem peněz, naleznete v následujících výukových lekcích:

4. Zvažte vaši právní strukturu a daňovou situaci

Když začínáte podnikat, tak v raných fázích zvolíte právní strukturu. Možná jste nastavili korporaci, partnerství, společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo jste jednoduše zůstali jako jediný majitel.

Taková právní struktura může mít vliv na to jak se budete platit. Například je často výhodné pro majitele firem platit si větší platy, protože si snižují zisk společnosti a proto  je jejich daňový výměr také nižší (ale uvědomte si, že to daňové orgány sledují a ujistí se, že je váš plat rozumný – viz oddíl 7).

Protože existuje mnoho různých právních struktur a jejich daňový režim se tolik liší, nebudu zde zacházet do příliš mnoha podrobností. Jedná se o oblast, kde je nejlepší se poradit s právníkem nebo účetní. Jen mějte na paměti že právní struktura, kterou jste vybrali bude mít dopad na to jak si budete platit, takže je třeba porozumět, jaké dopady to jsou.

5. Plaťte si pravidelně

Pokud jste se rozhodli posílat si plat, samozřejmě to bude pravidelně. Ale i v případě, že jste se rozhodli vybírat podíl vlastníka, je dobrým zvykem mít pro to pravidelný rozvrh. I v případě, že se množství liší podle toho, jaký jste měli zisk, mít rozvrh je dobré pro účely plánování.

Je to také dobré pro vaši osobní situaci. Tvoření rozpočtu může být těžké, když váš příjem kolísá nahoru a dolů; Jak jsem se zmínil v mém kurzu na efektivní tvorbu rozpočtu, je mnohem snazší, když si vytvoříte pravidelný příjem.

Je to obzvláště důležité mít pravidelný rozvrhu, když máte zaměstnance pracující pro vás a mají přístup k účtům. To může být špatné pro morálku, uvidí-li váš personál, že si berete peníze z firmy, kdykoli se vám chce. Je lepší, aby znali váš rozvrh a věděli, že platby jsou legitimní.

Ze stejných důvodů byste měli také mít konkrétní metodiku pro stanovení výše plateb. Na nějaké možnosti, jak to provést,se podíváme v další části.

6. Rozhodněte o způsobu platby a částce

Kolik byste si měli platit z malé firmy? Existuje několik různých způsobů pro stanovení částky, kterou si vyplatíte.

Jeden běžný způsob je se podívat na konkurenční prostředí. Proveďte nějaký výzkum o tom kolik lidé dostávají zaplaceno ve vašem oboru, když řídí firmy nebo dělají stejný druh práce.

V USA můžete najít některé užitečné  benchmarky platů na stránce statistika příjmů malých podniků. Můžete také hledat na stránkách jako Payscale.com. Nezapomeňte vzít v úvahu regionální rozdíly – ve většině zemí existuje velký rozdíl mezi platy v hlavním městě a malém městě.

Další možností je vyplácet si procento zisku. To neznamená, že vaše příjmy musí kolísat se zisky každý měsíc. To může být stále pevná částka, na základě očekávaného zisku za celý rok.

Pokud očekáváte, že vaše podnikání vydělá 100.000 dolarů v tomto roce, můžete se rozhodnout, vzít si polovinu jako plat, což je 50.000 dolarů. Váš plat každý měsíc by byl 50.000 dolarů / 12, neboli $4,167.

Při stanovení výše, je důležité dosáhnout správné rovnováhy mezi vlastní potřebou a investování pro růst. Nechcete být ve finančním napětí, ale také chcete ponechat dostatek peněz v podnikání pro financování svého růstu (stejně jako krytí výdajů, jak již bylo zmíněno dříve).

Pokud jste v raných fázích a zisky jsou stále slabé nebo neexistující, pokuste se minimalizovat množství výběrů. Snad vytvoříte vyrovnaný plán pro vaši firmu nebo vytvoříte alternativní zdroje osobních příjmů k pokrytí očekávaných období předtím, než firma začne generovat dostatečné zisky.

7. Ujistěte se, že to je "Rozumné"

Jak jsem již dříve zmínil, některé právní struktury mohou mít své vlastní daňové důsledky a samozřejmě chcete sami platit daně nejefektivnějším způsobem.

Ale v USA a dalších zemích, daňové orgány se také budou dívat na to, co platíte sobě a ujistí se, že neobcházíte systém. Pokud se vaše mzda zcela vymyká tomu co ostatní lidé ve vašem odvětví dostávají zaplaceno za podobnou práci, může přijít vyšetřování nebo pokuta.

"Rozumné" je samozřejmě těžce definovatelný termín, ale to znamená, že musíte udělat alespoň nějaký výzkum, jak platí jiné společnosti (viz předchozí část) a mít nějaké zdůvodnění platu a jak se vztahuje ke skutečně provedené práci.

8. Vždy nejdřív zaplaťte své zaměstnance

V tomto kurzu jsme mluvili hodně o placení sobě, ale co o některých situací, v nichž byste si platit neměli?

Pokud má vaše společnost finanční potíže a míváte problémy zaplatit účty, asi to bude chtít zastavit na chvíli vlastní mzdu. Rozhodně vaši zaměstnanci musí být zaplaceni před vámi. Jsou-li jejich mzdy pozdrženy a vidí, že si šťastně vyplácíte svoji, můžete očekávat, že rozešlou svoje životopisy do jiných firmy, než skončí den.

Podobně pokud nestíháte splácet úvěr nebo nejste schopný platit faktury dodavatelů, to je pravděpodobně nevhodná doba na vybírání peněz pro vaše osobní použití.

Doufejme, že toto jsou jen dočasné nedostatky, takže budete mít možnost získat své výdělky zpátky, až krize pomine. Pokud máte vážnější problémy s dluhem, viz můj poslední kurz s tipy jak se z toho vykopat:

To jsou některé ze situací, v nichž byste si neměli platit. Obecně platí, že mluvíme o velmi vážné finanční krizi. V každodenních vzestupech a pádech podnikání se však příliš netrapte, udělat si z vlastní mzdy houpačku. Tak dlouho dokud situace není tak zlá, snažte se udržet úroveň v časech dobrých i špatných.

Závěr

V tomto kurzu jste viděli řadu různých přístupů pro to jak si platit. Znáte rozdíl mezi podílem a dividendu, mezi placením sobě z výnosů a zisku, různé metody, které slouží k nastavení platu a mnoho dalšího.

Teď jste v pozici, abyste byli metodičtí a jednotní v tom jak se platíte. V jakémkoli případě a podle toho jakoukoli částku zvolíte,  si můžete být jisti, že jste učinili správné rozhodnutí pro sebe i pro zdraví vašeho podnikání.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.