Learn about Public Speaking

Conquer your fear of public speaking! With these techniques and tips from the pros, you'll learn how to speak more confidently and give persuasive presentations.
 1. Hơn 15 kỹ năng nói chuyện trước công chúng và những kỹ thuật để nắm vững

  Hơn 15 kỹ năng nói chuyện trước công chúng và những kỹ thuật để nắm vững

  Tutorial Beginner

  Có thể bạn nghĩ, những người nói hay là do được sinh ra. Bạn đã sai lầm! Nói trước công chúng là một kỹ năng có thể phải học.

 2. Cách viết một bài phát biểu tuyệt vời để nói trước đám đông trong 7 bước

  Cách viết một bài phát biểu tuyệt vời để nói trước đám đông trong 7 bước

  Tutorial Beginner

  Bạn có phải đưa ra một bài phát biểu trước đám đông sắp tới không? Nếu bạn sẽ thực hiện, bạn cần phải biết cách những bài phát biểu trước đám đông khác như...

 3. 24 cách chóng để vượt qua nỗi sợ hãi nói trước công công

  24 cách chóng để vượt qua nỗi sợ hãi nói trước công công

  Tutorial Beginner

  Bạn được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình công cộng. Có thể nó dành cho công việc hoặc trường học.  Dù lý do gì đi nữa, một điều chắc chắn: Bạn phải...