Learn Management

So you want to be a better manager. These management tutorials will teach you how to communicate better, delegate better, solve problems, and more.

Getting started with Management

 • What Is Group (Team) Dynamics? Definition & Tips

  What Is Group (Team) Dynamics? Definition & Tips

  Brenda Barron
 • What Is Unconscious Bias? +Top Strategies to Help Avoid It

  What Is Unconscious Bias? +Top Strategies to Help Avoid It

  Andrew Blackman
  1. 8 Template para sa Propesyonal na Lagda
sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

   8 Template para sa Propesyonal na Lagda sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

   Tutorial Beginner

   Ang isang kahanga-hangang lagda sa email ay kapuna-puna, nakukuha nito ang atensyon ng mambabasa, at nakapag-bibigay positibo, at aliwalas sa propesyonlismo.

  2. Paano Magsanay na maging Mapag-intindi sa Trabaho (Gabay
para sa mas Mabuting Pokus)

   Paano Magsanay na maging Mapag-intindi sa Trabaho (Gabay para sa mas Mabuting Pokus)

   Tutorial Beginner

   Ang pagsasanay ng pagiging mapag-intindi sa trabaho ay isang mahalagang paraan upang maisentro ang inyong sarili, makamit ang mas mabuting pokus, at...

  3. Paano Lumikha ng Positibong Kapaligiran ng Trabaho sa Para
sa Inyong Negosyo 

   Paano Lumikha ng Positibong Kapaligiran ng Trabaho sa Para sa Inyong Negosyo 

   Tutorial Beginner

   May positibong kapaligaran ng trabaho ba ang inyong kumpanya? Ang inyong mga manggagawa ba ay masaya at ipinagmamalaking nagtatrabaho para sa inyo? 

  4. Paano Gamitin ang Getting Things Done (GTD)
Productivity System

   Paano Gamitin ang Getting Things Done (GTD) Productivity System

   Tutorial Beginner

   Kung may magulo kang koleksyon ng “mga kailangan gawin” sa iyong isip na inaabala ka sa mga bagay na dapat mong gawin? Nakakalimutan mo bang kumpletuhin...

  5. 9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na
Mga Halimbawa ng Template

   9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na Mga Halimbawa ng Template

   Tutorial Beginner

   Ang iyong email signature ay hindi lang basta ang iyong pangalan at titulo. Bahagi din ito ng iyong personal branding. Kailangan nitong mahikayat ang...

  6. Paano Udyukan ang Sarili na Magtrabaho ng Maigi (Anuman
Ang Iyong Kalooban)

   Paano Udyukan ang Sarili na Magtrabaho ng Maigi (Anuman Ang Iyong Kalooban)

   Tutorial Beginner

   Ang pagtatrabaho ay hindi palaging madali. Minsan kailangan mong dikdikin ang mga bagay para lang maggawa ang mga kinakailangan mong gawin. Kung ikaw ay...

  7. Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

   Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

   Tutorial Beginner

   Maliban na lang kung sadyang ininis mo ang gobyerno, malalaking korporasyon, o matitinding kontrabida, ang iyong sarili miso ang iyong  pinakamasamang...

  8. Paano Itakda (+ Abutin) Ang Iyong Sariling Hangarin Sa Iyong Buhay at Trabaho

   Paano Itakda (+ Abutin) Ang Iyong Sariling Hangarin Sa Iyong Buhay at Trabaho

   Tutorial Beginner

   Lahat tayo ay may tinatakdang mga hangarin sa buhay, maging ito ay walong taong gulang na babae na nagpapasya kung sila ay magiging astronaut o sinuman na...

  9. 7 Pinakamaganda na Libreng (+Open Source)
Database Software para Mac (2018)

   7 Pinakamaganda na Libreng (+Open Source) Database Software para Mac (2018)

   Tutorial Beginner

   Maaaring makatulong sa iyo ang Database software para ayusin, subaybayan, at itago ang mga impormasyon nang ligtas. Oo, maaari kang gumamit ng spreadsheet...

  10. Ano ang Unconscious Bias? + Nangungunang Estratehiya Para
Maiwasan Ito

   Ano ang Unconscious Bias? + Nangungunang Estratehiya Para Maiwasan Ito

   Tutorial Beginner

   Sa nakalagay ngayon sa serye ng diversity at inclusion dito sa Envato Tuts+, titingnan nating mabuti ang mahalagang paksa ng unconscious bias. Matututunan ...

  11. 17 Propesyonal na mga Payo sa Email para sa Mas Mahusay na mga Resulta sa 2017

   17 Propesyonal na mga Payo sa Email para sa Mas Mahusay na mga Resulta sa 2017

   Tutorial Beginner

   Nagagamit mo ba ng husto ang iyong systema ng email ngayon 2017?

  12. Paano Pagsamahin ang Lahat ng Email
Accounts sa Isang Gmail Account

   Paano Pagsamahin ang Lahat ng Email Accounts sa Isang Gmail Account

   Tutorial Beginner

   Sa paglipas ng panahon, may naipon akong mahabang listahan ng email addresses. May dalawa o tatlo akong nagawa noong teenager pa ako,na may username tulad...