Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft PowerPoint

Cách thêm một bảng vào PowerPoint trong vòng 60 giây

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called How to Use PowerPoint in 60 Seconds (Quick Video Tutorials).
How to Add Slide Transitions In PowerPoint in 60 Seconds
How to Style Tables in PowerPoint in 60 Seconds

() translation by (you can also view the original English article)

Bảng là một cách cần thiết để sắp xếp và trình bày dữ liệu trong Microsoft PowerPoint. Hãy xem cách để thêm bảng trong PowerPoint với hướng dẫn nhanh này.

Lưu ý: Trong hướng dẫn hôm nay, chúng tôi sử dụng các mẫu PowerPoint đơn giản phổ biến. Bạn cũng có thể tìm thấy mẫu PowerPoint chuyên nghiệp hơn trên GraphicRiver.

Cách để thêm bảng trong thuyết trình PowerPoint của bạn (Video hướng dẫn nhanh)

1. Chèn một bảng vào PowerPoint

Tìm tab Insert ở trên đầu của ứng dụng. Phía bên trái, nhấp vào Table để bắt đầu. Một khi tôi làm điều này nó sẽ đi đến danh sách xổ xuống và chúng ta có thể chọn số lượng dòng và cột mà chúng ta muốn.

Insert Table in PowerPointInsert Table in PowerPointInsert Table in PowerPoint
Sử dụng PowerPoint Insert > Table.

2. Gõ vào các ô để điều chỉnh bảng của bạn

Khi tôi di chuyển chuột trên màn hình lưới, PowerPoint sẽ hiển thị kích thước của bảng để được chèn vào. Tôi sẽ chèn năm cột năm dòng. Đừng lo lắng nếu bạn cần phải thay đổi điều này và điều chỉnh sau.

Bây giờ, các bảng trong PowerPoint, tôi có thể bấm vào một ô và gõ những gì tôi muốn hiển thị trong các ô.

Add table cell data to PowerPointAdd table cell data to PowerPointAdd table cell data to PowerPoint
Thêm bảng dữ liệu trong PowerPoint.

3. Sử dụng Layout để thêm dòng hoặc cột

Nếu tôi cần thêm một dòng hoặc cột, tôi có thể chỉ cần nhấp vào tab Layout ở đây tại phía trên của PowerPoint. Bốn nút này cho phép chúng ta chèn một dòng mới hoặc cột. Tôi có thể bấm Insert Right để chèn một cột mới về bên phải tại vị trí mà tôi đã chọn hoặc Insert Left cho một cột mới qua bên trái.

Tôi có thể nhấp vào Insert Below để thêm dòng mới bên dưới hoặc Insert Above cho một dòng mới trên vị trí con trỏ chuột.

Insert Rows in PowerPoint TableInsert Rows in PowerPoint TableInsert Rows in PowerPoint Table
Chèn dòng trong PowerPoint Table.

Hoàn thành!

Làm việc với bảng trong PowerPoint là cách nhanh chóng và mang lại sự linh hoạt tốt để trình bày dữ liệu của bạn.

Video hướng dẫn nhanh trên Powerpoint (Hướng dẫn trong 60 giây)

Tìm hiểu nhanh công cụ PowerPoint và bắt đầu cập nhật kiến thức của bạn về thuyết trình. Dưới đây là những bài hướng dẫn về Powerpoint trên Tuts+:

Khám phá nhiều điều thú vị của PPT trong bài hướng dẫn của chúng tôi Hướng dẫn cơ bản những mẫu Powerpoint.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads