7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Excel trong 60 giây: Cách hiển thị các giá trị 0 thành ô trống

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Use Cell Styles in Excel in 60 Seconds
How to Grab a Screenshot in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Khi bạn làm việc trên Excel và có bảng dữ liệu lớn, các giá trị trên bảng tính của bạn có thể là giá trị không là hoàn toàn có thể.

Điều này là phổ biến nhưng nó có thể làm cho bảng tính của bạn khó đọc và điều hướng. Chúng ta không thay đổi tất cả các giá trị không và xóa chúng từ dữ liệu bảng tính.

Thay vào đó, bạn có thể thay đổi cách chúng xuất hiện. Thay vì hiển thị tất cả các giá trị không, chúng ta có thể làm cho chúng trống với một tùy chọn đơn giản trong Excel. Hãy cùng tìm hiểu nào.

Cách hiển thị nhanh các giá trị không thành ô trống trên Excel

Lưu ý: Hãy xem ảnh chụp màn hình hướng dẫn này hoặc làm nhanh theo các bước kèm theo video này.

1. Mở tập tin trên Excel có giá trị 0

Chúng ta bắt đầu với tập tin Excel với các ô có giá trị 0 mà bạn muốn chuyển thành ô trống.

Excel file with zero cellsExcel file with zero cellsExcel file with zero cells
Tập tin Excel với các ô chứa các giá trị không (0).

2. Cách tắt các giá trị 0 trong Excel

Bây giờ, bạn hãy đi tới tab File trên Excel. Kế tiếp tìm nút Options bên trái và click chọn nó.

Tiếp theo, thay đổi tùy chọn Advanced bêntrái. Cuộn phía dưới. Trong các tùy chọn, đi tới và tìm tới ô Show a zero incells that have zero value.  Tùy chọn này kiểm soát cài đặt toàn bộ workbook. Chúng ta cần đi tới và hủy đánh dấu ô và nhấn OK.

Show a blank in Ecxel cells that have zero valueShow a blank in Ecxel cells that have zero valueShow a blank in Ecxel cells that have zero value
Cách hiển thị các ô giá trị không trong Excel.

3. Cách hiển thị các ôgiá trị không thành ô trống trong Excel.

Khi chúng ta quay lại workbook, bạn có thể thấy tất cả các giá trị không ẩn. Giá trị không vẫn còn bên trong ô nhưng Excel thay đổi cách hiển thị nó và làm trống trên các ô này. Tùy chọn này có thể hữu ích để hiển thị pivot table, chẳng hạn.

Blank cells show if zero in ExcelBlank cells show if zero in ExcelBlank cells show if zero in Excel
Các giá trị không hiển thị là ô trống trên Excel.

Hoàn thành!

Bây giờ, bạn đã biết cách thay đổi giá trị không trong Excel thành ô trống khi cần. Tùy chọn này hữu ích giúp cho bảng tính dễ dàng đọc và tập trung trên dữ liệu hơn.

Tìm hiểu thêm những bài hướng dẫn tuyệt vời về PowerPoint trên Envato Tuts+

Tìm nhanh các bài hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để tìm hiểu cách thực hiện với dữ liệu tốt hơn trên các bảng tính của bạn. Chúng tôi cũng có một loạt video hướng dẫn nhanh về Excel trong 60 giây để tìm hiều nhanh hơn về công cụ Excel.

Dưới đây là các bài hướng dẫn về Excel nên tìm hiểu:

Ghi nhớMỗi công cụ Microsoft Excel mà bạn học và bạn nắm vững trong công việc càng làm cho bạn vững thêm trong thực hiện bảng tính.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.