Learn about Promotions

Learn how to promote yourself and boost your career. Discover the secrets of effective promotion and get some practical tips and techniques you can use today.
 1. Tiếp thị là gì?

  Tiếp thị là gì?

  Tutorial Beginner

  Thuật ngữ tiếp thị đã trở thành từ vựng được sử dụng hàng ngày của chúng ta, vậy "Marketing là gì?" có vẻ gần giống như một câu đố mẹo.

 2. Làm thế nào để cải thiện Website Resume cá nhân của bạn với một Blog

  Làm thế nào để cải thiện Website Resume cá nhân của bạn với một Blog

  Tutorial Beginner

  Bây giờ, bạn có thể biết đã biết được tầm quan trọng của trang web resume của bạn, cách sử dụng một theme resume WordPress để khởi động trang cá nhân của...

 3. Làm Sao Sử Dụng Trang Web Lý Lịch Để Bạn Có Được Công Việc Trong Mơ

  Làm Sao Sử Dụng Trang Web Lý Lịch Để Bạn Có Được Công Việc Trong Mơ

  Tutorial Beginner

  Tìm một công việc đã không còn dễ dàng như trước đây. Hiện sở hữu trang web lý lịch sẽ giúp bạn tăng cơ hội để được các nhà tuyển dụng tiềm năng tìm đến.

 4. Bí mật để có được rất nhiều công việc thiết kế web

  Bí mật để có được rất nhiều công việc thiết kế web

  Tutorial Beginner

  Mỗi tuần tôi nhận được hai hoặc ba yêu cầu cho công việc thiết kế. Họ thỉnh thoảng đến từ các liên hệ, nhưng thường thì họ không đến từ những người ngẫu...