7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Excel trong 60 giây: Cách chèn, xóa và ẩn New Sheets

Scroll to top
Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Freeze Panes and Rows in Excel in 60 Seconds
How to Add Links to Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Làm việc trên Microsoft Excel thường là quản lý nhiều bảng tính. Bạn có thể thêm cũng như tách dữ liệu và trình bày gọn gàng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách ẩn và xóa những Sheet trên Excel khi cần thiết.

Cách chèn, xóa và ẩn Sheet trên Excel nhanh chóng

Lưu ý: Xem video hướng dẫn ngắn này hoặc làm theo những bước kèm theo video này.

1. Cách chèn New Sheets trong Excel

Trước tiên, tôi muốn chỉ cho bạn cách chèn một sheet mới trong Excel. Cách dễ nhất để thêm một sheet chỉ đơn giản là bấm vào nút dấu cộng dưới đây và bạn sẽ thấy một tab mới được thêm vào.

Add a sheet in ExcelAdd a sheet in ExcelAdd a sheet in Excel
Thêm một sheet mới trong Excel một cách nhanh chóng.

2. Cách xóa các Sheet trong Excel

Tôi có thể bấm vào các tab để chuyển đổi chúng và tôi cũng có thể nhấp đúp vào một tab để đổi tên nó như bạn thấy tôi thực hiện ở đây. Nếu tôi đã có một sheet mà tôi muốn loại bỏ hoàn toàn, tôi chỉ cần nhấp chuột phải vào nó và chọn delete. Excel hỏi tôi xác nhận việc xóa và tôi sẽ đồng ý.

How to Delete Sheets in ExcelHow to Delete Sheets in ExcelHow to Delete Sheets in Excel
Bạn có thể xoá các sheet trong excel một cách nhanh chóng.

3. Cách ẩn các Sheet trong Excel

Cuối cùng, tôi muốn chỉ cho bạn cách ẩn một sheet. Giả sử rằng tôi gửi một báo cáo hàng tháng cho một ai đó với tất cả các dữ liệu và tính toán qua lại. Thay vì, tôi muốn người xem tập trung vào tab đầu tiên, tôi sẽ ẩn tất cả những tab khác.

Để làm điều đó, tất cả  những gì tôi cần phải làm là nhấp chuột phải và chọn Hide. Để bỏ ẩn một sheet, đơn giản chỉ cần nhấp phải, chọn Unhide và chọn sheet và nhấn OK.

Hiding sheets in ExcelHiding sheets in ExcelHiding sheets in Excel
Ẩn và hiện các sheet trong Excel khá dễ dàng.

Hoàn thành!

Làm việc hiệu quả trong Microsoft Excel thường đòi hỏi bạn phải quản lý nhiều bảng tính. Thật hữu ích để biết cách thêm các sheet, loại bỏ và ẩn chúng một cách nhanh chóng khi cần thiết.

Nhiều bài hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi: Cách tạo và sử dụng những công thức Excel  (Dành cho người mới bắt đầu). Ngoài ra, tìm thêm các hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để giúp bạn tìm hiểu cách làm việc với công thức và dữ liệu tốt hơn trong bảng tính của bạn. Dưới đây là một số video hướng dẫn nhanh để làm việc:

Ghi nhớ: Mỗi công cụ Microsoft Excel bạn học, và workflow bạn làm chủ, sẽ giúp cho bạn làm việc với các bảng tính tốt hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.