Advertisement
  1. Business
  2. Google Slides

Google Slides: Cách tìm nhanh Add-ons tốt nhất

Scroll to top
Read Time: 3 min

() translation by (you can also view the original English article)

Google Slides là một công cụ mạnh mẽ trên nền web xây dựng cho trình diễn và nó chỉ mạnh hơn với add-ons cho Google Slides. Việc sử dụng add-ons có thể có ích khi bạn muốn mở rộng chức năng của Slides.

Hãy tìm hiểu thêm về add-ons Google Slides trong bài hướng dẫn này cùng với một video ngắn.

Nếu bạn tạo nhiều trình diễn Google Slides, bạn sẽ yêu thích eBook của chúng tôi: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tạo trình diễn. Hãy tải về trước khi đọc.

guide to making great presentationsguide to making great presentationsguide to making great presentations

Lưu ý: Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng theme Circles Google Slides. Bạn có thể tìm thêm nhiều mẫu tuyệt vời Google Slides trên Envato Elements hoặc GraphicRiver. Hoặc xem 20 mẫu trình diễn cho kinh doanh tốt nhất trên Google Slides.

Cách tìm nhanh Add-ons Google Slides tốt nhất

Chú ý: Hãy xem hướng dẫn chụp màn hình hoặc làm nhanh theo các bước bên dưới kèm theo video này.

1. Thấy Google Slides Add-ons có sẵn

opening add-on optionsopening add-on optionsopening add-on options
Nếu bạn chọn Get add-ons từ menu, bạn có thể thấy cùy chọn Google Slides add-on.

Đi tới menu Add-ons và chọn Add-ons > Get add-ons. Một màn hình có sẵn add-ons Google Slides hiện ra.

2. Duyệt đễn Add-ons bạn muốn

google slides add-ons optionsgoogle slides add-ons optionsgoogle slides add-ons options
Có nhiều add-ons có sẵn cho Google Slides.

Đây giống như app lưu trữ dược hiện thị tất cả các add-ons có sẵn.

3. Thêm Google Slides Add-on

Add-ons thêm các tính năng vào Slides. Một ví dụ tuyệt vời cho trường hợp này là add-on Unsplash, là một dịch vụ stock ảnh miễn phí. Hãy tiếp tục và click vào để thêm nó vào.

authorize a Google Slides add-onauthorize a Google Slides add-onauthorize a Google Slides add-on
Đảm bảo bạn tin cậy Google Slides add-on trước khi ủy quyền.

Có một vài cú click chuột để kết nối và cấp quyền sử dụng tài khoản Google. Hãy đảm bảo bạn tin tưởng dịch vụ trước khi bạn cấp quyền cho nó.

4. Sử dụng Add-on không có trên Google Slides

using a Google Slides add-onusing a Google Slides add-onusing a Google Slides add-on
Khi bạn thêm Google Slides add-on, bạn đã sẵn sàng sử dụng nó.

Bây giờ bạn vừa mới thêm nó vào, chúng ta có thể đi tới menu Add-ons và duyệt đến menu chúng ta vừa thêm vào. Add-on Unsplash xuất hiện bên thanh trượt và chúng ta có thể click vào ảnh và thêm nó vào trình chiếu của chúng ta.

Hoàn thành!

Add-on này là một minh họa tuyệt vời về cách có thể được thêm vào Google Slides. Mỗi thứ sẽ được thực hiện theo cách khác nhau nhưng vấn đề chính ở đây là bạn biết nó tồn tại và chúng thêm chức năng vào Google Slides. Hãy đảm bảo dành thời gian để khám phá và kiểm tra các add-on có sẵn để mở rộng Slides.

Thêm những bài hướng dẫn về Google Slides trên Envato Tuts+

Tìm hiểu thêm trong các bài hướng dẫn về Google Slides và video hướng dẫn trên Envato Tuts+. Chúng tôi đã bổ sung những nguồn tài nguyên về Google Slides để tạo trình diễn tốt hơn:

Tạo trình chiếu hay (Tải về eBook định dạng PDF miễn phí)

Chúng tôi đã đồng hành trên bài hướng dẫn này một cách hoàn hảo về Google Slides add-ons. Chúng giúp bạn tìm hiểu hoàn chỉnh quá trình thực hiện. Hãy tìm hiểu cách viết, thiết kế trình diễn giống như một chuyên gia và chuẩn bị trình chiếu một cách tuyệt vời.

free PDF eBook Downloadfree PDF eBook Downloadfree PDF eBook Download

Hãy tải về eBook mới miễn phí của chúng tôi: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tạo trình diễn hay. Nó hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đăng ký trên Tuts+ Business Newsletter.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads