Learn about Pitch Decks

Learn how to create a strong pitch deck and get funding for your startup. Discover the best presentation tips and pitch deck templates for your business.
 1. Làm thế nào để tạo một pitch deck thuyết phục (với template của PowerPoint)

  Làm thế nào để tạo một pitch deck thuyết phục (với template của PowerPoint)

  Tutorial Beginner

  Bạn có cần phải sử dụng một pitch deck (bản mô tả xúc tích) cho bài thuyết trình của bạn?

 2. Danh sách 15 mẫu tốt nhất: Cho bài thuyết trình Powerpoint về Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

  Danh sách 15 mẫu tốt nhất: Cho bài thuyết trình Powerpoint về Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

  Tutorial Beginner

  Bạn mong muốn nâng cao nguồn vốn cho ý tưởng kinh doanh? Một cuộc họp nhà đầu tư đang chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới? Nếu vậy, bạn đã chuẩn bị tốt nhất...

 3. 10 Thủ Thuật Thiết Kế Bài Thuyết Trình (cho Kế Hoạch Khởi Nghiệp Tốt Nhất)

  10 Thủ Thuật Thiết Kế Bài Thuyết Trình (cho Kế Hoạch Khởi Nghiệp Tốt Nhất)

  Tutorial Beginner

  Thiết kế một bản thuyết trình thuyết phục và đẹp mắt có thể gây nản chí nếu bạn không phải là một người thiết kế. Thậm chí sẽ khó khăn hơn nữa để thiết kế...