Advertisement
  1. Business
  2. Gmail

Jak posílat velké soubory jako Gmail přílohy

Scroll to top
Read Time: 9 min
This post is part of a series called Your Ultimate Guide to the Best Gmail Tips and Tricks.
How to Create Email Templates in Gmail: With Canned Responses
How to Combine All Your Email Accounts Into One Gmail Account

() translation by (you can also view the original English article)

Gmail přílohy můžou být dobrý způsob jak sdílet nějaký druh informace. Pokud potřebujete poslat, originální dokumet či obrázek, budete je asi chtít přiložit přímo k emailové zprávě, atak je rychle odeslat.

Co děláte, když máte opravdu velké soubory k odeslání?

V Gmailu máte limit do 25 MB, pokud jste někdy zkusili poslat velký soubor jako přílohu v Gmailu, může to být opravdu těžké. Mnoho Gmail uživatelů neví ani nerozumí jak nakládat s velkými Gmail přílohami, ale existuje několik způsobů jak je odeslat zkrze Gmail.

V tomto tutoriálu, objevíme základy Gmail příloh. Také jsme se pustili do probémů, které vyplavou na povrch, když máte opravdu velké soubory, které posíláte skrze email. Naučte se jak posíllat opravdu velké soubory použitím Google drive či zazipovaných souborů

Jak elektronicky poslat velké soubory v Gmail (krátké video)

Začněte krátkým videem které je níže nebo podrobně prostudujte psanou verzi instruktážního tutoriálu. Naučte se jak pracovat s Gmail přílohami a jak využít Google Drive k posílání  velkých souborů.

Krok 1. Základy posílání souborů v Gmailu

Můžete přiložit soubory do velikosti 25 MB přímo k emailu v Gmailu. Tady je jak na to :

1. Vytvořte novou Zprávu

Začněte s základním Gmail oknem. Klikněte na vytvořit novou zprávu.

Create a new message in GmailCreate a new message in GmailCreate a new message in Gmail
K vytvoření nové zprávy, klikněte na tlačítko Compose v Gmailu.

2. Připojte soubor

Soubory menší než 25 MB mohou být připojeny přímo k Gmail zprávě. Klikněte na Attach files ikonku dole v New Message (vypadá jako sponka na papíry)

obejví se File upload okénko.  

File Upload window in GmailFile Upload window in GmailFile Upload window in Gmail
K otevření k File Upload okénka, klikněte na Attach Files ikonku

Dostaňte se do složky, kde je příloha uložená. Ujistěte se, že je menší než 25MB. Když chcete přiložit víc jak jeden soubor, soubory dohromady musí být menší jak 25 MB.

Klikněte na jméno souboru který chcete přiložit k Gmail emailu. Pak klikněte na Open tlačítko v dolním pravém rohu v oknu File Upload.

Poznámka: Když nevidíte velikost souboru okně File Upload, klikněte na Change your view ikonu v horním pravém rohu

Vybraný soubor se obejeví jako odkaz ve vaší zprávě.

New message with attachment in GmailNew message with attachment in GmailNew message with attachment in Gmail
Gmail příloha se ukáže jako odkaz ve vaší zprávě.

Když už soubor přiložíte, klikněte na Send tlačíko a odešlete zprávu jako obvykle.

Detailnější instrukce o tom jak napsat a odeslat Gmail email, mrkněte na tento nápomocný tutoriál.

Krok 2. Jak zacházet z velikostním limitem v Gmail

Pokud potřebujete poslat soubor (či kombinaci souborů), který je větší než 25MB jako Gmail přílohu, existují dva způsoby jak to udělat.

  1. Jako zip dokument - Zip dokumenty fungují dobře když máte mnoho souborů, které dohromady mají víc jak 25 MB. Když zkombinujete soubory do jednoho zip dokumetu, také komrimujete velikost souboru.
  2. Skrze Google drive - Když zipujete soubory větší než 25 MB nebo když máte soubor, který nelze komprimovat. Můžete použít Google Drive k připojení souboru k Emailové zprávě.

Jak poslat souborové přílohy použitím Zip dokumentů.

Zazipování více souborů  do jednoho Souboru při použití MS Windows operačního systému, otevřete File Explorer(prohlížeč souborů) okno a najděte složku, ve které soubory máte uloženy.

Files to be zippedFiles to be zippedFiles to be zipped
Najděte soubory určené po zazipování ve File Exploreru

Vyberte soubory k zazipování (Použijte CTRL + SHIFT) vyberte více než jeden soubor.

Pravým tlačítkem klikněte na vybrané soubory a objeví se vybrat a táhnout nabídka.  Vyberte Send to > komprimovanou (zipped) složku a její vlastnosti.

Vybrané soubory jsou komprimovaé dohromady do jednoho  .zip souboru. Klikněte na jméno a přejmenujte ho podle vašeho uvážení.

Zipped filesZipped filesZipped files
Soubory jsou zazipované do jednoho komrimovaného souboru.

Použijte instukce z kroku 1 k přiložení .zip souboru do své Gmail zprávy.

Pokud máte mnoho velkých souborů nebo nepoužíváte MS Windows. Budete možná potřebovat utilitu třetí strany, která poskytne komprese jako jsou 7-Zip nebo Pea Zip.

Jak poslat soubor skrze Google Drive

Můžete také použít Google Drive k poslání souborových příloh nebo více souborů. Zde je návod jako to udělat:

Nejdříve nakopírujte soubory na Google Disk (drive). Můžete tak provést přetažením z souborového prohlížeče do složky Google Drive. 

Jako další klikněte na Compose tlačítko a základním okně pro vytvoření nové zprávy.

Create a new Gmail messageCreate a new Gmail messageCreate a new Gmail message
Klikněte na Insert Files  možnosti použitím Google Drive.

Klikněte na Insert files použitím Disku možnosti v dolní části  Nové zprávy  (vypadá jako trojúhelník)  Použitím Insert files v google disku se otevře:

The Insert files using Google Drive boxThe Insert files using Google Drive boxThe Insert files using Google Drive box
Vyberte celou složku, nebo otevřete složku pro vybrání jednotlivých souborů.

Klikněte na složku, kde se přílohy nacházejí. Vyberte jednu z následujích možností.

  • K příložení celé složky k emailu, klikněte na Insert tlačítku v levé dolním rohuů
  • K přillžení jednoho souboru ze složky, klikněte znova na složku, jejímu otevření a soubor otevřete. Klikněte na soubor, který si přejete připojit k emailu a klikněte na Insert tlačítko.

Složka nebo soubor se ukáže, spoleně s vaší emailovou zprávou:

Folder attached to GmailFolder attached to GmailFolder attached to Gmail
Připojený soubor či složky se objeví dole v okně Gmailové zprávy.

Když jste připraveni, klikněte na tlačítko Send v levém dolním rohu k odeslání zprávy.

Krok 3. Jak otevřít přiložený soubor.

Když přijímáte gmailovou zprávy s přiloženým souborem, mohlo by vás zajímat jak ho otevřít.

Ještě před otevřením Gmail zprávy s přiloženým souborem, vždy se podívejte na odesílatele a na předmět emaillu. Pokud nepoznáváte odesílatele a předmět vypadá podezřele, vymažte zprávu anichž, byste jí otevřeli.

Zatímco Gmail přílohy jsou automaticky skenovány na viry, je tu stále možnost, že příloha obsahuje vir či malware.

Pokud poznáváte a věříte odesílateli emailu. Je pravděpodobné, že emailová zpráva s přílohou jsou bezpečné. Zde je jak na to:

Jak otevřít přílohu v Gmailu

Klikněte na zprávu ve vašem inboxu (doručených emailů) a otevřete ji. Zpráva se ukáže na vaší obrazovce:

Gmail message with Gmail attachmentGmail message with Gmail attachmentGmail message with Gmail attachment
Přejeďte kurzorem na obrázek k zobrazení Download a Save to Drive  tlačítka.

Příloha se ukáže ve spodní části zprávy. V tomto případě náhled přiloženého obrázku je viditelný.

Posuťte se kurzorem nad obrázek a dvěma tlačítky zobrazte obrázek, společně se jménem, Klikněte na Download tlačítko na levo k uložení přílohy do vašeho počítače. Klikněte na Save to Drive tlačítko v pravé čáti, k uložení přílohy na Google Drive (Google disk)

Nyní jste připraveni pracovat s přiloženým souborem.

Poznámka: Tlačítka která se objeví, když přejedete kurzorem přes přílohu se liší. Napříkald pokud je přílloha MS word dokument (.doc)  Edit v google docs  tlačítko se objeví v pravé části. Pokud kliknete na Edit with Google Docs tlačítko, soubor se otevře v Google Docs, kde je možno provést různé editační funkce.

Jak otevřít zazipovaný soubor v Gmailu

Otevírání zazipované přílohy v Gmailu není tak odlišné od otevírání jiných příloh. Nejdříve, klikněte na zprávu a otevřete ji.  Zpráva se objeví na obrazovce.

Gmail message with zipped attachmentGmail message with zipped attachmentGmail message with zipped attachment
Zazipované přílohy se objeví dole ve zprávě.

Příloha se objeví na dolní straně zprávy.

Přemístěte kurzor na přílohy a zobrazte, obrázek společně se svým jménem nahoře zobrazí. Můžete použít tato tlačíta k :

  • stahování suborů do vašeho počítače
  • stahování souborů na Google Drive

Pojďme se podívat na jednotlivé možnosti,

Stažení souborů do vašeho počítače

Klikněte na Download tlačítko na levé straně ke stáhnutí přílohy do vašeho počítače.  Objeví se zip dokument na doní levé straně.  klikněte na šipečku směřující dolů, pak pojmenujte soubor k otevření drop-down nabídky.

Open drop-down menu in GmailOpen drop-down menu in GmailOpen drop-down menu in Gmail
Klikněte na šipečku  vedle souboru k zobrazení drop-down (stahovací) nabídky

Defaultně, se zip dokument stahuje do složky Downloads na většině počítačů s operačním systémem MS Windows. Pokud kliknete na Show in fokder možnost. File Explorer (souborový prohlížeč) se otevře ukáže vám zazipovanou složku ve složce Downloads. Tuto kopii lze přemístit do libovolné složky v počítači.

Poud kliknete na Open možnost v drop-down nabídce, otevře se  File Explorer a ukáže obsah zazipovaného souboru.

Extract all option in File ExplorerExtract all option in File ExplorerExtract all option in File Explorer
K dekomprimaci všech souborů v zazipované souboru, klikněte na extract a poté na Extract all ikonku.

Můžete kopírovat jednotlivé soubory do jiné složky. Nebo, klikněte na Extract možnost, k přístupu k ikonce Extract all.  Poté klikněte na ikonu Extract All, systém provede extrakci do vámi vybrané složky.

Select a destination promptSelect a destination promptSelect a destination prompt
Napište cestu ke složce kam chcete extrahovat soubory.

Použijte Browser (prohlížeč) k nalezení správné složky k uložení souborů. Klikněte na Extract tlačítko k extrakci souborů do vybrané složky.

Stáhněte soubory do Google Drive (Google disku)

Umístěte kurzor na přílohu a zobrazte obrázek společně s jeho jménem.

Zipped attachment with Download and Save to Drive buttonsZipped attachment with Download and Save to Drive buttonsZipped attachment with Download and Save to Drive buttons
K uložení zazipované přílohy do vašeho Google Disku, Klikněte na Save to Drive tlačítko

Klikněte na Save to Drive tlačítko na pravé straně k uložení zazipované přílohy na váš Google disk (Drive)  (ten vydadá jako trojúhelník).

Poznámka:  Poud je příloha příloha zazipovaná, a vy nepoužíváte Chrome prohlížeč, bude nejlepší stáhnout přílohu do vašeho počítače, abyste ji tam mohli extrahovat.. Když už je extrahovaná, může soubory uploadovat na Google Drive.

Systém provede stažení souboru na váš Google Drive.

Google drive promptsGoogle drive promptsGoogle drive prompts
K přesunutí zazipvané přílohy, klikněte na Organize link.

Klikněte na Organize link k přesunutí zazipované přílohy do určité složky na Google Disku.

Poté co je zazipovaná příloha na Google Disku, stále budete potřebovat extrahovat soubory. Pokud použítáte Chrome pohlížeč, můžete používat googlovu Zip Extractor utilitku

Aby jste mohli použít  Zip Extractor utilitku, klikněte pravým tlačítkem na zazipovaný soubor ve vaší složce na Google disku.  Z nabídky "drop-down" vyberte Open with - ZIP Extractor.

Open with ZIP ExtractorOpen with ZIP ExtractorOpen with ZIP Extractor
Použijte ZIP Extractor k otevření zazipovaného souboru na Google disu když máte chrome.

Pokud jste ještě nepoužili ¨ZIP Extactor, budete přijmuti k autorizeci, ZIP extactoru ke přístupu na váš Google disk. Klikněte na Authorize tlačítko a pokračute v autorizaci. Pak budete pobídnuti k extrahování zazipováných souborů:

ZIP ExtractorZIP ExtractorZIP Extractor
Otevřete soubory v ZIP Extractor utilitce.

Klikněte na Extact now tlačítko  k extrakci souborů ze zazipované přílohy.

Když máte ztaženo a extrahováno, jste připravěni začít pracovat se soubory přílohy.

Jak otevřít  nazazipovaný soubor poslaný skrze Google Disk

klikněte na emalovou zprávu k otevření. Zpráva se ukazuje ve vaší Google obrazovce:

Message with linked folder in GmailMessage with linked folder in GmailMessage with linked folder in Gmail
K otevření Gmail složky s přílohavami, klikněte na odkaz.

Odkaz na přílohu v Google disku se ukazuje na dolní částí zprávy. Klikněte na odkaz. Google disk se otevře. Pokud je příloha složkou na Google disku, složka se otevře.

Open Gmail folderOpen Gmail folderOpen Gmail folder
Složka je otevřená a náhledy souborů se ukáží.

Nyní můžete pracovat se sdílenými soubory na Google disku, nebo  je můžete kopírovat na váš disk.

Závěr

Pokud víte o limitu Google přlohy, může vás napadnout, že nemůžete posílat velké soubory skrze Gmai. Ačkoli existuje způsob jak pošílat velké přílohy skrze Google eisk či zazipovaných souborů.

V tomto tutoriálu jsme vysvětlili jak posíllat velké soubory a jak otevírat přílohy v Gmailu.. Pokud potřebujete posílat velké soubor, postupujte podle instukcí v tomto tutoriálu.

k nastudování si dalších informací jak používat Google Drive, shlédněte tento tutoriál:

Pro ucelení průvodce k Gmailu, prostudujte náš na části rozdělenou sérii tutoriálů: Závěrečný průvodce pro začátečníky jak používat gmail:

Využijte maximálně Google Disk a Gmail.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads