Unlimited Powerpoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Business
 2. Marketing
Business

Како да се создаде фокус група за подобро истражување на пазарот

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Stefan Nikolov (you can also view the original English article)

Еден од најпредизвикувачките делови на истражување на пазарот е добивање информации од потенцијалните клиенти. Пред да го дизајнирате вашиот прв флаер или да ја купите првата реклама, треба да ги знаете желбите, мислењата и двоумењата на целниот пазар.

What are focus groups in business
Фокус групата е група која се собира за да разговара за нешто што е важно за вашиот бизнис. (Извор на слика:   Енвато Елементи )

Разговорите со фокус групите може да ви помогнат да го остварите тоа. Тие можат да помогнат во изнесувањето на многу информации дека вашите целни клиенти може да се колебаат да ги пренесат, како и да ви дадат вредни повратни информации.  Овие типови на резултати тешко се постигнуваат преку Интернет или преку анкета.  

Во ова упатство ќе го разгледаме прашањето што е фокус група. Ние исто така ќе ви обезбедиме дефиниции на фокус групи кои работат во деловни ситуации.    Ќе разговараме за придобивките и предизвиците од водењето на фокус група. Конечно, ќе научите како да планирате и поставите фокус група за вашиот бизнис.

Што е фокус група?

Не е тешко да се најде дефиниција на фокус-група. Едноставно кажано, фокус група е група луѓе што ќе се соберат и ќе водат кон водена дискусија.    Оваа дискусија може да биде за се што е важно за вашиот бизнис, без разлика дали ги оценувате нивните потреби или добивате повратни информации за одреден производ. Еве ги и другите ситуации кога фокус групата може да ни помогне:

 • ·    Анализа на потребите.   Ако сте во претходната фаза од вашиот бизнис, каде што не ја разбирате вашата целна публика многу добро, фокус-група може да ви даде   добра појдовна точка за тоа што се нивните потреби .
 • Внесување на нови производи и услуги.   Можете исто така да ги користите фокус-групите за да добиете повратни информации за нови производи и услуги.   ·    Во овие случаи, најдобро е да се донесе прототип или примероци од вашите нови производи за вашата фокус група да се обиде. Ова може да ви помогне да забележите проблеми и можности пред јавно да ги објавите вашите нови производи.
 • ·    Конкурентна анализа.   Ако сакате да знаете како вашиот бизнис се споредува со конкурентите, фокус-групата исто така може да помогне. Можете да ги замолите да ги споредат производите, маркетиншките материјали за да најдат области во кои вашиот конкурент има предност.
 • ·    Брендирање или маркетиншки повратни информации.   Испитување на нови слогани или постери? Вашата фокус група може да ви даде повратни информации за тоа на кои маркетинг материјали тие реагираат.
 • ·    Тестирање на бизнис идеја.   Исто така можете да ги користите фокус-групите многу рано во фазата на развој на бизнисот.    Ако веќе имаш целна публика за која сакате да правите производи, но не знаете од каде да започнете, фокус-групата може да ви помогне да ги стесните своите опции.
 • ·    Пополнување на некои празнини во разбирањето на целниот пазар.   Дури и ако верувате дека навистина го познавате вашиот целен пазар, може да има некои избори или однесувања што нема да ги разберете.  На пример, тие би можеле да речат дека сакаат конкретен тип на производ, но откако ќе го понудите, тие навистина не купуваат. Фокус-групата може да ви помогне подобро да ги разберете комплексните прашања и ситуации како овие.

Ова се само неколку сценарија каде фокус групите можат да помогнат. Ако сметате дека вашиот бизнис треба да реши било која од горенаведените ситуации, фокус-групата може да биде вистинска за вас.

Придобивките од фокус групите за мали бизниси

Иако е можно да се добијат повратни информации и да се тестираат нови идеи преку други методи, користењето фокус-групи има некои уникатни предности:

1. Невербална комуникација

Тука фокус групите навистина имаат предност. За разлика од онлајн дискусиите или истражувањата кои премногу се потпираат на пишаниот внес, фокус групите ќе ви овозможат да читате во невербална комуникација.    Честопати сме свесни за невербалните знаци и однесувања што ги прикажуваме, па затоа не е изненадување што анкетираните испитаници не можат да ги вклучат овие во нивните писмени одговори.  

Со фокус-групи, ќе можете да забележите нешта како што елементите или елементите ги фаќаат очите на учесниците, кои теми се појавуваат спремни да разговараат и кои теми ги возбудуваат најмногу.  

2. Отворете дискусии

Формите на анкети имаат тенденција да бидат ограничувачки. Обично е тешко да се проценат прашањата од типот на есеј, па затоа повеќето прашања се повеќекратни. Фокус групата дискусии, од друга страна, имаат тенденција да бидат поотворени. Ова ви овозможува да откриете повеќе квалитативни информации за тоа што им е потребно на вашите клиенти.

Можете исто така да поставувате прашања што се толку широки или специфични колку што сакате. На пример, ако поставувате бизнис за планирање свадба, можете да почнете со широко прашање како што е: "Кој е најпредизвикувачкиот дел од планирањето на вашата свадба?"    Потоа, откако учесниците ќе дадат одговор, можете да ги замолите да ги споредат со другите предизвици со кои се соочуваат или да реагираат на одговорите на другите луѓе во групата.

Форматот на дискусија исто така го олеснува следењето на информациите, како што се бара од учесниците да го појаснат одговорот или да објаснат за некоја точка. 

Поради отворената природа на дискусиите на фокус групите, тие неизбежно откриваат информации кои најверојатно нема да се најдат во истражувањата и другите методи за истражување на пазарот.

3. Добивање предлози

Исто така можете да ја прашате вашата фокус група за конкретни предлози. Тие се во најдобра позиција да знаат кои промени ќе го подобрат своето искуство со вашиот производ или бизнис.

Имајте на ум дека не треба да ги следите сите свои предлози во писмото. Наместо тоа, обидете се да ја разберете намерата зад предлогот. Како следи прашања како што се: "Зошто мислите дека оваа промена ќе биде подобрување?"    или "Колку оваа промена ќе го подобри вашето искуство?" Нивните одговори ќе ви овозможат да ги идентификувате вистинските проблеми. Плус, ќе знаеш дали некој предлог вреди да се следи или не.

Предизвици за водење на фокус група

Само затоа што дискусиите на фокус групи ги имаат погоре бенефициите, тоа не значи дека тие не доаѓаат со свои недостатоци. Еве неколку предизвици со кои може да се соочите кога работите во фокус-група, како и некои предлози за тоа како да ги надминат:

1. Цена

Бидејќи фокус групите подразбираат многу луѓе заедно на едно место, тоа доаѓа со некои трошоци. Ова може да вклучува изнајмување конференциска сала, закуски или такси за учесниците, или такса на професионален модератор.    Бизнисите со малку капитал или кои имаат мали маргини може да имаат потешкотии да ја оправдаат инвестицијата во фокус група.

Еден начин да се надомести цената е да се задржи фокус групите колку што е можно пократки. И покрај тоа што може да потрае 10 до 15 минути за вашите учесници да се загреат, добро модерираната дискусија не мора да биде подолга од 90 минути.    Можете исто така да се одлучите за онлајн фокус група, со што се намалуваат трошоците за превоз или за изнајмување на објекти.

2. Логистика

Секое собирање на повеќе луѓе бара обемно планирање и координација - особено ако имате одредена деловна цел што сакате да ја достигнете. Покрај идентификувањето на целта на фокус групата и сфаќајќи како да го достигнете тоа, исто така треба да ги најдете учесниците, да оцените колку добро тие се вклопуваат во вашиот целен пазар, распоред на места, давање помош на фасилитатори и учесници и така натаму.

Сите овие задачи може да изгледаат преголемо за сопственик на мал бизнис. Поради ова, не се обврзувајте да направите фокус група која е поголема или посложена отколку што е потребно.

3. Добивање точни и конзистентни резултати

Отворените дискусии во фокус-групите имаат тенденција да бараат дополнителни анализи за да ги претворат во увид што е корисен за бизнисот. Исто така, бидејќи фокус групите се мали, можно е да добиете многу различни резултати во неколку фокус-групи.

Поради ова, фокус-групите најдобро му служат на вашиот бизнис за време на фазата на откривање - кога се обидувате да дознаете некои одговори на комплексни прашања. Ако се обидувате да забележите повеќе квантитативни и научни информации, како што се потрошувачките трендови, тогаш ќе ви биде подобро да користите истражувања и други поригорозни истражувачки методи.

Како да создадете корисни фокус групи за вашиот бизнис

Пред да ја планирате вашата фокус група, треба да имате силен маркетинг план. Имајќи маркетинг план може да ви помогне да се осигурате дека вашата фокус група се движи во вистинската насока.    Доколку уште немате план за маркетинг, следните водичи може да ве поминат низ процесот:

Откако ќе го имате вашиот маркетинг план, ќе знаете кои цели ќе ви требаат помош - без разлика дали тоа е анализа на потребите, конкурентна анализа, внесување на нови производи, маркетинг повратни информации или подобро да го запознаете вашиот целен пазар. Од ова, можете да почнете да планирате како да спроведете фокусна група која одговара.

1. Изберете ги вашите учесници

По поставувањето на целите на фокус групата, една од работите што треба да ги разберете е колку учесници ви се потребни, како и како да ги пронајдете и изберете учесниците.

Фокусните групи обично имаат 8 до 12 членови. Оваа големина ја одржува дискусијата податлива, истовремено обезбедувајќи доволно разновидност. Можете да најдете луѓе да учествуваат во вашите фокус-групи преку следните начини:

 • ·    Вашата листа на купувачи.   Ако веќе имате листа на клиенти или води, најдобро е да почнете од таму.    Ова може да ви заштеди многу време во потрага по учесници, бидејќи почнувате со листа на луѓе кои веќе на некој начин сте работеле со вашиот бизнис.    Исто така, луѓето кои веќе покажаа интерес за вашиот бизнис ќе имаат поголема веројатност да ви помогнат за мала надокнада. Но, ако ги правите дискусиите на фокус групата за да се приклучите на нов пазар, најдобро е да пробате други методи наместо тоа.
 • Препораки.   Можете да побарате од пријателите, семејството и корисниците да ги упати учесниците во вашата фокус група. Бидете однапред со нив за целниот пазар што го барате и каква е целта на фокус групата.
 • Настани.   Искористете ги предностите на настаните кои најверојатно ќе ги посетуваат вашата целна публика. На пример, ако продавате услуги за веб дизајн за стоматолози, побарајте конференции, семинари и други настани за таа група. Можете да присуствувате на настанот како гостин, да го спонзорирате или да ги координирате со домаќините.   ·    Настаните имаат дополнителна корист од постоењето на членовите на вашата целна публика во истата локација во исто време. Нема да има потреба за координирање на распоредот или загриженоста за друга логистика.
 • ·    Пост-реклами.   Можете исто така да објавувате реклами, барајќи од луѓето да аплицираат во вашата фокус група. Ова ќе ви даде поширок избор на кандидати. Предизвикот ќе биде во обезбедувањето дека вашите избрани учесници навистина ќе паднат под целниот пазар.

Иако фокусната група треба да биде што е можно поразлична, важно е да бидете сигурни дека секој учесник е дел од вашиот целен пазар. На пример, ако вашиот бизнис е угостителски за родители кои остануваат на домот во вашиот град, изберете учесници од различни делови на градот, припаѓаат на различни возрасни групи и имаат различно потекло.    Ова осигурува дека ќе добиете различни перспективи за време на дискусијата.

Сепак, имајте на ум дека поединци во различни групи не го претставуваат нивниот возрасен период, соседство или култура. Не претпоставувајте дека секој учесник во вашата фокус група е претставник на целото население.

2. Планирајте ја дискусијата

Освен стекнување учесници, исто така ќе треба да планирате за дискусијата што ќе се одржи. Еве што изгледа како плодна дискусија за фокус групи:

 • ·    Почнува со добар преглед.   Ќе ги преземе учесниците неколку минути за да се загрее. Користете го овој пат за да ги пречекате на дискусија, дадете преглед на дискусијата и да поставите некои основни правила.
 • Има јасна прогресија.   Добра фокус група има силен возен став кој не се излегува од шините, без оглед на внесот на учесниците.    ·    Додека некои учесници би можеле да дадат непотребно исцрпен придонес, дискусијата секогаш се пренасочува за да се исполни целта на фокусната група. Вообичаен пристап е да се започне со генеричко прашање и да се добие повеќе специфични од таму.
 • Содржи отворени прашања.   Иако полесно се разбираат прашања со повеќе прашања, тие најдобро се оставаат за истражувања и други методи за истражување на клиентите кои се подалеку од патот.    Фокусните групи имаат тенденција да работат најдобро на истражувачки начин, па и вашите прашања треба да бидат прелиминарни. Да речеме дека сте тестирање на нова апликација за датирање.    Наместо да прашате: "Дали би сакале да ја користите апликацијата за датирање?" прашајте ги: "Како сте се обиделе онлајн датира во минатото?" и да се следи со "Како овие методи работат за вас?"    ·    Со поставување на овие отворени прашања, можете да најдете дополнителни можности и увид дека нема да дојдете ако сте направиле претпоставки за опциите на вашите учесници.
 • Овозможува конкретни одговори.   На учесниците, исто така, треба да им се даде шанса да обезбедат повеќе вклучени одговори како примери, рејтинг на скалата, спомени и рефлексии.    ·    Ова ќе ви помогне да ги разберете подлабоките согледувања што ги доведуваат до нивните заклучоци и мислења.    На пример, наместо само да ги прашате учесниците што се чувствувале во врска со вашите нови дизајни на логото, прашајте: "Што ве потсетува?" или да побарате од нив да ги рангираат вашите предложени дизајни според нивните желби.

Ако дискусијата на фокус групата ги има горенаведените критериуми, ќе имате богатство на податоци кои можат да ви помогнат да направите подобри деловни одлуки.

3. Одлучете за искуствена умереност

Фокусните групи не треба да бидат како типични неформални групни разговори. Во зависност од вашата цел, треба да се осигурате дека дискусијата ќе ве води до исходот што ви треба. Тука доаѓа модератор.    Модераторот може да ги направи учесниците доволно удобни за да придонесат, да ги олеснат дискусиите и да побараат дополнителни прашања кои ги наведуваат учесниците да ја исполнат целта на вашата дискусија.

Ако никогаш не сте посетувале или гледавте дискусии на фокус групи, би било најдобро да ангажирате професионалец за да се справите со овој дел за вас. Врз основа на истражување објавено во   Пораки на Здружението за информациски системи , тука е она што го прави за успешна умереност:

 • ·    Добива информации од учесниците.   Извлекувањето на вистинските ставови на личноста ја стекнува вештината, а добар модератор го има ова.    Тие можат да ја разберат целта на вашата фокус група и да ги претворат во линии на сослушување што ќе можат да извлечат корисни одговори.
 • Олеснува интеракцијата и дискусијата.   Добри модератори можат да поттикнат групна дискусија дури и од луѓе кои обично се задржани и можат да ги направат да се чувствуваат доволно сигурни да ги искажат своите мислења дури и без консензус на групата.    ·    Во исто време, модераторот може да ја рефокусира групата во случаи кога некои учесници би можеле да доминираат во разговорот, или дискусијата на некој начин ќе се оддалечи.
 • Нема прикажување на суд и пристрасност.   Друга клучна карактеристика на добар модератор е тоа што тие не намерно или случајно ги искривуваат резултатите од вашата фокус група. ·    Тие остануваат резервирани за сопствените идеи и се воздржуваат да ги понудат своите мислења за одговорите на учесниците.

Со оглед на нивната улога, модераторите можат да го одредат успехот на вашата фокус група. Поради ова, важно е да се најде некој кој има искуство во спроведување на фокус групи, особено за бизнисите.

Користете фокус групи во вашиот бизнис

И покрај трошоците и напорите потребни за да се води успешна фокус група, наградите се корисни за бизнисот.    Ќе имате повеќе познато разбирање за вашиот пазар, што ќе доведе до поубедливи маркетинг материјали со кои ќе се поврзе целата публика.    Поради овие потенцијални придобивки, треба да бидете сигурни дека дискусиите на фокус групите се отворени и добро модерирани. Сега кога сте научиле за фокус-групи, подготвени сте да одлучите дали да ги користите за сопствен бизнис.  

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.