7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Làm việc với các hàm toán học trong Excel (Hướng dẫn cơ bản)

Scroll to top
Read Time: 10 mins
This post is part of a series called How to Make and Use Excel Formulas (Beginner Bootcamp).
How to Use the Excel VLOOKUP Function - With Useful Examples
How to Concatenate in Excel to Combine Text Strings

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Thật không dễ dàng để có hứng thú học toán học. Đó là điều mà hầu hết chúng ta đều phải trải qua. Nó là một trong những lý do tốt nhất để sử dụng Microsoft Excel cho tính toán mỗi khi cần.

Đừng nghĩ về những hàm Excel như là ép buộc của việc học toán. Thay vào đó, hãy tưởng tượng các hàm này có thể giúp bạn tự động hóa cuộc sống của bạn và bỏ qua những rắc rối của việc tính toán thủ công. Ở cuối bài hướng dẫn này, bạn sẽ có những kỹ năng cần thiết để thực hiện những điều bạn theo dõi, chẳng hạn:

  • Tính điểm trung bình của kỳ thi của bạn.
  • Tính tổng hóa đơn mà bạn đưa cho khách hàng.
  • Sử dụng các số liệu thống kê cơ bản để xem một tập hợp các dữ liệu cho các xu hướng và các chỉ số.

Bạn không phải là một kế toán để làm chủ tính toán trong Excel. Tuy nhiên, để theo dõi suốt bài hướng dẫn này, hãy chắc chắn tải bài tập mẫu của Excel tại đây hoặc nhấp vào nút Download Attachment bên phải bài hướng dẫn này - cả hai trường hợp đều miễn phí sử dụng.

Workbook trên Excel có những chú thích và hướng dẫn về cách sử dụng các công thức này. Khi bạn theo dõi bài hướng dẫn này, tôi sẽ dạy cho bạn một số kỹ năng cần thiết trong "toán học". Hãy bắt đầu nào.

Video về những hàm toán học cơ bản trong Excel (Xem và tìm hiểu)

Nếu bạn thích học qua video hướng dẫn, hãy xem qua hướng dẫn trong video bên dưới. Hoặc bạn có thể đọc chi tiết hướng dẫn về cách làm việc với từng hàm toán học trên Excel.

Những hàm cơ bản

Trước khi bắt đầu, hãy xem cách sử dụng một hàm trong Microsoft Excel. Cho dù bạn đang làm việc với những công thức toán học trong bài hướng dẫn này hay chỗ khác thì những thủ thuật này sẽ giúp bạn làm chủ Excel.

1. Mỗi hàm trong Excel bắt đầu với dấu "="

Để gõ một công thức, nhấn vào ô bất kỳ trong Microsoft Excel và gõ dấu bằng từ bàn phím. Đây là bắt đầu một hàm.

Basic Excel FormulaBasic Excel FormulaBasic Excel Formula
Mỗi công thức cơ bản trong Excel đều bắt đầu bằng dấu bằng và công thức của nó sau đó.

Sau dấu bằng, bạn có thể đặt nhiều thành phần khác vào ô tính. Hãy thử gõ =4+4 cho công thức đầu tiên, và nhấn enter để trả về kết quả. Excel sẽ trả lời kết quả là 8, nhưng công thức thì vẫn còn ở phía sau trong bảng tính.

2. Những hàm được hiển thị trên thanh Công thức của Excel

Khi bạn gõ một công thức vào một ô, bạn có thể thấy kết quả tại ô mà bạn vừa nhấn enter. Nhưng khi bạn chọn một ô, bạn có thể thấy công thức hiển thị trong thanh công thức.

Excel formula barExcel formula barExcel formula bar
Nhấp vào một ô trong Excel để hiển thị công thức trong đó, chẳng hạn như công thức nhân có giá trị lên đến 125.

Để sử dụng các ví dụ ở trên, ô sẽ hiển thị "8", nhưng khi chúng tôi nhấn vào ô đó, trên thanh công thức sẽ hiển thị trong ô là thêm 4 và 4.

3. Cách xây dựng một công thức

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã gõ một công thức đơn giản để thêm hai con số. Tuy nhiên, bạn không cần phải nhập số điện, bạn cũng có thể tham khảo các ô khác.

Excel là một hệ thống các ô, với các cột chạy trái sang phải, mỗi ô là một ký tự, trong khi đó các hàng được đánh số. Mỗi ô là một giao điểm của một hàng và cột. Các ô nơi giao nhau của cột A và dòng 3 được gọi là A3, chẳng hạn.

Excel formula formatExcel formula formatExcel formula format
Công thức Excel có thể được viết để sử dụng những giá trị trong nhiều ô như nhân A1 và B1 để có được giá trị C1 là 125.

Giả sử, tôi có hai ô với số đơn giản như 1 và 2, và chúng nằm trong hai ô A2, A3. Khi tôi gõ một công thức, tôi có thể bắt đầu công thức với "=" như mọi khi. Sau đó, tôi có thể gõ:

=A2+A3

.. .để thêm hai số với nhau. Rất phổ biến để có một dải các giá trị, và sau đó là một dải riêng biệt mà kết quả tính toán được thực hiện. Hãy nhớ những thủ thuật trong bài hướng dẫn này trong khi làm việc. Đối với mỗi công thức, bạn có thể tham khảo các ô, hoặc trực tiếp nhập giá trị số vào công thức.

Nếu bạn cần thay đổi một công thức mà bạn đã nhập, nhấp đúp chuột vào các ô muốn đổi công thức. Bạn sẽ có thể để điều chỉnh các giá trị trong công thức.

Số học trong Excel

Bây giờ, chúng tôi sẽ khái quát những công thức toán học trên Excel và sơ lược về cách sử dụng chúng. Hãy bắt đầu bằng cách khám phá các công thức số học cơ bản. Đây là nền tảng hoạt động của toán học.

1. Cộng và trừ

Cộng và trừ là hai phép tính cơ bản trong Excel. Cho dù bạn đang thêm vào danh sách chi phí kinh doanh của bạn từng tháng hoặc cân đối sổ sách tự động, phép cộng và trừ là vô cùng hữu ích.

Sử dụng tab có tiêu đề "Add and Subtract" trong workbook để thực hành.

Thêm các giá trị

Ví dụ:

=24+48

hoặc các giá trị liên quan trong ô với:

=A2+A3

Mẹo: Hãy thử thêm năm hay sáu giá trị để xem điều gì sẽ xảy ra. Chia mỗi thứ bằng một dấu cộng.
Add Formulas Excel
Thêm các giá trị trong Excel là dễ dàng như việc gõ hai con số và dấu "+", hoặc thêm hai ô liên quan.

Trừ các giá trị

Ví dụ:

=75-25-10

hoặc, các giá trị liên quan trong các ô với:

=A3-A2

Subtract Formulas Excel
Trừ hai giá trị trong Excel bằng cách gõ số trực tiếp trong một hộp, ngăn cách bằng dấu "-", hoặc liên quan hai ô với dấu "-" giữa chúng.

2. Phép nhân

Để nhân các giá trị, sử dụng dấu *. Sử dụng tính nhân thay vì cộng những thứ giống nhau.

Sử dụng tab có tiêu đề "Multiply" trong workbook để thực hành.

Ví dụ:

=5*4

hoặc các giá trị liên quan trong các ô với:

=A2*A3

Excel Multiplication formulaExcel Multiplication formulaExcel Multiplication formula
Phép nhân trong Excel sử dụng biểu tượng dấu * giữa hai giá trị hoặc ô tham chiếu.

3. Phép chia

Phép chia hữu ích khi chia tách các mục vào nhóm, chẳng hạn. Sử dụng dấu "/" để chia số hoặc các giá trị các ô trong bảng tính của bạn.

Sử dụng tab có tiêu đề "Divide" trong bảng tính để thực hành.

Ví dụ:

=20/10

hoặc các giá trị có liên quan trong ô với:

=A5/B2

Excel Division FormulaExcel Division FormulaExcel Division Formula
Chia các giá trị trong excel với dấu /, cả các giá trị trong một công thức hoặc giữa hai ô.

Thống kê số liệu cơ bản

Sử dụng tab có tiêu đề "Basic Statistics" trong workbook để thực hành.

Bây giờ bạn đã biết những phép tính cơ bản, hãy di chuyển sang các chức năng nâng cao hơn. Thống kê số liệu cơ bản là một cách hữu ích để xem một tập hợp các dữ liệu và thực hiện đánh giá các báo cáo. Hãy tìm hiểu một số công thức đơn giản, những công thức thống kê đơn giản.

1. Hàm trung bình

Để sử dụng hàm trung bình trong Excel, mở công thức của bạn với =AVERAGE(và sau đó nhập vào giá trị của bạn. Chia mỗi số bằng dấu phẩy. Khi bạn nhấn enter, Excel sẽ tính toán và cho ra kết quả trung bình.

=AVERAGE(1,3,5,7,10)

Cách tốt nhất để tính trung bình là nhập vào giá trị của bạn vào các ô riêng biệt trong một cột duy nhất.

=AVERAGE(A2:A5)

Excel Averages Excel Averages Excel Averages
Sử dụng công thức =AVERAGE để tính trung bình một danh sách các giá trị chia bằng dấu phẩy, hoặc một tập hợp các ô như ví dụ hiển thị ngay bên dưới.

2. Hàm tính trung bình vị

Hàm trung bình vị của một tập dữ liệu là giá trị ở giữa. Nếu bạn lấy giá trị số và sắp xếp chúng từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hàm trung bình vị sẽ lấy số ở giữa của danh sách đó.

=MEDIAN(1,3,5,7,10)

Tôi khuyên bạn nên gõ giá trị vào một danh sách trong các ô, và sau đó sử dụng hàm trung bình vị trên một danh sách của các ô với các giá trị đã nhập vào chúng.

=MEDIAN(A2:A5)

Sử dụng công thức =MEDIAN để tìm giá trị trung bình trong một danh sách các giá trị, khi bạn tách chúng bằng dấu phẩy, hoặc sử dụng công thức trên một danh sách trong các ô cùng với các giá trị trong đó.

3. Hàm Min

Nếu bạn có một tập hợp các dữ liệu và muốn giữ xem các giá trị nhỏ nhất, hàm MIN trong Excel rất hữu ích. Bạn có thể sử dụng hàm MIN với một danh sách các số, được chia bởi dấu phẩy, để tìm các giá trị thấp nhất. Điều này rất hữu ích khi làm việc với các cơ sở dữ liệu lớn.

=MIN(1,3,5,7,9)

Bạn có thể muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong một danh sách dữ liệu, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được với một công thức:

=MIN(A1:E1)

Excel Min FormulaExcel Min FormulaExcel Min Formula
Sử dụng hàm MIN trên Excel với một danh sách các giá trị được chia bằng dấu phẩy, hoặc với các ô được sắp xếp để tìm giá trị thấp nhất.

4. Hàm Max

Hàm MAX trong Excel là hàm đối xứng với hàm MIN; nó sẽ tìm giá trị lớn nhất. Bạn có thể sử dụng nó với một danh sách các số, ngăn cách bởi dấu phẩy:

=MAX(1,3,5,7,9)

Hoặc, bạn có thể chọn một danh sách các giá trị trong các ô, và Excel trả về kết quả, với công thức như thế này:

=MAX(A1:E1)

Excel Max FormulaExcel Max FormulaExcel Max Formula
Hàm MAX rất giống với hàm MIN, nhưng sẽ giúp bạn xemn các giá trị lớn nhất trong một tập hợp, và có thể được sử dụng bằng một dấu phẩy chia các giá trị hoặc danh sách dữ liệu.

Tóm lại

Tôi hy vọng với hướng dẫn về các hàm toán học trên Excel đã giúp bạn suy nghĩ nhiều hơn những điều Excel có thể làm cho bạn. Với thực hành đầy đủ, kỹ năng Excel của bạn sẽ sớm thành thạo hơn so với việc lấy một máy tính hoặc làm toán trên giấy. Bảng tính nắm bắt dữ liệu và công thức giúp chúng tôi hiểu hoặc sửa đổi các dữ liệu đó. Phép tính có thể là cơ bản, nhưng là nền tảng quan trọng ở mỗi công ty.

Thật là một ý tưởng tuyệt vời để sử dụng một hướng dẫn để tìm hiểu nhiều hơn. Dưới đây là một số gợi ý

Bạn đang sử dụng Excel và có những kỹ năng hay trong toán học? Hãy để lại bình luận nếu bạn biết một công thức hay nào đó mà tôi chưa biết.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.