7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

 Excel trong 60 giây: Cách cố định dòng và cột

Read Time: 2 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Add Slicers to Pivot Tables in Excel in 60 Seconds
How to Insert, Delete & Hide New Sheets in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Khi bạn làm việc trong một bảng tính Excel lớn, nó có thể thực sự hữu ích để cố định một hàng hoặc cột để hiển thị. Trong hướng dẫn nhanh này, tìm hiểu cách để cố định dòng và cột trong Microsoft Excel.

Cách cố định dòng và cột trong Excel (Hướng dẫn nhanh)

Lưu ý: Xem video hướng dẫn ngắn này hoặc làm nhanh theo các bước kèm theo video này:

1. Cách cố định dòng trên trong Excel

Trong bảng tính này, tôi có một danh sách dữ liệu dài, và tôi di chuyển xuống, bạn sẽ thấy rằng tôi nhanh chóng không thấy phần tiêu đề của tôi ở đầu trang. Thay vì phải di chuyển trở lại ở phía trên cùng và và xem tiêu đề cột, chúng ta có thể cố định dòng trên cùng đó.

Tôi sẽ đánh dấu dòng đầu tiên bằng cách nhấp vào nó ở phía bên trái. Bây giờ, hãy đi tới trình đơn View và chọn Freeze Panes > Freeze Top Row, bây giờ, khi tôi di chuyển xuống, nó vẫn luôn luôn hiển thị.

How to Freeze the Top Row in ExcelHow to Freeze the Top Row in ExcelHow to Freeze the Top Row in Excel
Cố định dòng trong Excel.

2. Cách cố định cột đầu tiên trong Excel

Chúng ta hãy làm điều tương tự với cột đầu tiên, do đó chúng ta di chuyển từ trái sang phải hiển thị khá tốt. Lần này, tôi sẽ bấm vào cột tiêu đề cho Column A, và quay trở lại cùng một trình đơn, và chọn Freeze First Column.

How to Freeze the First rows in ExcelHow to Freeze the First rows in ExcelHow to Freeze the First rows in Excel
Cố định một cột trong Excel.

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng, khi tôi di chuyển sang phải, cột đầu tiên vẫn hiển thị mà chúng ta không cần phải quay lại.

Hoàn thành!

Nếu tôi muốn hoàn tác tất cả những điều này, tôi sẽ click góc trên bên trái của bảng và sau đó chọn Freeze Panes > Unfreeze Panes.

How to unfreeze panes in ExcelHow to unfreeze panes in ExcelHow to unfreeze panes in Excel
Cách hủy cố định trong Excel.

Điều đó sẽ hoàn tác việc cố định và thiết lập lại chế độ xem bảng. Đó là tất cả việc phải làm để cố định dòng và cột trong Excel.

Nhiều bài hướng dẫn hữu ích về Microsoft Excel trên Envato Tuts+

Đây là một vài video hướng dẫn giúp bạn tìm hiểu nhiều hơn:

Tìm tới loạt bài của chúng tôi với chủ đề Cách làm việc với những hàm Excel. Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm nhiều hướng dẫn về Excel tuyệt vời trên Envato Tuts+. Hãy nhớ rằng những kiến thức bạn tìm hiểu về cách làm việc với các bảng tính trong Excel được thêm lên một cách nhanh chóng. Hãy tìm tới một trong các hướng dẫn ở trên, tìm hiểu thêm một chút và mở rộng sự hiểu biết của bạn hơn nữa.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.