Learn about Communication

Communication skills are essential to business success. Read these free communication tutorials to learn how to communicate more effectively with clients and staff.
 1. 8 Template para sa Propesyonal na Lagda
sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

  8 Template para sa Propesyonal na Lagda sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

  Tutorial Beginner

  Ang isang kahanga-hangang lagda sa email ay kapuna-puna, nakukuha nito ang atensyon ng mambabasa, at nakapag-bibigay positibo, at aliwalas sa propesyonlismo.

 2. 9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na
Mga Halimbawa ng Template

  9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na Mga Halimbawa ng Template

  Tutorial Beginner

  Ang iyong email signature ay hindi lang basta ang iyong pangalan at titulo. Bahagi din ito ng iyong personal branding. Kailangan nitong mahikayat ang...

 3. Paano Pagsamahin ang Lahat ng Email
Accounts sa Isang Gmail Account

  Paano Pagsamahin ang Lahat ng Email Accounts sa Isang Gmail Account

  Tutorial Beginner

  Sa paglipas ng panahon, may naipon akong mahabang listahan ng email addresses. May dalawa o tatlo akong nagawa noong teenager pa ako,na may username tulad...

 4. Ang 5 Pinakamahusay na Copywriting
Books: Isang Unconventional na Gabay

  Ang 5 Pinakamahusay na Copywriting Books: Isang Unconventional na Gabay

  Tutorial Beginner

  Sa tuwing ako ay makikipagtrabaho kasama ang isang batang copywriter na sabik simulan ang kanilang career, laging dumadating ang oras na itinatanong nila...