7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Cách sử dụng Format Painter của Excel trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Use AutoSum in Excel in 60 Seconds
How to Make Data Tables in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Format Painter của Excel là một trong những công cụ giúp tiết kiệm thời gian quan trọng trong việc định dạng bảng tính của bạn. Với Format Painter, chúng ta có thể nhanh chóng áp dụng các định dạng từ một bảng khác.

Cách sử dụng Format Painter trong Excel một cách nhanh chóng

Lưu ý: Xem video hướng dẫn ngắn này hoặc làm theo các bước nhanh chóng tổng hợp từ video này:

1. Bảng tính Excel đã Định dạng và chưa Định dạng

Giả sử rằng chúng ta có một danh sách dữ liệu được định dạng tỉ mỉ và một cái chưa được định dạng, giống như bạn thấy tôi làm ở đây.

Excel Spreadsheet with styled and unstyled formatsExcel Spreadsheet with styled and unstyled formatsExcel Spreadsheet with styled and unstyled formats
Bắt đầu với các bảng đã định dạng và chưa định dạng trong Excel.

2. Cách sử dụng Format Painter để định dạng một Bảng trong Excel

Tôi có thể chọn bảng trên cùng đã định dạng, sau đó nhấp vào Format Painter và sau đó nhấp vào bảng chưa định dạng. Bạn sẽ thấy rằng định dạng được áp dụng và bảng trông rất tuyệt vời.

How to Apply Format Painter to a table in ExcelHow to Apply Format Painter to a table in ExcelHow to Apply Format Painter to a table in Excel
Áp dụng Format Painter của Excel cho bảng chưa định dạng.

3. Áp dụng Format Painter để định dạng các Bảng có kích thước thay đổi

Chúng ta hãy chuyển sang sheet này. Nếu các bảng của tôi không cùng kích thước, tôi chỉ có thể lấy một trong mỗi kiểu định dạng. Tôi sẽ đánh dấu chọn một hàng màu trắng và màu xanh ở đây.

Hãy nhấp vào Format Painter một lần nữa. Bây giờ, tôi sẽ nhấp chuột và kéo qua toàn bộ bảng chưa định dạng và nó cũng xen kẽ màu sắc các hàng.

How to use Format Painter to style variable size tablesHow to use Format Painter to style variable size tablesHow to use Format Painter to style variable size tables
Cách sử dụng Format Painter để định dạng các bảng có kích thước thay đổi.

Excel cơ bản lặp qua các hàng và định dạng luân phiên, bất kể kích thước. Sau đó tôi có thể định dạng tiêu đề riêng.

Kết thúc!

Tôi sẽ chọn hàng tiêu đề trong bảng ban đầu của tôi, nhấp vào Format Painter và sau đó nhấp chuột vào hàng tiêu đề của bảng kia để định dạng.

Thêm các Video ngắn về Excel (Các bài Hướng dẫn 60 Giây)

Tìm thêm các hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để giúp bạn tìm hiểu cách định dạng và làm việc với dữ liệu tốt hơn trong bảng tính của bạn.

Hãy nhớ rằng: Bạn càng thực hành và thành thạo mỗi kỹ thuật Microsoft Excel, thì bạn càng có khả năng tạo ra các bảng tính tốt hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.