Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Business
 2. Freelance

Làm thế nào để nâng báo giá của bạn mà không mất khách hàng

by
Length:MediumLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Bạn có chia thành một mồ hôi lúc những suy nghĩ về việc tăng tỷ giá của bạn và phải nói với khách hàng trung thành rằng bạn sẽ phải bắt đầu tính phí cho họ nhiều hơn?

Là nỗi sợ hãi lớn nhất bạn sẽ đi tất cả các khách hàng của bạn nếu bạn thêm thậm chí là một sự gia tăng nhỏ lệ phí hiện tại của bạn?

Năm mới đang đến, đó là một thời gian quan trọng để có được doanh nghiệp của bạn theo thứ tự, tập trung vào chiến lược của bạn và đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ không chỉ có ở đây thời gian này năm tới, nó sẽ phát triển mạnh. Tất nhiên, kiếm tiền bạn xứng đáng cho các giá trị bạn thêm cho khách hàng của bạn là một phần lớn trong đó và nhiều dịch giả tự do thường không tính tiền đủ gần.

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi nhận được yêu cầu khi huấn luyện các khách hàng là "Làm thế nào có thể tôi tăng tỷ giá của tôi mà không mất bất kỳ khách hàng?"

Cho đến nay, không ai trong số khách hàng của tôi đã mất bất kỳ của họ một khi họ đã broached chủ đề tăng lệ phí của họ và nhiều, nhiều đến ngạc nhiên dễ chịu của họ, đã gặp gỡ với phản ứng tương tự-"tôi ngạc nhiên khi bạn không làm điều này sớm hơn".

Nếu sợ mất khách hàng đang nắm giữ bạn trở lại từ việc tăng tỷ giá của bạn, đây là một số gợi ý để giúp bạn broach chủ đề gai của yêu cầu nhiều hơn nữa...

Tạo ra một chiến lược giá cả

Đây là điểm đầu tiên và quan trọng nhất và thường xuyên là một trong những điều cần key mất tích từ một doanh nghiệp freelancing. Trước khi bạn thậm chí xem xét việc tăng tỷ giá của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn có suy nghĩ ra chiến lược giá cả tổng thể của bạn.

Một chiến lược giá cả cơ bản là một cũng nghĩ ra kế hoạch làm thế nào bạn quyết định về lệ phí bạn phí cho phạm vi của các sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp. Nó không phải là chỉ đơn giản là 'ngón tay trong không khí' guesstimate của bao nhiêu bạn thích sạc từ một tháng tiếp theo nhưng một tính toán chặt chẽ dựa trên một cơ cấu hợp lý cho giá cả của bạn.

 • Bạn có tính toán Dịch vụ của bạn trên một mức lương giờ?
 • Bạn có tính phí cho công việc của bạn trên cơ sở thiết lập dự án?
 • Bạn có sử dụng hiệu quả hoặc kết quả liên quan phải trả?
 • Có mức giá tăng tăng giữa mỗi cấp độ của dịch vụ/sản phẩm của bạn cũng nghĩ ra không?

Một ví dụ giá chiến lược

Chiến lược giá cả của bạn có thể là một bảng excel đơn giản của các dịch vụ khác nhau mà bạn cung cấp và làm thế nào bạn đã tính toán chi phí đó. Ví dụ, nếu bạn cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc huấn luyện, chiến lược đặt giá của bạn có thể đơn giản như:

 • Mức lương giờ tối thiểu = $100 cho mỗi giờ
 • Tỷ lệ hàng giờ trung bình = $125 cho mỗi giờ
 • Phí bảo hiểm tỷ lệ giờ = $150 mỗi giờ

Và các tùy chọn mà bạn cung cấp cho khách hàng tiềm năng và khách hàng:

 • 1-5 giờ tại $150 mỗi giờ
 • 5-10 giờ lúc $125 cho mỗi giờ
 • 10 + giờ tại $100 cho mỗi giờ

Hoặc nếu bạn đóng gói (aka productise) dịch vụ của bạn, bạn có thể kết thúc với cái gì đó trông như thế này:

 • Nhận được chương trình bắt đầu lúc $300 (costed lúc 2 giờ x $150)
 • Thúc đẩy chương trình tiến bộ của bạn tại $625 (costed lúc 5 giờ x $125)
 • Phí bảo hiểm kết quả chương trình tại $1,000 (costed lúc 10 giờ x $100)

Một khi bạn đã có cấu trúc cơ bản của bạn giá cả được sắp xếp ra, bạn có thể sau đó bắt đầu lên kế hoạch ra làm thế nào tỷ lệ của bạn sẽ tăng lên trong quá trình tiếp 1, 2 hoặc thậm chí 5 năm.

Khi bạn đang có kế hoạch làm tăng tỷ lệ của bạn, bạn có thể muốn đảm bảo bạn đã được bảo hiểm các khía cạnh như tỷ lệ lạm phát, kế hoạch đầu tư hoặc bất kỳ chi phí ngày càng phải đối mặt với doanh nghiệp của bạn trong vài năm tiếp theo.

Chia sẻ những yếu tố tác động đến khách hàng chính của chiến lược đặt giá của bạn

Tôi không đề xuất rằng bạn chia sẻ các ins and outs của cách bạn tính toán tỷ giá của bạn nhưng tôi chắc chắn sẽ xem xét giải thích chính sách giá cả của bạn lên phía trước hoặc trong hợp đồng của bạn để khách hàng mới (và những cái hiện có nếu đây là lần đầu tiên bạn đang thực hiện điều này).

Nếu bạn đang làm việc với một khách hàng đầu tiên, hãy thử này:

 1. Hiện nay lệ phí của bạn một cách hợp lý, cấu trúc mà làm cho nó dễ dàng cho họ để hiểu và chọn tùy chọn là tốt nhất cho họ.
 2. Giới thiệu họ đến các khái niệm rằng tỷ giá của bạn không phải tĩnh và sẽ được nâng lên theo một kế hoạch chiến lược.
 3. Giải thích những gì kế hoạch đó là-ví dụ, tăng tỷ lệ hàng năm vào ngày 1 tháng Giêng và/hoặc tăng 5% cho tất cả các lệ phí của bạn mỗi khi bạn thêm vào trình độ và kỹ năng của bạn.

Chia sẻ loại thông tin với các khách hàng mới tại đầu của mối quan hệ của bộ này kỳ vọng rõ ràng, cho phép bạn để bắt đầu cuộc đàm thoại dễ dàng hơn trong tương lai. Một lợi ích bổ sung của việc này là bạn đang chứng minh cho các khách hàng rằng bạn thực sự có một chiến lược chiến lược giá cả và sẽ không chỉ được nâng tỷ giá của bạn và yêu cầu họ để gốc lên tiền mặt nhiều hơn bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích nó.

Nếu bạn muốn tăng tỷ giá của bạn cho các khách hàng hiện có, sau đó chỉ cần được trung thực. Giải thích rằng bạn đã làm việc trên một cơ cấu mới giá mới và nếu cần thiết, chia sẻ một số thông tin chi tiết về điều này với họ. Bắt đầu nói chuyện với khách hàng hiện tại có thể cảm thấy khó chịu lúc đầu, nhưng nó là một cách hiệu quả và bao gồm giao tiếp một cái gì đó cho các khách hàng cuối cùng sẽ tác động đến chúng.

Làm điều đó với sự tự tin

Nếu bạn là 100% tự tin trong các dịch vụ và giá trị bạn cung cấp cho khách hàng của bạn, sau đó bạn không có hoàn toàn là gì để lo sợ từ việc tăng tỷ giá của bạn.

Miễn là bạn đang theo dõi kế hoạch định giá cấu trúc và không chỉ thực hiện một sự gia tăng một cách đặc biệt của bạn, bạn hoàn toàn hợp lý trong việc tăng lệ phí của bạn; Nếu bạn đã thực hiện các điểm 2, khách hàng của bạn nên thậm chí mong đợi nó.

Lợi ích của việc tăng tỷ giá của bạn theo một kế hoạch chiến lược có nghĩa rằng bạn có lý do rõ ràng và justifications để làm như vậy.

Nếu một khách hàng câu hỏi hành động của bạn, sau đó hãy thử này:

 • Giải thích lý do đằng sau sự gia tăng trong một giai điệu tự tin, không phòng thủ.
 • Đánh dấu bất kỳ đào tạo bổ sung, bằng cấp hay đầu tư mà bạn đã thực hiện trong kinh doanh mà biện minh cho sự gia tăng.
 • Tìm thấy một cách để chứng minh giá trị gia tăng, bạn có thể bây giờ cung cấp để biện minh cho sự gia tăng

Và đừng quên, trong giải thích của bạn thường chỉ cần sử dụng từ "vì" đã được chứng minh để tạo ra một nhà nước chấp nhận nhiều hơn ở người.

Xa như thời gian đi, không thả quả bom trên khách hàng của bạn một ngày trước khi bạn mong đợi họ phải trả lệ phí tăng của bạn. Xem xét đưa ra thông báo họ ít nhất 1 tháng và chắc chắn để nói với họ khi cơ cấu giá mới của bạn sẽ được thực hiện.

Sweeten các đối phó

Tôi chắc rằng bạn đã nghe nó trước, nhưng nó có giá trị lặp đi lặp lại... khách hàng duy trì là dễ dàng hơn và rẻ hơn so với việc mua lại của khách hàng. Vì vậy mà thực sự ý nghĩa gì cho doanh nghiệp của bạn? Nó có nghĩa là tập trung vào việc giữ khách hàng hiện tại của bạn hạnh phúc trong khi bạn đang trên săn cho khách hàng mới là một chiến lược thông minh hơn so với tập trung tất cả năng lượng của bạn vào liên tục tạo ra kinh doanh mới để các tổn hại của những cái hiện có.

Điều đó đang được nói, đây không phải là một lý do không để nâng cao tỷ lệ của bạn! Khách hàng hiện tại, trung thành của bạn đang có lẽ trung thành vì các dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ, không phải là các mức giá mà bạn cung cấp cho họ - có một ngoại lệ được rằng doanh nghiệp của bạn USP (độc đáo bán điểm-điều mà bạn đặt ra ngoài từ đối thủ cạnh tranh của bạn) là một chiến lược chi phí thấp.

Nếu lông vũ của khách hàng trung thành của bạn nhận được một chút xù khi bạn nâng cao tỷ lệ của bạn, sau đó xem xét việc cung cấp cho họ một dịch vụ giá trị gia tăng cho mịn hơn những gợn sóng.

Một số ví dụ?

 • Nếu bạn là một nhà thiết kế web, cung cấp cho khách hàng tốt nhất của bạn miễn phí xem xét lại một trang web của họ.
 • Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa, cung cấp để thực hiện một số chỉnh với một thiết kế hiện tại của họ hoặc freshen lên biểu tượng của họ.
 • Nếu bạn là một huấn luyện viên hoặc tư vấn, cung cấp cho họ, đồng nghiệp, người thân hoặc nhân viên của họ miễn phí một phiên.

Không chỉ là một cách tuyệt vời để cám ơn họ cho doanh nghiệp tiếp tục của họ, nó cũng là một cách để chứng minh bổ sung các giá trị bạn có thể thêm vào cuộc sống của họ và có lẽ có thể giới thiệu họ đến một số các dịch vụ khác trong phạm vi của bạn.

Một khi bạn đã thực hiện của bạn tăng giá, đảm bảo rằng bạn tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất của bạn hoặc các sản phẩm cho khách hàng. Tiếp tục để chứng minh khả năng của bạn để giải quyết vấn đề của họ và cung cấp những gì họ yêu cầu cần giúp đỡ để mịn hơn tác động ban đầu của các tỷ lệ tăng của bạn.

Nếu tồi tệ nhất xảy ra, hãy tự hỏi "tại sao?"

Nếu khách hàng đi khi bạn tăng lệ phí của bạn, nó thường có một cái gì đó để làm với sự nhận thức về giá trị - họ không cảm thấy họ đang nhận được các giá trị tốt cho những gì bạn đang sạc hoặc những gì bạn có kế hoạch tính phí.

Nếu bạn nghi ngờ đó là lý do, sau đó xem xét một không thiên vị, Trung thực các dịch vụ mà bạn cung cấp để đảm bảo bạn hài lòng với giá trị bạn cung cấp.

Mặt khác, nếu bạn tự tin hơn với giá trị bạn cung cấp, sau đó có lẽ khách hàng bị mất là không mất mát lớn nhất trên thế giới. Các khách hàng những người đã đi bộ thường xuyên là khách hàng ít nhất là mong muốn những người không bao giờ đánh giá cao giá trị bạn cung cấp; họ có thể được khó khăn để làm việc với và thường kết thúc lên chi phí kinh doanh của bạn nhiều hơn họ mang lại, trong điều kiện thời gian bổ sung mà bạn dùng giữ cho chúng hạnh phúc.

Nếu trường hợp đó xảy ra, không đổ mồ hôi những mất mát và chỉ đơn giản là di chuyển trở đi và trở lên.

Sự sợ hãi mất khách hàng khi bạn tăng tỷ giá của bạn thường là không có gì khác hơn là một nỗi sợ vô lý. Mỗi năm mà bạn đang ở trong kinh doanh, bạn cung cấp một năm thêm kinh nghiệm để khách hàng của bạn; Thêm một năm học tập; một năm thêm chuyên môn. Rằng trong chính nó không biện minh cho ít hàng năm tăng tỷ giá của bạn? Làm theo những lời khuyên ở trên và khách hàng của bạn sẽ không cần phải hỏi lý do tại sao, họ chỉ đơn giản là sẽ biết nó là một phần tiêu chuẩn của chính sách kinh doanh của bạn.

Một điều mà hầu hết mọi người nói với tôi một khi họ đã broached chủ đề nâng cao chi phí của họ là điều này: "Tôi không thể tin rằng tôi đã không làm điều đó sớm hơn". Tôi chắc rằng nó sẽ là như nhau cho bạn.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.