Learn about Networking

Improve your networking skills and give your career a well-deserved boost. Discover how to make meaningful connections that will open up new opportunities for you.
 1. Làm thế nào để mạng chuyên nghiệp là một chủ doanh nghiệp nhỏ

  Làm thế nào để mạng chuyên nghiệp là một chủ doanh nghiệp nhỏ

  Tutorial Beginner

  Chuyên nghiệp mạng khi bạn là một chủ sở hữu doanh nghiệp rất nhỏ là rất quan trọng, nhưng nó có thể cũng thử thách khi bạn không biết nơi để chuyển. Cơ hội...

 2. 7 lời khuyên về những thông tin ghi trên danh thiếp doanh nghiệp của bạn

  7 lời khuyên về những thông tin ghi trên danh thiếp doanh nghiệp của bạn

  Tutorial Beginner

  Một tấm danh thiếp tốt không chỉ là một công cụ để gửi thông tin của bạn đến các khách hàng tiềm năng mà còn là cơ hội để kết nối với một khách hàng tiềm...

 3. Cách yêu cầu khôn khéo về một công việc trong mạng lưới của bạn

  Cách yêu cầu khôn khéo về một công việc trong mạng lưới của bạn

  Tutorial Beginner

  Đối với nhiều ứng viên, việc tìm kiếm một công việc nghĩa là nộp một bản lý lịch đến từng quảng cáo công việc họ tìm thấy.. Điều này nghĩa là các sàn giao...

 4. Tạo dựng mạng lưới cho những người hướng nội: Làm thế nào để tự tin kết nối

  Tạo dựng mạng lưới cho những người hướng nội: Làm thế nào để tự tin kết nối

  Tutorial Beginner

  Một nhận thức phổ biến cho rằng bạn không thể tiến triển trong sự nghiệp của mình nếu không biết tạo mạng lưới một cách hiệu quả. Một khi bạn đã thuần thục...

 5. Headhunter cho doanh nghiệp là gì? Điểm khác biệt với Recruiter và Hiring Manager

  Headhunter cho doanh nghiệp là gì? Điểm khác biệt với Recruiter và Hiring Manager

  Tutorial Beginner

  Nếu bạn đang tìm một công việc mới, thì bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn môt recruiter (người tuyển dụng) vợi một headhunter (người săn chất xám) hoặc thậm chí với một...

 6. 7 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân ấn tượng

  7 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân ấn tượng

  Tutorial Beginner

  Thương hiệu cá nhân là gì? Hãy bắt đầu với một câu chuyện ...