Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Business
  2. Presentations

10 Malikhaing Ideya sa Presentasyon: Na Pupukaw sa Iyong Mga Tagapakinig Upang...

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

10 Malikhaing Ideya sa Presentasyon: Na Pupukaw sa Iyong Mga Tagapakinig Upang...

Naglakad ang tagapagsalita papasok sa silid, tinapik ang mikropono, napabiglang-ukong sa matinis na palahaw na dulot ng kanyang pagtapik, tumawa ng biglaan, naparinig ang paglunok, bumulong-bulong ng kung ano, at nagsimulang mabulol.

Nagsimula na ang pagbagsak mula roon. Ang pinakainteresanteng bahagi ng presentasyon ay tapos na.

Habang nakabitin siya sa salita, nilibot ko ng tingin ang silid. Isang dagat ng mga ulong tutungo-tungo sa saliw ng mga mabibigat na mata. Walang kayang manatiling gising, maski na suriin ni isang punto na ibinibigay ng tagapagsalita. At iyo’y talagang nakakaawa.

Totoong nakakaawa sapagkat alam ko sa aking personal na karanasan na ang tagapagsalita ay bihasa sa kanyang larangan. Ngunit ang kanyang presentasyon noong araw na iyon ay hindi nakakahikayat nino man sa kanyang husay. Ang mas malala pa dito, hindi ito nakakapukaw ng maski sino sa silid na ganahang kunin sya bilang eksperto sa kanyang larangan.

Ang pagwawagi sa negosyo ay binubuo ng pagiging magaling sa trabahong ginagawa mo at presentasyon ng iyong kakayahan sa isang matalino, kaakit-akit at presentableng paraan. Sapagkat kung walang makakakita ng iyong husay, papaano mo maipapaalam na kailangan nila ang serbisyo mo?

Para ilagay ito sa ibang paraan: Ang isang sikretong tunay na tago ay hindi nakapagwawagi ng kasikatan.

At ang isang mahusay na negosyo na nakatago ay hindi magbibigay sa iyo ng kita.

Na nangangahulugang bilang isang maliit na negosyante, kakailanganin mong magbigay ng mga presnetasyon sa iyong trabaho. Kahanga-hanga, mahusay at nakakaintrigang presnetasyong ng iyong trabaho.

Creative presentation ideas to lead your audience to action
Mga Malikhaing Ideya sa Pagpepresent Upang Makapukaw ng mga Tagapakinig. (graphic source)

Maging nagpepresenta ka man ng isang proposal para sa mga magiging kliyente, nagpepresenta ng mga resulta ng iyong gawa sa isang pagpupulong na propesyonal, o nagpepresenta sa harap ng isang panel ng mga maaaring maging investor, ang layunin mo ay mananatiling isa lamang: makapukaw ng damdamin ng iyong tagapakinig. Ang pagpukaw ng kanilang tiwala sa iyong gawa ay magdudulot ng pagkilos na maaari mong i-hubog bilang kita ng iyong negosyo. 

Ano nga ba ang bumubuo sa isang masiglang presentasyon upang hindi ito maging nakakaantok?

Ang mga sumusunod na malikhaing ideya sa pagpepresent ay tutulong sa iyong bumuo ng isang kaiga-igayang presentasyon na magpapanatiling nakikinig sa iyong talumpati ang mga tagapakinig.

10 Malikhaing Ideya sa Pagpepresenta

1. Magsalaysay ng isang kwento

Ang utak ng tao ay nakadisenyo upang tumugon sa mga kwento bilang parehong survival mechanism (Wag kang aalis ng kweba! May malaking mammoth na umaaligid sa lugar!) at isang panlibang na mekanismo (...at gayun nga, ng makalapit ang mammoth, lumundag ako palabas mula sa aking pinagtataguan, habang may mga nakasabit na sanga, at pumalahaw na tila isang mapanganib na nilalang...) At ang magkatuwang na pagganap na iyon ay tumulong upang mabuo ang isa sa mga pinakamabisang sangkap pang-komunikasyon na nalalaman ng tao.

Ang mga kwento ay ang pananaw at pagproseso ng mga katotohanan sa paligid natin.

Ang mga kwento ay mas kaakit-akit kaysa sa katotohanan dahil ito’y nakakaaliw para sa atin. Ang pagkukwento ay nakakakuha at nakakapagpanatili ng atensyon. Natutulungan nito ang tagapakinig na maintindihan at maaalala ang mga salita maging kahit hanggang matapos na ang kwento.

Sa halip na itanghal ang iyong gawa na puro lamang serye ng mga facts (budgets, figures, breakdowns) na talagang makakapagpabagot kahit na sa mga pinakamababait na tao, i-ayos ang iyong mga facts sa isang istorya.

At gumamit ng propesyonal na disenyo, na may nakakaengganyong mga photo layouts at mga graphics, upang matulungan ang iyong tagapakinig na umugnay sa iyong kwento, gaya ng stylish Summit 2 PowerPoint template:

Summit 2 Powerful PowerPoint template
Summit 2 Flexible PowerPoint presentation template.

Anong mga interesanteng pag-uugnay ang magagawa mo sa pagitan ng iyong mga facts? Anong mga kwento ang mabubuo mo sa mga ito na makakatulong sa iyong tagapakinig na makinig mula simula hanggang katapusan? Sabihin mo ito sa kanila!

Upang magkaroon pa ng dagdag na kaalaman sa paraan ng pagsulat sa mga presentasyon:

2. Magtanong sa mga Mahahalagang Sandali

Ang mga pahayag ay tunog karaniwan at madaling asahan. Lalung-lalo na sa isang presentasyon. Sapagkat ang presentasyon ay binubuo ng serye ng mga pahayag na pinagtagpi-tagpi, ang pagbibigay ng isa pang pahayag ay malamang hindi makakaintriga sa mga tagapakinig-kahit na gaano pa ito katangi-tangi.

Ngunit papaano kung sa halip ay magtanong na lang?

Ang isang tanong ay nakakabasag sa ritmo ng iyong tipikal na presentasyon, at nakakatulong na tandaan na ang sinasabi mo ay mahalaga. Higit pa riyan, ang pagtatanong ay binabago ang iyong presentasyon mula sa isang balintiyak na kwento tungo sa isang aktibong pakikipagsapalaran na maaaring suriin ng tagapakinig sa pamamagitan ng sarili nilang mga kasagutan.

Ask questions and interact with the audience
Magtanong at makipag-ugnayan sa mga tagapakinig. (graphic source)

Ang pagsagot sa tanong (kahit na sa isipan lamang) ay nakakatulong sa iyong tagapakinig na makilahok sa iyong presentasyon at pinanatili ang kanilang interes sa iyong bawat pananalita.

3. I-ayos Ang Iyong Presentation sa 3 Malilinaw na Punto

Ang bilang na 3 tatlo ay matagal nang itinuturing na tila isang mahiwagang numero sa maraming kultura mula pa noon. May kung ano sa mga bagay na tig-tatatlo na nakakapukaw sa utak ng tao at mas tinutulungan itong magtago ng kaalaman: katawan, utak at kaluluwa; lock, stock and barrel; pb at j (dalawang sankap, ngunit tatlong katinig sa pinaikling anyo); dugo, pawis at luha.

Mahiwaga man o hindi, ang bilang na tatlo ay tunay na maaasahan. Sa dulo ng presentasyon, maaalala nating lahat ang tatlong bagay na nabanggit.

Kaya naman, sa halip na iwanan na lamang ang mga tatlong bagay sa swerte, bakit hindi na lang kumilos at i-ayos ang iyong presentasyon sa tatlong malalaking punto o paksa? Matapos ito, makasisiguro kang ang iyong mga tagapakinig ay nagbibigay ng atensyon sa mga mahahalagang bagay at hindi sa mga detalyeng walang gaanong halaga.

Kahit na ikaw ay mayroong higit sa tatlong punto, na malamang ay ganoon nga, maaari kang humanap na isaayos ang iyong mga maliliit na punto sa tatlong malalaking kategorya. Sa ganitong paraan, mas madali mong matatalakay at maibubuod ang nilalaman ng iyong presentasyon sa dulo.

Halaga, tala-orasan, bunga. Problema, mungkahi, solusyon. Simula, gitna, at wakas. Tandaan lang na hatiin sa tatlo!

4. Ugaliing Magpatawa

Ang katatawanan ang nagpapaikot sa mundo. At totoo rin ito sa mundo ng pagnenegosyo. Sa dulo ng araw, walang gustong makipagtrabaho sa isang bugnot na tao.

Kaya naman kahit na ikaw ay nagpipresenta sa harap ng isang “seryosong” kliyente o namumuhunan, tandaang gumamit ng mga pampasigla sa iyong presentasyon. Hindi naman ibig sabihin nito ay kailangan mo magbiro sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin lamang nito ay maging masigla, masiyahin at kaiga-igaya.

Hindi ka masyadong magaling sa pagpapatawa? Wag magalala. Maaari kang makahanap ng mga presentasyon ukol sa pag-gawa ng masasayang presentasyon!

23 Mga Mungkahi mula sa mga Komedyante kung Papaano Maging Mas Nakakatuwa Sa Iyong Susunod na Presentasyon mula kay David Nihill.

Habang maaaring maging isang hamon ang tamang timpla ng paggamit ng pagpapatawa, isa ito sa pinakaminam na ideya sa pagpipresent na paghusayan. Ang pagpapatawa ay nakakapagpalagay ng loob ng iyong mga tagapakinig sa iyo. Nakakatulong itong paginhawahin, maging bukas, at pamilyar ang mga tagapakinig sa iyo (na makakapagdulot ng mas magandang bunga mula sa iyong presentasyon). At nakakatulong din itong mas tanggapin ng mga tao ang ideyang inihahain sa kanila ng iyong presentasyon.

5. Disenyuhan ang PowerPoint upang Makapanghikayat, Hindi Makagambala

Disenyuhan ang PowerPoint ng may layunin. Hindi isang PowerPoint na pupunuan lamang ang pader sa iyong likod. O isang PowerPoint na inuulit ang iyong presentasyon sa bullet-point format. Ang mga ganitong uri ng PPT ay walang silbi.

Ang gusto mong gawin sa halip ay gumawa ng isang PowerPoint na nagpapatingkad ng iyong presentasyon. Na kumukumpleto dito bilang isang salaysay.

Ibig sabihin nito ay pagpili ng isang PowerPoint presentasyon design na tunay na akma sa iyong paraan ng pagsasalaysay. Ang mga magaling na ideya sa pagpipresenta ay madaling matalo ng bara-barang disenyo. Kailangan mo ng slides na nagpapakinang sa iyong mga makabagong ideya.

At ibig sabihin din nito ay paggamit ng mga kasabihan, mga pangunahing parirala, at iba pang mga elementong biswal na sumusuporta at nakakapagpapaunlad, at hindi nakakasapaw sa panghihikayat ng iyong pagpepresenta.

Isipin mo na ang iyong PowerPoint ay isang paraan upang gabayan ang iyong mga tagapakinig sa iyong presentasyon habang pinananatili silang nakatutok at naeengganyo sa bawat sandali.

Humanap ng mahusay na mga PowerPoint templates sa Envato Market (GraphicRiver) upang makatulong simulan ang iyong presentasyon ng may propesyonal na design slides. Mag-browse sa mga malikhain at trending na mga PPT theme na itinatampok sa ibaba at matutunan kung papaano magcuztomize ng slides sa iyong presentasyon matapos itong mabili:

6. Huwag Magbasa Mula Sa Iyong Mga Slides

Ang pagbabasa mula sa isang slide na nakikita naman ng lahat sa silid (at kaya namang mabasa ng bawat isa) ay nakakabagot at nakakapagpamukha na hindi ka handa. Ang iyong PowerPoint ay hindi nariyan para ipaalala sa iyo ang mga kailangan mong sabihin, bagkus ay uoang tulungan ang iyong mga tagapakinig na lalong maintindihan ang puntong inihahayag mo.

Kapag nagbabasa ka mula sa iyong PPT presentation, ang mga tagapakinig mo ay di maiiwasang magbasa na rin. At napag-alaman nang ang mga isip natin ay nagliliwaliw 20 – 40% ng panahon habang nagbabasa.

Ibig sabihin nito, habang ika’y nagbabasa ng slides, ang iyong mga tagapakinig ay nagagambala at nagiisip kung naiwan ba nila ang plantsang bukas o di kaya namay kung anong kakainin nila sa hapunan. At hindi iyon ang gusto mong maisip nila!

Avoid Reading from Your Presentation Slides
Iwasang magbasa mula sa iyong mga presentation slides. (graphic source)

Panatilihing maikli ang mga teksto ng iyong slide at gamitin lamang ito upang i-highlight ang mga mahahalagang puntong nililikha mo o upang markahan ang pambungad ng iba-ibang bahagi ng iyong presentasyon.

Ang iyong mga slides ay hindi dapat maging saklay sa iyong presentasyon tuwing hindi mo maalala ang sasabihin. At hindi dapat sila maglalaman ng higit sa kakaunting mga linya ng salita.

Ang mga slide ay hindi para sa pagbabasa, ngunit para sa mabilis na pagbibigay-diin sa iyong mga puntos.

7. Gumamit ng mga Visuals upang Ilapat ang mga Ideyang Mahirap Unawain

Kung hindi mo kayang gumamit ng milyun-milyong bullet points upang i-buod ang iyong presentasyo sa iyong mga slides, ano dapat ang nilalaman ng iyong mga slides?

Mga visuals! Maraming, maraming visuals!

Mga graphs, talaan at mga pie na nagpapakita ng iyong punto at tumutulong bigyang-diin ang mga ito, Magsama rin ng mga larawan na magiiwan ng epekto sa mga tagapakinig at tutulong sa diwa ng iyong argumentong hindi agad makalimutan.

May pagkakaiba sa pagsasabing ang iyong solusyon ay babawas ng gastos ng 20% at pagpapakita nito sa isang graph na mayroong mga numero. Tinutulungan nitong ilabas ang ideya mula sa mahirap intindihing dominyo ng mga teorya tungo sa matibay na dominyo ng katotohana.

At huwag lang manatili sa tradisyonal na presentation visuals. Hindi naman ito 1998. Alalahaning ang mga kanais-nais na mga ideya sa pagpepresenta ngayon ay hindi kaparis ng sa nakaraang dekada.

Dalhin ang iyong presentasyon sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng pagdadagdag ng iba-ibang elementong biswal. Gamit ang mga grapiko, emojis at kahit na ang mga gif’s kung saan nararapat ay tutulong magbigay ng dating sa iyong presentasyon at mas lalo pa itong mabibigyang buhay.

Narito ang isa sa mga pinakasikat naming PowerPoint templates, Marketofy. Naglalaman ito ng ilang mga makabagong design options, mula sa photo layouts, mga infographics, at iba pa:

Ultimate PowerPoint Template - Marketofy
Marketofy - Ultimate PowerPoint template.

Alamin ang pinakamagagaling na PowerPoint templates na may mahuhusay na infographics dito sa lumang artikulong ito:

8. I-highlight ang Mahahalagang Punto Gamit ang mga Metaporang Biswal

Ang mga visuals, maging emojis, graphics, o mga larawan ay hindi dapat gamitin ng basta basta sa iyong presentasyon. Sa halip, dapat ang lahat ng inilalagay mo sa iyong slideshow ay mayroong tiyak na silbi.

Isang makapangyarihang paraan sa paggamit ng larawan ay sa mga metaporang biswal. Huwag mo lang basta sabihin sa iyong kliyente na gamit ang iyong plano, ang mga bagong tagasunod ay lalabas na lamang bigla na tila mga bubuyog tungo sa pulot. Ilarawan ito sa pamamagitan ng imahe upang mas lalong tumatak ang punto sa isipan nila.

Ang mga imaheng biswal ng isang sitwasyon na pamilyar na sa atin ay tumutulong mas maalala ng matagal ang isang punto. Binibigyan tayo nito ng isang madaling bagay na balikan.

9. Gawing Personal ang mga Halimbawa

Isa pang malikhaing ideya sa pagpepresenta ay i-personalize ang iyong talumpati para sa mga piling tagapakinig sa bawat pagkakataon. Maging isang inaasahang kliyente, isang tagapakinig sa isang pagpupulong, o isang maaaring maging mamumuhunan, maaari mong ayusin at i-personalize ang karanasan ng iyong presentasyon para sa spesipikong mga tagapakinig.

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong presentasyon na nakakahikayat sa iyong mga tagapakinig at ipakita mo kung paano sila makikinabang sa iyong solusyon.

Maaaring walang pakialam (o iniisip nilang wala silang pakialam) sa iyong solusyon o talumpati kung puro lamang ito pagsasalaysay. Ngunit sa sandaling maisip ng mga tao na may mga bagay na maaaring tuwirang makaapekto at makapagbigay pakinabang sa kanila ng personal, magsisimula na silang makinig!

Ipakita mo sa iyong mga tagapakinig ang tuwirang epekro ng iyong presentasyon sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa iyong mga halimbawa, at makukuha mo agad ang buo nilang atensyon at pagsikapan mo na makuha ang kalahati ng daan patungo sa kanilang oo!

10. Magdagdag ng Musika!

Maaaring hindi ito karaniwang gawain sa karamihan ng mga presentasyon na nakita mo, ngunit napatunayan nang epektibo ito ayon sa agham. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ni Ronald A. Berk ng The John Hopkins University, “Ang musikang nakatanim sa kabuuan ng isang PowerPoint presentation ay nakakapagpanatili ng atensyon, habang nagsusukbit ng iba pang nilalaman sa pangmatagalang alaala.”

At ito’y hindi bagong siyensya! Alam na natin itong lahat ng matagal nang panahon. Kalagayan sa punto: Maiisip mo ba kung ilang mga pelikula ang nakita mo sa iyong tanang-buhay na walang musika? Bibigyan kita ng hint: Wala!

Simula ng matuklasan natin kung paano magdagdag ng tunog sa mga pelikula, hindi na lang tayo nagtatala ng diyalogo kundi maging musika na din mula sa mga ito. Sapagkat natutulungan ng musika na itakda ang damdamin, binibigay ang tamang epektong emosyonal, at nagdadagdag ng excitement.

Iba pang paraan na magamit ang tugtog? Para mapagaan ang damdamin at enganyuhin ang lahat na magsipagsayawan!

Kahit na anong paraan mo maisipang gamitin ito, ang pagdadagdag ng musika ay tunay na makakatulong upang mas maalala ng mabuti ng mga tagapakinig ang iyong presentasyon.

Kaya naman subukan na ang makabagong ideya sa pagpipresent na ito at magdagdag ng akmang musika sa iyong susunod na presentasyon upang matulungan itong mabigyan ng buhay.

Gawing Di-malilimutan ang Iyong Susunod na Presentasyon!

Ang hamak na pagbibigay ng mga facts ay pwede nang pundasyon ng iyong presentasyon. Kung ang layunin mo ay mapabilb, mapaniwala at mahikayat ang iyong mga tagapakinig gamit ang iyong presentasyon, kailangan mong bumuo ng balangkas at pampasigla sa iyong talumpati sa parehong pananalita at biswal.

Gamitin ng mabuti ang mga malikhaing ideyang ito upang maging mas maganda ang iyong presentasyon. Para sa higit pang maraming ideya kung papaano mas pagagandahin ang iyong presentasyon, tignan ang article na ito na itinatampok ang ilang presentation tips o kaya naman ay mag-browse sa aming tampok na presentation material:

Papaano mo binabalangkas at dinidisenyuhan ang iyong mga presentasyon? At anong mga pagbabago ang gagawin mo sa iyong susunod na presentasyon gamit ang mga ideyang ibinahagi namin dito? May iba ka pa bang mga ideya sa pagpepresenta na gustong ibahagi sa amin? Kung gayon ay ipaalam mo na sa amin!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.