7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Cách sử dụng nút AutoSum trong Excel trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Add Links to Excel in 60 Seconds
How to Use the Excel Format Painter in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

AutoSum là một công cụ chỉ với một cú click chuột trong Excel để chạy các chức năng trên một danh sách dữ liệu. Ở đây, tôi đang làm việc trong Excel và có một danh sách dữ liệu muốn thêm vào. Hãy xem cách làm điều đó như thế nào.

Cách làm việc nhanh với AutoSum trong Excel

Lưu ý: Xem video hướng dẫn ngắn này hoặc làm theo các bước hướng dẫn nhanh trong video này:

1. Sử dụng AutoSum đơn giản trong Excel

Thay vì gõ hàm sum và chọn dữ liệu, tôi chỉ cần nhấp vào AutoSum và bạn có thể thấy rằng Excel thực hiện phép tính cộng cho tôi.

Autosum In ExcelAutosum In ExcelAutosum In Excel
Cách sử dụng AutoSum trong Excel.

2. Áp dụng AutoSum trong Excel trên một danh sách ngang

Bạn cũng có thể sử dụng AutoSum trên một danh sách dữ liệu ngang. Ở đây, tôi đã có một danh sách các dữ liệu từ trái sang phải. Và tôi sẽ bấm AutoSum để cộng các giá trị đó.

Use autosum in Excel on a horiztonal listUse autosum in Excel on a horiztonal listUse autosum in Excel on a horiztonal list
AutoSum trong Excel được áp dụng cho một danh sách ngang.

3. Phím tắt cho Autosum trong Excel

Tôi cũng thích phím tắt để sử dụng AutoSum. Để sử dụng, tôi chỉ cần nhấn Alt + = để tự động chèn một AutoSum.

Autosum in Excel ShortcutAutosum in Excel ShortcutAutosum in Excel Shortcut
Cách sử dụng phím tắt AutoSum trong Excel.

4. Sử dụng Autosum trong Excel để tính toán nhanh

Mặc dù tính năng này được gọi là AutoSum nhưng bạn có thể sử dụng nó cho các chức năng toán học khác. Nếu tôi bấm drop down arrow, bạn có thể thấy rằng tôi có thể viết nhanh cho chức nằng tính trung bình, đếm số lượng các điểm dữ liệu hoặc tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một bộ dữ liệu. Tôi sẽ bấm vào Average, và bạn có thể thấy chèn AutoSum một cách nhanh chóng.

Autosum in Excel math functionsAutosum in Excel math functionsAutosum in Excel math functions
Chức năng toán học của AutoSum trong Excel.

Hoàn thành!

AutoSum là một trong những phím tắt trên Excel giúp tiết kiệm thời gian mà bạn sẽ nhanh chóng tự mình tìm ra cách sử dụng.

Nhiều hướng dẫn hữu ích về Excel trên Envato Tuts+

Tìm đến các loạt bài của chúng tôi: Cách tạo và sử dụng các hàm trên Excel (dành cho người mới bắt đầu). Ngoài ra, tìm thêm hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để giúp bạn tìm hiểu cách làm việc với các hàm và dữ liệu tốt hơn trong các bảng tính:

Ghi nhớ: Tất cả các công cụ Microsoft Excel và quy trình làm việc bạn học được, bảng tính tốt hơn, bạn sẽ có thể để thực hiện được.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.