Learn Templates

Whatever kind of template you need, you'll find it here. We'll recommend the best templates for reports, proposals, flyers, resumes, and much more.

Getting started with Templates

 • 24+ Best Free Company Profile PowerPoint PPT Templates for 2022 Presentations

  24+ Best Free Company Profile PowerPoint PPT Templates for 2022 Presentations

  Daniel Strongin
 • 24 Top Sales PowerPoint Templates (Sales Presentation PPT Examples 2023)

  24 Top Sales PowerPoint Templates (Sales Presentation PPT Examples 2023)

  Sarah Joy
 • 20 Best Free Microsoft Word Certificate Templates (Downloads for 2023)

  20 Best Free Microsoft Word Certificate Templates (Downloads for 2023)

  Brenda Barron
  1. Ang Pinakamahusay na Tuntunin sa
Pagbabayad ng Singilin upang Maiwasan ang mga Nakaraang dapat bayaran na
Paktura

   Ang Pinakamahusay na Tuntunin sa Pagbabayad ng Singilin upang Maiwasan ang mga Nakaraang dapat bayaran na Paktura

   Tutorial Beginner

   Para sa maliit na negosyo, ang salapi ay hari. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kliente na mayroon ka o kung gaano karami ang perang ipinangako sa iyo:...

  2. 15+ Animated na mga PowerPoint Templates na may Kahanga-hanga at
Interaktibong mga Slides

   15+ Animated na mga PowerPoint Templates na may Kahanga-hanga at Interaktibong mga Slides

   Tutorial Beginner

   Kung ikaw ay may presentasyon na kailangan paghandaan sa kaunting panahon, marami kang kailangang gawin.

  3. 15+ Mga Template ng Taunang Ulat - Nang may Kagila-gilalas
na mga InDesign na Layout

   15+ Mga Template ng Taunang Ulat - Nang may Kagila-gilalas na mga InDesign na Layout

   Tutorial Beginner

   Kapag oras na upang magdisenyo ng taunang ulat para sa inyong kumpanya, ito ay maaaring maging pakiramdam na gaya ng nakakatakot na gawain.  May sadyang...

  4. 17+ na Pinakamahusay na mga Disenyo ng PowerPoint Template para sa 2017

   17+ na Pinakamahusay na mga Disenyo ng PowerPoint Template para sa 2017

   Tutorial Beginner

   Isipin ito, lumalakad ka patungo sa harapan ng silid. Pinagana ang PowerPoint. Naghahanda na simulan ang iyong presentasyon at biglang pumasok sa iyong isipan:

  5. 15 Pinakamahuhusay na mga Template ng
Panukala sa Negosyo: Para sa Bagong mga Proyekto ng Kliyente

   15 Pinakamahuhusay na mga Template ng Panukala sa Negosyo: Para sa Bagong mga Proyekto ng Kliyente

   Tutorial Beginner

   Isa sa pinakamahalagang mga kasanayan ng mga may-ari ng maliliit na negosyo, solong negosyante at mga malayang manggagawa sa anumang industriya ay ang...

  6. Paano Bigyang Diin ang Freelance na Trabaho sa Iyong Resume

   Paano Bigyang Diin ang Freelance na Trabaho sa Iyong Resume

   Tutorial Beginner

   Sasagutin nang hiwalay ang bawat paksa:

  7. 17+ na Malululpet na Google Slides Themes (Upang Makagawa ng mga Presentasyon sa 2017)

   17+ na Malululpet na Google Slides Themes (Upang Makagawa ng mga Presentasyon sa 2017)

   Tutorial Beginner

   Mayroon ka bang mahalagang presentasyon na paparating? Kung gayon ay kailangan mo nang madisenyuhan ang iyong presentasyon agad-agad!

  8. Ang mga Pinaka-magagandang PowerPoint na mga Template sa 2016 (PPT Presentasyong Disenyo)

   Ang mga Pinaka-magagandang PowerPoint na mga Template sa 2016 (PPT Presentasyong Disenyo)

   Tutorial Beginner

   Nais nating lahat mag-umpisa nang bagong taon na maganda.

  9. 15 na Malikhaing, Infographic na Templeyt
ng Resume

   15 na Malikhaing, Infographic na Templeyt ng Resume

   Tutorial Beginner

   Ikaw ba ay nag-aapply para sa bagong trabaho? Kung oo, paano mapapansin ang iyong resume sa isang mataong merkado ng trabaho? Hindi ba dapat ang iyong...

  10. Paano Mag-print nang may Gridlines sa Excel sa loob ng 60 Segundo

   Paano Mag-print nang may Gridlines sa Excel sa loob ng 60 Segundo

   Tutorial Beginner

   Ang Excel spreadsheets ay kumbinasyon ng mga rows at columns, at kung saan silaý nagtatagpo ay tinatawag na cells. Ito ay lumilikha ng malaking grid sa...

  11. Paano maglagay ng mga links sa iyong PowerPoint Slides sa loob ng 60 Segundo

   Paano maglagay ng mga links sa iyong PowerPoint Slides sa loob ng 60 Segundo

   Tutorial Beginner

   Ang PowerPoint ay binibigyan ka ng kalayaan na magdagdag ng iba’t ibang nilalaman sa iyong mga slides, tulad ng mga links na makakatulong sa iyo. Ngayon,...

  12. Paano ispell-check ang iyong PowerPoint Slides sa loob ng 60 Segundo

   Paano ispell-check ang iyong PowerPoint Slides sa loob ng 60 Segundo

   Tutorial Beginner

   Wala nang mas lalala sa malling spelling sa iyong presentasyon na makakaabal sa iyong madla. Sa video na ito, tuturuan kita kung paano maiwasan itong easy...