Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft PowerPoint

Cách chỉnh sửa mẫu PowerPoint Infographic não bộ trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 4 min
This post is part of a series called How to Use PowerPoint in 60 Seconds (Quick Video Tutorials).
How to Insert a Footnote in a PowerPoint Presentation in 60 Seconds
How to Group Objects, Items, & Pictures in PowerPoint (In 60 Seconds)

() translation by (you can also view the original English article)

Infographic về não bộ là một công cụ khá hay mà bạn có thể sử dụng để minh họa cho các suy nghĩ. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để tùy chỉnh một trong screencast nhanh và hướng dẫn bằng văn bản này.

Nếu bạn đang tìm kiếm những cách thêm nữa để cải thiện bản trình bày của mình, chúng tôi có một nguồn tài nguyên có thể trợ giúp cho bạn. Tải xuống eBook MIỄN PHÍ của chúng tôi: The Complete Guide to Making Great Presentations. Lấy nó ngay trước khi bạn tiếp tục đọc.

Free eBookFree eBookFree eBook

Lưu ý: Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng một slide từ Puzzle Infographic Template. Tìm các mẫu PowerPoint tuyệt vời thêm trên Envato Elements hoặc GraphicRiver. Hoặc xem Ultimate Guide to the Best Microsoft PowerPoint Templates của chúng tôi.

Cách chỉnh sửa mẫu PPT não bộ một cách nhanh chóng

Lưu ý: Xem video hướng dẫn screencast ngắn này hoặc làm theo các bước nhanh bên dưới, bổ sung cho video này.

1. Gán các phần của mẫu PowerPoint não bộ

brain infographicbrain infographicbrain infographic
Gắn nhãn cho các phần trong Infographic não bộ bằng cách cập nhật các placeholder văn bản.

Tôi bắt đầu với một slide Infographic được xây dựng sẵn mà bạn có thể tải xuống từ Envato Elements. Không thiếu các mục đích cho slide này, nhưng những gì tôi sẽ tạo ra trong ví dụ này là một sơ đồ giải thích loại hình công việc mà chúng tôi đang thuê.

Chúng tôi cần phải giải thích các đặc điểm mà chúng tôi đang tìm kiếm trong một ứng viên. Bắt đầu bằng cách nhập vào placeholder với các đặc điểm sẽ làm cho ứng viên phù hợp hoàn hảo cho công việc đó.

2. Cập nhật placeholder văn bản để giải thích

brain ppt templatebrain ppt templatebrain ppt template
Sau khi bạn cập nhật hình ảnh trong mẫu PPT não bộ, hãy cập nhật văn bản giải thích ở bên cạnh.

Ngoài ra, tôi có thể cập nhật placeholder ở đây ở bên phải để xây dựng thêm về vai trò của công việc này. Điều này sẽ tạo ra sự hấp dẫn và sáng tạo hơn nhiều so với chỉ sử dụng các danh sách gạch đầu dòng.

3. Thay đổi màu sắc của Infographic não bộ

change brain infographic colorschange brain infographic colorschange brain infographic colors
Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc trên Infographic não bộ bằng cách sử dụng tùy chọn Drawing Tools > Shape Fill .

Bạn thậm chí có thể nhấp vào các yếu tố riêng lẻ trong biểu đồ và thay đổi màu sắc từ tùy chọn Drawing Tools > Shape Fill với một phần được chọn. Tôi sẽ đến đây và thay đổi màu sắc bằng Shape để thử một màu khác.

Thêm các hướng dẫn về PowerPoint tại Envato Tuts+

Tìm hiểu thêm các hướng dẫn PowerPoint hướng dẫn bằng video nhanh của chúng tôi trên Envato Tuts+. Chúng tôi có một loại các tài liệu PowerPoint để giúp bạn làm việc tốt hơn với các hình ảnh trong bản trình bày của bạn:

Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu trình chiếu PowerPoint tuyệt vời với thiết kế Infographic trên GraphicRiver hoặc Envato Elements. Hoặc duyệt qua bộ tuyển chọn các mẫu PowerPoint tốt nhất của chúng tôi:

Make Great Presentations (Tải xuống sách điện tử PDF miễn phí)

Chúng tôi cũng có phần bổ sung hoàn hảo cho hướng dẫn này, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình trình bày hoàn chỉnh. Tìm hiểu cách viết bản trình bày của bạn, thiết kế nó như một người chuyên nghiệp và chuẩn bị để trình bày một cách mạnh mẽ.

Make the Perfect PresentationMake the Perfect PresentationMake the Perfect Presentation

Tải xuống eBook mới của chúng tôi: The Complete Guide to Making Great Presentations. Nó có sẵn miễn phí khi đăng ký Tuts+ Business Newsletter.

Bạn có thể sử dụng một biểu đồ giống như biểu đồ mà chúng ta mô tả trong hướng dẫn này cho nhiều thứ, nhưng hãy xem xét loại hình Infographic này để hiển thị dữ liệu theo cách độc đáo và sáng tạo. Tại sao không tải mẫu Puzzle Infographic Template từ Envato Elements để bạn có thể bắt đầu làm việc với mẫu PowerPoint não bộ ngay hôm nay?

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads