Learn Marketing

Take your marketing skills to the next level with our comprehensive marketing tutorials. Learn how to market your business more effectively and gain more customers.

Getting started with Marketing

  1. Paano Pumili ng Tamang Pangalan Para Sa Iyong Negosyo

   Paano Pumili ng Tamang Pangalan Para Sa Iyong Negosyo

   Tutorial Beginner

   Sa lahat ng desisyon na gagawin mo sa pagsisimula ng negosyo isa sa pinakamahirap dito ay ang pagpili ng pangalan.

  2. 8 Template para sa Propesyonal na Lagda
sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

   8 Template para sa Propesyonal na Lagda sa Email: na may Natatanging mga Disenyo

   Tutorial Beginner

   Ang isang kahanga-hangang lagda sa email ay kapuna-puna, nakukuha nito ang atensyon ng mambabasa, at nakapag-bibigay positibo, at aliwalas sa propesyonlismo.

  3. 10 Pinakamagaling na Keynote
Presentation Templates

   10 Pinakamagaling na Keynote Presentation Templates

   Tutorial Beginner

   Mayroon ka bang nalalapit na business presentation? Nahihirapan ka ba sa paggawa ng Keynote slide layouts sa iyong Mac? Kailangan mo bang gumawa ng...

  4. 20 Template ng Tumutugong Pahayagang Paliham na Email—Para sa Inyong Susunod na Kampanyang Paglalako

   20 Template ng Tumutugong Pahayagang Paliham na Email—Para sa Inyong Susunod na Kampanyang Paglalako

   Tutorial Beginner

   Ang email na pangangalakal ay ang pinakamabisang ayos ng digital na paglalako, ayon sa Ascend2, isang nananaliksik at nangangalakal na kompanya. Batay sa mga...

  5. 12 Pinakamahusay na mga PowerPoint
Presentation Template—May Kasamang mga Magagaling na Infographic Slide

   12 Pinakamahusay na mga PowerPoint Presentation Template—May Kasamang mga Magagaling na Infographic Slide

   Tutorial Beginner

   Kailangan mo bang gumawa ng katangi-tangi PowerPoint presentation? At marami ka bang pinagsasabay na mga impormasyon ngayon, naghahanap para sa thread na...

  6. 10 Malikhaing Ideya sa Presentasyon: Na Pupukaw sa Iyong Mga Tagapakinig Upang...

   10 Malikhaing Ideya sa Presentasyon: Na Pupukaw sa Iyong Mga Tagapakinig Upang...

   Tutorial Beginner

   Ngunit papaano kung sa halip ay magtanong na lang?

  7. Mga Pinakamahusay
at Bagong Template ng After Effects sa
Taong 2016

   Mga Pinakamahusay at Bagong Template ng After Effects sa Taong 2016

   Tutorial Beginner

   Sana ay ginagawa mo ang lahat para maging makabuluhan ang iyong 2016!

  8. 9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na
Mga Halimbawa ng Template

   9 Propesyonal Na Email Signature Tips – Na May Magaling Na Mga Halimbawa ng Template

   Tutorial Beginner

   Ang iyong email signature ay hindi lang basta ang iyong pangalan at titulo. Bahagi din ito ng iyong personal branding. Kailangan nitong mahikayat ang...

  9. 20 Magazine Template Na May Malikhaing
tatak sa pagkakalatag ng may disenyo

   20 Magazine Template Na May Malikhaing tatak sa pagkakalatag ng may disenyo

   Tutorial Beginner

   Sa panahon ngaun ng inbound marketing, Ang isa ay maaring mapatawad sa pag-iisip na ang paglimbag ay lipas na.  Pagkatapos ng lahat, landing pages, social ...

  10. 15 Pinakamahuhusay na mga Template ng
Panukala sa Negosyo: Para sa Bagong mga Proyekto ng Kliyente

   15 Pinakamahuhusay na mga Template ng Panukala sa Negosyo: Para sa Bagong mga Proyekto ng Kliyente

   Tutorial Beginner

   Isa sa pinakamahalagang mga kasanayan ng mga may-ari ng maliliit na negosyo, solong negosyante at mga malayang manggagawa sa anumang industriya ay ang...

  11. Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

   Paano Malampasan ang 5 Mental Blocks Na Nakakatanggal ng Pagkamalikhain

   Tutorial Beginner

   Maliban na lang kung sadyang ininis mo ang gobyerno, malalaking korporasyon, o matitinding kontrabida, ang iyong sarili miso ang iyong  pinakamasamang...

  12. Paano Sumulat ng Malinaw at Propesyonal na Emails

   Paano Sumulat ng Malinaw at Propesyonal na Emails

   Tutorial Beginner

   pirma, pinapanatili mong maikli ang pangunahing katawan ng iyong emails. Ang iyong pirma ay dapat kasama ang: