7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Gmail

Kako u privitku gmaila slati velike dokumente

Read Time: 8 mins
This post is part of a series called Your Ultimate Guide to the Best Gmail Tips and Tricks.
How to Create Email Templates in Gmail: With Canned Responses
How to Combine All Your Email Accounts Into One Gmail Account

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Slanje privitaka preko gmaila (Googlove e-pošte) može biti izvrstan način za dijeljenje informacija. Trebate li poslati originalan dokument ili sliku, sigurno ćete ih htjeti priložiti uz poruku i odmah poslati.

Što ćete, međutim, učiniti ako imate doista veliki dokument za slanje?

Privitak gmail usluge ima veličinu ograničenu na 25 MB, i ako ste ikada pokušali poslati veliki dokument u privitku gmaila znate koliko može biti komplicirano. Mnogi korisnici gmaila ne znaju kako slati velike privitke iako postoje načini da se to izvede. 

U ovom ćemo tutorijalu istražiti osnove korištenja gmail privitaka. Također ćemo se dotaknuti problema na koje nailazimo slanjem jako velikih dokumanata e-poštom. Saznajte kako možete slati stvarno velike dokumente: preko Google Drivea (diska) ili komprimiranjem datoteka (zip datoteka).

Kako poslati velike dokumente preko gmaila (Kratak video)

Pogledajte ovaj kratak video ili proučite pisane upute koje slijede. Saznajte kako koristiti privitke u gmailu i prilagoditi Google Drive (disk) za slanje velikih dokumenata e-poštom.

1. korak: Osnove prilaganja dokumenata u gmail

Možete izravno u elektroničku poruku u gmailu priložiti dokumente koji su manji od 25 MB. Evo kako:

1. Napravite novu poruku

Unutar glavnog gmailovog  prozora kliknite na dugme  Compose da napravite novu poruku.

Create a new message in GmailCreate a new message in GmailCreate a new message in Gmail
Za novu poruku kliknite na dugme Compose u gmailu.

2. Priložite dokument

Dokumenti manji od 25 MB mogu se priložiti izravno uz gmail poruku. Na dnu prozora New Message odaberite ikonu Attach Files (ima oblik spajalice).

Pojavljuje se prozor File Upload

File Upload window in GmailFile Upload window in GmailFile Upload window in Gmail
Za otvaranje prozora File Upload klikom odaberite ikonu Attach Files

Potražite mapu u koju je smješten vaš dokument. Provjerite je li veličina dokumenta manja od 25 MB. Ako prilažete više od jednog dokumenta, tada veličina svih dokumenata zajedno mora biti manja od 25 MB.

Klikom odaberite ime dokumenta koji želite priložiti uz vašu poruku, zatim odaberite Open u donjem desnom kutu prozora File Upload.

Napomena: Ako ne vidite veličinu dokumenta u prozoru File Upload, kliknite na ikonu Change your view u gornjem desnom kutu prozora.

Odabrani dokumenti pojavljuju se kao poveznica u vašoj poruci:

New message with attachment in GmailNew message with attachment in GmailNew message with attachment in Gmail
Privitak gmaila pojavljuje se kao poveznica u vašoj poruci.

Nakon što ste priložili svoj dokument, možete kao i obično, odabrati Send za slanje poruke.

Za više infomacija kako otvoriti i poslati poruku u gmailu pregledajte ovaj koristan tutorijal.

2. korak: Kako riješiti problem ograničenja veličine gmail privitka  

Ako trebate poslati dokument (ili više dokumenata) veličine veće od 25 MB u privitku gmaila postoje dva osnovna načina:

  1. Kao komprimirani dokument Zip File - Komprimirani dokumenti su korisni kada imate mnogo dokumenata veličine iznad 25 MB. Kad te dokumente dodate u zip dokument komprimirate njegovu veličinu.
  2. Pomoću diska Google Drive - Ako je vaš zip dokument veći od 25 MB ili ako imate jedan dokument koji se ne može komprimirati možete preko diska Google Drive priložiti dokument vašoj poruci.

1. Kako poslati privitke kao komprimirane dokumente

Kako bi komprimirali više dokumenata u jedan korištenjem operativnog sustava MS Windows, otvorite File Explorer i pronađite mapu s vašim dokumentima. 

Files to be zippedFiles to be zippedFiles to be zipped
Uz pomoć preglednika File Explorer pronađite dokumente koje treba komprimirati

Označite te dokumenta (tipke CTRL + SHIFT za selektiranje više dokumenata odjednom)

Desnim klikom na selektirane dokumente iz padajućeg izbornika odaberite opciju Send to > Compressed (zipped) folder.

Označeni (selektirani) dokumenti komprimirani su u jedan .zip dokument. Klikom na ime dokumenta možete ga preimenovati.

Zipped filesZipped filesZipped files
Ovi su dokumenti komprimirani u jedan jedini zip dokument.

Za prilaganje ovog komprimiranog dokumenta vašoj gmail poruci slijedite upute iz 1. koraka.

Napomena: Ako imate mnogo velikih privitaka, ili ako ne koristite MS Windows, možda će vam trebati drugo rješenje kojim se nudi veća kompresija poput 7-Zip ili Pea Zip.

2. Kako poslati dokument koristeći Google Drive

Za slanje velikih privitaka ili mnogo dokumenata možete koristiti i Google Drive. Evo kako to možete učiniti:

Prvo kopirajte svoj dokumente na Google Drive. To možete učiniti povlačenjem dokumenata iz prozora preglednika File Explorer u mapu na Google Drive.

Zatim za stvaranje nove poruke u glavnom prozoru gmaila odaberite Compose.

Create a new Gmail messageCreate a new Gmail messageCreate a new Gmail message
Odaberite opciju Insert files using Drive.

Odaberite opciju Insert files using Drive na dnu prozora New Message (izgleda poput trokuta). Otvara se dijaloški okvir Insert files using Drive

The Insert files using Google Drive boxThe Insert files using Google Drive boxThe Insert files using Google Drive box
Označite (select) cijelu mapu ili otvorite mapu da označite pojedine dokumente.

Klikom odaberite mapu u kojoj su smješteni vaši dokumenti privitka Odaberite jednu od sljedećih opcija:

  • Kako bi priložili cijelu mapu kao privitak poruci odaberite Insert u donjem lijevom kutu.
  • Kako bi vašoj poruci priložili jedan dokument iz mape otvorite mapu klikom. Na isti način odaberite dokument koji želite priložiti poruci, te odaberite Insert.

Mapa ili dokument pojavljuju se u vašoj poruci.

Folder attached to GmailFolder attached to GmailFolder attached to Gmail
Priloženi dokument ili mapa prikazani su na dnu prozora.

Kad budete spremni poslati poruku, odaberite Send u donjem lijevom kutu prozora.

3. korak: Kako otvoriti dokument u privitku

Ako ste primili gmail poruku s privitkom možete se pitati kako ju otvoriti.

Prije otvaranja poruke s privitkom uvijek provjerite tko je pošiljatelj. Ako vam pošiljatelj nije poznat obrišite poruku bez otvaranja

Iako se privitci u gmailu automatski skeniraju na viruse, ipak je  moguće da privitak sadrži virus ili malware. 

Ako je poruka iz pouzdanog izvora, vjerojatno je u redu otvoriti i priložene dokumente. Evo kako ćete to učiniti:

1. Kako otvoriti privitak u gmailu

Otvorite poruku klikom na ulaznu poštu (inbox). Poruka se pojavljuje na zaslonu.

Gmail message with Gmail attachmentGmail message with Gmail attachmentGmail message with Gmail attachment
Postavite pokazivač miša iznad slike da se pokažu opcije Download i Save to Drive.

Privitak se pojavljuje na dnu poruke. U ovom je slučaju vidljiva ikona priložene slike.

Postavite pokazivač miša na sliku da se pojave dvije male ikone zajedno s nazivom dokumenta na vrhu. Odaberite ikonu Download lijevo da spremite privitak na računalo. Odabirom ikone Save to Drive desno spremate privitak na Google Drive.

Sada ste spremni pozabaviti se svojim dokumentom iz privitka.

Napomena: Male ikone koje se pojavljuju kada postavite pokazivač miša na privitak mogu biti različite. Na primjer, ako je privitak dokument programa MS Word (.doc), desno će se pojaviti opcija Edit with Google Docs. Ako odaberete Edit with Google Docs imat ćete pristup različitim alatima za uređivanje. 

2. Kako otvoriti komprimirani dokument (.zip) u gmailu

Otvaranje komprimiranog dokumenta u privitku ne razlikuje se mnogo od otvaranja ostalih privitaka. Prvo klikom otvorite poruku da se pojavi na zaslonu.

Gmail message with zipped attachmentGmail message with zipped attachmentGmail message with zipped attachment
Komprimirani dokument pojavljuje se na dnu poruke.

Privitak se pojavljuje na dnu poruke.

Dovedite pokazivač miša na privitak da se pojave dvije male ikone zajedno s nazivom dokumenta na vrhu. Možete koristiti i ove opcije:

  • spremite dokumente na računalo
  • spremite dokumente na Google Drive

Razmotrimo svaku pojedinačno.

Spremanje dokumenata na računalo

Odaberite Download lijevo da spremite privitak na računalo. Komprimirani .zip dokument pojavljuje se dolje lijevo na zaslonu. Odaberite strelicu uz naziv dokumenta da se pokaže padajući izbornik.

Open drop-down menu in GmailOpen drop-down menu in GmailOpen drop-down menu in Gmail
Odaberite strelicu uz dokument za prikaz padajućeg izbornika.

Po "defaultu" komprimirani.zip dokument bit će spremljen u mapu Downloads na računalima s operativnim sustavom MS Windows. Odaberete li opciju Show in folder, File Expolorer otvara i prikazuje komprimiranu mapu u mapi Downloads. Komprimirani dokument možete premjestiti ili kopirati na drugu lokaciju.

Odaberete li opciju Open u padajućem izborniku, File Explorer otvara i prikazuje sadržaj komprimiranog .zip dokumenta.

Extract all option in File ExplorerExtract all option in File ExplorerExtract all option in File Explorer
Da ekstrahirate (izdvojite) sve komprimirane dokumente odaberite Extract, pa ikonu Extract all.

Pojedinačne dokumente možete kopirati u drugu mapu. Možete odabrati opciju Extract u traci da dobijete pristup opciji Extract All. Odabirom opcije Extract All sustav zahtijeva da odredite destinaciju gdje će dokumenti biti ekstrahirani:

Select a destination promptSelect a destination promptSelect a destination prompt
Upišite putanju za mapu u koju želite ekstrahirati dokumente.

Pritisnite dugme Browse da pronađete odgovarajuću mapu u koju ćete spremiti dokumente, a zatim dugme Extract da ekstrahirate dokumente u odabranu mapu.

Spremite dokumente na Google Drive

Dovedite pokazivač miša na ikonu privitka da se pokažu dvije male ikone zajedno s nazivom dokumenta na vrhu.

Zipped attachment with Download and Save to Drive buttonsZipped attachment with Download and Save to Drive buttonsZipped attachment with Download and Save to Drive buttons
Da spremite komprimirani privitak na Google Drive pritisnite ikonicu Save to Drive.

Odaberite ikonicu Save to Drive desno da spremite komprimirani privitak na Google Drive (izgleda poput trokuta).

Napomena: Ako je privitak komprimirani .zip dokument i ne koristite preglednik Chrome najbolje je da ga prvo spremite na svoje računalo kako bi mogli ekstrahirati dokumente. Kad ih jednom ekstrahirate možete ih kopirati na Google Drive. 

Sustav zahtijeva da spremite dokument na svoj Google Drive.

Google drive promptsGoogle drive promptsGoogle drive prompts
Kako bi premjestili komprimirani privitak odaberite poveznicu Organize.

Odaberite poveznicu Organize da premjestite komprimirani privitak u određenu mapu na vaš Google Drive.

Nakon što ste komprimirani privitak spremili na Google Drive trebate još ekstrahirati dokumente. Ako koristite preglednik Chrome, možete koristiti Google's ZIP Extractor utility.

Za korištenje opcije Zip Extractor desnim klikom na dokument u mapi Google Drive otvorite padajući izbornik i odaberite Open with > ZIP Extractor.

Open with ZIP ExtractorOpen with ZIP ExtractorOpen with ZIP Extractor
ZIP Extractor koristite da ekstrahirate komprimirani dokument na Google Drive ako imate preglednik Chrome.

Ako niste dosad koristili ZIP Extractor morat ćete napraviti autorizaciju za pristup vašem Google Driveu. Odaberite dugme Authorize i slijedite upute dok ne završite autorizaciju. Zatim će se od vas tražiti da ekstrahirate dokumente.

ZIP ExtractorZIP ExtractorZIP Extractor
Otvorite dokumente koristeći ZIP Extractor

Odaberite Extract now za ekstrahiranje dokumenata iz komprimiranog privitka .zip.

Jednom kad ste spremili i ekstrahirali dokumente .zip spremni ste pozabaviti se dokumentima u privitku.

3. Kako otvoriti nekomprimirani dokument poslan preko Google Drivea

Klikom otvorite e-poruku da se prikaže na vašem zaslonu.

Message with linked folder in GmailMessage with linked folder in GmailMessage with linked folder in Gmail
Za otvaranje gmailova privitka kliknite na poveznicu (hyperlink).

Poveznica (hyperlink) na privitak na Google Driveu prikazana je na dnu poruke. Odaberite poveznicu. Otvara se Google Drive. Ako je privitak mapa na Google Driveu, ona se otvara: 

Open Gmail folderOpen Gmail folderOpen Gmail folder
Mapa je otvorena i prikazuju se ikone dokumenata.

Sada možete raditi s dokumentima na Googleovom disku, ili ih kopirati na vaš hard disk.

Zaključak

Ako znate da privitak Googleove pošte ima ograničen kapacitet možete pomisliti da je nemoguće koristiti ga za slanje velikih dokumenata. Ipak postoji način slanja privitaka preko Google Drivea ili slanja komprimiranih .zip dokumenata.

U ovom tutorijalu objasnili smo kako elektroničkom poštom slati velike dokumente i kako otvoriti privitak Googleove pošte. Ako projekt na kojem radite zahtijeva slanje velikih dokumenata slijedite upute iz ovog tutorijala.

Kako bi saznali i više o korištenju Google Drivea pogledajte ovaj tutorijal: 

Kompletan vodič za Gmail dostupan je pregledom višedijelne serije pod naslovom Ultimate Beginner's Guide to Using Gmail, ili pregledom ovih tutorijala:

Izvucite najviše koristeći Google Drive i Gmail zajedno 


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.