7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Business
 2. Business

Како да вработам работници со посебни потреби (+5 бизнис бенефиции)

Read Time: 13 mins
This post is part of a series called The Complete Small Business Human Resources (HR) Guide.
15 Important HR Basics for Every Small Business Owner
10 Best HR Software Solutions for Your Small Business (2018)

Macedonian (Македонски јазик) translation by Stefan Nikolov (you can also view the original English article)

Денес е Меѓународниот ден на лицата со попреченост, назначен од Обединетите нации како ден за промовирање на правата на лицата со посебни потреби насекаде низ светот. Поконкретно:

"Таа има за цел да ги промовира правата и благосостојбата на лицата со посебни потреби во сите сфери на општеството и развојот и да ја зголеми свеста за состојбата на лицата со инвалидност во секој аспект на политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот".

Едно од најважните области во кои сите можеме да напредуваме во корист на лицата со посебни потреби и општеството во целина е на работното место. Иако еден од секои пет луѓе во светот има попреченост, дискриминацијата е распространета. Еве неколку статистички податоци земени од оваа шокантна компилација:

 • Стапката на сиромаштија за лицата со инвалидност е 47%.
 • Стапката на вработеност за лицата со посебни потреби од работоспособна возраст е само 35%, во споредба со 78% за не-инвалидните лица
 • Околу еден од четворица лица со попреченост ќе се соочат со најмалку еден инцидент на дискриминација секој ден.
 • 38% од луѓето веруваат дека некој со попреченост е товар на општеството.
 • Во Велика Британија, се проценува дека повеќе од 100 злосторства од омраза се вршат секојдневно против лица со попреченост.

Значи, што можете да направите за да ги промовирате правата и благосостојбата на лицата со попреченост? Па, ако водите бизнис или сте во позиција да ангажирате луѓе, важна работа што можете да направите е да им дадете можности на работниците со посебни потреби.

Hiring disabled workersHiring disabled workersHiring disabled workers
Вработувањето на работниците со посебни потреби е добра деловна практика. (Извор на слика)

Добрата вест е дека ова е вистинската работа - не само од етичка гледна точка, туку и од строго бизнис перспектива.

Во ова упатство, ќе прејдеме на некои од придобивките од ангажирањето на работници со посебни потреби, а потоа ќе разгледаме како можете да го направите тоа ефективно. Ќе го разгледаме процесот на вработување, некои стратегии за задржување и некои успешни приказни од компаниите кои имаат направено добра работа во оваа област.

1. Придобивките од ангажирање на работници со посебни потреби

Еве пет едноставни причини зошто во вашите интереси е да вработите луѓе со попреченост.

Силни перформанси

Повеќето анкети покажаа дека работодавачите многу ги оценуваат перформансите на своите вработени со посебни потреби. Покрај тоа, вработените со посебни потреби имаат поголема евиденција за присуство и подобри стапки на задржување.

На пример, една студија од страна на Институтот за корпоративна продуктивност (I4CP) откри дека:

 • Повеќе од три четвртини од работодавачите ги оценија вработените со интелектуални и развојни пречки (ИДД) добри или многу добри за факторите на изведба.
 • 73% пријавиле позитивно искуство при вработување на лица со IDD.
 • Врвните квалитети на вработените со ИДД беа зависноста (89%), интеграцијата со соработниците (87%) и мотивацијата (86%).И според ОН:

И според UN:

"Националните студии за вработување, вклучително и 30-годишната анализа од DuPont de Nemours, покажуваат дека лицата со попреченост имаат еднакви или повисоки оценки за перформансите, подобри стапки на задржување и помалку отсуство од работа".

Го проширува талентот

Како што секој работодавец знае, наоѓањето на вистинската личност за отворена позиција може да биде тешко. Тоа е уште потешко кога ќе го намалите значителниот процент од работната сила од вашиот талент базен, било намерно или ненамерно, поради попреченост што не може да влијае на нивната способност да ја завршат работата.

Има милиони луѓе со посебни потреби кои се квалификувани да работат, но се потценети од многу работодавачи. Значи, можете да ги најдете луѓето со вештини и квалификации - и со мотивација и други квалитети споменати во студијата I4CP погоре, кого вашите конкуренти може да се занемарат.

Поврзете се со вашите клиенти

Погоди што? Многу од вашите потенцијални клиенти се оневозможени исто така. Можете да им служите подобро ако имате работна сила која ја одразува целосната разновидност на пошироката заедница.

Вработените со хендикеп не само што ќе можат да прикажат слика која им одговара на лицата со попреченост, туку и тие ќе можат да сугерираат едноставни подобрувања - како што е достапен веб-сајт или појасни знаци во вашата продавница-што инаку може да ги превидиш.

Според информативниот лист на ОН:

"Вработените со попреченост се однесуваат подобро на клиенти со попреченост. Во Соединетите Американски Држави, ова претставува 1 милијарда долари во годишното агрегирано потрошувачко трошење. "

Искористете ги придобивките од различноста

Во претходниот напис во нашата серија за разновидноста на работното место, ги разгледав придобивките од промовирањето на различноста во вашиот бизнис.

Излезе дека има многу видливи придобивки, како што се:

 • зголемување на иновативноста
 • постигнување на подобро одлучување
 • правејќи повеќе пари
 • подобрување на вашата репутација
 • и повеќе

Попреченоста е една од клучните димензии на различноста на работното место, така што со зголемување на застапеноста на лицата со посебни потреби во вашиот бизнис, придонесувате за севкупната разновидност на работното место и се подигнувате за да ги добиете тие придобивки.

Земете даночни кредити и други стимулации

Во некои земји, може да се квалификувате за владини стимулации ако вработувате работници со посебни потреби.

На пример, во САД, кредитот со инвалидски пристап, одбивање на данокот за отстранување на бариерите и даночниот кредит за работна можност, сите нудат финансиски поттик за компаниите кои ги отстрануваат бариерите за вработување за лицата со посебни потреби. Повеќе информации се достапни на веб-страницата на IRS, и ако се наоѓате на друго место, можете да барате слични детали во вашата земја.

Овие стимулации генерално не се доволно големи за да се квалификуваат како единствена причина да ангажираат лица со посебни потреби, но тие даваат убав засладувач кога се комбинирани со другите причини погоре.

Има повеќе ...

Има многу повеќе причини да се вработи луѓе со посебни потреби. Еве ги првите, според студијата на Институтот за корпоративна продуктивност (I4CP). "IDD" се залага за интелектуални и пречки во развојот.

Reasons for hiring people with IDDReasons for hiring people with IDDReasons for hiring people with IDD

2. Како да вработам работници со посебни потреби

Значи, ако сакате да ангажирате хендикепирани работници, како да одите за тоа?

Преработи ги своите реклами за работа

Додека дел од исклучувањето на лицата со посебни потреби од работното место се должи на директна дискриминација, некои од нив се должи и на едноставни грешки.

На пример, во вашите огласи за работа, дали правите некоја од овие грешки кои можат да исклучат некои квалификувани кандидати со посебни потреби?

 • барајќи возачка дозвола при возење не е клучна за улогата
 • објавувајќи го на веб-страница која не е целосно достапна
 • користејќи мал фонт
 • не нуди алтернативни формати за апликации

Можете да најдете повеќе предмети како ова во делот 4.1 од овој водич на Владата на Обединетото Кралство.

Исто така внимателно размислете за јазикот на рекламата, која може ненамерно да исклучи одредени групи. Алатките како Textio може да ви помогнат да станете свесни за тоа.

Партнер со организации поврзани со попреченост

Одете каде што е вашата целна публика. Доколку соработувате со организации за застапување, тие можат да ве поврзат со квалификувани кандидати, да ве известат за најдобриот пристап за преземање и многу повеќе.

Можете, исто така, да посетувате саеми за работни односи и конференции поврзани со попреченост, да објавувате реклами во списанија или на веб-страници што ги произведуваат организации за застапување за попреченост или да најдете конкретни работни одбори како што е Програмата за регрутирање на работна сила во САД, владина програма која ги поврзува работодавачите со студенти и неодамнешните дипломци со посебни потреби.

Креирај Политика за еднакви можности

Ова е основно, но малите бизниси можеби немале претходно да го разгледале. Ако навистина имате политика за инклузивно вработување, тогаш објавете ја нанапред. Креирајте политика за еднакви можности, објавете ја на вашата веб-страница и обратете се на тоа во сите ваши материјали за вработување.

За повеќе информации за ова, како и за други совети за вработување, погледнете го следново упатство:

И можете да најдете повеќе ресурси за вработување на работници со посебни потреби на веб-сајтот на Друштвото за управување со човечки ресурси.

Бидете сигурни дека процесот на интервју е фер

Друга област каде што можете ненамерно да ги исклучите луѓето е во процесот на интервју.

На пример:

 • Ако ви требаат луѓето да направат тест, дали им давате однапред известување и им дозволуваат на луѓето да го земат во различен формат ако е потребно?
 • Дали ви поставувате прашања кои се фокусирани директно на перформансите на функцијата за работа?
 • Дали правите претпоставки за тоа како хендикеп ќе го спречи лицето да ги заврши одредени задачи, или им давате шанса да покажат што можат да направат?

Можете да најдете одличен водич за процесот на интервју на веб-страницата на EARN.

3. Како да се создаде инклузивно работно место и да се подобри задржувањето

Секако, ангажирањето на работници со посебни потреби не значи ништо ако тие заминат веднаш. Иако, како што видовме, работниците со посебни потреби генерално имаат високи стапки на задржување, сепак ќе треба да преземете некои мерки за да бидете сигурни дека вашето работно место е добредојдено. Овој дел ве води низ што да правиш.

Подобрувања за пристапност

Работодавците често се загрижени поради трошоците за сместување на лицата со посебни потреби. Трошоците се тесни, а сопствениците на бизниси не сакаат да пренасочат голем дел од профитот за да направат промени на работното место.

Но, добрата вест е дека трошоците генерално се многу пониски отколку што мислите. Од овој информативен лист на ОН, повторно:

"Истражувањето на работодавачите од 2003 година покажа дека трошоците за адаптација за сместување на вработените со попреченост биле 500 долари или помалку. 73% од работодавачите објавија дека нивните вработени воопшто не бараат специјални услови. "

Размисли за тоа. Колку навистина би чинело да се инсталира рампата на влезот во вашата канцеларија, или да се обезбеди софтвер за читање на екранот или модифицирани телефони? Кога ќе го разгледате во контекст на вкупните трошоци за ангажирање на нов вработен, секое сместување што треба да го направите најверојатно ќе биде многу мал дел од целокупната пита.

Корисни водичи на Владата на Велика Британија за вработување на лица со посебни потреби препорачуваат следниве едноставни подобрувања:

 • правејќи промени во работниот модел на инвалидното лице
 • обезбедување обука или менторство
 • правејќи измени во просториите
 • осигурувајќи дека информациите се обезбедуваат во достапни формати
 • модифицирање или стекнување на опрема
 • овозможувајќи дополнително време за време на изборот "тестови"

Има широк спектар на попречености таму, така што стратегии за правење на вашето работно место се разликуваат премногу. Можете да направите многу истражувања за да се подготвите однапред, а потоа да работите во соработка со вашиот нов вработен за да дознаете што им треба и да им го дадете.

Можете исто така да најдете корисен образец на веб страната на владата на Онтарио за креирање на индивидуален план за сместување.

Промени во ставовите

Анкетата по истражувањето покажа дека нашите општества се уште се распространети со предрасуди кон лицата со посебни потреби. Значи, тоа е доста неизбежно дека некои од овие предрасуди верувања ќе постојат во вашите членови на персоналот. Можете дури и да ги задржите некои од нив сами, без разлика дали сте свесни за нив или не.

Значи, како и правење физички и технолошки прилагодувања, исто така ќе треба да се едуцирате себе си и вашиот персонал за да се осигурате дека ќе се вклучите во продуктивни односи и ќе добиете максимум од своите нови вработени.

Постојат некои авто-тестови што можете да ги направите онлајн, како што е Харвардскиот имплицитен пристрасност, кој ќе ви помогне да ги идентификувате несвесните предрасуди или беспомошни ставови кон лицата со посебни потреби. Исто така можете да контактирате со непрофитни организации во вашето подрачје за да организирате обука каде што е потребно.

Исто така постојат и некои одлични онлајн ресурси за подобрување на вашата свест, како што се Помош на работодавачи и ресурси мрежа за инклузија на инвалидите (EARN), финансирани од страна на Министерството за труд на САД.

Проверете ја страната на страницата за однесување на свеста, на пример. Тоа е одлично резиме на некои од бариерите за пристапност на работното место, како што се:

 • Штета. Луѓето се жалат на вработените и како резултат на тоа го поддржуваат.
 • Херојско обожување. Луѓето сметаат дека лицето со попреченост живее самостојно за да биде "посебно".
 • Мулти-сензорно влијание. Луѓето претпоставуваат дека хендикепот на работникот влијае врз неговите или нејзините други сетила.
 • И повеќе.

Страницата исто така се поврзува со понатамошни ресурси за уредување на обуката за попреченост за попреченост во вашето работно место.

4. Успешни приказни

Да завршиме со тоа што ќе погледнеме неколку компании кои имаат приоритет при вработувањето и задржувањето на работниците со посебни потреби. Како тоа го направиле, и кои се придобивките? Еве неколку примери.

Ернст и Јанг

Консалтингот и сметководствениот гигант Ernst & Young (EY) беше создаден од основач со посебни потреби. Артур Јанг беше глув и имаше слаб вид, поради што не можеше успешно да се практикува како адвокат во судницата. Значи, тој се сврте кон сметководство и постигна огромен успех.

Во овие денови, EY има посебни програми за вработените со посебни потреби, како што се EY AccessAbilities и мрежата за шампиони на способностите.

Лидер на стратегија за стратегии Лори Б. Голден изјави Хафингтон пост:

"Истражувањата исто така покажаа дека организациите кои вработуваат лица со попреченост имаат повисок морал и ангажираност на вработените, за кои знаеме дека профитираат. Конечно, луѓето со посебни потреби често имаат одлични вештини за решавање на проблеми и степен на приспособливост, кои се особено важни во денешното брзо менување на деловното опкружување. "

Dover Downs Hotel & Casino

Ајде да се упатиме кон Делавер сега, каде што Dover Downs Hotel & Casino формира партнерство со Аутизм Делавер и неговата Продуктивна можности за работа и рекреација (POW & R) програма.

Започна со добивање на тренери за работа од аутизам Делавер за да ги разгледаат отворените позиции, што доведе до тоа една млада возрасна личност со онеспособеност да биде ставена на работа во Довер Даунс, која соодветствуваше на нејзините вештини. Програмата растеше, а денес фирмата вработува 12 лица во аутизмот спектар. Компанијата, исто така, води летна камп за деца со посебни потреби, за да им помогне да испробаат одредена работа на привремена основа.

Потпретседателот на Довер Даунс, Питер Бредли, изјави за Еарн:

"За Довер Даунс, вработувањето на лица со попреченост е победа / победа. Имаме стекнато високо продуктивни, сигурни вработени преку практиката - сите со прилично мали прилагодувања или промени во начинот на кој работиме. "

Јужна Дакота Трговија на мало

Конечно, тука е одлично видео кое прикажува некои дневни приказни за лицата со посебни потреби кои работат на мали бизниси во Јужна Дакота.

Тоа е потсетник на едноставната вистина дека работниците со посебни потреби навистина не се толку различни од другите работници. Тие можат да направат многу работа, а во некои случаи можат да ги направат многу добро. Како еден од сопствениците на бизнис вели:

"Јас не го гледам ова како ни дава можност за него. Гледам како тој нуди ни можност. "

Ако сакате да прочитате или да гледате повеќе успешни приказни, проверете ја страницата на EARN.

Заклучок

Во ова упатство, бевме преку неколку совети за вработување на работници со посебни потреби. Ние ги разгледавме некои придобивки од тоа за вашиот бизнис, а потоа ги испитавме оревите и завртките за ангажирање и задржување. И, конечно, видовме неколку успешни приказни од различни компании.

Во нашата серија можете да најдете уште неколку совети и совети за разновидноста на работното место и за човечки ресурси за мали бизниси. Или проверете ги овие корисни ресурси:

Што правиш за да го одбележи Меѓународниот ден на лицата со попреченост? Дозволете ни да знаеме во коментарите.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.