7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Spirit Day

Làm thế nào để biện hộ cho LGBTQ quyền tại nơi làm việc của bạn

Scroll to top
Read Time: 15 mins
This post is part of a series called How to Improve Diversity in Your Business (Essential Guide).
How to Add Diversity to Your PowerPoint Presentations

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Mặc dù nhiều công ty trên khắp thế giới đã thực hiện tiến bộ về LGBTQ quyền tại nơi làm việc, vẫn còn một cách lâu dài để đi.

Một trong số năm người đồng tính, gay và bi nhân viên có kinh nghiệm bằng lời đe doạ từ đồng nghiệp, khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ vì khuynh hướng tình dục của họ trong năm năm qua, theo nhóm biện hộ UK Stonewall. Và một trong tám của họ sẽ không cảm thấy tự tin báo cáo homophobic bắt nạt tại nơi làm việc.

Bạn có muốn được tham gia vào việc cải thiện tình trạng này và làm cho nơi làm việc của bạn một nơi an toàn hơn cho tất cả nhân viên, bất kể khuynh hướng tình dục của họ hoặc bản sắc giới tính?

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để biện hộ cho LGBTQ quyền tại nơi làm việc của bạn. Chúng tôi sẽ bao gồm những thứ như xây dựng một mạng lưới, tạo ra các chính sách, việc quản lý mua-in, thiết lập đào tạo, và nhiều hơn nữa.

Bài viết này là để hỗ trợ tinh thần ngày, một ngày mà mọi người trên khắp thế giới đứng lên để hỗ trợ cho LGBTQ thanh thiếu niên và chống bắt nạt và phân biệt đối xử. Năm ngoái, chúng tôi xuất bản một hướng dẫn để làm thế nào doanh nghiệp của bạn có thể hỗ trợ tinh thần ngày. Năm nay, chúng tôi đang tập trung vào LGBTQ quyền tại nơi làm việc trong công nhận rằng cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng LGBTQ rộng và nhiều mặt. Đây là một số thống kê về tại sao tinh thần ngày quan trọng:

Statistics on bullying of LGBTQ youthStatistics on bullying of LGBTQ youthStatistics on bullying of LGBTQ youth
Nguồn: Tinh thần ngày trang web

Bắt nạt quấy rối và lạm dụng của LGBTQ bạn học cùng lớp học mà hành vi của người lớn xung quanh và không khoan dung trong xã hội rộng lớn hơn. Và họ sau đó nhập vào lực lượng lao động và lặp đi lặp lại hành vi tương tự. Nếu chúng ta có thể xây dựng nhiều hơn, bao gồm và tôn trọng nơi làm việc, chúng tôi có thể giúp đỡ để xây dựng một xã hội tôn trọng và bao gồm hơn tổng thể.

Nếu bạn không vẫn không chắc chắn tại sao doanh nghiệp của bạn nên hỗ trợ tinh thần ngày hay bình đẳng LGBTQ, đọc bài viết của năm ngoái cho một phân tích đầy đủ:

Hoặc đọc một số bài viết từ sự đa dạng đầy đủ & series bao gồm, chẳng hạn như một về lợi ích kinh doanh của sự đa dạng của chúng tôi:

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những gì bạn có thể làm được một người ủng hộ hay đồng minh của LGBTQ người và quyền lợi của mình tại nơi làm việc.

1. xây dựng một mạng lưới

Công ty của bạn có một mạng lưới cho LGBTQ nhân viên và các đồng minh không? Nếu vậy, điều đầu tiên bạn nên làm là tham gia và tham gia vào các hoạt động của nó. Có sức mạnh trong số, và rất nhiều các bước chúng tôi sẽ nói về trong hướng dẫn này là dễ dàng hơn nhiều để đi khi bạn đã có người khác ở bên cạnh bạn.

Nếu bạn không có một mạng lưới như vậy, tại sao không lập một? Nếu bạn làm việc cho một công ty nhỏ, quá trình này có lẽ sẽ khá không chính thức-bạn chỉ có thể tiếp cận với các nhân viên khác và tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp bạn chạy mạng và các hoạt động của nó.

Bạn sẽ cần một nhóm cốt lõi của hoạt động các thành viên có thể cam kết thời gian mạng, và từ đó bạn có thể mở rộng nó làm một thành viên rộng lớn hơn của những người sử dụng có thể có các mức độ khác nhau của các cam kết và cam kết.

Nếu bạn làm việc cho một công ty lớn, có thể có một quá trình chính thức hơn để đi qua, và bạn sẽ phải kiểm tra với nhân sự về quá trình cho việc thiết lập một nhóm. Như các nhóm lớn hơn, quá, bạn sẽ cần những thứ như hiến pháp, một cơ cấu quản trị và một quá trình cho cuộc bầu cử Ủy ban.

Không có vấn đề kích thước của công ty của bạn, bạn cũng cần có tài khoản của bối cảnh rộng hơn của LGBTQ quyền tại công ty và trong xã hội. Nếu bạn đang ở một quốc gia nơi LGBTQ quyền không bảo vệ hoặc nơi nhân viên có thể gặp phải phân biệt đối xử đối đang được mở rộng về khuynh hướng tình dục của họ, bạn có thể cần thực hiện các bước để bảo vệ các thành viên của bạn bằng cách giao tiếp riêng bằng cách sử dụng và giữ an toàn dữ liệu của họ -công ty email.

Để có được một ý tưởng về một mạng lưới nhân viên có thể làm gì, hãy xem danh sách các ví dụ. Ví dụ, hãy kiểm tra mạng của PwC, GLEE@PwC, hỗ trợ tổ chức từ thiện địa phương, theo mùa tại London Pride, sắp xếp cho các thành viên để chạy hội thảo tại trường học, và nhiều hơn nữa.

2. tạo các chính sách

Tạo ra bao gồm chính sách đối với công ty của bạn cũng là một bước quan trọng để có trong việc hỗ trợ LGBTQ bình đẳng. Trong lịch sử, LGBTQ người bị loại trừ từ nhiều quyền công nhân khác lấy cho được cấp, vì vậy nó là quan trọng để nhà nước cụ thể rằng công ty của bạn hỗ trợ LGBTQ quyền.

Bước đầu tiên là phải có một chính sách rõ ràng nói rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên thiên hướng tình dục hoặc biểu hiện giới tính sẽ không được dung thứ. Các chính sách nên cung cấp cho các chi tiết trên những gì tạo phân biệt đối xử và quấy rối và cung cấp cho nhân viên một quy trình rõ ràng để báo cáo bất kỳ vấn đề họ gặp phải.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều đó trong hướng dẫn này:

Nhưng bạn cũng có thể đi xa hơn một chính sách không phân biệt đối xử. Xem xét thông qua tất cả các chính sách công ty của bạn và xem nếu họ đang bao gồm. Ví dụ, lợi ích công ty của bạn áp dụng cho quan hệ đối tác cùng giới tính? Và, cũng giống như quan trọng, làm cho hoàn toàn rõ ràng trong cách họ đang worded?

Cho đến gần đây, một số chính sách của Envato công ty tuyên bố rằng họ áp dụng cho các đối tác, nhưng không đặc biệt đề cập đến đối tác cùng giới tính. Sau một buổi tập tại chạy theo niềm tự hào trong sự đa dạng, của Envato đa dạng & bao gồm cố vấn Rebecca Covington nhận ra rằng công ty hỗ trợ cho các đối tác cùng giới tính cần phải được nêu rõ ràng. Cô nói:

"Đó là một khoảnh khắc lightbulb rất lớn đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ, 'tất nhiên bạn đang bao gồm.' Nhưng bạn phải đi ra khỏi con đường của bạn để hiển thị nó. Trừ khi nó đặc biệt được nêu trong chính sách mà họ đang có, những người trong cộng đồng LGBTI sẽ có xu hướng giả định họ đang loại trừ."

3. hỗ trợ sự kiện

Các sự kiện như tinh thần ngày có thể là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức của cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng LGBTI giữa các nhân viên như một toàn thể.

Bạn có thể chạy đặc biệt các sự kiện, gây quỹ cho nguyên nhân tốt, chạy các chiến dịch giáo dục, hoặc một loạt các thứ khác — bạn có thể tìm thấy những ý tưởng hơn trong hướng dẫn tinh thần ngày cuối năm.

Ngoài tinh thần ngày, tìm kiếm các sự kiện đang diễn ra ở quốc gia của bạn, chẳng hạn như niềm tự hào tuần hoặc các sự kiện địa phương khác, đánh dấu vào lịch của bạn, và có kế hoạch để có được tham gia.

Đôi khi, một chiến dịch đơn giản, rất có thể nhìn thấy có thể rất có hiệu quả trong Hiển thị hỗ trợ và nhận được rất nhiều người tham gia. Ví dụ, đây là một hình ảnh của các nhân viên Envato đánh dấu mang nó màu tím ngày đầu năm nay.

LGBT advocates in action Envato employees on Wear It Purple DayLGBT advocates in action Envato employees on Wear It Purple DayLGBT advocates in action Envato employees on Wear It Purple Day
Envato nhân viên ngày mặc nó màu tím

4. được hỗ trợ quản lý cấp cao

Nếu bạn muốn để đẩy thông qua các thay đổi tại công ty của bạn, bạn sẽ cần để tiếp cận với các quản lý cao cấp hỗ trợ. Bạn có thể thực hiện rất nhiều bởi huy nhân viên của bất kỳ cấp độ để có được tham gia, nhưng cho những thứ như việc thay đổi chính sách trên toàn công ty, bạn sẽ cần cấp cao cấp mua-in.

Nếu bạn có thể nhập ngũ của CEO hoặc một số điều hành hàng đầu như là đồng minh, nó sẽ dễ dàng hơn để thực hiện thay đổi tích cực tại công ty của bạn, và họ cũng có thể sử dụng tiếp cận của họ đáng kể trong tổ chức để phát sóng thông điệp của LGBTQ bình đẳng hơn rộng rãi hơn Nếu không sẽ có thể.

Vậy làm thế nào để bạn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của họ? Cách tốt nhất là để đặt cùng một đề nghị rắn giải thích rõ ràng và ngắn gọn, những gì mục tiêu của bạn và tại sao nó là tốt cho các doanh nghiệp để hỗ trợ cho LGBTQ bình đẳng.

Nếu công ty có một giá trị tuyên bố, đề cập đến nó để hiển thị như thế nào hỗ trợ các quyền của nhân viên LGBTQ là phù hợp với những giá trị. Sau đó đi vào để đặt trường hợp kinh doanh để làm cho một tuyên bố mạnh mẽ hỗ trợ cho cộng đồng LGBTQ. Có rất nhiều tài nguyên trên mạng, từ bài viết của chúng tôi về lợi ích kinh doanh của việc thúc đẩy sự đa dạng để nghiên cứu bởi niềm tự hào của nơi làm việc thấy rằng, trong số những thứ khác:

  • Có chính sách hỗ trợ LGBT trong công việc làm giảm phân biệt đối xử, và điều này được kết hợp với sức khỏe tâm lý tốt hơn và công việc gia tăng sự hài lòng trong số các nhân viên LGBTI.
  • LGBTI nhân viên báo cáo thêm hài lòng với công việc của họ khi được bảo hiểm bởi các chính sách hỗ trợ LGBT và làm việc trong dương khí hậu.
  • Trong môi trường hỗ trợ, LGBTI nhân viên có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và người giám sát của họ và nhiều hơn tham gia vào các nơi làm việc.
  • Các chi phí hỗ trợ LGBT quyền là không đáng kể, và có lẽ sẽ nặng hơn bởi những lợi ích từ tăng năng suất và sự hài lòng của công việc.
  • LGBT bao gồm đa dạng thực hành có thể thu hút khách hàng mới và nhân viên.

Khi bạn đã hiển thị quản lý cao cấp là trường hợp đạo Đức và trường hợp kinh doanh để làm đúng, bạn sẽ có một cơ hội tuyệt vời nhận được chúng để đăng ký!

5. tham gia tổ chức LGBTQ

Chúng tôi đã đã nói chuyện về những lợi ích của một mạng lưới LGBTQ trong nhà, và nguyên tắc mở rộng vượt ra ngoài công ty quá. Nhiều nước đã ủng hộ cho LGBTQ nơi làm việc bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, và bằng cách tham gia họ, công ty của bạn được quyền truy cập vào rất nhiều tài nguyên hữu ích.

Ví dụ, ở Úc, Envato là một thành viên của niềm tự hào trong sự đa dạng. Như một phần của các thành viên hàng năm, công ty được quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ của tài liệu đào tạo, nhận được khóa huấn luyện trong khuôn viên và được dành riêng cho điện thoại và email hỗ trợ cho các vấn đề mà có thể đi lên qua các năm.

"Tìm một tổ chức ở các quốc gia bạn đang có để hỗ trợ cộng đồng LGBTI và làm việc với họ, vì họ đã có công cụ." — Rebecca Covington, Envato của sự đa dạng & bao gồm cố vấn.

Ví dụ: công ty tư vấn với niềm tự hào trong sự đa dạng để cải thiện các hình thức ứng dụng công việc sau khi nhận được thông tin phản hồi của mình trước giới hạng mục "nam/nữ/khác" không rất chào đón để những người sử dụng xác định là không nhị phân. Niềm tự hào trong sự đa dạng cung cấp một loạt các ví dụ về làm thế nào để đặt câu hỏi một cách tôn trọng hơn, bao gồm, nếu nó cần phải được yêu cầu ở tất cả.

Như vậy nhìn cho một tổ chức tương tự như ở nước bạn, và làm cho các trường hợp cho công ty của bạn tham gia. Dưới đây là danh sách các tổ chức quyền LGBT trên toàn thế giới để giúp bạn bắt đầu.

6. thiết lập đào tạo

Chương trình đào tạo toàn công ty có thể giúp giáo dục cho nhân viên và quản lý trên làm thế nào để bao gồm hơn và có thể dẫn đến những thay đổi tích cực.

Như tôi đã đề cập ở phần cuối, Envato được các buổi đào tạo miễn phí như là một phần của nó tự hào về sự đa dạng viên. Năm nay, các công ty chạy ba phiên riêng biệt:

  • Tầm quan trọng của LGBTI đưa vào nơi làm việc
  • LGBTI nhận thức đào tạo
  • Làm thế nào để là một đồng minh LGBTI

Những người tham gia đã phản hồi rất tốt về các buổi thuyết trình, và họ đã dẫn đến một số kết quả vững chắc cho những người liên quan.

"Người dân có rất nhiều ra khỏi phần trên nói lên — học làm thế nào để nói lên khi ai đó đã nói điều gì đó không phù hợp," ông Covington. "Và trường hợp kinh doanh bao gồm LGBTI giúp kết nối mọi người tầm quan trọng của đang được bao gồm."

Vì vậy, nếu công ty của bạn là một thành viên của một tổ chức đào tạo, hãy chắc chắn để tận dụng đầy đủ và khuyến khích nhân viên càng nhiều càng tốt để đăng ký. Nếu không, tìm kiếm các nhà cung cấp đào tạo khác. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về cách sắp xếp đào tạo trong các hướng dẫn:

7. theo dõi tiến độ

Như với bất kỳ sáng kiến, điều quan trọng là để thiết lập mục tiêu và tổ chức mình và công ty trách nhiệm. Các doanh nghiệp nên sản xuất báo cáo và Cập Nhật trên ít nhất một cơ sở hàng năm, và tốt hơn là nhiều hơn nữa thường xuyên, để đo lường sự tiến bộ và giữ cho mọi người Cập Nhật.

Minh bạch là rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi người đều biết các đối tượng đang được thực hiện nghiêm túc và tiến bộ đang được thực hiện- hoặc, nếu tiến bộ ngừng lại trên một sáng kiến cụ thể, ít người hiểu lý do cho điều đó.

Cố gắng đục ra một phần của mạng nội bộ công ty để giữ cho người dân thông báo. Hoặc thiết lập một kênh trên Slack hoặc bất kỳ thông tin liên lạc công cụ sử dụng công ty của bạn, và khuyến khích mọi người tham gia và đặt câu hỏi. Sự tham gia của nhiều hơn và tham gia, thì tốt hơn!

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được làm thế nào để trở thành một người ủng hộ cho LGBTQ quyền tại nơi làm việc. Chúng tôi bắt đầu với việc xây dựng một mạng lưới, và sau đó chúng tôi xem xét làm thế nào để tạo ra bao gồm chính sách, có được mua vào quản lý cấp cao, tham gia các tổ chức để truy cập vào đào tạo và các nguồn lực khác, và nhiều hơn nữa.

Đây là một chủ đề lớn, vì vậy xin vui lòng tham khảo các tài nguyên này để tìm hiểu thêm:

Ngoài ra, không quên rằng bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách làm một cái gì đó ở nơi làm việc của bạn để đánh dấu ngày tinh thần và hiển thị bạn đứng bên cạnh LGBTQ thanh thiếu niên trong cuộc đấu tranh của họ cho rằng hầu hết các đơn giản của quyền: quyền được đi qua thời thơ ấu của họ mà không bị ngược đãi vì họ là ai.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.