7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Làm thế nào để in kèm đường lưới trong Excel trong 60 giây.

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Add Slicers to Pivot Tables in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Bảng tính Excel là sự kết hợp của những hàng và cột, và tại nơi giao nhau đó gọi là ô. Điều này đã tạo ra một lưới lớn trong Excel. Khi bạn in một bảng tính, theo mặc định bạn sẽ không thấy những đường lưới này nhưng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi thiết lập trong hướng dẫn video nhanh này.

Làm thế nào để in với những đường lưới trong Excel (một cách nhanh chóng)

Chú ý: Xem video quay thao tác trực tiếp hoặc theo dõi các bước ngắn gọn trích ra từ video này.

1. Bôi đen nội dung bạn muốn in trong Excel.

Trong Excel, điều đầu tiên mà tôi luôn làm trước khi in đó là tô đen những nội dung muốn có trong những trang mà tôi sẽ in. Tôi sẽ click và kéo con trở chuột để chọn chúng.

Select the Excel cells you want to printSelect the Excel cells you want to printSelect the Excel cells you want to print
Chọn ô Excel mà bạn muốn in

2. Bắt đầu áp dụng thiết lập in mong muốn trong Excel.

Bây giờ, tôi sẽ vào File > Print Menu. Từ phần Setting xổ xuống, tôi sẽ tiếp tục và chuyển phần xổ xuống này thành Print Selection, khi đó, chỉ những phần đã tô đen mới được in ra. Tôi cũng muốn có một chút chỉnh sửa ở đây ví dụ thư thay đổi trang in này thành Landscape Orientation (trang ngang)

Excel Print Screen settingsExcel Print Screen settingsExcel Print Screen settings
Thiết lập in căn bản trong Excel.

3. Áp dụng đường lưới cho thiết lập in trong Excel.

Bây giờ tôi sẽ tiếp tục thao tác và click vào chọn lựa Page Setup. Chúng ta sẽ click vào tab Sheet, có một vài các lựa chọn thiết lập. Tôi sẽ tick chọn vào hộp Gridlines sau đó nhấn OK.

Check Gridlines to include them when printing from ExcelCheck Gridlines to include them when printing from ExcelCheck Gridlines to include them when printing from Excel
Kiểm tra xem đường lưới đã bao gồm khi in từ Excel.

4. Bây giờ Excel sẽ in ra kèm với các đường lưới.

Bây giờ bạn sẽ thấy đường lưới xuất hiện trong phần Print Preview tại bảng bên phải. Và những đường lưới này sẽ bao gồm trong đó khi bạn in ra hoặc xuất ra tập tin PDF.

Excel print preview with gridlines showingExcel print preview with gridlines showingExcel print preview with gridlines showing
Bản in xem trước Excel với phần đường lưới hiển thị.

Hoàn thành!

In kèm đường lưới thường làm cho bản in dễ dàng hơn để đọc và theo dõi khi bạn xem lại các dữ liệu trong Excel. Và thật may mắn, những thiết lập này thật dễ dàng để sử dụng.

Những hướng dẫn tuyệt vời khác về Excel trong Envato Tuts+

Tìm thêm những hướng dẫn Excel toàn diện trong Envato Tuts+ giúp bạn học thêm được cách làm việc với những dữ liệu tốt hơn trong những bảng tính của mình. Chúng tôi cũng có những video hướng dẫn nhanh về công cụ Excel trong 60 giây để học. Đây là một vài hướng dẫn Excel mà bạn có thể chuyển sang để học ngay bây giờ:

Ghi nhớ: Bạn càng áp dụng được những công cụ Microsoft Excel mà bạn đã học và công việc của bạn, thì bạn sẽ làm cho các bảng tính của mình ngày càng tiên tiến hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.