7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Business
 2. Careers

Hanapbuhay bilang Freelance Laban sa Swelduhang trabaho: Ang Kalamangan at Kahinaan

Read Time: 14 mins

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Alin ang mas mabuti: Freelancing o pagtatrabaho sa opisina?

Ang sagot ay hindi ganun ka-simple. Parehas na mayroon kalamangan at kahinaan, at kung alin ang tama para sa iyo ay depende sa iyong personalidad at kung paano mo gustong magtrabaho.

Kaya’t para matulungan ka makapag-desisyon, Aking titignan kung paano ang freelancing kumpara sa swelduhang trabaho na saklaw ng iba’t-ibang bahagi, gaya ng kakayahang umangkop, kontrol sa iyong trabaho, seguridad sa trabaho, at iba pa.

Maging ikaw man ay nakaupo sa iyong maliit na sulok at nananaginip ng iyong kalayaan, o napapagod na sa pag-freelancing at pagmimithi pagkatapos ng isang full-time job, Ang pagtuturong ito ay makakatulong sa iyo upang makapag-desisyon. Ito rin ay makatutulong kung ika’y nagsisimula pa lamang sa iyong karir at malaman kung anong daan ang nais tahakin.

Una, narito ang maigsing tala sa mga pakahulugan. Ang tungkulin ng freelancer at swelduhang empleyado ay may kalabuan sa ilang aspeto sa mga araw na ito, subali’t para sa pakay ng artikulong ito, Ipinagpapalagay ko na ang “swelduhang empleyado” ay nagtatrabaho ng full-time para sa isang kumpanya na may kontrata at may pirming pay check, samantalang ang mga “freelancers” ay ang mga taong self-employed at nagtatrabaho sa sari-sari at magkakaibang mga kliente.

Kakayahang umangkop

Paano ito Umaayon para sa Swelduhang Empleyado

Maraming kumpanya ang napapabuti sa “balanse sa buhay at trabaho” sa mga araw na ito, ngunit ang mga taga-empleyo sa pangkalahatan ay mahaba pa rin ang pagdadaanan.

Maraming empleyado ang nagtatrabho ng mas mahaba sa karaniwang “alas nueve hanggang alas singko”, at sa ngayon ay inaasahang kung maari ay laging andyan sa email kung sila ay nasa labas ng opisina din. Samantalang sa hindi permanenteng trabaho, bawas ang oras at hati sa trabaho na kadalasan ay maaari, karamihan sa klase ng swelduhang trabaho ay kabilang sa hindi nababago, nakapirming pananagutan sa partikular na oras ng trabaho, buong linggo, at mayroon lamang ilang linggong bakasyon kada taon.

At habang ang mga taga empleyo sa kadalasan ay gumagawa ng mga probisyon para sa mga tao na magpahinga para sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay, may pag-aaral na napagtanto na ang mga taong ibinubuhos ang karamihan ng kanilang oras sa kanilang mga pamilya sa kadalasan ay nagdurusa sa kanilang mga karera-lalo na ang mga kababaihan na nagpapaliban ng oras para lamang magka-anak.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Bilang isang freelancer, sa pangkalahatan ay mas marami kang kakayahang umangkop. Maari kang magtakda ng sarili mong oras, piliin at pumili ng mga trabaho, dagdagan o bawasan ang iyong oras, at gawain para sa buhay pamilya at mga sosyal na kompromiso. Hangga’t natutugunan mo ang sinang-ayunan oras, maari kang magpahinga sa maghapon at sa gabi ka magtrabaho kung nais mo.

Woman working outside on her laptopWoman working outside on her laptopWoman working outside on her laptop
Larawan ng isang babae na nagtatrabaho sa labas sa kanyang laptop.

Ngunit huwag magpadala agad at isipin na gugugulin ang lahat ng iyong oras sa pakikipaglaro sa iyong mga anak at pagkakaroon ng kaledad na oras kasama ang iyong asawa. Ang trabaho ay maaring matambak, at kapag dumating ang sinang-ayunang oras, maari mong ikansela ang iyong mga plano at trabahuhin buong gabi para matapos ang trabaho.

Bilang isang freelance na tagapagsaling -wika na si Eline Van De Wiele sinabi niya sa isang blog post ang myth of flexibility:

Dahil sa walang istraktura ng karaniwang oras sa opisina, katrabaho na maaring pumalit para sa atin, at isang garantisadong sahod sa katapusan ng buwan, napakadaling tumagal ng labis. Kapag ito’y ipinagpalagay mong ganun lang, kailangan pa ba natin ng labis na kakayahang umangkop?

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Kung nais mo ang istraktura at ayos naman na matali sa pang-araw-araw na iskedyul, kung gayon isang full time salary job ay maaring angkop. Kung nais mong gumawa ng sariling oras, o maraming pananagutan sa labas ng trabaho na nangangailangan ng hindi pagpasok, kung gayon ang freelancing ay isang magandang opsyon.

Pulitika sa Opisina

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Ang artikulong HBR ang makapag-sasabi ng mahusay:

Ang pulitika sa opisina ay may posibilidad na sapawan ang pormal na tungkulin ng organisasyon at i-hijack ang kritikal na proseso ng organisasyon, gawin komplikado ang mga madaling gawin na trabaho at nakapapagod, at mawalang saysay ang organisasyon; nagiging kapagod-pagod ang mga tao at managot para sa makabuluhang bahagi ng kaugnay sa trabaho na nakaka-stress at burnout.

Siyempre, hindi lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan ay nagiging toxic, ngunit sa karamihan ng mga organisasyon, lalo na sa mga malakihan, nagkakaroon ng ilan pagbabanggaan ng mga personalidad o sagupaan sa kapangyarihan na haharapin.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Bilang isang freelancer, hindi mo na kailangan pang harapin ang mga pulitika sa opisina at yan ay malaking bahagi. Sa isang bagay, hindi ka nakatali sa isang partikular na kumpanya, ngunit mayroon naman maraming amo sa iba-ibang organisasyon. At kahit mayroon kang pirmihan mga kliente, madalas ay hiwalay ka sa pulitika ng opisina. Madalas ay nagtatrabaho ka ng malayuan, o nasa opisina man pero sa maigsing panahon lamang, at kailangan mong kumpletuhin ang iyong tungkulin at iabot ang iyong paktura. Kung ang pulitika ay sumobra na, maari mong sisantehin ang kliente at maghanap ng bago.

At muli, bagama’t, mayroon paunawa. Bilang may ari ng web design na si Paul Boag pinunto niya sa kurso na Working With Clients to Get Design Approval, ang mga freelancers sa kadalasan ay hinaharap ang pulitika sa opisina ng kanyang kliente, na humahantong sa mga problema gaya ng walang katapusang pag-ulit at disenyo mula sa mga komite. Kaya ito ay isang bagay kung saan ikaw ay malaya, ngunit hindi maaring balewalain ng lubusan.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Kung ikaw ay kumikita sa pagbabasa ng mga tao at kanilang mga emosyon, baybayin ang masalimuot na kapaligiran, at kung minsan ay nakikipag kompitensya sa iba para sa gantimpala, kung gayon ay hindi ka lalayuan ng pulitika sa opisina na sa kadalasan ay kaakibat nang pagtatrabaho sa opisina. Kung ikaw ay nawalan ng gana dito, kung gayon ang freelancing ay may handog na bahagyang pahinga.

Mga benepisyo

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Isa sa mga malaking kalamangan ng sumasahod na trabaho ay ang pagkakaroon ng benepisyo gaya ng health insurance, bayad na bakasyon, parental leave, at pensiyon o iba pang pamamaraan sa pagreretiro. Ang mga bagay na iyon ay malaki ang pinagkaiba sa kapakanan pang pinansyal at kalusugan, at sa iyong pamilya din.

At bukod pa sa mga pangunahing bagay, ang mga kumpanya ay kadalasan mayroon mga organisadong kaganapan para sa mga empleyado at nagbibigay ng mga bagay na gaya ng libreng pagsapi sa gym, mga kapiteria na laan ng kumpanya, at pagkakaroon ng mga uri ng diskwento at freebies. Kadalasan ay mayroon badyet para sa mga pagsasanay, din, para mahasa ang iyong mga kakayahan na sagot ng pera ng kumpanya.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Sa pangkalahatan, bilang isang freelancer, ikaw ay bahala sa iyong sarili. Kailangan mong asikasuhin ang sarili mong health insurance, wala kang bayad kung ikaw ay magliban ng trabaho, at dapat mong planuhin ang para sa iyong pag-reretiro. Pagdating sa pagsasanay, iyan ay responsibilidad mo rin.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Ito ay ilan lamang sa mga bagay kung saan ay mayroon malinaw na nagwagi. Ang mga ekstrang benepisyo na binibigay ng isang mabuting taga empleyo ay napakahalaga, at isa sa pinakamalaking dilema ng freelancing ay ang pag-aayos ng mga bagay gaya ng insurance at mga retirement accounts para sa iyong sarili. Ang ating Freelance Financial Bootcamp na serye ay makakatulong sa iyo upang isaayos ang ilan sa mga ito.

Kontrol

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Sa isang kumanya, mayroon kang amo, at ang taong iyan ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat gawin. Kailangan mo ring magtrabaho sa loob ng patakaran ng mga organisasyon (parehong nakasulat at hindi nakasulat) kung saan ay may kalawakan. Kung kaya’t mistulang, ikaw ay wala gaanong control sa iyong trabaho kaysa sa pagiging freelancer.

Ngunit ito ay hindi malinaw. Kung mayroon kang mabuting amo, lalaki man o babae ay magbibigay sa iyo ng awtonomiya, at habang ikaw ay umaangat ng rango, ang suma sa kontrol na mayroon ka sa iyong trabaho ay dapat din tumaas. Ikaw ay aasa pa rin sa iba upang matapos ang mga gawain, ngunit tiyak na maari kang makakuha ng mataas na antas ng awtonomiya.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Sa harap nito, mayroon kang lubos na kontrol bilang isang freelancer. Mapipili mo kung ano ang gusto mong trabahuhin at kung ano ang hindi. Kung hindi ka interesado sa isang partikular na trabaho, maari mo agad itong hindi tanggapin.

Ngunit ang problema dito ay, kailangan kang magbayad ng mga bayarin sa katapusan ng buwan. Maliban lamang kung ikaw ay nasa magandag posisyon, sa malamang ay kailangan mong tumanggap ng ilan mga trabaho na hindi kasiya-siya para sa iyo.

Mayroon ka rin “amo” sa kada trabaho: ang iyong kliente ay magbibigay sa iyo ng tagubilin, at inaasahan ang isang may pamantayan na trabaho na manggagaling sa iyo. Maari ka rin makakuha ng ilan awtonomiya o kontrol kung paano gawin ang trabaho, ngunit kung ikaw ay lumayo sa inaasahan ng iyong kliente, ikaw ay magkakaroon ng mga problema.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Ang paniniwala na ang pagiging self-employed ay makapagbibigay sa iyo ng mas maraming kontrol sa iyong trabaho kaysa sa nagtatrabaho sa isang kumpanya. Iyan ay bahagyang may katotohanan, ngunit gaya nang ating nakita, mayroon mga nakagagaan na dahilan.

Pagganyak

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang solong kumpanya, ang iyong pagganyak ay kadalasan nanggagaling sa isang nakabalangkas na paraan. Makakakuha ka ng pagsusuri sa iyong pagganap sa katapusan ng kada taon, at ang mga pagsusuri na ito ang tutukoy sa mga bagay gaya nang kung ikaw ay kikita ng mas maraming pera sa isang taon, o makakakuha ng bonus, o maari naman isang promosyon.

Kahit na ang labis na pagsirang puri “daily grind” ay nagsisilbing isang pagganyak na hangarin: Kung ikaw ay nagpakita na huli sa trabaho, ang iyong amo ay magagalit, at kung ikaw ay madalas huli, ikaw ay matatanggal. Kung kaya’t iyan ay maggaganyak sa iyo para bumangon sa kama kapag ang alarma ay tumunog na!

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Bilang isang freelancer, kailangan ay engganyuhin ang iyong sarili. Kailangan mong humanap ng sarili mong mga kliente, gawin ang pag-merkado sa sarili, mag- set up ng sariling website, ipagkasundo ang iyong kontrata. Kailangang patuloy ang paglalabas ng iyong sarili sa lahat ng oras, na wala ni sino man ang magsasabi sa iyo na gawin iyon.

At kapag nakuha mo na ang mga tungkulin, kailangan pangasiwaan mo ito ng sarili mo mismo. Kung ikaw ay nakakuha ng malaking trabaho na dapat matapos sa isang buwan mula ngayon, halimbawa, walang makapipigil sa iyo na gugulin ang susunod na 29 na araw na babangon ng huli at manunuod ng telebisyon sa araw. Walang magagalit o magtatanggal sa iyo. Ngunit mayroon kalalabasan sa ika 30 araw, kung hindi mo natugunan ang huling araw. Kung kaya’t ito ay nasa sa iyo na isaayos ang iyong oras at siguraduhin na ikaw ay nasa tuktok ng lahat ng bagay.

Calendar photoCalendar photoCalendar photo
Larawan ng Kalendaryo.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Kung ikaw ay hindi mahusay sa pag- engganyo sa iyong sarili, ang isang nakabalangkas na kapaligiran na handog ng karaniwang swelduhang trabaho ay gagana ng mahusay sa iyo. Bilang isang freelancer, kailangan may sarili kang pagkukusa. Ngunit huwag kang mag-alala masyado-Hindi ko rin kinokonsidera ang sarili ko na malakas ma-engganyo, at ako’y naka- survive bilang isang freelancer. Ang isang walang laman na banko ay isang matibay na pang-engganyo.

Seguridad at Katatagan

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Ang “job for Life” ay maaring isang bagay na nakalipas na para sa karamihang mga tao, ngunit, sa pangkalahatan, ang swelduhang trabaho ay mas sigurado kesa sa freelancing. Makakauha ka ng palagiang paycheck, at hangga’t nagagawa mong maayos ang iyong trabaho, maari kang umasa sa paycheck na yan kada buwan. Kahit na ikaw ay matanggal, ang iyong amo kadalasan ay bibigyan ka ng abiso o magbigay ng kabayaran.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Ang freelancing ay pwedeng maging hindi matatag. Maaring humantong ka sa siklo na “piyesta o taggutom”, kung saan isang buwan ay dagsa ang iyong trabaho at ang susunod ay wala kang mahanap ni isang trabaho. Na magiging mahirap sa pagpaplano at mahirap din pangasiwaan ang iyong mga pinansyal na bagay. At kahit na ikaw ay may palagian na kliente, maari silang mawala sa isang saglit na abiso.

Ngunit hindi naman lahat ay masamang balita para sa mga freelancers. Yung mga hirap na swelduhang empleyado ay nakatuon lamang sa iisang trabaho, kung kaya’t sa kanila, ang mawalan ng trabaho ay isang sakuna. Bilang isang freelancer, sa kabilang banda, mayroon kang maraming kliente, kung kaya’t kung mawala ang isa, maari kang umasa sa iba para sa iyong kita hanggang makakita ka ng kapalit. Tila hindi mangyayari na mawala silang lahat ng sabay-sabay, maliban lamang kung mayroon pagbagal ng ekonomiya o kaguluhan sa iyong industriya-at yan ay makaka apekto sa mga swelduhang empleyado din.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Sa pangkalahatan, ang swelduhang trabaho ay mas matatag, nag-aalok nang mas siguradong sahod mula sa isang buwan hanggang sa susunod. Kung kaya’t ito ay magandang opsiyon kung hindi mo gusto ang ideya na nag-aalala kung saan manggagaling ang pang-renta mo sa isang buwan. Pagtrabaho bilang freelance, sa kabilang banda, ay maaring sobrang mataas o mababa, kung kaya’t kailangan mo ng malakas na pagpapasensiya para sa walang katiyakan, lalo na sa mga naunang mga panahon. Tandaan, gayon pa man, ang pagkakaroon ng maraming daloy ng kita ay nakapagbibigay ng dagdag na seguridad.

Komunidad

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, mayroon ka na din agad social network. Nagtatrabaho ka kasama ang parehong mga tao araw-araw, at sa malamang ay maging kaibigan mo na rin ang ilan sa kanila. Ang ilan mga kumpanya ay madalas na may mga kaganapang sosyal at mga programa sa pagsasanay at kahit paglalakbay para sa mga empleyado.

Paano ito Umaayon sa mga Freelancers

Bilang isang freelancer, ikaw ay mistulang isang nag-iisang lobo. Maari kang magtrabho sa bahay sa kadalasan, o mag-renta ka ng sarili mong studio. Kahit na ikaw ay nagtatrabaho sa isang lugar para sa isang kumpanya, andun ka lamang nang pansamantala, at mahirap magbuo ng matibay na samahan na gaya nang sa mga permanenteng empleyado na magkakatrabaho na ng ilang taon. Maraming pagkakataon na makakakilala ng mga tao, ngunit kailangan mong pagsikapan ang lumabas at gawin ito.

Ano ang ibig Sabihin nito Para sa Iyo

Kung nais mo na napapaligiran ng mga tao at kabilang sa matibay na samahan ng lupon ng mga tao, pag-isipan ng dalawang beses ang pagsasarili bilang isang freelancer. Kung, sa kabilang banda, ikaw ay isang introvert na gaya ko, sa malamang ay magugustuhan mo na makapagtrabaho sa sarili mong lugar, makinig sa sarili mong mga musika, na walang istorbo.

Buod

Kaya sa pagbubuod, narito ang ilan sa mga pangunahing kalamangan at kahinaan ng bawat isa:

Kalamangan ng Freelance na trabaho

 1. Maraming kakayahang umangkop na pumili ng sariling oras.
 2. Kakayahang pumili ng trabaho na gagawin.
 3. Bahagyang paglahok sa pulitika sa opisina.

Kahinaan ng freelance na trabaho

 1. Walang benepisyo ng empleyado
 2. Kakulangan ng komunidad
 3. Walang kasiguruhang kita.
 4. Kailangan ay engganyuhin mo ang iyong sarili.

Kalamangan ng isang Swelduhang Empleyado

 1. Pagkakaroon ng benepisyo kagaya ng health insurance, bayad na bakasyon at pensiyon.
 2. Sa pangkalahatan ito’y mas matatag at maasahan kaysa sa freelance work
 3. Matatag na pagkakabilang sa isang komunidad, na kabilang sa isang social group.

Desbentaha ng isang Swelduhang Trabaho

 1. Pirmihang oras ng trabaho, kakulangan sa kakayahang umangkop.
 2. Maaaring masali sa pulitika sa opisina.
 3. Malimit ay kailangan mong umalinsunod sa amo ukol sa kung anong trabaho ang ginagawa mo at kung paano mo ito gawin.

Susunod na Hakbang

Sa pagtuturong ito, natutunan mo ang mga kalamangan at kahinaan sa pagtatrabaho bilang isang freelancer at sa isang full-time na trabaho, bilang isang swelduhang empleyado. Ang susunod na hakbang ay ang pagpili ng kung anong landas sa karera ang nararapat sa iyo.

Gaya ng iyong nakita, mayroon mabuti at masamang bagay tungkol sa dalawang pinagpipilian, kung kaya’t imposible natin masasabi na ang isa ay mas "maigi" kaysa sa iba. Ito ay lubos na depende sa iyong pagkatao at kung ano ang nais mo sa iyong hanapbuhay.

Kung kaya’t magsuri sa sarili, unawain kung sino ka at kung ano ang gusto mo, at pagkatapos ay tignan kung paanong ang freelancing at ang swelduhang trabaho ay maging posible para sa iyo. Ang mga sumusunod na pagtuturo ay maaaring makatulong sa iyo:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.