Learn about Business Plans

Learn how to write a business plan. Whether you need to create a formal business plan for investors or an internal plan for yourself, you're in the right place.
 1. 7 Pinakamaganda na Libreng (+Open Source)
Database Software para Mac (2018)

  7 Pinakamaganda na Libreng (+Open Source) Database Software para Mac (2018)

  Tutorial Beginner

  Maaaring makatulong sa iyo ang Database software para ayusin, subaybayan, at itago ang mga impormasyon nang ligtas. Oo, maaari kang gumamit ng spreadsheet...

 2. Ano ang Unconscious Bias? + Nangungunang Estratehiya Para
Maiwasan Ito

  Ano ang Unconscious Bias? + Nangungunang Estratehiya Para Maiwasan Ito

  Tutorial Beginner

  Sa nakalagay ngayon sa serye ng diversity at inclusion dito sa Envato Tuts+, titingnan nating mabuti ang mahalagang paksa ng unconscious bias. Matututunan ...