Learn about Productivity

Stop procrastinating! With these productivity tips and techniques, you'll soon be working more efficiently and achieving your goals.
 1. Paano Magsanay na maging Mapag-intindi sa Trabaho (Gabay
para sa mas Mabuting Pokus)

  Paano Magsanay na maging Mapag-intindi sa Trabaho (Gabay para sa mas Mabuting Pokus)

  Tutorial Beginner

  Ang pagsasanay ng pagiging mapag-intindi sa trabaho ay isang mahalagang paraan upang maisentro ang inyong sarili, makamit ang mas mabuting pokus, at...

 2. Paano Gamitin ang Getting Things Done (GTD)
Productivity System

  Paano Gamitin ang Getting Things Done (GTD) Productivity System

  Tutorial Beginner

  Kung may magulo kang koleksyon ng “mga kailangan gawin” sa iyong isip na inaabala ka sa mga bagay na dapat mong gawin? Nakakalimutan mo bang kumpletuhin...

 3. Paano Udyukan ang Sarili na Magtrabaho ng Maigi (Anuman
Ang Iyong Kalooban)

  Paano Udyukan ang Sarili na Magtrabaho ng Maigi (Anuman Ang Iyong Kalooban)

  Tutorial Beginner

  Ang pagtatrabaho ay hindi palaging madali. Minsan kailangan mong dikdikin ang mga bagay para lang maggawa ang mga kinakailangan mong gawin. Kung ikaw ay...

 4. Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

  Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

  Tutorial Beginner

  Maliban na lang kung sadyang ininis mo ang gobyerno, malalaking korporasyon, o matitinding kontrabida, ang iyong sarili miso ang iyong  pinakamasamang...

 5. Paano Itakda (+ Abutin) Ang Iyong Sariling Hangarin Sa Iyong Buhay at Trabaho

  Paano Itakda (+ Abutin) Ang Iyong Sariling Hangarin Sa Iyong Buhay at Trabaho

  Tutorial Beginner

  Lahat tayo ay may tinatakdang mga hangarin sa buhay, maging ito ay walong taong gulang na babae na nagpapasya kung sila ay magiging astronaut o sinuman na...

 6. 17 Propesyonal na mga Payo sa Email para sa Mas Mahusay na mga Resulta sa 2017

  17 Propesyonal na mga Payo sa Email para sa Mas Mahusay na mga Resulta sa 2017

  Tutorial Beginner

  Nagagamit mo ba ng husto ang iyong systema ng email ngayon 2017?