Advertisement
  1. Business
  2. Careers
  3. Education

Cách liệt kê trình độ học vấn của bạn trong Resume (kèm các ví dụ định dạng tốt nhất)

Scroll to top
Read Time: 17 min
This post is part of a series called How to Create a Great Resume (Ultimate Guide).
How to Effectively List Professional Skills on Your Resume (+ Video)
How to Best Use Resume Action Words (+117 Powerful Verbs)

() translation by (you can also view the original English article)

Đối với rất nhiều ứng viên, phần trình độ học vấn là phần dễ nhất để viết trên Resume của họ. Họ chỉ liệt kê tên, bằng cấp và ngày tốt nghiệp của trường học đó. Đơn giản.

Nó không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Ví dụ, bạn sẽ viết gì nếu bạn chuyển trường ba lần trước khi hoàn thành chương trình cử nhân của bạn? Bạn liệt kê trình độ học vấn đại học của bạn như thế nào nếu bạn vẫn đang hoàn thành luận văn của bạn? Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ học MBA?

List education on your resumeList education on your resumeList education on your resume
Bạn sẽ liệt kê trình độ học vấn của bạn trên Resume của bạn như thế nào? (nguồn đồ họa)

Hướng dẫn này trả lời các câu hỏi đó và mọi thứ khác liên quan đến liệt kê trình độ học vấn trên một bản Resume.

Trước tiên, hãy bắt đầu với những điều cơ bản:

Viết phần trình độ học vấn của một Resume (5 lời khuyên quan trọng)

Dưới đây là các nguyên tắc phổ biến để thực hiện khi liệt kê trình độ học vấn trên một bản Resume:

  1. Luôn bao gồm các thông tin sau: mức độ mà bạn đã có được, chuyên ngành của bạn, tên trường, địa điểm và năm tốt nghiệp của bạn.
  2. Bắt đầu với trình độ học vấn cao nhất của bạn.
  3. Liệt kê tất cả các cấp độ khác theo trình tự thời gian ngược.
  4. Xóa trình độ học vấn trung học nếu bạn đã tốt nghiệp đại học.
  5. Xóa ngày tốt nghiệp của bạn nếu bạn đã có được nó hơn năm năm trước.

Tất nhiên, những nguyên tắc này không áp dụng cho mọi tình huống. Tôi sẽ thảo luận tất cả những điều này chi tiết hơn trong các phần tiếp theo:

Nơi đặt phần trình độ học vấn trong Resume của bạn

Nếu bạn đang học trung học

Liệt kê trình độ học vấn của bạn ở một phần ba phần trên cùng của phần Resume, ngay bên dưới phần tóm tắt các kỹ năng của bạn. Hãy để trình độ học vấn của bạn thực hiện việc nâng hạng nặng ngay bây giờ, ngay cả khi bạn đã có một chút kinh nghiệm làm việc.

Nếu bạn đang học đại học hoặc vừa tốt nghiệp

Ở giai đoạn này, bạn có thể có nhiều thông tin xác thực liên quan đến công việc mục tiêu của bạn với tư cách là sinh viên hơn là một người làm việc.

Vì vậy, nếu bạn không có một công việc, dự án, hoặc công việc tình nguyện liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển, hãy đưa phần trình độ học vấn lên trước phần kinh nghiệm công việc trong Resume của bạn.

Bạn có thể lập luận rằng tốt hơn nên liệt kê các công việc lặt vặt và bán thời gian mà bạn đã làm trước đó. Có thể bạn nghĩ rằng các mục công việc này cho thấy bạn có thể làm được và ít nhất biết được làm việc để kiếm sống là như thế nào.

Có lẽ một số nhà quản lý tuyển dụng có thể xem xét thực tế đó.

Nhưng nếu họ không đọc qua chức danh công việc đã qua của bạn là "Phục vụ", "Nhân viên thu ngân" hoặc "Barista" thì sao? Tất cả những phẩm chất và thành tựu bạn liệt kê bên dưới tiêu đề công việc cũng sẽ bị bỏ qua. Ngay cả khi những kỹ năng đó có liên quan đến công việc trong tầm tay.

Bây giờ, hãy liệt kê trình độ học vấn trước kinh nghiệm làm việc của bạn. Hãy xem nó như bước đầu tiên của bạn trong việc thuyết phục người sử dụng lao động rằng bạn có trình độ mà họ cần.

Nếu bạn đã là một người đi làm có kinh nghiệm.

Ở giai đoạn này, người sử dụng lao động ít chú ý hơn đến điểm trung bình và ngành học đại học của các ứng viên có kinh nghiệm hơn là với những sinh viên mới tốt nghiệp. Bởi vì điều này, nên trình độ học vấn của người đi làm có kinh nghiệm có thể được liệt kê sau kinh nghiệm làm việc của họ hoặc ở dưới cùng của Resume, ngay sau phần kỹ năng.

Cách định dạng phần trình độ học vấn trong Resume (với các ví dụ)

1. Bậc trung học

Dưới đây là các ví dụ về trình độ học vấn trong Resume khác nhau, dựa vào vào trạng thái của bạn trong trường học trung học.

Ví dụ cho trường trung học

Nếu trường trung học là trình độ học vấn cao nhất, bạn nên liệt kê nó như sau:

“Trường Trung học Western, Baltimore, MD
Tốt nghiệp năm 2008 ”

Nhưng nếu bạn vẫn còn ở trường, chỉ cần thay đổi dòng thứ hai để nó trông như thế này:

“Trường Trung học Western, Baltimore, MD
Dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp vào năm 2018 ”

Nếu bạn không học xong trung học:

Liệt kê tên trường của bạn và vị trí của trường, sau đó là những năm bạn theo học.

“Trường trung học Edmonson-Westside, Baltimore, MD
Theo học từ 2006 đến 2009 ”

Nếu bạn đã hoàn thành GED

Một số người không hoàn thành chương trình trình độ học vấn trung học, thay vào đó, họ đã làm bài kiểm tra Phát triển Giáo dục Đại cương (General Education Development - GED) để thay thế.

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, hãy liệt kê cơ sở nơi bạn làm bài kiểm tra GED của bạn, sau đó là thông tin trường trung học của bạn.

“Bằng GED tương đương trung học
Trung tâm trình độ học vấn người lớn Richland One, 2012
Trường trung học Spring Valley, Columbia, SC
Tham dự 2008 - 2010 ”

Trường thương mại

Nếu bạn học tại một trường thương mại sau trung học, thì bạn có thể liệt kê nó trên đầu tiên của trình độ học vấn trung học của bạn, miễn là nó liên quan đến công việc mục tiêu của bạn.

Đây là một ví dụ:

“Trường Dorsey, Madison Heights, MI
Kỹ thuật viên HVAC, 2008
Trường trung học Portage Central, Portage, MI
Tốt nghiệp năm 2005 ”

2. Bậc đại học

Dưới đây là các cách khác nhau để liệt kê trình độ học vấn đại học trong Resume của bạn.

Tốt nghiệp đại học

“Cử nhân Kỹ thuật điện, 2010
Viện Công nghệ Massachusetts, Cambridge, MA ”

Bạn cũng có thể viết loại cấp độ đầy đủ thay vì viết tắt:

“Cử nhân tiếng Anh, 2012
UCLA, Los Angeles, CA ”

Vẫn đang đi học

Nếu bạn vẫn còn học ở trường, chỉ cần đưa cụm từ "đang theo học" bên cạnh khóa học bạn đang học.

"Đang theo học ngành Toán học
Đại học Pennsylvania, Philadelphia, PA ”

Bạn cũng có thể viết “Dự kiến tốt nghiệp”, sau đó là ngày dự kiến ​​tốt nghiệp của bạn.

“Cử nhân kinh tế, dự kiến ​​tốt nghiệp năm 2015
Đại học New York ”

Cấp độ chưa hoàn thành

Không phải tất cả mọi người tham dự đại học đều hoàn thành nó, với bất kỳ lý do gì. Không có sự xấu hổ trong đó, vì vậy đừng để trình độ học vấn của bạn bị bỏ phí bằng cách loại trừ nó ra khỏi Resume của bạn.

Liệt kê tên trường của bạn, tiếp theo là ngày bắt đầu và ngày kết thúc của bạn, như vậy, nó đã rõ ràng rằng bạn không còn đăng ký học nữa. Sau đó viết số lượng tín chỉ bạn đã kiếm được theo cấp độ bạn đã chọn. Đưa trình độ học vấn trung học của bạn vào bên dưới nó.

“Đại học Harvard, Cambridge, MA
2008-2009: Hoàn thành 32 tín chỉ theo hướng Cử nhân Giáo dục ”
Trường Trung Học JP Stevens, 2007
Edison, New Jersey ”

3. Bậc cao học

Cấp độ sau đại học trong lĩnh vực của bạn sẽ làm tăng độ tin cậy của bạn khi là một người ứng tuyển. Đó là lý do tại sao nó nên được liệt kê lên trên văn bằng đại học của bạn.

Ví dụ dưới đây là sẽ giúp tạo ấn tượng cho một ứng viên trong lĩnh vực CNTT.

“Thạc sĩ Khoa học Máy tính, 2017
UCLA
Cử nhân Khoa học Máy tính,
Đại học bang Michigan, 2010 ”

Bạn vẫn có thể liệt kê một mức độ nâng cao không liên quan đến phạm vi công việc của bạn, nhưng nó sẽ tốt hơn để liệt kê nó dưới cấp độ đại học của bạn nếu nó không liên quan đến vai trò hiện tại của bạn.

Ví dụ, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực CNTT, bằng thạc sĩ về khoa học chính trị sẽ không liên quan, trừ khi có thể giúp ích cho các kỹ năng mà bạn học trong khi nghiên cứu cho luận án của bạn. Để làm cho thông tin này đáng giá trong Resume của bạn, hãy làm nổi bật bất kỳ khóa học nào có thể áp dụng cho công việc của bạn.

“Cử nhân Khoa học Máy tính,
Đại học bang Michigan, 2010 ”
Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2016
Khóa học: Các mô hình và phương pháp về nghiên cứu bảo mật ”

Những lời khuyên này không áp dụng cho tất cả mọi người, vì tất cả đều phụ thuộc vào kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Ví dụ, một thạc sĩ về quản trị kinh doanh có thể được áp dụng cho nhiều công việc với vai trò quản lý.

Cao học chưa hoàn thành

Chiến lược ở đây tương tự như chiến lược được sử dụng cho cấp độ đại học. Liệt kê ngày hoàn thành dự kiến, nếu bạn vẫn còn nhiều khóa học để hoàn thành trước khi tốt nghiệp.

"Thạc sĩ Khoa học Kinh tế, sẽ hoàn thành năm 2016
Đại học Harvard, Cambridge, MA ”

Nhưng nếu bạn đã hoàn thành mọi thứ ngoại trừ luận án, bạn có thể viết "tất cả môn học trừ luận án", đôi khi được viết tắt là "ABD" bên dưới chương trình sau đại học của bạn. Như đã cho hay, mặc dù, có các ý kiến được pha trộn về điều này.

“Thạc sĩ Sinh học
Tất cả môn học trừ luận án (ABD), 2014 ”
Đại học City tại New York ”

Bằng đại học của bạn phải luôn được liệt kê bên dưới các nghiên cứu sau đại học của bạn.

Ngừng nghiên cứu sau đại học

Bạn vẫn có thể liệt kê bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về Resume của bạn, ngay cả khi bạn không hoàn thành hoặc kết thúc từ bỏ chương trình hoàn toàn.

Để tránh nhầm lẫn, bạn có thể liệt kê điều này trong một phần riêng biệt có tên là “Nghiên cứu công việc” hoặc “Phát triển nghề nghiệp” thay vì liệt kê nó cùng với các thông tin trình độ học vấn khác của bạn.

Viết số đơn vị đã hoàn thành của môn học đó, tên của tổ chức và ngày bạn đã tham dự.

“15 tín chỉ trong Toán học ứng dụng
Đại học Maryland, 2008-2009 ”

Ví dụ này cho thấy cách bạn có thể liệt kê Thạc sĩ Toán học và Thống kê Ứng dụng , và Khoa học máy tính, nếu bạn chỉ tham dự một phần của khóa học đó (Ví dụ: Ứng dụng Toán)

Bạn cũng có thể liệt kê nó ở định dạng này, do đó, tất cả đều nằm trong một dòng và nó hạ thấp số lượng các đơn vị đã hoàn thành và cấp độ chưa hoàn thành đó.

“Khóa học sau đại học về Toán học Ứng dụng, Đại học Maryland, Hoa Kỳ, 2008-2009”

4. Các chứng chỉ

Một số ứng viên có thể không có trình độ học vấn chính thức cần thiết cho công việc. Nhưng họ bù đắp cho nó thông qua các chứng nhận, các khóa học, hội thảo và các sự kiện đào tạo. Đào tạo chuyên nghiệp và trình độ học vấn liên tục có thể được liệt kê trong phần trình độ học vấn của Resume, hoặc theo một phần riêng biệt cho “Phát triển nghề nghiệp”.

Định dạng để theo dõi:

“Tên chương trình đào tạo, nhà cung cấp đào tạo hoặc cơ quan chứng nhận, ngày nhận, địa điểm”

Đây là một ví dụ:

“Chứng chỉ khắc phục sự cố của Oracle SBC, Trung tâm thử nghiệm Pearson Vue, 2015, Hồng Kông”

Bao gồm vị trí đào tạo là tùy chọn, ngoại trừ giấy phép và giấy chứng nhận nhà nước cụ thể.

Nếu bạn chưa hoàn thành khóa đào tạo đó, bạn có thể liệt kê nó là "Đang tham gia" hoặc viết ngày hoàn thành dự tính.

“Oracle SBC Implementation bởi Oracle, Toronto, (Sẽ hoàn thành, tháng 9 năm 2017)

Các mẫu này có thể cung cấp cho Resume của bạn một định dạng tốt hơn hoặc duyệt qua các mẫu thiết kế Resume chuyên nghiệp hơn trên GraphicRiver:

Đưa vào Resume của bạn điều gì khác nếu bạn không có kinh nghiệm làm việc

Sinh viên mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm làm việc đôi khi gặp khó khăn khi phải điền vào một bản Resume một trang. Nếu bạn sáng tạo về cách trình bày bằng cấp của mình, thì nó sẽ không phải là cách này. Không cần các phông chữ lớn.

Dưới đây là một số thông tin tốt mà bạn có thể thêm vào để củng cố cho Resume của mình:

Điểm trung bình (GPA)

Liệt kê điểm trung bình cho các khóa học liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Bạn chỉ nên làm điều này nếu điểm trung bình của bạn không dưới 3.0.

“Cử nhân Kinh tế, 2017
Đại học Ohio, Cleveland, OH
Điểm trung bình 3,75 ”

Môn học liên quan

Bạn cũng có thể liệt kê các môn học hoặc đơn vị liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Bạn không chắc chắn các môn học nào có liên quan? Góp nhặt tài liệu quảng cáo việc làm cho năm vị trí tương tự trong lĩnh vực của bạn, và sau đó liệt kê các kỹ năng hoặc yêu cầu trình độ học vấn phổ biến nhất đã được liệt kê. So sánh danh sách từ khóa đó với bảng điểm đại học của bạn để tìm môn học liên quan đó.

Đây là một ví dụ cho một sinh viên mới tốt nghiệp nộp đơn xin ứng tuyển cho một công việc không cần kinh nghiệm như một Chuyên gia lâm sàng

“Cử nhân Kỹ thuật y sinh, 2015
Đại học Northwestern, Evanston, IL
Các môn học liên quan: Thử nghiệm và thiết kế định lượng, Hệ thống sinh lý học, Phân tích hệ thống y sinh, Sinh trắc học ”

Xem hướng dẫn này để biết thêm thông tin về cách sử dụng từ khóa trong Resume của bạn:

Danh hiệu

Liệt kê các danh hiệu, học bổng và giải thưởng mà bạn nhận được khi đang đi học. Bạn có thể liệt kê các mục này sau phần giáo dụch đào tạo, nếu bạn có ít hơn ba mục để liệt kê.

Nếu bạn nhận thấy nhiều hơn ba sự khác biệt, tốt hơn là liệt kê chúng trong một phần riêng biệt được có tên gọi là "Danh hiệu và Giải thưởng"

Bao gồm tên của tổ chức đã trao giải thưởng và ngày bạn nhận giải. Dưới đây là một định dạng ví dụ để làm theo:

Một ví dụ Resume từ từ Đại học Townson

Hoặc, một tùy chọn khác:

Một ví dụ về resume từ Michelle Riklan, Certified Professional Resume Writer

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn trở lại trường học để lấy bằng cấp mới thì sao?

Bạn đang thay đổi nghề nghiệp? Nếu bạn có một bằng cấp mới vì bạn muốn theo đuổi một loại công việc khác, thì điều quan trọng là bạn phải đưa bằng cấp mới vào Resume của mình. Đặt nó ở trên mục bằng đại học trước đây của bạn.

Khi bạn chuyển đổi vai trò, hầu hết kinh nghiệm công việc trước đây của bạn sẽ được coi là không liên quan. Giả sử bạn muốn chuyển từ điều dưỡng sang bán bảo hiểm nhân thọ hoặc CNTT để quản lý nhà hàng. Trong những trường hợp đó, phần lớn các bằng cấp trước đây của bạn — trình độ học vấn, kỹ năng, thành tích — sẽ không thể ứng tuyển được.

Đó là nơi bằng cấp mới mới của bạn xuất hiện. Bạn giống như một sinh viên mới tốt nghiệp trong lĩnh vực mới của bạn, nhưng tốt hơn một chút. Học nghiệp chính thức của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu công việc của hầu hết các nhà tuyển dụng, và các kỹ năng có thể chuyển nhượng của bạn sẽ đẩy mạnh trình độ chuyên môn của bạn nhiều hơn một chút, vì vậy bạn sẽ không được xem như là một newbie hoàn tòn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trình độ của bạn không liên quan đến công việc của bạn?

Tôi biết một người đã tốt nghiệp với tấm bằng về thiết kế hiện đang làm bảo hiểm nhân thọ, và tôi biết một người tốt nghiệp điều dưỡng đã làm việc trong ngành CNTT trong nhiều năm, trước khi trở thành một công ty bất động sản. Điều này xảy ra nhiều hơn bạn biết, vì vậy bạn không nên để điều này ngăn cản bạn đuổi theo công việc mơ ước của bạn.

Dưới đây là hai cách để giảm bớt sự thiếu trình độ học vấn chính thức trong công việc mục tiêu của bạn:

  • Liệt kê các khóa học có liên quan đến trình độ của bạn. Giả sử bạn có bằng cấp về Tâm lý, nhưng muốn có một công việc trong tiếp thị. Nếu bạn sử dụng các đơn vị trong tâm lý xã hội, giao tiếp, ngữ pháp và kinh doanh, thì những môn học đó cho thấy bạn có kiến ​​thức cần thiết cho công việc ứng tuyển.
  • Liệt kê các khóa học nghề nghiệp hoặc đào tạo liên tục mà bạn đã thực hiện để bù đắp cho việc thiếu bằng cấp chính thức của bạn về lĩnh vực đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tham dự nhiều trường học để hoàn thành một bằng cấp?

Chỉ liệt kê các trường mà bạn đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành văn bằng của bạn. Các viện đào tạo yêu cầu các sinh viên chuyển giao nộp bảng điểm của họ, cùng với một danh sách chi tiết về các môn học mà họ đã hoàn thành ở trường trước đây của họ.

Lịch sử đào tạo của bạn sẽ được củng cố khi bạn tốt nghiệp, vì vậy đó là những gì bạn nên liệt kê trong Resume của bạn. Nếu bạn đưa vào sai trường, bạn có thể nhận được một kết quả tiêu cực từ việc kiểm tra Resume trước khi sử dụng lao động của nhà tuyển dụng.

Một phần của bức tranh lớn

Có bằng đại học không đảm bảo cho bạn có được một công việc. Tuy nhiên, trình độ đại học lại là một trong những yêu cầu công việc cho các công việc trả lương cao. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu cách liệt kê trình độ học vấn của bạn trong một bản Resume theo cách mà nó vẽ ra bạn như một người đi làm có kỹ năng và hiểu biết, không chỉ là một sinh viên chỉ làm công việc tối thiểu để vượt qua.

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc liệt kê trình độ học vấn của bạn trong Resume, tại sao bạn không cải thiện các phần khác trong Resume của bạn?

Duyệt qua các mẫu Resume chuyên nghiệp của chúng tôi trên GraphicRiver để tìm thiết kế Resume tuyệt vời. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo một bản Resume tuyệt vời trong những chuỗi kiến thức bao quát của chúng tôi. Có rất nhiều chiến lược về Resume để làm chủ sẽ giúp bạn đạt được công việc bạn muốn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads