Learn Google Docs

Wondering how to use Google Docs? Read these tutorials to discover useful tips and tricks, as well as the best Google Docs templates to use for your business.
 1. Chuyển những biểu mẫu phản hồi trong Google Docs thành những hình ảnh đẹp

  Chuyển những biểu mẫu phản hồi trong Google Docs thành những hình ảnh đẹp

  Tutorial Intermediate

  Một trong những tính năng tốt nhất trong Google Docs là các biểu mẫu, là cách không mất phí để khảo phí những người dùng của bạn và thu thập thông tin. Dữ...

 2. Cách tạo một khảo sát trong Google Docs Forms

  Cách tạo một khảo sát trong Google Docs Forms

  Tutorial Intermediate

  Có rất nhiều cách để tạo ra các form trực tuyến, Google Docs có thể là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của bạn. Nhiều người cho rằng, nó là công cụ mạnh mẽ...

 3. Cách tạo một Resume chuyên nghiệp trong Google Docs

  Cách tạo một Resume chuyên nghiệp trong Google Docs

  Tutorial Beginner

  Internet đầy các mẫu resume, từ miễn phí đến chuyên nghiệp với những mẫu xấu xí và tuyệt vời trong từng loại. Có nhiều mẫu có sẵn trên Google Docs. Không có...

 4. Cách nhập và xuất tài liệu trong Google Drive

  Cách nhập và xuất tài liệu trong Google Drive

  Tutorial Beginner

  Google Drive cho phép bạn truy xuất các tài liệu Google, bản tính, bản trình bày và bảng vẽ từ bất kỳ nơi đâu. Nhưng các tập tin cũ của bạn, hình ảnh, video...

 5. Cách sử dụng Google Docs khi bạn đang Offline

  Cách sử dụng Google Docs khi bạn đang Offline

  Tutorial Beginner

  Google Docs là một sự thay thế tuyệt vời cho Microsoft Office nếu bạn không bận tâm là phải làm việc trong trình duyệt của bạn, nhưng nếu bạn cần phải làm...

 6. Cách chia sẻ tài liệu trong Google Docs: Những điều bạn cần biết

  Cách chia sẻ tài liệu trong Google Docs: Những điều bạn cần biết

  Tutorial Beginner

  Một trong những điểm mạnh nhất của Google Docs là khả năng chia sẻ tài liệu, bảng tính và bản trình diễn với những người khác, vì vậy bạn có thể cộng tác...