7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Small Business

Како да се платите од вашиот мал бизнис

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Macedonian (Македонски јазик) translation by Stefan Nikolov (you can also view the original English article)

Кога одлучивте да станете сопственик на мал бизнис, правењето пари можеби не беше твојата единствена цел, но веројатно беше една од нив.

Но, честопати, особено во раните денови на деловна сопственост, парите можат да завршат на друг начин. Повеќе од две третини од сопствениците на мали претпријатија инвестираат "значителен дел од нивните лични заштеди" во нивните компании, според истражувањето на American Express.

Дури и кога самите сопственици на мали бизниси самите плаќаат, тоа може да биде на повремена основа, без јасно разбирање на тоа колку тие можат и треба да се платат.

How to Pay Yourself From Your BusinessHow to Pay Yourself From Your BusinessHow to Pay Yourself From Your Business
Како да се платите од вашиот бизнис. (графички извор)

Така, во ова упатство ќе добиете неколку совети за тоа како да си ја платите вистинската сума.

Ќе ги разгледаме различните начини на плаќање на себеси, како да одлучиме колку е доволно врз основа на низа критериуми и како да се осигураме дека ќе го достигнете вистинскиот баланс помеѓу финансирањето на вашиот бизнис и задоволување на вашите лични потреби.

Исто така, ќе земеме краток осврт на некои правни и даночни импликации, но имајте на ум дека правилата се разликуваат многу во различни земји и во различни ситуации, така што за специфични прашања секогаш вреди да добиете професионален совет од адвокат или сметководител кој е запознаени со вашите индивидуални околности.

1. Разбирање на различните начини на исплата на себе

Како сопственик на бизнис, можете да се платите на неколку различни начини. Да почнеме со дефинирање на главните пристапи што може да ги преземете. Се разбира, тие не се меѓусебно исклучуваат: може да завршите со користење на комбинација на овие методи во различни периоди.

Кој метод што ќе го одберете ќе зависи од голем број работи, колку често сакате да бидете платени, каков тип на компанија што ја извршувате, и кое решение е поефективно за вас. Подоцна ќе ги разгледаме некои од овие размислувања, но засега, да ги разјасниме дефинициите.

Извлекување на сопственикот

Кога ќе земете "нерешено" од бизнисот, тоа е едноставна, еднократна дистрибуција од сметките на компанијата на своја.

Не мислам на тоа како едноставно да си напишеш бела проверка, сепак. Тоа мора да биде објавено, исто како и секое друго плаќање. Таа ќе биде извадена од сметката на "сопственички капитал" на билансот на состојба. Ако ви треба освежување за она што е, можете да се вратите на мојот туторијал при читање на билансот на состојба:

Плата

Веројатно сте запознаени со овој. Тоа е начинот на кој повеќето редовни вработени се платени, примајќи плата за ист износ секој месец или друг договорен период. Како сопственик на бизнис, можете исто така да си платите плата за работата што ја правите.

Дивиденда

Дивиденда е дистрибуција на дел од добивката од компанијата на нејзините акционери. Дивидендите обично се плаќаат по редовен распоред, како што се еднаш или двапати годишно, и имаат тенденција да бидат поврзани со нивото на профит. На пример, една компанија може да плати 5% од добивката на акционерите секоја година, задржувајќи го остатокот за инвестирање во идниот раст.

Ако ја поседувате компанијата целосно, ќе бидете единствениот акционер, па дивидендите ќе одат само за вас. Ако имате партнери или инвеститори кои поседуваат капитал, тие исто така ќе имаат право на дивиденди кога ќе бидат платени. Исто така, забележете дека дивидендите може да се платат само од задржаната добивка, па затоа мора да бидете сигурни дека компанијата има акумулирано доволно профит за да ја исплати дивидендата (во ред е да платите задржана добивка од претходните години, дури и ако сте направиле загуба оваа година).

2. Плаќај се од добивка, а не приходи

Да почнеме со основите. Само затоа што парите доаѓаат во вашиот бизнис, тоа не значи дека е достапно за вас. Исто така ќе имате трошоци за плаќање, и тие често може да дојдат многу подоцна. На пример, може да бидете платени од клиентот денес, но на крајот од месецот треба да платите кирија на вашиот канцелариски простор, а потоа да добиете даночна сметка да платите неколку месеци подоцна

Значи, има смисла да се плаќате од профит, а не приходи. Како што видовме во последниот дел, дивидендите може да се платат само од профит. Но, без разлика кој метод ќе го одберете, треба да го искористите профитот како вашиот басен, од кој ќе нацртате плаќања, а не приходи. Бидете сигурни дека сите ваши трошоци се пресметани пред да земете пари за себе.

За повеќе детали за разликата помеѓу приходите и профитот, видете го моето упатство за читање на билансот на успех:

3. Прогнозирајте го вашиот готовински тек

Меѓутоа, профитот не е единственото внимание. Исто така треба да бидете сигурни дека имате доволно готовински тек за да се платите. Ако земете нерешено од средствата на компанијата, а подоцна не најдете пари за да платите сметки за бизнис, можеби ќе треба да вратите пари во компанијата, што може да биде многу неуредна и исто така да создаде непотребни даночни обврски.

Затоа, најдобро е да бидете сигурни дека сте учествувале во сè и да имате мал вишок издвоен настрана од вашата компанија за да ги прилагодите сите неочекувани трошоци што доаѓаат во иднина.

За да дознаете повеќе за прогнозирање на вашиот паричен тек и разликата помеѓу паричниот тек и профитот, видете ги следниве упатства:

4. Размислете за вашата правна структура и даночна ситуација

Кога ќе го поставите вашиот бизнис, или барем во раните фази, избравте правна структура. Можеби сте поставиле како корпорација, партнерство, друштво со ограничена одговорност (ДОО), или можеби едноставно ги оставивте работите едноставни и останаа трговец поединец.

Таа правна структура може да направи разлика во начинот на кој самите плаќате. На пример, честопати е корисно за сопствениците на корпорациите да платат поголеми плати, бидејќи ја намалуваат добивката на компанијата и затоа нејзината даночна сметка (иако треба да се свесни дека даночните власти внимаваат на ова и ќе сакаат да осигураат дека вашата плата е разумно - види дел 7)

Бидејќи различните правни структури и нивниот даночен третман толку многу се разликуваат од јурисдикција, нема да одам во премногу детали овде. Ова е област каде што е најдобро да се консултирате со вашиот адвокат или сметководител за конкретни совети. Само имајте на ум дека правното лице што сте го одбрале ќе има импликации за тоа како ќе се платите, така што треба да разберете што се овие импликации.

5. Чувајте ги вашите исплати за себе редовно

Ако одлучите сами да платите плата, се разбира, тоа ќе биде редовно плаќање. Но, дури и ако одлучите да се држите со земање на сопственикот, добро е да имате редовен распоред за тоа. Дури и ако износот варира во зависност од тоа колку профит сте го направиле, редовниот распоред е добар за цели на планирање.

Исто така е добро за вашата лична ситуација. Буџетирањето може да биде тешко кога вашиот приход е нагоре и надолу; како што споменав во мојот туторијал за ефикасно буџетирање, тоа е многу полесно кога ќе се создаде редовен приход.

Особено е важно да имате редовен распоред кога имате други вработени кои работат за вас и тие имаат пристап до сметките. Тоа може да биде лошо за моралот ако вашиот персонал ве гледа да земате пари од компанијата кога се чувствувате како што е тоа. Подобро е да знаат што е вашиот распоред, така што тие знаат дека плаќањата се легитимни.

Од истите причини, исто така, треба да следите специфична методологија за одредување на висината на плаќањата. Ќе разгледаме некои од можностите за тоа во следниот дел и одговорете на прашањето.

6. Одлучете за начинот на плаќање и износот

Колку треба да се платите од вашиот мал бизнис? Постојат неколку различни пристапи кои можете да ги преземете за да го поставите износот што го плаќате сами.

Еден заеднички пристап е да се разгледа конкурентскиот пејзаж. . Дали некои истражувања за она што луѓето се платени во вашата индустрија, или да се кандидира компании или да се направи вид на работа што го правите.

Во САД, можете да најдете некои корисни репери за плата на страницата за Статистика за приходите на Мал бизнис администрација. Можете исто така да пребарувате на веб-страница како Payscale.com. Не заборавајте да ги земе предвид регионалните разлики - во повеќето земји, постои голема разлика меѓу платите во главниот град и еден мал град.

Друга опција е да си платиш процент од профитот. Тоа не значи дека вашиот приход треба да се менува со вашиот профит од месец до месец. Cепак, тоа би можело да биде фиксен износ, но врз основа на тоа што очекувате вашиот профит да биде цела година.

Ако очекувате вашиот бизнис да оствари профит од 100.000 долари оваа година, на пример, може да одлучите да ја земете половина од платата, па тоа е 50.000 долари. Твојата плата секој месец ќе биде $ 50,000 / 12, или $ 4,167.

При поставувањето на износот, важно е да се добие вистинска рамнотежа помеѓу задоволување на вашите непосредни потреби и инвестирање за раст. Вие не сакате да ставате финансиски стрес врз себе, но исто така сакате да оставите доволно пари во бизнисот за да го финансирате својот раст (како и покривање на трошоците, како што беше споменато погоре).

Ако сте во раните фази и профитите се сé уште слаби или непостоечки, обидете се да ја минимизирате износот што ќе го извадите. Се надеваме дека сте создале план за пауза за вашиот бизнис и издвоивте заштеди или создадовте алтернативни извори на личен доход за да го покријате очекуваниот период пред компанијата да почне да генерира доволно профит.

7. Бидете сигурни дека е "разумно"

Како што споменав претходно, одредени правни структури може да имаат свои даночни импликации и, се разбира, сакате да се платите на најефикасен начин.

Но, во САД и во други земји, даночните власти, исто така, ќе размислат за она што го плаќате за да бидете сигурни дека не си играте на системот. Ако вашата плата се чини дека не е во согласност со она што другите луѓе во вашата индустрија се платени за слична работа, тогаш може да најдете истрага или казна доаѓаат на вашиот начин.

"Разумен" е, се разбира, доста тежок термин за одредување, но тоа значи дека треба да направите барем некои истражувања за тоа што другите компании плаќаат (видете го претходниот дел) и да имате некое оправдување за вашата плата и како тоа се однесува на вистинската работа што ја правите.

8. Секогаш плаќај ги своите вработени прво

Во овој туторијал, ние зборувавме многу за да се плаќаме, но што е со некои од ситуациите во кои не треба да се платите?

Ако вашата компанија е во финансиски потешкотии и се обидувате да ги платите сметките, тогаш можеби ќе сакате да ја задржите сопствената плата на чекање за некое време. Секако вашите вработени треба да бидат платени пред вас. Ако нивните плати се одложени и тие ве гледаат дека сте среќно собирање на твое, можете да очекувате да ги видат испраќањето на нивните резимеа на други фирми пред денот да е надвор.

Слично на тоа, ако заостанувате со отплата на кредитот или не можете да плаќате фактури за добавувачи, веројатно е лошо време да се земаат пари за ваша лична употреба.

Се надевам дека ова се само привремени недостатоци, така што ќе можете да ги вратите вашите плати на вистинскиот пат кога ќе помине кризата. Ако се посрещате сериозно со долг, погледнете го мојот неодамнешен туторијал за совети за ископување:

Ова се неколку ситуации во кои не треба да се платите. Во принцип, зборуваме за доста сериозна финансиска криза. Меѓутоа, во секојдневните подеми и падови на бизнисот, не грижете се да направите свој платен клисура. Се додека ситуацијата не е толку лоша, обидете се да го одржите нивото во добри времиња и лошо.

Заклучок

Во ова упатство, сте виделе голем број различни пристапи за плаќање себе. Вие ја знаете разликата помеѓу нерешено и дивиденда, помеѓу плаќањето на себе од приходите и профитот, различните методи што можете да ги користите за да ја поставите вашата плата и многу повеќе.

Вие сте сега во позиција да бидете повеќе методични и конзистентни во начинот на кој самите плаќате. Без разлика кој пристап ќе го одберете и за кој износ ќе одлучувате, можете да бидете сигурни дека сте направиле правилна одлука и за себе и за здравјето на вашиот бизнис.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.