7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Business
 2. Office

Cách kiểm soát hoạt ảnh trong PowerPoint với Animation Pane

Read Time: 17 mins
This post is part of a series called How to Use PowerPoint (Ultimate Tutorial Guide).
How to Quickly Add Good Animations to Your PowerPoint PPT Presentations
Creating Motion Paths in PowerPoint

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Bạn đã biết cách thêm hoạt ảnh vào các đối tượng trong PowerPoint, nhưng nếu bạn muốn có sự kiểm soát nhiều hơn đến thời gian và sắp xếp hoạt ảnh riêng lẻ thì sao? Đó là nơi mà Animation Pane và Advanced Timeline trong PowerPoint được đưa vào. Đây là những công cụ đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều đối tượng di chuyển xung quanh và bạn muốn đồng bộ hóa thời gian của chúng.

Danh sách các Animation Pane của các đối tượng trên một Slide có hoạt ảnh được áp dụng. Bạn có thể sử dụng nó để sắp xếp lại chuỗi hoạt ảnh và chọn các tùy chọn cho các hoạt ảnh này. Khi các đối tượng có thời lượng khác nhau và được kích hoạt một cách tự động, các thanh trên timeline cho biết chúng có độ dài khác nhau. Timeline được so sánh mơ hồ với những gì bạn có thể thấy trong một chương trình đa phương tiện như Adobe Flash, mặc dù nó không rộng rãi - nhưng nó không thực hiện như PowerPoint.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Animation Pane trong PowerPoint để áp dụng hiệu ứng xuất hiện, nổi bật và thoát cho văn bản, bảng biểu, hình dạng, hình ảnh, video clip và bất kỳ đối tượng nào khác trên một slide mà bạn có thể chọn.

Screencast

Bạn có thể làm theo hướng dẫn này bằng cách sử dụng bản trình bày PowerPoint của riêng bạn nếu bạn muốn. Hoặc nếu bạn thích, hãy tải xuống tập tin nén có trong hướng dẫn này, trong đó có bản trình bày mẫu có tên là timeline.pptx.

Bản trình bày này có 4 slide và không có hoạt ảnh hoặc chuyển tiếp nào được áp dụng. Chạy bản trình bày này để xem nó trông như thế nào. Hoặc nhấp chuột vào nút Slide Show ở dưới cùng của màn hình (bên phải trong Windows, bên trái trên Mac) hoặc sử dụng phím tắt: F5 (Windows) hoặc Ctrl-F5 (Mac). Sau đó, chỉ cần nhấp chuột hoặc nhấn Enter để xem qua các slide đó.

Ba giai đoạn của hoạt ảnh

Sau khi bạn đã hoàn thành bản trình chiếu, hãy chuyển đến slide 1. Có ba mục để tạo hiệu ứng hoạt ảnh: tên công ty, văn bản trong hộp màu vàng và phụ đề bên dưới hộp màu vàng.

Có 3 lần thời điểm thị của hoạt ảnh của đối tượng.

 1. Xuất hiện: cách đối tượng đầu tiên xuất hiện
 2. Nổi bật: đối tượng thực hiện khi nó ở trên slide
 3. Thoát: cách đối tượng rời khỏi slide

Những thời điểm này có thể chỉ là một hiệu ưnsg, nếu bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể có mọt đối tượng có hoạt ảnh thoát nhưng không hoạt ảnh xuất hiện.

Áp dụng Hoạt ảnh xuất hiện

Hãy áp dụng hiệu ứng xuất hiện cho cả ba đối tượng. Nhấp vào bên trong tên công ty (Acme Antimatter) và nhấp chuột vào tab Animations trên thanh ribbon. Áp dụng hoạt ảnh theo một trong ba cách, như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, bên dưới:

 1. Chọn một hiệu ứng trong phần Animation hoặc nhấp chuột vào nút More và chọn hiệu ứng
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn một hoạt ảnh
 3. Nhấp vào menu thả xuống Add Animation, sau đó nhấp chuột vào More Entrance Effects, sau đó chọn một hiệu ứng từ hộp thoại đó.
3 ways of choosing animation3 ways of choosing animation3 ways of choosing animation
Ba cách áp dụng hoạt ảnh cho một đối tượng

Chú ý số "1" nhỏ trong ôbên cạnh nó. Bây giờ áp dụng các hiệu ứng xuất hiện cho hai đối tượng khác theo cách tương tự. Bây giờ, slide này sẽ hiển thị “2” và “3”, vì vậy nó sẽ trông như sau:

3 animated objects3 animated objects3 animated objects
Các số được gắn với các đối tượng cho biết thứ tự của hoạt ảnh

Sắp xếp lại hoạt ảnh trong Windows

Vì văn bản hộp màu vàng bây giờ sẽ xuất hiện thứ hai, chúng ta hãy thay đổi nó để nó xuất hiện trước tiên (tên công ty sẽ xuất hiện thứ hai).

Trong Windows, nhấp chuột vào nút Animation Pane trên ribbon. Nó sẽ hiển thị cửa sổ ở bên phải, với ba đối tượng được liệt kê.

button to display animation panebutton to display animation panebutton to display animation pane
Các hoạt ảnh đối tượng được liệt kê trong Animation Pane

Kéo mục #2 lên trên cùng, cho đến khi bạn thấy một thanh ngang mỏng ở trên cùng của ngăn xếp, HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào mũi tên lên trên của ngăn xếp.

change the order of animationchange the order of animationchange the order of animation
Sắp xếp lại hoạt ảnh bằng cách kéo các mục danh sách trong Animation Pane hoặc bằng cách sử dụng Mũi tên Lên và Xuống

Trên Slide, tên công ty giờ sẽ hiển thị ô “2” và hộp văn bản màu vàng sẽ hiển thị ô “1”. Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

Sắp xếp lại Animation Pane trên máy Mac

Các bước này tương tự trên máy Mac. Nhấp vào nút Reorder, và nó sẽ hiển thị ô Custom Animation nổi, cùng với ba đối tượng được liệt kê.

re-ordering animation on the Macintoshre-ordering animation on the Macintoshre-ordering animation on the Macintosh
Trên máy Mac, sử dụng nút Reorder để thay đổi thứ tự của hoạt ảnh

Kéo mục #2 lên trên cùng (sẽ không có bất kỳ thanh mỏng nào để hướng dẫn bạn), HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào Mũi tên lên bên dưới ngăn xếp của các đối tượng.

Bây giờ cũng giống như trong Windows: trên slide đó, tên công ty giờ đây sẽ hiển thị ô "2" và văn bản hộp màu vàng sẽ hiển thị ô "1". Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

Áp dụng hoạt ảnh nổi bật và thoát

Khi bạn áp dụng hoạt ảnh bổ sung cho cùng một đối tượng, timeline đó sẽ hiển thị đối tượng đó nhiều hơn một lần. Một đối tượng sẽ được liệt kê một lần cho mỗi giai đoạn của hoạt ảnh.

Hãy thêm hiệu ứng nổi bật vào văn bản hộp màu vàng. Nhấp vào bất kỳ đâu trong đó, nhưng nếu bạn đang sử dụng Windows, đừng chỉ chọn một hoạt ảnh từ phần chính của thanh ribbon hoặc bạn sẽ xóa hoạt ảnh gốc của hộp đó. Chúng ta muốn thêm hiệu ứng vào đối tượng hiện tại, do đó hãy nhấp chuột vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn hoạt ảnh nổi bật từ danh sách hoặc chọn More Emphasis Effects và chọn một hiệu ứng từ trình đơn thả xuống.

adding an emphasis effectadding an emphasis effectadding an emphasis effect
Để thêm các hoạt ảnh bổ sung, hãy nhấp chuột vào nút Add Animation và chọn từ danh sách đó.

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, bạn chọn một hiệu ứng nổi bật từ danh sách đó. Không giống như phiên bản Windows, thao tác này sẽ thêm một hoạt ảnh và không ghi đè lên hoạt ảnh trước đó.

Bây giờ sử dụng cùng một phương pháp để áp dụng hiệu ứng thoát.

Kết quả là văn bản hộp màu vàng có các chỉ báo trên slide đó và trong timeline cho thấy rằng đó là số 1, 4 và 5 trong một loạt các số.

boxes that indicate animation orderboxes that indicate animation orderboxes that indicate animation order
Khi một đối tượng có nhiều hoạt ảnh, chúng được liệt kê trong Animation Pane

Phát bản trình bày và bạn sẽ thấy bản trình bày này xuất hiện trong giây lát, có hiệu ứng nổi bật, sau đó thoát ra trước tên công ty và văn bản Customer Support, vì chúng không có bất kỳ hiệu ứng thoát nào. Vì vậy, hai điều chỉnh cần thực hiện:

 1. Làm cho hiệu ứng nổi bật kéo dài lâu hơn
 2. Sắp xếp tất cả ba mục cùng nhau

Trong Animation Pane trong phiên bản Windows, hãy đặt con trỏ chuột ở cuối thanh #4 để con trỏ chuột trở thành mũi tên 2 đầu. Kéo sang phải, do đó, thanh này cho biết hiện tại của nó là 2 hoặc 3 giây:

dragging a bar to extend animation timedragging a bar to extend animation timedragging a bar to extend animation time
Kéo dài thời lượng của hoạt ảnh bằng cách mở rộng thanh của nó trên timeline

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, Animation Order không có thanh thời gian. Để tăng thời gian của hiệu ứng này, hãy sử dụng ô Duration ở bên phải của thanh ribbon. (Xem ảnh chụp màn hình, bên dưới.)

Bây giờ hãy nhấp chuột vào bên trong văn bản Acme Antimatter, sau đó nhấp chuột + Shift bên trong văn bản Customer Support Overview, vì vậy cả hai hộp văn bản sẽ được chọn. Giống như cách bạn đã làm trước đây, hãy thêm cùng một hiệu ứng thoát mà bạn đã chọn cho văn bản hộp màu vàng.

Nếu bạn chạy bản trình bày ngay bây giờ, bạn sẽ thấy rằng văn bản hộp màu vàng vẫn thoát trước tiên. Chúng ta muốn cả hai hiệu ứng #6 trong timeline xảy ra đồng thời với mục #5. Trong Windows, nhấp chuột phải vào nó hoặc nhấp chuột vào mũi tên thả xuống và chọn Start With Previous. Bạn cũng có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon.

starting an animation with the previous animationstarting an animation with the previous animationstarting an animation with the previous animation
Tạo hoạt ảnh bắt đầu khi sự kiện trước đó bắt đầu

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy chọn cả hai mục #6 trong Animation Order, nhấp chuột vào menu thả xuống Start, sau đó chọn With Previous.

starting an animation with the previous one on the Macintoshstarting an animation with the previous one on the Macintoshstarting an animation with the previous one on the Macintosh
Trên máy Mac, bạn có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon

Bây giờ khi bạn chạy bản trình bày này, tất cả 3 mục sẽ thoát cùng một lúc.

Kiểm soát hoạt ảnh của văn bản

Khi bạn có một placeholder của văn bản với dấu đầu dòng, bạn có thể kiểm soát số lượng văn bản khi xuất hiện cùng một lúc. Chuyển đến slide 2 có tiêu đề và dấu đầu dòng ở cấp độ đầu tiên và cấp độ thứ hai.

Như trước đây, chọn tiêu đề và áp dụng hiệu ứng xuất hiện, sau đó thực hiện tương tự cho hộp văn bản có dấu đầu dòng. Khi bạn chạy slide, bạn sẽ thấy rằng khi có dấu đầu dòng cấp hai, chúng sẽ hiển thị vào tất cả cùng một lúc với dấu đầu dòng cấp thứ nhất ở trên chúng. Các chương trình đánh số sẽ diễn ra:

second-level bullets animating with first-level bulletssecond-level bullets animating with first-level bulletssecond-level bullets animating with first-level bullets
Theo mặc định, các dấu đầu dòng thứ cấp thực hiện hoạt ảnh của chúng cùng với các dấu đầu dòng phía trên chúng

Hãy thay đổi điều đó để mỗi dòng xuất hiện một cách riêng biệt. Trong Windows, nhấp chuột vào bất kỳ vị trí nào trong văn bản dấu đầu dòng, sau đó trong Animation Pane, hoặc nhấp chuột phải vào mục thứ hai hoặc cuộn con trỏ chuột trên đó và nhấp chuột vào trình đơn thả xuống. Từ menu thả xuống, chọn Effect Options hoặc Timing.

timing effect options screentiming effect options screentiming effect options screen
Chọn Effect Options hoặc Timing từ một đối tượng trong Animation Pane để thay đổi trình tự của văn bản có dấu đầu dòng

Một hộp thoại xuất hiện và có ba tab: Effect Options, Timing, và Text Animation. Nhấp vào tab Text Animation. Nhấp vào danh sách thả xuống Group Text và chọn By 2nd Level Paragraphs (hoặc số cao hơn).

grouping by second level paragraphsgrouping by second level paragraphsgrouping by second level paragraphs
Tab Text Animation có trình đơn thả xuống cho "Group With" xác định cách thức các dấu đầu dòng phụ sẽ chạy.

Nhấp vào OK và bạn sẽ có được bản xem trước của hoạt ảnh đang chạy, với mỗi dòng văn bản xuất hiện riêng biệt. Chạy trình chiếu để có giao diện đẹp hơn.

Tính năng này hoạt động chủ yếu trên Mac. Thay vì nhấp chuột phải vào một mục trong ô Animation Order, bạn mở phần xoay xuống Text Animations. Các lựa chọn giống như trong Windows.

text animations screen on the Macintoshtext animations screen on the Macintoshtext animations screen on the Macintosh
Trên máy Mac, bạn kiểm soát thời gian hoạt ảnh văn bản bằng cách sử dụng phần xoay xuống Text Animation của hộp thoại Custom Animation

Kiểm soát hoạt ảnh của biểu đồ

Hoạt ảnh của biểu đồ tương tự như hoạt ảnh văn bản. Chuyển đến slide 3 của bản trình bày có biểu đồ cột đơn giản. Chọn biểu đồ, sau đó trong tab Animations của thanh ribbon đó, hãy chọn hiệu ứng xuất hiện. Bạn sẽ thấy bản xem trước của hoạt ảnh này, hiển thị toàn bộ biểu đồ xuất hiện cùng một lúc. Biểu đồ sẽ được liệt kê dưới dạng một mục trong Animation Pane.

chart gets animated all at oncechart gets animated all at oncechart gets animated all at once
Biểu đồ có hoạt ảnh giống như văn bản

Bạn có thể xuất hiện các thanh này theo thứ tự khác nhau: mỗi nhóm (năm) xuất hiện cùng một lúc, mỗi chuỗi (tập hợp 4 cột) xuất hiện cùng một lúc, các cột của mỗi chuỗi xuất hiện một tại một thời điểm hoặc mỗi cột xuất hiện một tại một thời điểm, từ trái sang phải.

Trong Windows, nhấp chuột phải vào mục Chart 4 trong Animation Pane, sau đó chọn Effect Options hoặc Timing. Trong hộp thoại đó xuất hiện, nhấp chuột vào tab Chart Animation. Tab đó chỉ có một thứ trong đó: một danh sách thả xuống. Nhấp vào nó và thực hiện một sự lựa chọn, sau đó bấm OK. Hãy thử một vài hiệu ứng trong số chúng để xem bạn thích hiệu ứng nào.

Phiên bản Mac cũng hoạt động như văn bản động. Sau khi áp dụng hoạt ảnh, hãy thực hiện các điều chỉnh trong phần xoay xuống Chart Animations của ô Custom Animation hoặc bằng nút Effect Options trên thanh ribbon.

chart animation options on the Macintoshchart animation options on the Macintoshchart animation options on the Macintosh
Trên máy Mac, hãy sử dụng phần xoay xuống Chart Animations để kiểm soát thời gian của các biểu đồ

Đồng bộ hóa thời gian tự động

The Animation Pane đặc biệt hữu ích khi các hình động của đối tượng chạy tự động, thay vì nhấp chuột. Sự khác biệt chính giữa các phiên bản Windows và Mac là Mac không hiển thị timeline thực, với các thanh ngang. Nếu không thì, các khả năng của hộp thoại Custom Animation sẽ giống nhau.

Chuyển đến slide 4 của bản trình bày timeline. Mũi tên ngang là một đối tượng và nếu bạn nhấp chuột vào một trong các hình thu nhỏ, bạn sẽ thấy nó được nhóm với mô tả, mũi tên và tháng. Chúng ta sẽ áp dụng hoạt ảnh cho mũi tên ngang, sau đó đến từng nhóm này.

groups of objects in the Schedule slidegroups of objects in the Schedule slidegroups of objects in the Schedule slide
Trong tập tin mẫu được bao gồm, tên tháng, mô tả, mũi tên và hình thu nhỏ của các đối tượng của mỗi tháng được nhóm lại, vì vậy tất cả chúng sẽ được chuyển động cùng nhau

Hoạt ảnh cho Mũi tên Ngang

Chọn mũi tên ngang và từ tab Animations , áp dụng chuyển đổi Wipe. Nhấp vào Effect Options và chọn From Left. Trên máy Mac, cũng giống như vậy và bạn sẽ tìm thấy phần Effect Options dưới dạng xoay xuống trong hộp công cụ Custom Animation và cũng nằm trên thanh ribbon.

applying a direction for an object wiping inapplying a direction for an object wiping inapplying a direction for an object wiping in
Sau khi áp dụng hiệu ứng Wipe cho mũi tên chính, hãy xóa nó từ trái sang phải

Ở phía bên phải của thanh ribbon, hãy lưu ý nhóm Timing có các cài đặt cho tùy chọn Start, Duration và Delay. Đối với thanh ngang, để lại các cài đặt mặc định, nó sẽ là:

 • Start: On click
 • Duration: half second
 • Delay: none

Trên máy Mac, các tùy chọn này nằm trong phần xoay xuống Timing của hộp công cụ Custom Animation.

Xem trước Slide, nếu bạn muốn.

Hoạt ảnh cho nhóm đối tượng

Chọn nhóm đầu tiên (“Acme Purchases Tablets”). Cách dễ nhất là chọn nhóm này bằng cách nhấp chuột vào hình thu nhỏ của hình ảnh đó. Trên ribbon, chọn hiệu ứng Wipe, và làm cho nó xóa với hướng lên trên, đó là hướng mặc định. Sử dụng các thời gian này:

 • Start after previous
 • Duration: half second
 • Delay: 1 second

Điều này có nghĩa là 1 giây sau khi thanh ngang kết thúc, nhóm đối tượng này sẽ dành nửa giây để xóa hướng lên trên.

Cách nhanh chóng áp dụng cùng một cài đặt cho hai nhóm đối tượng khác phía trên thanh này là sử dụng Animation Painter. Chỉ chọn nhóm đầu tiên, sau đó trên thanh ribbon, nhấp chuột đúp vào Animation Painter. Giờ hãy nhấp chuột vào hai hình thu nhỏ khác phía trên thanh ngang.

Vì bạn đã hoàn tất với Animation Painter, bạn cần thoát khỏi nó. Nhấn phím Esc hoặc nhấp chuột vào Animation Painter. Con trỏ chuột sẽ trở lại bình thường.

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, sẽ không cóAnimation Painter. Bạn phải áp dụng hoạt ảnh cho các nhóm khác theo cách thủ công, giống như bạn đã làm với nhóm đầu tiên.

Bây giờ tạo hiệu ứng cho hai nhóm bên dưới mũi tên ngang. Chọn nhóm đầu tiên, áp dụng hiệu ứng Wipe và xóa nó từ trên xuống. Đảm bảo rằng nó sử dụng cùng một thời gian như những đối tượng khác:

 • Start after previous
 • Duration: half second
 • Delay: 1 second

Trong phiên bản Windows, nhấp chuột vào Animation Painter (chỉ một lần nhấp chuột, là lần này), sau đó nhấp chuột vào nhóm Stock Fluctuations. Trong phiên bản Mac, áp dụng theo cách thủ công hoạt ảnh này cho các nhóm khác.

Trang trình bày giờ đây trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới, với timeline hiển thị tiến trình của hoạt ảnh. Lưu ý rằng chỉ có 1 biểu tượng chuột trong Animation Pane: nó cho thấy rằng chúng ta phải bấm chuột (hoặc nhấn Enter) chỉ một lần. Điều đó sẽ làm cho mũi tên ngang xuất hiện và mọi thứ khác sẽ tự động theo sau.

mouse icon in the Animation Panemouse icon in the Animation Panemouse icon in the Animation Pane
Sau khi áp dụng hoạt ảnh cho tất cả các nhóm, timeline này sẽ hiển thị theo trình tự.

Xem trước Slide. Nó gần như đúng, ngoại trừ nhóm bên dưới July nên xóa xuống dưới cùng một lúc với nhóm July xóa lên trên.

Nhấp vào mục July ở trên cùng và lưu ý rằng đó là Group 6, nằm thứ 4 trong danh sách này. Mục July dưới cùng là Group 7, nằm thứ 6 (cuối cùng) trong danh sách.

group 6 and group 7 listed in the Animation Panegroup 6 and group 7 listed in the Animation Panegroup 6 and group 7 listed in the Animation Pane
Khi bạn chọn một nhóm, bạn sẽ thấy vị trí của nhóm đó trong Animation Pane

Đưa Group 7 lên một bậc trong vùng Animation Pane, do đó, nó nằmngay bên dưới Group 6. Sắp xếp thời gian như sau:

 • Start: with previous
 • Duration: half second
 • Delay: 1 second

Trong phiên bản Windows, các thanh màu xanh lá cây cho Group 6 và 7 chạy đồng thời trong timeline. Nhưng bây giờ nhóm cuối cùng cần phải bị trì hoãn trong 1 giây, vì vậy bạn có thể kéo thanh màu xanh lá của nó sang phải hoặc chọn nhóm và đặt độ trễ là 1 giây.

Cũng lưu ý rằng bên dưới timeline này, có một tỷ lệ giây. Bạn có thể kéo ô đó trong tỷ lệ này sang trái hoặc phải để xem tất cả các thời gian.

slide with all animations appliedslide with all animations appliedslide with all animations applied
Để thay đổi thời gian hoạt ảnh, hãy sử dụng các điều khiển Timing trên thanh ribbon hoặc kéo và đổi kích thước các thanh ngang trong timeline

Xem trước slide khi bạn hoàn tất.

Kết luận

Animation Pane và timeline của PowerPoint là các tính năng tuyệt vời giúp bạn kiểm soát chi tiết các hoạt ảnh đối tượng. Hãy nhớ rằng để sử dụng nó, trước tiên bạn phải áp dụng một hoạt ảnh, sau đó chọn một tùy chọn trong Animation Pane hoặc hộp công cụ trên Mac. Và đừng quên rằng một số tính năng quan trọng nhất nằm trong tab thứ ba của một hộp thoại bật mở từ một trình đơn bằng cách nhấp chuột phải.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.