Learn about Resumes & CVs

Whether you're a recent graduate or a seasoned pro, use these resume and CV templates to showcase your skills. Stand out from the crowd and land your dream job.
 1. W jaki sposób napisać wiadomość e-mail z podziękowaniem po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej?

  W jaki sposób napisać wiadomość e-mail z podziękowaniem po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej?

  Tutorial Beginner

  Kiedy po raz ostatni podziękowałeś pracownikowi działu rekrutacji za przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną?

 2. Jak przedstawić w CV dokonania freelansera

  Jak przedstawić w CV dokonania freelansera

  Tutorial Beginner

  Czy jako wolny strzelec potrzebujesz w ogóle życiorysu?