7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Business
 2. Diversity

Ano ang Unconscious Bias? + Nangungunang Estratehiya Para Maiwasan Ito

Read Time: 14 mins
This post is part of a series called How to Improve Diversity in Your Business (Essential Guide).
Top 10 Cultural Awareness & Diversity Topics in the Workplace (2018)
15 Great Diversity and Inclusion Quotes for a Better Workplace

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Sa nakalagay ngayon sa serye ng diversity at inclusion dito sa Envato Tuts+, titingnan nating mabuti ang mahalagang paksa ng unconscious bias. Matututunan mo kung ano ang unconscious bias, bakit ito ay mahalaga, at ano ang magagawa mo para mapaglabanan ang iyong sariling biases (at matulungan ang iyong mga empleyado na gawin din ito).

Kung hindi ka sigurado bakit importante ang paksang ito, tandaan na ang iyong unconscious brain ay pino-proseso ang impormasyon ng 200,000 na beses na mas mabilis kaysa sa iyong conscious mind. Naghahanap ito ng mapag-paparisan, at nakaka-impluwensiya sa iyong pag-uugali sa ayaw at gusto mo, malamang kahit na hindi mo alam kung ano ang nangyayari.

diverse teamdiverse teamdiverse team
Hindi lang ang unconscious bias ay nakakapigil sa pagkakaroon mo ng iba’t ibang pangkat o grupo, maaari din itong humantong sa pangit na pagpapasya sa negosyo. (Image Source: Envato Elements)

Ang kakayahan na makagawa ng mabilis na pagpapasya ay mahalaga, subalit maaari din itong humantong sa pagkakamali kapag ang unconscious associations na iyon ay batay sa maling impormasyon. At lagi tayong nakakakuha ng maling impormasyon – magbibigay ako ng mga halimbawa mamaya.

Sa konteksto ng negosyo, ang iyong implicit biases ay maaaring humantong sa alinman sa mga sumusunod na problema:

 • Pagkuha ng maling aplikante para sa isang trabaho
 • Maling pagpapakahulugan sa iyong customers
 • Pagturing nang mas mababa sa mga empleyado at hindi ganap na nagagamit ang kanilang mga kakayahan.
 • Nagiging daan para ang mga magaling na empleyado ay mabigo at umalis
 • Pag-promote sa hindi nararapat na empleyado nang higit sa kanilang mga kakayahan
 • At marami pang iba 

Pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa biases na maaaring maka-apekto sa bawat desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay negosyo, subalit karamihan sa mga taong kilala ko ay sadyang walang alam tungkol dito. Ang kaalaman tungkol sa unconscious bias at pagtuklas ng ilang paraan para mapaglabanan ito ay sadyang makakatulog sa iyo para maging matagumpay ka sa iyong karera at makamit ang marami pang tagumpay sa iyong buhay negosyo, habang pinapakitunguhan mo ng pantay-pantay  ang mga tao at makatulong sa ikabubuti ng mundo.

Kung sa tingin mo ito ay magandang ideya, ipagpatuloy ang pagbabasa!

1. Ano ang Unconscios Bias?

Magbalik-tanaw sa iyong buhay dati, at subukang tandaan lahat ng impormasyon na nakalap ng iyong utak simula noong ikaw ay ipinanganak.

Imposibleng magawa ito, siyempre. Mula sa unang-unang pakikipag-ugnayan ng iyong mga magulang sa paaralan, trabaho, telebisyon, ang internet, mga kaibigan, mga taong hindi kakilala, mga aklat, pelikula at milyun-milyong iba pang bagay, ang iyong utak ay tumanggap ng hindi mo akalaing dami ng impormasyon tungkol sa mundo sa kahabaan ng iyong buhay.

Ginamit ng iyong utak ang lahat ng impormasyon na iyon para iugnay at gumawa ng pagtutularan para matulungan ka na maintindihan kung paano ang kalakaran sa mundo. Ang mga pag-uugnay na iyon ay sadyang nasa ating mga utak at di na mababago hanggang sa puntong kumikilos tayo kahit hindi natin sadyang iniisip ang mga iyon.

Ang ilan sa mga kasalukuyang ugnayan ay mahalaga. Halimbawa, kapag nakikita mo ang pulang ilaw, hindi mo na kailangang maglaan ng oras sa pagtataka kung ano ang ibig sabihin nito-ititigil mo na lang ang brakes.

Subalit ang iba ay hindi mahalaga.Ang pinagtutuunan natin ng pansin sa pagtuturong ito ay may kinalaman sa mga grupo ng tao at ang kanilang mga katangian. Halimbawa, maaaaring hindi mo sinasadyang maiugnay ang mga babae sa pamilya higit pa sa mga pang-gawaing tungkulin, o maaari mong maiugnay ang mga tao sa ibang etniko sa pangit na pag-uugali. Maaaring ikaw ay naniniwala na ang mga matatanda ay mas kaunti na lang ang maibibigay sa trabaho (o maaaring pareho din ang iyong paniniwala sa mga mas bata). Ito ang mga unconscious biases, na tinatawag din na implicit biases.

Consciously, marahil alam natin na ang ganitong generalisations tungkol sa malaking grupo ng tao ay walang basehan, subalit unconsciously, ang iyong utak ay nakabuo na ng ugnayan mula sa magulo at nakakalitong impormasyon na kailangan mong ayusin sa kabuuan ng iyong buhay.Ang unconscious biases na ito ay maaaring tungkol sa kasarian, lahi, edad, o ilan sa iba pang uri ng pagkakaiba-iba na tinalakay natin kanina sa pagtuturong ito.

Saan Nanggagaling ang Unconscious Bias?

Mula sa sikat na eksperimento sa manika ni Kenneth at Mamie Clark hanggang ngayon, batay sa pagsasaliksik ipinapakita na karamihan sa mga biases na ito ay nabubuo ng maaga mula sa pagkabata. Sa isang kasalukuyang pag-aaral nakita na ang pagtuturo ng mga prejudiced na ideya ay nauuwi sa pagbuo ng pangit na pag-uugali ng mga bata sa ibang grupo, kahit na ang kanilang sariling karanasan ay magaganda. Sa isa pang pag-aaral ay nakita na kahit na ang malinaw na hindi nakakasamang kasanayan sa loob ng paaralan katulad ng pagsasabi ng  mga guro ng “ Magandang umaga mga babae at lalaki “ o kaya ang hiwalay na paglilinya ng mga lalaki at babae ay nauuwi sa pagkakaroon ng mga bata ng stereotype sa kasarian at diskriminasyon sa pagpili ng kalaro.

At sa mahabang panahon ng stereotypes at palagay na iyong nabasa sa media o narinig mula sa mga kaibigan at pamilya o sa mga ipinapakita sa mga aklat at pelikula, hindi nakakapagtaka na nagkaroon ka ng unconscious biases. Isang milagro kung wala ka nito.

Huwag Mong Pahirapan Ang Iyong Sarili

Ang pagkakaroon ng unconscious biases ay hindi nangangahulugan na ikaw ay masamang tao. Dahil sa totoo lang ito ay nabuo sa unconscious na proseso batay sa iba pang impormasyon na nagsimula pa sa pagkabata. Mamaya sa pagtuturong ito, kapag pumunta tayo sa pag-aayos nito, magugulat ka sa ilan sa ating biases o gusto nating itanggi ng pagkakaroon nito. Maaaring sigurado ka na ikaw ay hindi bias, na hindi ikaw ganyan.

Subalit hindi naman ito ang punto dito—ang mga ito ay unconscious biases, siyempre hindi ibig sabihin ay nagtutugma ito sa iyong pinanghahawakang paniniwala. Ang conscious o explicit bias ay sadyang magkaibang bagay, at ito ay uri ng malinaw na diskriminasyon sa lahi o diskriminasyon sa kasarian na madalas naiisip natin kapag iniisip natin ang prejudice sa opisina. Subalit ang unconscious bias ay maaari ding nakakasira, at ito ay nagiging laganap (tingnan ang graph sa ibaba), kaya mangyari lang na subukang tanggapin ang anumang biases na mayroon ka at tumuon lang sa pagsasagawa kung paano malampasan ang mga ito.

Implicit vs explicit biasImplicit vs explicit biasImplicit vs explicit bias
Source: Unconscious Bias Fact Sheet

2. Ang Epekto ng Unconscious Bias sa Trabaho o Opisina

An gating unconscious biases ay nakakaapekto sa bawat desisyon na gagawin natin, at humahantong ito sa masalimuot na kinalabasan. Halimbawa, narito ang mga resulta ng iba’t ibang pag-aaral sa pang- akademiya, na inipon ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng North Carlina Kenan – Flagler Business School:

 • Ang suweldo ng mga babaeng Blond ay mas mataas ng 7% kaysa sa brunettes o redheads.
 • Sa bawat 1% na taas sa body mass ng babae, mayroon namang 0.6% na baba sa kinikita ng pamilya.
 • Ang “mature-faced” na tao ay mayroong kakaibang bentahe sa karera kaysa sa “baby-faced” na tao.
 • Ang parehong lalaki at babaeng siyentipiko ay malamang sa kumuha ng lalaki, gawing silang mas mataas sa hanay pagdating sa pagiging magaling kaysa sa babae, at bayaran sila ng higit sa $4,000 bawat taon kaysa sa mga babae.
 • Ang mga aplikante sa trabaho na may “ tipikal na white” na pangalan ay nakakatanggap ng 50%  na mas dami ng pangalawang tawag kaysa sa may “tipikal na black” na pangalan.
 • 58% ng Fortune 500 CEOs ay halos six feet ang taas, kung saan nasa 14.5% ng pangkalahatang populasyon ng lalaki ay may ganyang taas o sukat.

Naniniwala ka ba na ang matataas na tao ay mas epektibong CEOs? Naniniwala ka ba na ang blonde na mga babae ay nararapat na kumita ng mas mataas kaysa sa brunettes? Hindi ako naniniwala dito. At marami pang iba na pag-aaral na ipinapakita ang mas marami pang magulong resulta o kinalabasan sa iba’t ibang grupo ng tao.

Ang mga resulta ay malinaw na hindi makatarungan para sa mga taong galing sa maling paniniwala ng malawak na pinagsama-samang stereotypes ng lipunan. Iyan, ay sapat na magandang dahilan sa kahit na sinong maayos na pinuno ng negosyo na naisin na gumawa ng hakbang para malampasan ang bias.

Subalit kung nais mo ng iba pang dahilan, tandaan na ang mga resulta ay masama din sa kabilang na negosyo. Walang board ng mga direktor ng kumpanya ng Fortune 500 ay umupo at nagsabing, “OK, pipiliin natin ang lalaking ito dahil siya ay matangkad.”Subalit sa istatistika ipinapahiwatig na ang tangkad o taas ay isang unconscious na bagay hindi lang sa kanilang pagpapasya, gayon din sa libu-libong ibang pang desisyon sa kabuuan ng karera ng mga CEO na iyon at pati na ang kanilang mga katunggali. Kung ang tangkad ay walang kinalaman sa abilidad ng pamumuno (at sa tingin ko ay lahat tayo ay sasang-ayon dito), kung gayon ang katotohanan na ito ay nakakaimpluwensiya sa ganyang importanteng desisyon ay nakakapag-alala.

Kung ang mga tao ay nakakatanggap ng hindi makatarungang advantages o disadvantages batay sa hindi makatwirang pamantayan katulad ng tangkad o taas at bigat, ang makatwirang konklusyon ay ang ilan sa mahusay at kwalipikadong mga tao ay nalalampasan ang oportuninad na nararapat para sa kanila, at ang kanilang employer ay nalalagpasan ang mga magagaling na tao na maaari sana silang magkaroon. At sa kabilang banda naman ay ang ilan sa mga tao na napo-promote ay hindi nangangahulugang pinakamagaling na empleyado.

Ang resulta ng unconscious bias ay mas malawak pa dito. Isipin ang bawat desisyon na ginagawa mo sa negosya bawat araw, at alalahanin na ang lahat ng mga desisyon na iyon ay naaapektuhan ng proseso ng unconscious brain na hindi mo naiintindihan. At tandaan na bawat isang empleyado ay apektado din ng parehong problema.

Kung kaya ay hindi nakakapagtaka na maraming negosyo ay nakakagawa ng matinding pagkakamali.Ibinalangkas ko ang ilan sa mga ito sa sa panimula, katulad ng pagkawala ng magagaling na empleyado at maling pagpapakahulugan sa iyong customers. Ang tagumpay o pagkabigo sa negosyo ay natutukoy sa mga desisyon na iyong ginagawa at ng iyong mga empleyado sa araw-araw. Kapag ang mga desisyon na iyon ay nababago dahil sa unconscious biases, malinaw na magkakaroon ito ng nakasasamang epekto sa mga oportunidad ng iyong negosyo.

3. Paano Makikilala ang Iyong Unconscious Biases

Bago mo pagtrabahuhan kung paano malampasan ang iyong mga biases, kailangan mo munang maintindihan ang mga ito.Subalit dahil nga unconscious ang mga ito, medyo mahirap.

Subalit sa kabutihang palad, may ilang tools na makakatulong. Ang pinakamagaling, para sa akin, ay ang Project Implicit, isang non-profit na organisasyon na pinapatakbo ng pang-akademiya at ilang mga unibersidad na nag-aaral ng implicit bias.

Sa site, maaari mong subukan ang iyong sariling biases sa pamamagitan ng pag pagkuha ng pagsusulit sa iba’t ibang kategorya katulad ng edad, lahi, kasarian, seksuwalidad, at kapansanan. Magagawa ito hindi sa pamamagitan ng pagtanong sa iyo ng iyong opinion, kundi sa pamamagitan ng iyong pagpindot sa buttons nang mabilis hanggan sa kung saan ang kayang mong bilis bilang tugon o sagot sa kung ano ang lumalabas sa screen.

Ang bilis ng iyong sagot ang tutukoy ng pagkakaroon ng kahi na anon unconscious biases. Halimbawa, kung matatagalan kang pumindot kapag ang mga matatanda ay naiugnay sa mga positibong pang-uri kaysa sa mga negatibo, ibig sabihin ay mayroon kang implicit bias tungkol sa edad. Dahil nangyayari ang lahat ng ito ng mabilis, ay layunin ay iwasan ang iyong conscious thoughts at sa halip ay pumunta sa mga instinctive unconscious biases.

Project Implicit test screenshotProject Implicit test screenshotProject Implicit test screenshot

Ang tools na ito ay sadyang libreng gamitin. Kahit na ang unang screen ay hinihingi na ikaw ay mag log-in o register, maaari mo ring pindutin ang link sa ilalim nito para makatuloy bilang guest. Ang site ay hindi kumukuha ng personal na pagkakakilanlan na impormasyon.

Subukang kumuha ng pagsusulit ng marami hanggat kaya mo, kahit na sa bahaging sa tingin mo ay hindi ka bias. Isipin na ito ay pagsasanay sa pagkuha ng impormasyon, nang hindi kailangan ng kahit na anong paghuhusga sa iyong sarili o sa resulta. Katulad ng nabanggit ko dati, lahat tayo ay may unconscious biases, kung kaya ay hindi ito dapat ikahiya. Maging bukas sa proseso, at masosorpresa ka sa iyong matutuklasan.

4. Paano Maiwasan ang Unconscious Bias

Ano ang iyong magagawa tungkol sa iyong unconscious biases? Posible ba na malampasan ang  mga ito?

Sa salita, oo. Dahil ang unconscious biases ay madalas nabubuo ng mas maaga at mas lumalakas sa paglipas ng panahon, hindi ito ganoon kadaling malampasan, subalit possible. Ayon sa pagsusuri ng pag-aaral sa pang-akademya sa Stanford Encyclopedia of Philosophy:

Ang nagsisimula pa lang na batay sa laboratory na pananaliksik ay minumungkahi na may mga estratehiya para kontrolin ang implicit biases.

Ang mga estratehiyang ito ay mayroong dalawang kategorya:

 1. Change-based interventions
 2. Control-based interventions

Layunin ng change-bases interventions na baliktarin ang iyong unconscious biases. Sa contro-based interventions, sa kabilang banda, tinatanggap mo na ang biases ay nariyan subalit hindi mo hinahayaang makaapekto ito sa iyong pag-uugali.

Titingnan nating ang parehong uri ng intervention sa bahaging ito. Narito ang ilang estratehiya na maaari mong gamitin para malampasan o makontorl mo ang iyong unconscious biases.

1. Dagdagan ang Iyong Pakikipag-ugnayan sa Natatanging Grupo

Sa pagsasaliksik ay laging lumalabas na ang prejudice ay nababawasan kapag ang tao ay maraming pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang social groups, at ganoon din ito sa unconscious bias. Sa pagkakaroon ng ugnayan sa mga tao na mayroon kang bias at kapag sinusubukan  mong kilalain sila ay nakakatulong para mabawasan ang iyong bias at mapalitan ito ng bagong impormasyon.

2. Bulagin Mo ang Iyong Sarili

OK, hindi literal. Subalit kung mayroon kang importanteng desisyon na gagawin at nag-aalala ka na maapektuhan ng iyong biases, huwag mong ilantad ang iyong sarili sa impormasyon na maaaring maging dahilan uli para maisip mo ang iyong biases.

Halimbawa, kapag tinitingnan mo ang resumes, humingi ng tulong sa iba na pasadahan ito at alisin ang mga pangalan at iba pang impormasyon na magbibigay sa iyo ng ideya tungkol sa impormasyon ng aplikante katulad ng kasarian, lahi, edad at iba pang bagay na maaaring panimulan ng bias. Sa ano’t ano man, hindi mo ito maiisip kung wala kang ideya dito.

3. Ayusin ang Iyong Paggawa ng Desisyon

Kung ayaw mo na ang iyong mga desisyon ay batay sa hindi makatwirang pamantayan katulad  ng tangkad o taas at kulay ng buhok, magisip-isip kung saan mo ito gusto ibatay. Planuhin ang pamantayan na gagamitin mo sa iyong desisyon, at gamitin ang pamantayang iyon at bigyang katibayan ang iyong sarili tungkol sa kung bakit mo ginawa ang iyong panghuling desisyon.

Kailangan mong maging maingat dito — maaari tayong maging sobrang galing sa pag-imbento ng nakaraan, mukhang tuwid na pangangatwiran para sa mga desisyon na batay sa pakiramdam lang. Subalit mas marami kang naayos, mas magiging mahirap ito para sa iyo na itama ang maling pakiramdam.

4. Salungatin ang Stereotypes

Ang iyong unconscious biases ay nariyan dahil nakabuo ng kaugnayan ang iyong utak, kung kaya makatuwiran lang na paniwalaan na sanayin ang iyong utak na bumuo ng bagong maiuugnay. Halimbawa, kung ikaw ay may bias sa mga babae sa trabaho, maaari kang manuod nd mga pelikula na ipinapakita ang matatagumpay na mga babaeng propesyunal o consciously ipares ang mga imahe ng babae sa mga positibong salita o parirala.

5. Maging Conscious

Ang pagiging conscious sa iyong biases at aktibong pag-iisip tungkol sa mga posibleng epekto ng unconscious biases ay makakatulong para ikaw ay makagawa ng mas tamang desisyon. Subukang suriin ang iyong pag-uugali at samantalahin bawat oportunidad na tanungin ang sarili kung ang bias ay may kinalaman sa iyong mga desisyon.

6. Magbigay ng Pagsasanay

Bawat isa sa iyong organisasyon ay mahina sa mga epekto ng unconscious bias. Kung kaya kung ikaw ay mayroon ng ganap na pang-unawa sa iyong sariling bias, subukang bumuo ng pagsasanay kung saan ang iyong mga empleyado ay susundin ang parehong proseso sa pag-unawa kung ano ang implicit bias, pagtuklas sa kanilang sariling biases, at pagbuo ng estratehiya kung paano malampasan ang mga ito.

7. Mas Pag-aralan at Alamin Pa Ang Mga Ito

Marami na tayong natalakay sa pagtuturong ito, subalit marami pang dapat alamin. Para mas alamin pa ito, subukan itong Microsoft eLesson sa unconscious bias. O tingnan ang MTV’s Look Different na site.

O panuorin itong TED talk ni Verna Myers sa matapang na pagharap sa iyong biases:

Konklusyon

Sa pagtuturong ito, natutunan mo ang tungkol sa unconscious bias: ano ito, bakit ito mahalaga, paano matutukoy at malalamapasan ang iyong sariling biases.

Kung gagawin mo ang napag-aralan, magkakaroon ka ng sapat na sandata para magsimulang gumawa ng mas maganda, mas makatarungang desisyon sa opisina. Nasa tamang lugar ka din para suportahan ang pagkakaiba-iba sa opisina at iyong mapagtatanto ang kagandahan ng pagkakaron ng pagkakaiba na ito.

Kailanman ay hindi ka ganap na mawawalan ng bias, subalit kung tatrabahuhin mo ito sa mahabang pahahon gamit ang mga pamamaraan na tinalakay natin, mababawasan mo ang epekto ng unconscious bias sa iyong paggawa ng desisyon at makakamit ang mas magandang resulta. At maaari mong ibahagi ang iyong natutunan sa iyong mga empleyado, mapaparami mo ang magandang resulta nito sa kabuuan ng iyong organisasyon.

Sana ay nakatulong sa iyo ang pagtuturong ito. Para sa mas maraming artikulo sa kaparehong paksa, tingnan ang aming komprehensibong patnubay na mapabuti ang pagkakaiba-iba sa iyong negosyo.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.