Advertisement
  1. Business
  2. Finance

Ưu và khuyết điểm của việc có các công ty tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp của bạn

Scroll to top
Read Time: 17 min
This post is part of a series called Funding a Business.
How to Raise Money From Venture Capitalists
How Businesses Raise Funds Through IPOs

() translation by (you can also view the original English article)

Trong tất cả các tùy chọn chúng tôi đã xem xét cho đến nay trong loạt tám phần của chúng tôi về Tài trợ cho Doanh nghiệp, đã có các chuỗi được đính kèm.

Với vốn chủ sở hữu tư nhân, những sợi dây đó có thể rất chặt chẽ. Bạn có thể tăng số tiền khổng lồ - giao dịch cổ phiếu tư nhân chạy vào hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la - nhưng bạn có thể sẽ mất quyền kiểm soát công ty của riêng bạn.

Đó là một khu vực khá phức tạp, nhưng trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phá vỡ nó và làm cho nó dễ hiểu. Chúng tôi giải thích cách hoạt động của nó, xem xét những ưu và khuyết điểm của vốn cổ phần tư nhân như một cách để tài trợ cho một công ty, và nói về cách tìm, tiếp cận và đối phó với các công ty cổ phần tư nhân.

Đến cuối cùng, bạn sẽ biết một khoản mua lại có đòn bẩy từ một thỏa thuận tài chính lửng, và sẽ hiểu cách thức hoạt động của vốn cổ phần tư nhân và cách nó so sánh với các cách khác để tài trợ cho một doanh nghiệp.

1. Cách hoạt động của Equity Private

Trong hướng dẫn cuối cùng, chúng tôi đã xem xét vốn đầu tư mạo hiểm. Vốn cổ phần tư nhân hoạt động theo cách tương tự: quỹ đầu tư tư nhân đầu tư vào các công ty và có vẻ sẽ bán cổ phần của mình khoảng 5 năm sau đó để có lợi nhuận đáng kể.

Nhưng trong khi vốn mạo hiểm tập trung vào các công ty giai đoạn đầu với tiềm năng tăng trưởng cao, các công ty cổ phần tư nhân đầu tư vào một phạm vi rộng lớn hơn nhiều các công ty. Thông thường họ là những công ty trưởng thành đã giao dịch trong một thời gian dài, nhưng cần tiếp cận nguồn vốn để tăng trưởng nhiên liệu hoặc phục hồi từ những khó khăn về tài chính.

Một sự khác biệt lớn là số tiền có sẵn. Hầu hết các tùy chọn tài trợ khác mà chúng tôi đã xem xét đã được cấp quyền truy cập vào khoản tiền từ vài nghìn đô la đến vài triệu đô la. Nhưng theo Bain & Company, hầu hết các giao dịch cổ phần tư nhân là từ 500 triệu đến 5 tỷ đô la. Các giao dịch dưới 100 triệu đô la là rất hiếm.

Đây là một lựa chọn tài chính lớn, sau đó, phù hợp hơn cho các công ty lớn hơn các công ty khác mà chúng tôi đã xem xét. Cấu trúc của thỏa thuận cũng khác nhau. Để đổi lấy khoản đầu tư lớn này, các công ty cổ phần tư nhân mong đợi một cổ phần lớn trong kinh doanh. Họ không muốn trở thành những nhà đầu tư thiểu số thụ động. Họ thường muốn có một cổ phần đa số, và muốn lấy dây cương của doanh nghiệp để họ có thể tạo ra giá trị từ nó.

Các công ty cổ phần tư nhân đầu tư 347 tỷ USD vào 2.083 công ty Mỹ trong năm 2012, trải rộng trên các ngành khác nhau và ở các bang khác nhau - người nhận tài trợ cổ phần tư nhân lớn nhất là Texas, tiếp theo là California, Colorado, Illinois và Florida. Vốn cổ phần tư nhân cũng có sẵn cho các công ty ở nhiều nước trên thế giới.

Các giao dịch có thể mất nhiều hình thức. Dưới đây là một số trong những chính:

Mua lại đòn bẩy

Các công ty cổ phần tư nhân thường tăng lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng đòn bẩy, tức là vay tiền. Công ty cổ phần tư nhân vay tiền từ ngân hàng hoặc người cho vay khác, và thêm tiền đó vào các quỹ riêng của mình để cho phép họ mua phần lớn cổ phần trong một công ty. Nó sử dụng vị trí kiểm soát của mình để cơ cấu lại công ty và làm cho nó có giá trị hơn, để nó có thể bán cổ phần của mình sau đó với lợi nhuận.

Biểu mẫu này được sử dụng phổ biến nhất trong các giao dịch quay vòng, nơi công ty gặp khó khăn về tài chính và công ty cổ phần tư nhân sử dụng tiền và chuyên môn của mình để trả lại lợi nhuận.

Vốn tăng trưởng

Trong loại thỏa thuận này, công ty cổ phần tư nhân có một cổ phần nhỏ hơn, và mục tiêu là tăng trưởng chứ không phải là một vòng quay. Nó tương tự, sau đó, để mạo hiểm vốn, và trong thực tế vốn mạo hiểm thường được coi là một tập hợp con của vốn cổ phần tư nhân. Điều khác biệt về vốn tăng trưởng (đôi khi được gọi là “vốn chủ sở hữu tăng trưởng”) là nó tập trung vào các công ty lớn hơn, trưởng thành hơn, chứ không phải các công ty giai đoạn đầu mà các nhà tư bản mạo hiểm tìm kiếm.

Mezzanine Financing

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực sự nó khá đơn giản. Tài chính lửng chỉ đơn giản là một hình thức nợ. Một số quỹ cổ phần tư nhân sẽ cho các công ty vay tiền, hoặc là một phần của giao dịch hiện tại hoặc dưới dạng giao dịch riêng. Nếu công ty của bạn bị phá sản, khoản nợ lửng được trả sau thời gian nợ khác, do đó, rủi ro hơn, và do đó yêu cầu lãi suất cao hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào việc mua lại đòn bẩy, vì đây là hình thức sở hữu tư nhân phổ biến nhất.

2. Ưu điểm của vốn cổ phần tư nhân

Tài trợ vốn cổ phần tư nhân có một số lợi thế riêng biệt so với các hình thức tài trợ khác. Dưới đây là một số lợi ích chính:

Số tiền lớn của tài trợ

Trong số tất cả các tùy chọn chúng tôi đã xem xét cho đến nay, vốn chủ sở hữu tư nhân có thể cung cấp cho đến nay số tiền lớn nhất của tiền. Như chúng ta đã thấy, các giao dịch được tính bằng hàng trăm triệu đô la.

Tác động của loại tiền đó lên một công ty có thể rất lớn. Trong năm 2009, Nhà máy lọc dầu thành phố Delaware đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu chính và sa thải hầu hết các nhân viên của mình. Trong năm 2010, công ty cổ phần tư nhân Blackstone đã đầu tư 450 triệu đô la vào công ty, cho phép nó mở lại nhà máy lọc dầu và tái chế 500 nhân viên.

Tham gia tích cực

Với nhiều tùy chọn tài trợ khác mà chúng tôi đã xem xét, nhà đầu tư hoặc người cho vay chỉ tham gia tối thiểu vào hoạt động kinh doanh của bạn. Các công ty cổ phần tư nhân có nhiều công sức hơn và sẽ giúp bạn đánh giá lại mọi khía cạnh của doanh nghiệp để xem cách bạn có thể tối đa hóa giá trị của nó.

Điều này có thể dẫn đến các vấn đề, tất nhiên, nếu ý tưởng của chúng về giá trị tối đa không phù hợp với giá trị của bạn, như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo. Nhưng các chuyên gia giàu kinh nghiệm có liên quan mật thiết đến doanh nghiệp của bạn cũng có thể dẫn đến những cải tiến lớn.

Ưu đãi

Các công ty cổ phần tư nhân có rất nhiều skin trong game. Như chúng ta đã thấy, họ thường vay rất nhiều tiền để đầu tư, và họ phải trả tiền đó và tạo ra lợi tức cho các nhà đầu tư của họ. Để đạt được điều đó, họ cần doanh nghiệp của bạn để thành công.

Các đối tác cá nhân trong công ty cổ phần tư nhân thường có tiền đầu tư riêng và kiếm thêm tiền từ phí thực hiện nếu họ kiếm lời, vì vậy họ có những ưu đãi mạnh mẽ để tăng giá trị của công ty bạn.

Lợi nhuận cao

Sự kết hợp của nguồn tài chính lớn, chuyên môn và ưu đãi có thể rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu năm 2012 của The Boston Consulting Group cho thấy hơn hai phần ba giao dịch cổ phiếu tư nhân dẫn đến lợi nhuận hàng năm của công ty tăng ít nhất 20% và gần một nửa giao dịch tạo ra tăng trưởng lợi nhuận 50% một năm trở lên.

3. Nhược điểm của vốn cổ phần tư nhân

Số tiền lớn như vậy, tất nhiên, đi kèm với dây gắn liền. Dưới đây là một số nhược điểm của nguồn vốn cổ phần tư nhân:

Pha loãng / Mất cổ phần sở hữu của bạn

Đây là cái lớn. Với các lựa chọn tài trợ khác mà chúng tôi đã xem xét, khoản đầu tư đến với chi phí, nhưng bạn vẫn kiểm soát được công ty của mình. Với vốn cổ phần tư nhân, bạn nhận được nhiều tiền hơn, nhưng thường phải từ bỏ một phần lớn hơn của doanh nghiệp. Các công ty cổ phần tư nhân thường yêu cầu một phần lớn cổ phần, và đôi khi bạn sẽ bị bỏ lại với ít hoặc không có quyền sở hữu của bạn. Đó là một thương mại lớn hơn nhiều, và nó là một trong đó nhiều chủ doanh nghiệp sẽ baulk tại.

Mất kiểm soát quản lý

Ngoài số tiền, bạn cũng có thể mất kiểm soát theo hướng của doanh nghiệp của bạn. Công ty cổ phần tư nhân sẽ muốn tham gia tích cực, và như chúng tôi đã đề cập trong phần trước, đó có thể là một điều tốt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mất quyền kiểm soát các yếu tố cơ bản trong doanh nghiệp của bạn như thiết lập chiến lược, tuyển dụng và sa thải nhân viên và chọn nhóm quản lý.

Một số tùy chọn khác liên quan đến việc từ bỏ quyền kiểm soát, nhưng vì cổ phần của công ty cổ phần tư nhân thường cao hơn, mất kiểm soát lớn hơn nhiều. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến chiến lược thoát hiểm của công ty PE. Điều đó có thể liên quan đến việc bán doanh nghiệp hoàn toàn hoặc các tùy chọn khác không tạo thành một phần kế hoạch của bạn.

Định nghĩa khác nhau về giá trị

Một công ty cổ phần tư nhân tồn tại để đầu tư vào các công ty, làm cho họ có giá trị hơn và bán cổ phần của họ vì lợi nhuận lớn. Chủ yếu điều này là tốt cho các công ty liên quan - bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng muốn tạo ra nhiều giá trị hơn.

Nhưng định nghĩa về giá trị của một công ty cổ phần tư nhân rất cụ thể và hạn chế. Nó tập trung vào giá trị tài chính của doanh nghiệp vào một ngày cụ thể khoảng năm năm sau khi đầu tư ban đầu, khi công ty bán cổ phần của mình và đặt lợi nhuận. Chủ doanh nghiệp thường có định nghĩa giá trị rộng hơn, với triển vọng dài hạn và quan tâm nhiều hơn đến những thứ như mối quan hệ với nhân viên và khách hàng và danh tiếng, điều này có thể dẫn đến xung đột.

Đủ điều kiện

Các công ty cổ phần tư nhân đang tìm kiếm các loại hình công ty cụ thể để đầu tư. Họ phải đủ lớn để hỗ trợ các khoản đầu tư lớn đó, và họ cũng phải mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nói chung, điều đó có nghĩa là công ty của bạn có tiềm năng phát triển rất mạnh, hoặc nó đang gặp khó khăn về tài chính và hiện đang bị định giá thấp. Một doanh nghiệp không thể cung cấp cho nhà đầu tư một lối thoát béo bở trong khoảng năm năm sẽ gặp khó khăn để thu hút bất kỳ lợi ích nào từ các công ty cổ phần tư nhân.

4. Làm thế nào để đối phó với các doanh nghiệp PE

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét cách một giao dịch cổ phần tư nhân được thực hiện và những gì bạn cần biết về từng giai đoạn.

Tìm một công ty PE

Trong các tùy chọn khác mà chúng tôi đã xem xét, bạn phải đi ra ngoài và quảng cáo các nhà đầu tư tiềm năng hoặc người cho vay để thuyết phục họ tham gia với số tiền của họ. Với vốn cổ phần tư nhân, nó thường xảy ra theo cách khác. Các công ty PE đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư và thường tiếp cận các công ty có vẻ phù hợp với hồ sơ của họ.

Nếu bạn không được tiếp cận, nhưng bạn tin rằng doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí của các nhà đầu tư cổ phần tư nhân và bạn có thể hưởng lợi từ việc tài trợ, thì tất nhiên bạn không phải ngồi và chờ đợi. Bạn có thể tự mình tìm kiếm một đối tác cổ phần tư nhân. Có một danh sách của hơn 800 công ty PE ở đây, bao gồm cả thị trường Mỹ và quốc tế.

Tốt nhất nên sử dụng các kết nối cá nhân nếu bạn có thể. Hãy nhớ rằng bạn đang mời một công ty cổ phần tư nhân không chỉ đầu tư vào doanh nghiệp của bạn, mà còn đóng vai trò lớn trong việc điều hành công ty và quyết định hướng đi tương lai của nó.

Vì vậy, trong khi tiền là quan trọng, nó cũng rất cần thiết mà bạn tìm thấy một công ty mà bạn tin tưởng và có thể thấy mình làm việc với. Nghiên cứu của Trường Wharton tại Đại học Pennsylvania cho thấy rằng chưa đến một nửa số doanh nghiệp tư nhân được tài trợ vốn đã chọn nhà đầu tư đưa ra định giá cao nhất. Mối quan hệ át tiền, vì vậy hãy cố gắng nhận các đề xuất cá nhân từ cố vấn, kế toán hoặc ai đó trong mạng của bạn.

Thực hiện giao dịch

Với số tiền lớn như vậy bị đe dọa, tất nhiên quá trình đàm phán một thỏa thuận là một thỏa thuận rất phức tạp và toàn diện. Đó là khuyến khích để có một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và cố vấn giúp bạn thông qua nó.

Nó bắt đầu với một kế hoạch kinh doanh chi tiết về phía bạn, đặt ra câu chuyện của công ty bạn, lý do bạn đang tìm kiếm tài trợ, số tiền bạn đang tìm kiếm, và cơ hội cho công ty PE. Hãy chắc chắn cung cấp các dự báo tài chính chi tiết, thực tế trong vòng ba đến năm năm tới, cho thấy cách bạn có thể phân phối lợi tức và thu nhập có lợi nhuận mà họ đang tìm kiếm.

Nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được bản ghi nhớ nêu rõ các nguyên tắc mở rộng và bạn sẽ bắt đầu đàm phán các chi tiết của thỏa thuận. Yếu tố quan trọng nhất, tất nhiên, là cách công ty của bạn được đánh giá cao. Đàm phán là một lĩnh vực phức tạp, bởi vì các đối tác cổ phần tư nhân rất có kinh nghiệm trong việc thực hiện các giao dịch như thế này. Dưới đây là một vài thủ thuật cần lưu ý - thông báo rằng một số trong số đó liên quan đến việc trì hoãn thanh toán và tận dụng lợi thế của giá trị thời gian của tiền, mà chúng tôi đã thảo luận trong hướng dẫn trước.

Khi bạn đã hoàn thành các chi tiết, bạn sẽ nhận được một thư mời, và sau đó công ty cổ phần tư nhân sẽ bắt đầu một quá trình thẩm định rất chi tiết. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị để cung cấp đầy đủ chi tiết về doanh nghiệp của mình và mọi khía cạnh của doanh nghiệp được xem xét không chỉ bởi các nhà đầu tư cổ phần tư nhân mà còn bởi các nhóm chuyên gia tư vấn và kế toán bên ngoài. Nếu tất cả mọi thứ kiểm tra, sau đó bạn sẽ đồng ý về các điều khoản cuối cùng và ký thỏa thuận.

Làm việc với một công ty cổ phần tư nhân

Sau khi thỏa thuận được ký kết và các quỹ đã được chuyển giao, bạn sẽ bắt đầu làm việc với công ty cổ phần tư nhân. Các điều khoản khác nhau, nhưng nói chung họ sẽ muốn chỗ ngồi trên bảng của bạn và nói trong tất cả các quyết định quan trọng của bạn, cũng như đặt kiểm soát chặt chẽ về những gì bạn có thể và không thể làm.

Nói chung họ sẽ không tham gia vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, nhưng họ có thể nhấn mạnh vào việc chỉ định những người cụ thể cho nhóm quản lý. Điều quan trọng là phải có tất cả các chi tiết này được thực hiện trước khi ký, để bạn biết điều gì sẽ xảy ra.

Sau đó, bạn sẽ bắt đầu làm việc hướng tới lối ra. Dưới đây là một số cách phổ biến mà một công ty cổ phần tư nhân có thể thoát khỏi khoản đầu tư:

  • Mua lại: Bạn mua lại cổ phần của công ty cổ phần tư nhân và lấy lại quyền kiểm soát doanh nghiệp của bạn. Đây là một lựa chọn hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng giá trị thường sẽ cao hơn rất nhiều vào thời điểm này, vì vậy nó có thể tốn kém.
  • Bán thứ cấp: Công ty cổ phần tư nhân bán cổ phần của mình cho một công ty PE hoặc nhà đầu tư tài chính khác.
  • Bán hàng: Doanh nghiệp được bán cho đối thủ cạnh tranh hoặc công ty khác.
  • IPO: Công ty ra công chúng, và công ty cổ phần tư nhân bán cổ phần của mình trong quá trình này. Chúng tôi sẽ xem xét nhiều hơn về IPO vào tuần tới.

5. Các bước tiếp theo

Vì vậy, vốn cổ phần tư nhân là một loại tùy chọn tài trợ rất khác, với những ưu và nhược điểm riêng của nó. Nó có thể cung cấp cho một công ty tiếp cận với một lượng lớn tài trợ, và chuyên môn của công ty cổ phần tư nhân có thể giúp nó phát triển hoặc trở lại lợi nhuận. Nhưng bạn đang đặt một phần rất lớn của doanh nghiệp của bạn trong tay của người ngoài có lợi ích là một phần nhưng không hoàn toàn phù hợp với bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác, hãy đọc các hướng dẫn trước đó trong loạt bài của chúng tôi về Tài trợ cho Doanh nghiệp. Chúng tôi còn một lựa chọn nữa để xem xét: các dịch vụ công khai ban đầu (IPO). Chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết về IPO trong hướng dẫn của tuần tới.

Tài nguyên

Gold được thiết kế bởi Eli Ratner từ Noun Project.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads