7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Business
 2. Marketing

Како да ја користите психографијата за подобро да ги насочите вашите маркетинг

Read Time: 10 mins

Macedonian (Македонски јазик) translation by Stefan Nikolov (you can also view the original English article)

Дали некогаш сте почувствувале дека не ги разбирате вашите клиенти? Секако, може да знаете некои детали за вашата група целни клиенти, како на пример дали живеат во урбани или рурални средини, нивната возраст или професијата. Но, понекогаш ова не е доволно кога станува збор за донесување маркетинг одлуки. Речиси секој сопственик на мал бизнис се соочи со проблеми како:

 • создавајќи квалитетни производи прилагодени според вкусовите на клиентите, само за истите тие клиенти да ја игнорираат понудата
 • не знаејќи зошто еден клиент сегмент купува еден производ, додека друг сегмент е повеќе привлечен кон друг производ
 • неможејќи да ги реплицираат продажните успеси

Ова е местото каде што влегува психографијата. Психографските податоци ви овозможуваат да се нурнете длабоко во умот на вашиот потенцијален купувач. Ќе ги разберете нивните потреби, параметри, причините за нивните одлуки и како да ги адресирате сите овие во вашиот маркетинг.

psychographic marketingpsychographic marketingpsychographic marketing
Со психографијата ќе бидете подобро опремени да креирате маркетинг план кој навистина ги одразува потребите на вашите клиенти. (Извор на слика: Енвато Елементи)

Во овој пост, ќе истражиме психографија. Ќе откриете што е тоа и како да собирате психографски информации. Ние, исто така, ќе разговараме за психографски маркетинг.

Што се психографија?

Кога станува збор за истражување на пазарот, сопствениците на бизниси имаат тенденција да бидат повеќе запознаени со користење на демографијата за да се дефинира целниот пазар. Демографските информации може да вклучуваат возраст, ниво на приходи, образование, професија или локација на нивната целна публика. . Ако треба да прегледате како да го дефинирате вашиот целен пазар користејќи демографски податоци, можете да го проширите процесот со овие упатства:

За да се разбере разликата, важно е да се дефинира психографијата. Да почнеме со дефиницијата на речникот за психографија: тоа е "проучување и класификација на луѓето според нивните ставови, аспирации и други психолошки критериуми, особено во истражување на пазарот".

Ова значи дека додека демографијата ја опишува нашата публика врз основа на факти, психографските информации ги опишуваат врз основа на нивните мотивации. Демографијата е за тоа кои се тие и што прават. Психографијата објаснува зошто тие дејствуваат или одлучуваат за начинот на кој тие го прават.

Погледнете ја оваа студија на случај за маркетинг кампања за Canon Хонг Конг. Нивната цел беше да издвојат нов целен пазар за нов модел на камера. Преку студија на случај, можете да ги идентификувате следните демографски податоци:

 • родители со деца
 • деца од пет до девет години и нивните родители
 • семејства со среден приход

Од друга страна, тука се и некои препознатливи психографски критериуми:

 • родители кои се подготвени да купат дигитални камери за нивните деца наместо паметни телефони, бидејќи дигиталните фото апарати имаат само функција за фотографирање
 • родители кои сакаат да ги споделат фотографиите на своите деца на социјалните медиуми
 • деца кои се заинтересирани за фотографија

Како резултат на нивниот пристап, Канон успеа да го зголеми својот удел на пазарот.

Дури и ако вашиот бизнис е со различна големина или индустрија од горниот пример, јасно може да ја видите предноста на познавањето на мотивациите што стојат зад целниот пазар. Со тоа што знаете како размислуваат вашите потенцијални клиенти, ќе направите подобра работа да ги принудите да ги користат вашите производи и услуги.

Психографија: Како да се соберат податоците

Од претходниот дел, сега имате некои разбирање за тоа кои психографски критериуми се и како тие можат да придонесат за маркетинг на вашиот бизнис. Тоа е време да се идентификуваат какви видови на информации треба да се бараат и како тие можат да ви помогнат со вашиот маркетинг.

Потребни податоци за психолошки профил

Еве ги податоците што треба да ги собирате при градење на психографски профили на вашите целни клиенти:

 1. Интереси. Ова се луѓе, предмети, теми, жанрови и други работи кои го привлекуваат вниманието на вашиот целен пазар.
 2. Активности. Ова е слично на интересите, освен овие се работите што вашиот целен пазар всушност ги прави. Размисли за тоа на овој начин: "Активности" се глаголи, додека интересите се именки. На пример, ако го наведете "фудбалот" како интерес, можете да го направите поконкретен со разгледување на активности релевантни за него. Дали вашиот цел купувач гледа фудбал, го игра, игра фудбалски видео игри или сето тоа погоре? Секоја од овие активности се многу различни, па можеме да претпоставиме дека не сите луѓе кои се заинтересирани за фудбал ќе ги направат сите овие активности.
 3. Ставови / Мислења. Ова се верувања или идеи што луѓето ги имаат за светот и за себе. Овие мислења би можеле да се движат од топло копче теми како политика и култура, или би можело да биде едноставно како нивните параметри, како што се она што тие веруваат добар доручек изгледа како.
 4. Однесување. Ова се начините на кои луѓето реагираат или одговараат на себе или на светот околу нив, вклучувајќи ги и другите луѓе, предмети, организации или нивната околина. На пример, потрошувачот кој верува во користење на еколошки производи може да ги бојкотира производите за кои се знае дека се штетни за животната средина. Оваа акција ќе биде дел од нивното однесување, а еко-пријателски е само нивниот став или мислење.

Вие не треба да ги дознаете сите горенаведени четири типови на податоци за секој пазар што го дефинирате. Дури и со користење на една или две од горенаведените категории ќе ви даде подлабоко разбирање на мотивациите на потенцијалните клиенти што се обидувате да ги достигнете.

Psychographic profile examplePsychographic profile examplePsychographic profile example
Кога ќе ги опишете ставовите и однесувањето на одреден пазар, користите психографски податоци (извор)

Во еден пример од Тренд Гледањето, тие опишуваат еден вид пазарен сегмент во Азија наречен "градоначалници". Градоначалниците ги дефинираат како "сé повеќе искусни и софистицирани потрошувачи во градските живеалишта, навигацијата во урбаниот живот и борбата против разните граѓански и социјални прашања секој ден". Додека живеењето во град е демографски критериум, другите аспекти на дефиницијата се "искусни и софистицирани" и "се борат со разни граѓански и социјални прашања" - тоа се јасно психографски критериуми. . "Искусни и софистицирани" се ставови, додека "борбата со разните граѓански и социјални прашања" е однесување, бидејќи "борбата" е поактивна отколку само да се информира за овие прашања .

Каде да најдете психографски информации

Изнаоѓањето на вистинските психографски податоци за да одговара на вашата публика може да биде предизвик, но овие четири ресурси можат да помогнат:

1. Анкети и студии

Ако веќе имате листа на демографски карактеристики, можете да ги погледнете истражувањата и студиите за таа демографска и да видите дали се појавуваат некои психолошки наоди. Вие едноставно можете да користите пребарувач како Google и напишете ја демографската група за која што целевите, заедно со зборовите "статистика" или "анкета".

Psychographic characteristics from studiesPsychographic characteristics from studiesPsychographic characteristics from studies
Едноставно пребарување на Google може да предизвика многу истражувања и студии на вашиот целен пазар.

Бидејќи ќе имате многу резултати за чешел, овој пристап може да потрае некое време, особено затоа што треба да ја потврдите веродостојноста на податоците. Ако податоците што ги откривате доаѓаат од владата, реномирани организации, академски институции или добро познати фирми за истражување на пазарот, најверојатно може да им верувате на резултатите. Бидете претпазливи со статистички податоци кои немаат цитирање на извори, или студии со мали примероци (на пример, ако беа интервјуирани само 30 лица наместо 300.) Добрата вест е дека ако најдете реномирани студии, ќе ги зачувате ресурсите потребни за спроведување на сопствени анкети и фокус групи.

2. Фирми за истражување на пазарот

Организации за истражување на пазарот имаат тенденција да обезбедат многу информации бесплатно. Вие само треба да се погледне преку нивните веб-сајтови да го најдете. Еве некои од веб-сајтовите кои можат да ви дадат многу информации за одредени демографски групи, давајќи многу психографски увид на патот:

Наместо да навигирате низ секоја страница на секоја од овие сајтови, можете да ги користите термините за пребарување "site: [insert URL of site here]" и додадете клучни зборови на вашата демографија. На пример, ако сакате да побарате какви било студии, спроведени од Нилсен, тоа е релевантно за демографијата "мајки", внесете "сајт: nielsen.com мајки" во вашиот пребарувач. Еве некои од резултатите:

Psychographic research from marketing firmsPsychographic research from marketing firmsPsychographic research from marketing firms
Можете да пребарувате за студии за вашата избрана демографија во рамките на веб-страниците на истражувачките фирми.

3. Claritas MyBestSegments

Psychographic and demographic groups examplePsychographic and demographic groups examplePsychographic and demographic groups example
MyBestSegments има пазарни групи кои ги комбинираат и демографските и психографските особини.

Claritas MyBestSegments има збирка на десетици различни целни пазарни групи, како со психографски, така и со демографски карактеристики. Иако информациите се засновани на пазарот во САД, дури и ако ги насочувате публиките од други земји, би било корисно да се погледне споредливи пазарни групи на нивната листа. Не само што ќе добиете демографски информации, како што се опсегот на возраст, приход и вработување, исто така ќе добиете психографски карактеристики како употреба на технологија и преференции на начин на живот.

Во примерот подолу, гледаме на пазарната група "Нагоре врзани". Овие се опишуваат како "семејства со високи перформанси кои имаат двојни приходи, степени и нови домови". Прегледот на овој сегмент исто така ги наведува нивните онлајн шопинг однесувања и преференци на брендот. Овој пристап ги прави MyBestSegments добра појдовна точка кога изложувате идеи за можните психографски карактеристики на вашата целна публика.

Psychographic characteristics in market segmentsPsychographic characteristics in market segmentsPsychographic characteristics in market segments
Прегледите од MyBestSegments покажуваат преференции на брендот, употреба на технологијата и навики за купување.

4. Фејсбук публика увид

Фејсбук публиката увид е алатка за наоѓање на податоци за корисниците на Фејсбук. Ако веќе ја имате демографијата на вашите целни пазари, може да ви биде корисно кога барате психографски критериуми за совпаѓање.

Да речеме дека продавате органски производи онлајн, и сте одбрале да служите илјадници години во Британска Колумбија, Канада. Еве некои од податоците што може да ги внесете во алатката:

 • Локација. британска Колумбија
 • Возраст. 20 до 35
 • Интереси. Органска храна

Само од овие две демографски ставки и еден психографски материјал, можете да ги користите Увид за увид во публика за да ги екстраполирате другите карактеристики на вашата публика. На пример, резултатите подолу покажуваат дека оваа публика група е многу ангажирана на Фејсбук. Тие најверојатно ќе "Како" мислења, оставете коментари и кликнете на реклами толку почесто од просечниот корисник.

Psychographics from Facebook Audience InsightsPsychographics from Facebook Audience InsightsPsychographics from Facebook Audience Insights
Увид на публика во Фејсбук може да ви даде идеја како вашата целна публика ќе се однесува околу содржината на Фејсбук.

Исто така, можете да ги видите и другите страници кои вашиот пазар им се допаѓа, кои ви даваат поголем увид во нивните интереси и активности:

facebook audience insightsfacebook audience insightsfacebook audience insights
Можете исто така да ги користите Фејсбук публика за да дознаете за другите интереси на вашата публика.

Бидејќи мора да внеси некои критериуми во форма, Фејсбук Увид работи најдобро да се дополни било која постоечка демографија или психографија, а не за идеи за психолошко истражување од нула.

Психографски маркетинг

Откако ќе ги искористите горенаведените алатки за да дознаете повеќе за мотивациите на вашите целни клиенти, време е да го примените на вашиот маркетинг план. Дали има начини да ги решавате своите интереси, активности, ставови, мислења и однесувања во вашиот пристап? Дали постојат маркетинг канали кои можете да ги користите за да ги усогласат со нивните интереси? Со оглед на претходните примери што ги набројавме во текот на овој водич, овде е како можеме да ги примениме тие информации:

 • Millennials во Британска Колумбија, кои како органска храна имаат тенденција да бидат многу ангажирани кога станува збор за допаѓање или коментирање на пораките на Фејсбук, како и кликање на реклами. Како резултат на тоа, имањето робусна кампања на Фејсбук може да придонесе за ширење на вашите пораки до тој пазар.
 • Како што сугерира Trend Watching, "туристите" во Азија имаат тенденција да се соочуваат со многу граѓански и социјални прашања, да најдат начини за вашиот бизнис да им помогне да ги надминат или ублажат ефектите од овие прашања и да го одразуваат тоа во вашиот маркетинг.
 • Бидејќи Канон Хонг Конг одлучи да ги натера родителите кои сакаат да ги споделуваат фотографиите на нивните деца на социјалните медиуми, тие создадоа натпревар што се движеше на тие однесувања. Тие беа домаќини на фото-натпреварот за деца, каде што беше местото на социјалните медиуми.

Ако ви требаат повеќе насоки за да дојдете до маркетинг план со психографски критериуми, овие упатства може да помогнат:

Важноста на психографијата

Сега кога знаете каков тип на психолошки фактори ви треба, како да ги погледнете и како да ги користите за маркетинг на вашиот бизнис, ќе бидете подобро опремени при креирање на маркетинг план кој навистина ги одразува потребите на вашите клиенти. Исто така, додека одите подлабоко во вашата сегментација на психографскиот пазар, ќе можете да доставувате повеќе персонализирани, привлечни маркетинг пораки до вашите различни групи на клиенти. Ова ќе ви даде предност над конкурентите кои се заглавени во демографскиот начин на размислување. Зошто да не започнете со психографски маркетинг денес?

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.