Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Business
 2. Management

Што е етичко лидерство? Како да се биде поетички лидер

Read Time: 14 mins

Macedonian (Македонски јазик) translation by Andrijana Mitevska (you can also view the original English article)

Во случај да сеуште не сте убедени во важноста на етичкото раководство, тука е мисловен експеримент. Дали името "Енрон" ти значи нешто?

Скандалот "Енрон" се случи уште во 2001 година, а сепак компанијата сеуште е име за домаќинство за сите погрешни причини. Недостатокот на етичко водство прикажано во изградбата на колапсот на компанијата е расчленето во безброј книги, филмови, документарни филмови, статии од весници, па дури и театар.

Во бизнисот, твојата репутација е сè, и кога ќе направите погрешна работа, луѓето ќе се сеќаваат на него долго време. Дури и кога етичките грешки не доведат до таков спектакуларен колапс, тие се уште влијаат на репутацијата на компанијата. Приказните од вестите од Би-Би-Си покажуваат дека имиџот на Фејсбук беше оштетен од скандалот на Кембриџ Аналитика во почетокот на оваа година, а Фолксваген сè уште се обидува да го намали емисиите на скандали од 2015 година.

ethics and leadershipethics and leadershipethics and leadership
Одлуките што ги донесувате секој ден имаат етички и морални импликации. (Извор на слика: Енвато Елементи)

Но, етичкото раководство не е само обид да се избегне скандал. Како што ќе видите во оваа статија, постојат и позитивни причини да се биде и етички лидер. Ако го моделирате вистинското однесување, можете да ги инспирирате вашите вработени да постигнат повеќе додека делуваат одговорно.

Затоа прочитајте за да дознаете што е етичко лидерство, какви се придобивките и како да креирате и одржите етичка култура во вашиот бизнис. Вие исто така ќе видите некои примери на етичко лидерство во акција. Без разлика дали сакате да управувате со сопствен бизнис или да бидете успешен менаџер во некој друг, ќе дознаете зошто етичкиот пристап е толку важен и како да го реализирате во пракса.

1. Што е етичко лидерство?

Да почнеме со јасно дефинирање на нашите дефиниции. Оксфордските речници ја дефинираат "етиката" како:

"Морални принципи кои го регулираат однесувањето на едно лице или спроведувањето на некоја активност".

Значи, етичкото раководство значи да се однесувате според вашите морални принципи во секојдневниот деловен живот и одлучувањето. Едноставно, тоа значи да се прави вистинската работа.

Сложеноста, се разбира, доаѓа поради тоа што многу морални принципи не се универзално одржани. Сите ние можеме да се согласиме, мислам дека е морално погрешно да се убие и краде и слично, но и за други прашања, како што се етиката на тестирањето на животните, мислењата се разликуваат врз основа на религијата, културата и личните убедувања.

Згора на тоа, понекогаш еден морален принцип доаѓа во конфликт со друг. На пример, можете да наведете слобода на говорот, но што ако некој од вашите вработени ја користи таа слобода за злоупотреба на друг?

Значи, етичкото раководство значи да останеме верни на вашите морални начела, а истовремено да бидеме свесни за комплексноста на некои етички прашања и да бидеме осетливи на различните ставови на вашите вработени и за справување со конфликтите кои можат да се појават.

За жал, етиката и раководството не секогаш одат заедно. Според студијата на Институтот за лидерство и менаџмент:

 • Од 63% од менаџерите се бара да направат нешто спротивно на сопствениот етички кодекс.
 • 43% им било кажано да се однесуваат во директна повреда на изјавите за сопствени вредности на нивната организација.
 • Од 9% се бара да го прекршат законот.

Значи, има долг пат. Во остатокот од ова упатство, ќе видите како да ги задоволите предизвиците на етиката и лидерството во вашиот бизнис.

2. Придобивки од етичко лидерство

Како што видовме во воведот, етичките грешки можат да имаат длабоки последици, од губење репутација до колапс на целата компанија. Дури и ако не работите на скалата на Енрон, вашиот бизнис се уште е предмет на овој ризик.

Кога пост-mortems беа спроведени на различни корпорации скандали во текот на годините, обично стана јасно дека грешките може да се избегне ако силно етичко раководство беше на место и менаџери се сомневаат или спречи злоупотребата пред да ескалира.

Но, тоа не е негативно. Истражувањата откриле практични, позитивни бенефиции. На пример, еден експеримент на Универзитетот Корнел открил дека "етичкото раководство е позитивно и значително поврзано со перформансите на вработените".

Друга студија објавена во ScienceDirect покажа дека етичкото раководство ги намали вработените со помала веројатност да заминат. Со оглед на високата цена на прометот на вработените, ова е значајна корист.

Како што ќе видиме во следниот дел, етичкото раководство е за создавање култура во која луѓето ја прават вистинската работа. Значи, постојат многу бенефиции што произлегуваат од тоа, од мали нешта како што се вработените кои имаат помала веројатност да ги украдат канцелариски материјал на многу поголеми работи како што се третирање на клиентите на вистински начин и донесување одлуки за долгорочна корист на широк спектар на засегнати страни, наместо за краткорочна лична добивка.

Етичкото раководство, исто така, има подгрупи, како што е еколошката етика. Можете да прочитате повеќе за тоа и зошто е важно во ова упатство:

3. Како да се создаде етичка култура

Па, како се однесуваш на етички начин како лидер и создаваш култура во која се почитуваат етичките размислувања? Еве неколку чекори за следење:

Дефинирајте ги вашите лични и организациски вредности

Како што разговаравме во делот 1, етичкото однесување не значи истото за секого. Значи, првото нешто што треба да направите е да дефинирате што значи за вас. Кои се вашите основни вредности? Ако не сте сигурни, можете да дознаете повеќе за процесот на дефинирање на нив во ова упатство:

Потоа, ако го извршите вашиот сопствен бизнис, продолжете да ги дефинирате вредностите на вашиот бизнис, за што можете да дознаете во упатството на Џулија Мелимброзе:

Ако работите за некој друг, вашата компанија веројатно веќе ќе има изјава за вредности (ако не, притисни за тоа да создаде!). Значи, само треба да се разбереш како твоите вредности и верувања се вкрстуваат со оние на компанијата.

Спроведете ревизија на етика

Сега, треба да ја видите моменталната состојба на вашата организација. Испитај како во моментов ги исполнувате своите изјави. Запрашајте се што се некои области во кои би можеле да ги подобрите. Прочитајте го овој корисен водич од Националниот совет на непрофитни организации за повеќе детали за тоа како да се спроведе етичка ревизија. (Овој ресурс е насочен кон непрофитна цел, но повеќето чекори се соодветни и за бизнисите).

Развивање на Кодекс на однесување

Изјава за вредности е добар почеток, но, исто така, треба да се конкретизирате. Кои видови на однесување се прифатливи или неприфатливи? Што очекувате од себе и од вашите вработени? Невозможно е да се покрие секоја евентуалност, но можете да дадете насоки за тоа како да се справите со заедничките етички дилеми, како што се конфликтите на интереси. Можете да го прочитате Кодексот на однесување на Google за да добиете идеја за тоа што треба да го вклучите.

Модел на вистинското однесување

Оваа е сосема очигледна, но јас ја споменувам напред бидејќи не можете да проповедате етика и лидерство, а потоа да вежбате нешто друго. Мислам на 43% од менаџерите на кои им било кажано да се однесуваат во директна повреда на изјавите за сопствени вредности на нивната организација. Никогаш немој да го прашаш некој да го стори тоа. Воден од пример.

Обучете го вашиот персонал

Жално е да се каже, но етичкото раководство може да биде ново за вашите вработени. Во многу компании, сето тоа е за легендарната "крајна линија", и луѓето се охрабруваат да ги намалат аглите и да ги превиткуваат правилата во потрага по поголем профит. Организирајте обука за вашиот персонал за етичко одлучување, за да бидат јасни за она што го очекувате од нив и да имаат време да размислуваат и да дискутираат за прашањата кои се вклучени.

Зборувајте за тоа цело време

Но, додека обуката е важна, треба да одиш многу подалеку. Треба да ја пренесете важноста на етичкото однесување во секој говор кој го дадете или да го пријавите да го испратите. Не дозволувајте тоа да биде "една и направено" ситуација, каде што луѓето одат на обука, а потоа никогаш не слушне за тоа повторно. За да бидете етички лидер и да создадете вистинска етичка деловна култура, треба да ја зајакнувате вашата порака.

Разликувајте помеѓу етиката и правилата

За некои луѓе, етичкото однесување значи усогласување со законот или со правилата утврдени од регулаторот во индустријата (честопати како одговор на еден од тие скандали за кои зборувавме!). Треба да разберете - и да им биде јасно на вашите вработени - дека етичкото однесување е поинаква работа. Можеби има моменти кога ќе можете да направите многу пари додека ги следите сите закони и прописи, но тоа би било неетичко, бидејќи тоа е во конфликт со вашите лични или вредности на компанијата. Поттикнете ги вработените да гледаат етика во смисла на вредности, а не во согласност.

Вградување на етика и лидерство во вашите цели и процена на ефикасноста

Ако сакате да се однесувате на одреден начин и да ги поттикнете другите да го сторат истото, треба да поставите цели и да го измерите напредокот. Вклучете етички размислувања во вашите лични цели и оние на вашата компанија и вработени и да ги направите дел од оценките за извршување на крајот на годината. Направете јасно дека, иако профитот е важен, тоа не е поважно од етичкиот интегритет.

Вработи ги вистинските луѓе

Се разбира, сакаш да ги ангажираш вистинските луѓе во секој случај - но кога имаш етички лидерски пристап, твојата дефиниција за "вистинските луѓе" може да се промени. Како и наоѓање луѓе со вистински вештини и искуство, исто така ќе сакате да најдете луѓе кои го прикажуваат вистинскиот етички пристап кон нивната работа. Значи, споменете етичко однесување во опис на работните места, прашајте за тоа во интервјуата и доведете го кога проверувате референци.

Поттикнување на учество

Добрите лидери не само што го поставуваат законот - тие ги вклучуваат луѓето во процесот на донесување одлуки и ги поздравуваат повратните информации. Ова е особено важно во полето на етиката, каде што луѓето можат да имаат различни системи на верување и вредностите што ги донеле може да не работат за секого или да се сретнат со различни толкувања. Отворената дискусија е важна, па охрабрете ги вработените да ги споделат своите искуства и мисли со вас и да направат модификации колку што е потребно.

Држете се себеси и другите одговорни

Етичкото раководство е повеќе од само прекрасен разговор. Ќе има ситуации во кои вашите вработени прават грешки и треба да ги држите одговорни за тоа. Слично на тоа, не може да се оправдате себеси или други високи менаџери од овој процес. Всушност, треба да се држите до повисоки стандарди. И на другата страна, се разбира, исто така треба да ги славиме позитивните моменти и јавно да ги наградуваме луѓето што ја прават вистинската работа.

4. Примери за етичко лидерство

Значи, што значи етичкото раководство во пракса? Еве неколку примери:

Роза Маркарио, Патагонија

Компанијата за надворешна облека Патагонија имаше силно етичко јадро благодарение на нејзиниот основач, Ивон Шуинард. Долги години, таа донираше најмалку 1% од продажбата од 10% од профитот - кое и да е повеќе - на еколошките групи.

Бидејќи Роуз Маркарио се приклучи на компанијата како CFO во 2008 година и станал извршен директор во 2014 година, таа го презеде тоа на ново ниво - истовремено постигнувајќи финансиски успех. Таа се бореше да ги брани јавните површини и ја создаде акцијата Патагонија за да им помогне на своите клиенти да се вклучат во еколошки и социјален активизам. Таа ги охрабрила корисниците да ги разменуваат и поправаат своите алишта, наместо секогаш да купуваат нови.

Patagonia social responsibility pagePatagonia social responsibility pagePatagonia social responsibility page
Погледнете некои од иницијативите за општествена одговорност на Патагонија од нивната веб-страница.

Според членот на Fast Company, Маркарио е презир на "самоубиствена" зависност на бизнис заедницата за квартални приходи и ги поттикнува своите вработени да работат на "30-годишна рамка". Вработените во 2016 година донесоа донација на продажбата на црниот печат на компанијата грасрут еколошки организации, и "Маркарио зелено-осветлени на планот во рок од 30 минути преку текстуална порака."

Колис Таид, Енвато

Енвато, компанија која раководи со оваа веб-локација, има прилично јасен сет на основни вредности што ги воспостави Колис Таид и неговите соучесници во првите денови на стартувањето.

 1. Кога заедницата успее, успеавме
 2. Се фокусира на резултатите
 3. Кажи им како што е
 4. Фер-оди
 5. Не само на долната линија
 6. Разновидна и инклузивна
 7. Разновидна и инклузивна
Envato valuesEnvato valuesEnvato values
Envato ги објавува своите основни вредности на страниците на кариера на нивната веб-страница.

Но, се разбира, изјавата за вредности сама по себе не е доволна - мора да се стави во пракса. Да земеме неколку примери, за вредностите "Кога заедницата успее, успееме" и "Не само на крајна линија", компанијата се фокусира од самиот почеток за постигнување на долгорочен успех преку градење на заедница и ставање интереси на таа заедница во прв план.

Како пазар за дигитални производи, Envato плаќа поголем дел од приходите за оние кои ги создаваат тие производи од нивните конкуренти. Од неговото лансирање пред 12 години, има исплатено 600 милиони долари на својата креативна заедница и им овозможи на 1.500 автори да живеат со полно работно време од продажба на предмети на пазарот Envato.

Компанијата, исто така, работи на тоа да им даде на луѓето "Fair Go" и да создаде "разновидна и инклузивна" работно место преку, меѓу другото, обезбедување на менторски и велшки програми, нудејќи флексибилна работа и 18 недели платено родителско отсуство и создавање на школување за програмери програма за зголемување на разновидноста на својата работна сила. Именуван е за еден од најдобрите места во Австралија кој работи пет години.

Тим Кук, Епл

Сите знаеме дека Епл не е совршен. Компанијата има напишано наслови низ годините за користење на кинеската работна сила со ниски плати и за чување на голем дел од своите пари во странство, надвор од дофат на даночните власти на САД.

Но, во други области, извршниот директор на Apple Тим Кук прикажа етичко лидерство. Како што објави "Њујорк тајмс", тој е еден од ретките корпоративни извршни директори кои зборуваат за морална одговорност:

"Мислам дека имаме морална одговорност да помогнеме во развојот на економијата, да помогнеме во растење на работни места, да придонесеме за оваа земја и да придонесеме кон другите земји во коишто работиме. Мислам дека се уште постои уште позначајна група која ми се чувствува мојата единствена одговорноста е на Вол Стрит. "

Тоа не е само разговор. Под раководство на Кук, Apple се префрли на 100% обновлива енергија за сите свои корпоративни објекти во САД и во 23 други земји. Тој работи на зголемување на разновидноста во технологијата и обезбедување едукативни материјали за колеџите во заедницата за да им помогне на повеќе луѓе да станат кодери.

Можете да дознаете повеќе за етичките политики на Apple на страната за одговорност на добавувачите. Или да се види Тим Кук зборува за етичко лидерство во ова Универзитетот Универзитетот Дјук:

Како што претходно разговаравме, етичкото раководство е комплицирано. Секогаш ќе има критики, и ако се обидете да бидете етички, ќе се соочите со обвиненија за хипокризија, но најважно е да го направите она што можете, признавајќи дека перфекцијата е недостижна.

Следните чекори

Во ова упатство, сте научиле што е етичко лидерство и какви се придобивките од етичкото водство. Исто така видевте како да го ставите во пракса и да создадете етичка култура во вашата организација.

Но, дури и ако сте создале етичка култура, етичкото раководство се уште е со полно работно време. Треба да продолжите да се занимавате со етичките дилеми кои произлегуваат и да го спроведете вашиот кодекс на однесување. Исто така, важно е да продолжите да го оценувате сопственото однесување и да бидете сигурни дека живеете според стандардите што сте ги поставиле.

Ќе има моменти кога етичките дилеми се незгодни и не е секогаш јасно што е вистинската работа. Во тие случаи, добро е да се запамети дека етичкото раководство не е индивидуална потрага. Зборувајќи со многу ваши вработени и вклучување во процесот на донесување одлуки, не само што ќе доведе до подобар исход, туку исто така ќе ги натера да се чувствуваат вклучени и вреднувани.

Луѓето можеби не се согласуваат со секоја одлука што ја носите, но колку сте потранспарентни и попрецизни, толку повеќе ќе се држите до вредностите што ги поставивте, толку повеќе ќе ги разберат и ќе ги почитуваат тие одлуки. Тоа е суштината на етичкото водство.

За да дознаете повеќе за моралното водство и деловната етика, прочитајте некои од нашите други упатства за вредностите во бизнисот. Ако вашиот бизнис веќе нема план за етичко лидерство, зошто да не ги употребувате чекорите наведени во ова упатство за да започнете со поттикнување на етичка култура?

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.