Learn about Sales

Boost your sales skills and close more deals with these sales tutorials. From prospecting to closing, we've got you covered with expert advice and tips.
 1. Trang Landing là gì?

  Trang Landing là gì?

  Tutorial Beginner

  Kết quả là điều phân biệt một trang landing (bán hàng) với những trang khác trong site của bạn. Chúng là các trang tập trung vào các chủ đề cụ thể giúp (a)...

 2. Định giá theo tâm lý (Psychology of Pricing)

  Định giá theo tâm lý (Psychology of Pricing)

  Tutorial Beginner

  Bạn có muốn biết cách định giá các sản phẩm của mình hiệu quả hơn không?

 3. Làm thế nào để sử dụng những chiến lược giá giảm để có được nhiều hàng bán hơn.

  Làm thế nào để sử dụng những chiến lược giá giảm để có được nhiều hàng bán hơn.

  Tutorial Beginner

  Khi những doanh nghiệp nhỏ đang quan sát để làm tăng doanh số bán hàng, một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất mà họ chọn đó là đưa ra việc giảm giá.

 4. 10 cách đơn giản để nhanh chóng
tăng doanh số bán hàng trực tuyến

  10 cách đơn giản để nhanh chóng tăng doanh số bán hàng trực tuyến

  Tutorial Intermediate

  Ai có một  cửa hàng trực tuyến cũng muốn tăng doanh số càng nhiều càng tốt. Câu hỏi ở đây là, bạn sẽ làm điều đó thế nào?

 5. 15 mẫu đề xuất kinh doanh tốt nhất: dành cho các dự án khách hàng mới

  15 mẫu đề xuất kinh doanh tốt nhất: dành cho các dự án khách hàng mới

  Tutorial Beginner

  Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ, những người kinh doanh độc lập và những người làm nghề tự do trong bất kỳ lĩnh vực...

 6. Hướng dẫn của nhà tư vấn tự do dành cho các cuộc phỏng vấn khách hàng (Các câu hỏi + Quá trình phỏng vấn)

  Hướng dẫn của nhà tư vấn tự do dành cho các cuộc phỏng vấn khách hàng (Các câu hỏi + Quá trình phỏng vấn)

  Tutorial Intermediate

  Đối với những người hành nghề tự do và những nhà tư vấn, các cuộc phỏng vấn khách hàng có thể là một thách thức lớn, đặc biệt nếu như bạn ngại ngùng hoặc...

 7. Chuẩn bị cho cuộc đàm phán với khách hàng: Hướng dẫn toàn diện

  Chuẩn bị cho cuộc đàm phán với khách hàng: Hướng dẫn toàn diện

  Tutorial Beginner

  Đàm phán không phải là nói ra những lời lẽ phép thuật có thể thôi miên khách hàng trả tiền cao hơn hoặc tăng giá. Tuy nhiên, nhiều freelancer thương lượng...

 8. Làm thế nào để có khách hàng doanh nghiệp lớn (và cách phục vụ họ cho đúng)

  Làm thế nào để có khách hàng doanh nghiệp lớn (và cách phục vụ họ cho đúng)

  Tutorial Beginner

  Chỉ vì doanh nghiệp của bạn nhỏ, không có nghĩa là khách hàng của bạn cũng phải nhỏ.

 9. Làm sao để vượt qua nỗi sợ bị từ chối trong kinh doanh

  Làm sao để vượt qua nỗi sợ bị từ chối trong kinh doanh

  Tutorial Beginner

  Công việc kinh doanh có thành công hay không phụ thuộc vào kỹ năng bán hàng của bạn. Mọi thứ từ lợi nhuận cho đến hiệu quả của tiếp thị đều phụ thuộc vào khả...

 10. 7 Cấu trúc giá hàng đầu để giúp tăng lợi nhuận của bạn

  7 Cấu trúc giá hàng đầu để giúp tăng lợi nhuận của bạn

  Tutorial Beginner

  Trong một hướng dẫn gần đây, chúng ta đã tham khảo về các chiến lược định giá chính cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Chúng ta đã xem xét ba chiến lược chính:

 11. Làm thế nào để thực hiện chuyển đổi trang web của bạn tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh

  Làm thế nào để thực hiện chuyển đổi trang web của bạn tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh

  Tutorial Beginner

  Chủ doanh nghiệp theo đuổi hơn lưu lượng truy cập hơn.

 12. Trang Bóp là gì? (Gợi ý: Nó sẽ giúp bạn chuyển đổi tăng vọt)

  Trang Bóp là gì? (Gợi ý: Nó sẽ giúp bạn chuyển đổi tăng vọt)

  Tutorial Beginner

  Chuyển đổi trang web trung bình di chuột qua các chữ số đơn thấp. Điều đó có nghĩa là đại đa số những người đến trang web của bạn sẽ rời đi, không bao giờ...