Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft PowerPoint

Како да ги печатите слајдовите во PowerPoint (целосен водич)

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called How to Use PowerPoint (Ultimate Tutorial Guide).
How to Embed Excel Files and Link Data into PowerPoint
How to End Your PowerPoint Presentation With a Strong Close (In 2020)

Macedonian (Македонски јазик) translation by Andrijana Mitevska (you can also view the original English article)

Честопати презентациите во PowerPoint се споделуваат на проектор или на екран, но некогаш можеби ќе треба да направите печатени копии за вашата публика. Би било добро да имате физичка копија од презентацијата што ќе послужи како референца. 

Кога станува збор за печатењето слајдови во PowerPoint, постојат три основни формати во коишто можете да ги печатите вашите слајдови:

  • Слајдови на цела страница – во основа, ова е истиот приказ како и стандардниот во Power Point, едноставно се печати секој слајд на посебна страница.
  • Страници со белешки – ако ја користите важната функционалност Белешки за говорници (Speaker Notes) за да додадете потсетници за она што ќе го кажувате, можете да испечатите страници со белешки за да ги имате покрај вас додека зборувате на подиумот. 
  • Летоци – можете да заштедите хартија и печатарска боја со тоа што ќе испечатите летоци, кои опфаќаат повеќе слајдови на истата страница со простор за пишување белешки. 
3 formats for printing PowerPoint presentations3 formats for printing PowerPoint presentations3 formats for printing PowerPoint presentations
Во PowerPoint можете да печатите слајдови на цела страница, страници со белешки и летоци, а секој од нив различно ја прикажува вашата содржина.

Белешка: исто така, можете да испечатите и краток преглед на слајдовите, тој не опфаќа визуелна содржина на презентацијата во PowerPoint. 

Во ова упатство ќе ве научам како да печатите презентации во PowerPoint. Кога ќе дојде крајно време да направите физичка копија на вашата презентација, искористете го овој целосен водич.

Зошто да ги печатите слајдовите од PowerPoint?

Затоа што PowerPoint често се наоѓа во дигитален формат, можеби се прашувате зошто да ги печатите слајдовите. Следуваат неколку работи што треба да ги земете предвид во однос на печатењето на слајдовите:

  1. Печатењето на слајдовите може да ви помогне да забележите пропусти или печатни грешки во презентацијата; секогаш наоѓам нешто на печатената копија што не го забележувам на екран. 
  2. На присутните во публика поделете им копии од презентацијата за да можат да ги задржат по состанокот или претходно да ги разгледаат. 
  3. Можеби воопшто не го користите PowerPoint за споделување презентации на екран, па наместо тоа, користете го како едноставна алатка за да дизајнирате информативни материјали или постери. 

Потребна ви е помош? Преземете ја нашата нова е-книга за правење одлични презентации (бесплатно)

Имаме и корисен додаток на ова упатство. Пред да продолжите со читање, преземете ја нашата БЕСПЛАТНА е-книга: Целосен водич за правење одлични презентации. Ќе ви помогне да напишете, дизајнирате и одржите совршена презентација. 

Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation

Сега, чекор по чекор ќе погледнеме како да ги печатите слајдовите во PowerPoint во различни формати и стилови, прво преку кратко видео, а потоа и во пишана форма. 

Како брзо да ги печатите слајдовите во PowerPoint (гледајте и учете)

Да преминеме веднаш на советите дадени во видеото подолу. Ќе ви покажам како да ги печатите слајдовите во различни стилови и како да ја печатите презентацијата во секој од гореспоменатите формати и да создавате PDF верзии.

Сега, да започнеме со упатство во пишана форма за печатење слајдови.

Основа на печатењето 

Пред да се осврнеме на работење со различни формати на печатење, да ги научиме основните опции што треба да ги изберете пред да ја печатите секоја презентација. За да започнете, одете на опцијата од менито File > Print.

1. Изберете го вашиот печатач

Пред сè, треба да го изберете печатачот со којшто ќе ја печатите презентацијата. Ако работите во канцелариска околина со многу мрежно поврзани печатачи, секогаш двојно проверувајте го ова поставување за да бидете сигурни дека датотеката нема да „слета“ на бирото на колегата. 

Ова е едноставно: кликнете на паѓачкото мени Printer за да го изберете инсталираниот печатач кому ќе му ги испратите слајдовите.

Print settings in PowerPointPrint settings in PowerPointPrint settings in PowerPoint
Изберете опција од паѓачкото мени Printer за да го селектирате печатачот кому ќе му го испратите вашиот документ.

Стандардниот печатач што се покажува е предодреден од системот, така што треба да одите во Control Panel на Windows или во System Preferences на Mac за да ги зачувате тие промени.

Во моментов мојата виртуелна машина нема поврзан печатач, така што ќе го изберам виртуелниот печатач што испраќа симулиран документ до Microsoft OneNote. 

2. Изберете ги страниците што ќе ги печатите 

Можеби не сакате да го печатите секој слајд од презентацијата. Добрата вест е што PowerPoint го олеснува изборот на страници за печатење. 

За да ги изберете слајдовите што ќе ги печатите кликнете на паѓачкото мени Settings. Предодреден избор е Print All Slides, но постојат неколку опции. 

PowerPoint Slide selectionPowerPoint Slide selectionPowerPoint Slide selection
Предодредена опција е Print All Slides, но можете да изберете да печатите само еден слајд или избор од неколку слајдови.

Ако направите ваш избор од слајдови, ќе видите поле каде што можете да го внесете изборот на слајдовите што ќе ги печатите. Едноставно, внесете го првиот и последниот слајд што сакате да ги печатите со цртичка помеѓу, на пример „6-12“ за да ги испечатите слајдовите од 6 до 12. 

Искористете ја опцијата Print Current Slide за да го испечатите слајдот што сте го селектирале пред да преминете на опциите за печатење.

3. Изберете ориентација и поставувања за бојата

Ориентацијата ја опишува насоката во која ќе ви биде испечатена вашата содржина. Можете да изберете помеѓу ориентациите Portrait и Landscape. Ориентацијата Portrait значи дека листот хартија е подолг од што е широк, додека пак кај ориентацијата Landscape тој е широк. 

Portrait Landscape in PowerPointPortrait Landscape in PowerPointPortrait Landscape in PowerPoint
Изберете помеѓу ориентацијата Portrait и Landscape за да ја промените насоката на листот хартија на којшто ќе се прикажат вашите слајдови.

На крајот, изберете ги поставувањата за боја. Печатарското мастило е поскапо од мрсната боја, особено мастилото во боја. Ова поставување се наоѓа веднаш под паѓачкото мени за ориентација. 

Пред да продолжите, добро би било да научите повеќе за работењето со мултимедиуми во PowerPoint:

Откако ги поставивте овие опции, можете да преминете на другите поставувања за изгледот на печатените слајдови. Од основата ќе преминеме на начините на печатење во различни формати. 

Слајдови на цела страница

Слајдовите на цела страница се печатени копии од вашите слајдови, по еден на страница. Ова е одличен избор ако треба да ги разгледате слајдовите пред презентирањето. 

PowerPoint presentation full page printed slidesPowerPoint presentation full page printed slidesPowerPoint presentation full page printed slides
Слајдовите на цела страница прикажуваат на секој печатен лист по еден слајд.

Како што споменав претходно, понекогаш разгледувањето на слајдот надвор од компјутерот помага да пронајдете грешки или да ја преиспитате содржината. Меѓутоа, за оваа опција се користи најмногу хартија и печатарска боја, па размислете внимателно пред да ја изберете.

Летоци од слајдовите во PowerPoint

Што се летоци во PowerPoint? Тие се идеален избор за печатени копии и одличен начин да споите повеќе слајдови на иста страница и притоа да заштедите хартија. 

Искористете ги летоците од слајдовите во PowerPoint како копии за референца за да знаете до каде сте додека презентирате или да проверите дали имате печатни или правописни грешки.  

Кликнете на паѓачкото мени за стил на печатење (преодреден избор е „Full Page Slides“) и ќе забележите мноштво опции за летоците. Можете да изберете колку слајдови ќе има на секоја страница пред да ги испратите на печатење. 

PowerPoint presentation Slide Handouts PowerPoint presentation Slide Handouts PowerPoint presentation Slide Handouts
Искористете ја опцијата за летоци и изберете колку слајдови ќе има на секоја печатена страница.

Слајдови со белешки од презентацијата

Слајдовите со белешки во PowerPoint ги прикажуваат белешките за говорници што сте ги додале на слајдовите. Поради ова, ваквиот приказ е идеален за печатење слајдови со белешки што ќе ги имате покрај себе на подиумот или на пултот додека презентирате. 

PowerPoint presentation Notes SlidesPowerPoint presentation Notes SlidesPowerPoint presentation Notes Slides
Слајдовите со белешки ги прикажуваат вашите белешки за говорници под прегледот на слајдот.

Променете ја опцијата од паѓачкото мени во Notes Pages за да испечатите слајдови со белешки за говорници на нив.

Како да печатите PDF верзии

Еднo од најпопуларните прашања за пренесување и  „виртуелно печатење“ презентација е печатењето како PDF верзија.

Ова е најважен совет кога некој друг ви печати, а не го инсталирал PowerPoint. На пример, ако ја носите презентацијата во печатница, поверојатно е дека PDF верзијата на USB-меморија ќе работи и правилно ќе се печати.   

За да направите PDF верзија од вашата презентација, одете на опцијата File > Export во Microsoft PowerPoint. Потоа, кликнете на Create PDF/XPS Document и изберете Create PDF/XPS.

File Export Create PDF in PowerPointFile Export Create PDF in PowerPointFile Export Create PDF in PowerPoint
За да започнете, одете на менито File > Export > Create PDF/XPS Document и изберете Create PDF/XPS.

Сега, можеби се прашувате како да создадете еден од оние прикази што ги покажавме (слајдови на цела страница, страници со белешки и летоци) во PDF верзија. На скок-менито кликнете на Options за да отворите други поставувања. 

Click Options to changeClick Options to changeClick Options to change
Пред да ја зачувате датотеката, кликнете на Options од нејзиниот прозорец за да го промените стилот на печатење.

Во новото мени Options ќе имате пристап до промена на поставувањата за печатење. Можете да менувате од Slides во Notes Pages користејќи го паѓачкото мени Publish What, прикажано на кадарот на екранот подолу:

Options for Printing in PowerPointOptions for Printing in PowerPointOptions for Printing in PowerPoint
На паѓачкото мени Publish What променете ја опцијата од Slides во друга опција како Notes Pages или Handouts за да ги создадете овие прикази во PDF.

PDF е општо прифатен формат за датотеки, така што ова е одличен начин да обезбедите компатибилност за други читатели. 

Преземете ја нашата нова е-книга за правење одлични презентации (бесплатна PDF верзија)

Имаме совршен додаток за ова упатство, кој ќе ви го покаже целиот процес на презентација. Научете како да ја напишете вашата презентација, да ја дизајнирате како професионалец и да се подготвите ефективно да ја презентирате. 

Преземете ја нашата нова е-книга: Целосен водич за правење одлични презентации. Сега е достапна БЕСПЛАТНО со претплата на бизнис-билтенот на Tuts+.

Making Great Presentations Free Guide Download PDFMaking Great Presentations Free Guide Download PDFMaking Great Presentations Free Guide Download PDF

Да резимираме и да научиме повеќе вештини во PowerPoint 

Ова упатство може да ви послужи како референтен водич кога ќе дојде време да ја испечатите презентацијата. Без разлика дали се работи за страници со белешки, летоци или друг приказ, печатењето на вашите слајдови е неопходна вештина за многу презентации. 

Ако бевте заинтересирани за ова упатство, не пропуштајте ги и другиве упатства што ќе ви помогнат да совладате вештини во PowerPoint:

Или преземете еден од нашите професионални шаблони за PowerPoint што ќе ви помогне брзо да дизајнирате одлична презентација:

Со кои предизвици се соочивте кога ги печатевте вашите презентации? Ако ви е потребно конкретно решение, пишете ми подолу во коментари.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.