Advertisement
  1. Business
  2. Marketing
  3. Writing

Jak napsat případovou studii, která přiláká klienty

Scroll to top
Read Time: 10 min

() translation by (you can also view the original English article)

Jedna z výzev když máte svůj byznys je budování důvěry vyšich potenciálních zákazníků. Předtím než se vaši klienti s vámi cítí bezpečně, musíte dokázat, že vaše služby fungují. Ale jak získáte na důvěryhodnosti, ještě před tím než s někým začnete pracovat?

Na to existují případové studie. Případové studie pomohou demonstrovat jak je váš byznys efektivní a jak je schopný vybudovat důvěru vašich potenciálních zákazníků.

V tomto tutoriálu si vyzkoušíme výhody tvorby případových studií, projdeme celý proces a ukážeme si jak napsat případovou studii a také se podíváme na přesvědčivé příklady a šablony případových studií.

Co je případová studie?

Existuje mnoho způsobů jak definovat případovou studii, ale pro nezávislé živnostníky a majitele různých byznysů, případová studie dokumentuje procesy s řešení, které demonstrují jak dobře pracujete.

Případové studie jsou často založeny na klienterch a zákaznících kteří, byli úspěšní díky vašemu produktu či službě. Narozdíl od zákaznických posudků a recenzí, které většinou obsahují několik chvalných vět, případové studie jsou více detailní. Případové studie obvykle obsahují i problémy, které se snažíte řešit pro zákazníka, použitá řešení a také dosažené výsledky.

Co získáte pro svůj byznys případovými studiemi.

Může být zastrašující vytvořit detailní případové studie. Samozřejmě přinutit klienty ke spolupráci, vytřídit potřebné informace a napsat studii samotnou zabere dost práce, ale má to mnoho výhod, když investujete čas a snahu na vytvoření několika případových studií pro váš byznys. Zde je několik výhod, které můžete čekat.

1. Případové studie rychle vytvoří kredibilitu 

Případové studie jsou nezbytný důkaz toho, že poskytujete dobrou službu. Pomáhají povzvednout vaší kredibilitu v očích vašich nových možných klientů. Po tom co jste již udělali takové projekty v minulosti, dává smysl předpokládat, že je zvládnete znovu. Pokud jsou vaše případové studie poutavé a důkladné, nebudete mít problém přesvědčit ani ty nejskeptičtější klienty o vašich schopnotech.

2. Případové studie vám dávají výhodu oproti vaší konkurenci

I když psaní případové studie zabere víc práce než shánění posudků a vytvoření portfólia, vaše konkurence v menším měřítku bude investovat čas a energii do vytvoření případové studie. A toto může pomoc, aby jste vynikli i v nejkonkurečním boji o klienty.

3. Případové studie jsou efektivní Marketingový nástroj

Podle 2016 B2B Content Marketing Trends report from the Content Marketing Institute, Marketéři hodnotí případové studie jako třetí nejefektivnější marketingový kanál.

2016 B2B Content Marketing Trends report2016 B2B Content Marketing Trends report2016 B2B Content Marketing Trends report
Content Marketing Institute  - 2016 zpráva Content Marketing Trends 

Pouze osobní události a webináře jsou hodnoceny jako víc efektivní. To znamená, že minimálně ze zkušeností marketingových pracovníků, případové studie fungují lépe jako marketingové nástroje oproti blogům a zpravodajům. Pokud jste se rozhodli investovat čas do marketingového kanálu, měla by to určitě být případová studie.

Jak psát případovou studii

Poukázal jsem na to proč případové studie mohou mít přínos pro váš byznys. Mohlo by se zdát, že je nejlepší nápad je začít s nimi hned teď. Nicméně bez řádných přípravných prací, vaše případová studie by mohla skončit nudná, či ještě hůž, mohla by odradit potenciální zákazníky místo toho, aby je přilákala. Zde je několik doporučujících kroků, které vám můžou pomoct s vaší první případovou studií.

Krok 1. Najít správného klienta či projekt 

První věc kterou byste měli udělat je najít nejlepší kandidáty, které můžete profilovat pro vaší první případovou studii. Zatímco je jednodušší vybrat vašeho posledního klienta a projekt, měli byste myslet na další věci, speciálně na množství práce věnované psaní  a navrhování případové studie. Přemýšlejte o následujících otázkách:

Jaký typ projektů chcete dělat častěji?  S jakými typy klientů chcete pracovat?

Ideálně, vaše případové studie přinesou víc takových projektů, které chcete dělat a přilákají více klientů se kterými chcete pracovat. Například řekněme, že jste designer, který převážně pracuje s malými byznysy a chce pracovat víc s tech. startapy, dává celkem smysl profilovat si víc technicky nakloněné klienty a projekty. Nebo, pokud poskytujete několik služeb - jako je web design, tištěný design, a UX design - a chcete se začít specializovat jen na jednu službu. Je nejlepší vybrat projekt, který je soustředěný na službu na kterou se chcete specializovat.

Máte nějaká čísla či statistiky, které byste mohli prezentovat jako důkaz, že ten projekt byl úspěšný?

Případové studie fungují nejlépe, když máte evidenci hodnot, které poskytujete. Evidence se ukazuje v podoně čísel. Pokud jste webový designer, můžete sledovat svůj počet kliknutí  na "Buy now" tlačítka. Autoři obsahu můžou sledovat provoz  a sociální sdílení jejich článků. Vývojáři mohou sledovat specifické funkce které jsou důležité pro klienta a také jak rychle aplikace běží a kolik uživatelů ji stáhlo, či ji používá za měsíčně. Pokud spolehlivost ve vašem oboru je také důležitá, můžete sledovat počet hodin či dní toho kolik vám trvalo dodat projekt.

Ke zjištění čísel která budou pro vaš případovou studii, rozmyslete si hlavní cíle projektu. Čeho chtěl klient dosáhnout? Ja to měřil? To vám pomůže přijít na to, které statistiky použít ve vaší případové studii.

Jaký byl pracovní poměr? Byl klient spokojen?

Zatímco nebudete mít povoleno vyzradit důvěrné obchodní detaily, vaši nejspokojenější klienti budou nejvíc ochotní kandidáti pro vaše případové studie. Nejlepší je se jich přímo zeptat, po tom co dostanete pozitivní reakce nebo když dosáhnete impresivních výsledků na dokončeném projektu. Budou více nakloněni případové studii jako oslavy vašeho úspěchu.

Také to pomůže samotnému procesu, tím že se ptají na cenové nabídky, které byste mohli použít. Mohou tak použít svá vlastní slova k vyjádření toho jak spokojeni jsou s vaší prací. To že budete přímo přistupovat ke klientům, cenovými nabídkami dostane klient bezprostřednější a osobnjší pocit ze studie a vyhnete se jen suchopádnýcm technikám, metodám. Toto je důležité, protože nezáleží na tom jak technické jsou vaše produkty nebo služby, protože v klientském rozhodování o vlastní koupi většinou rozhodují emoce.

Krok 2. Přesvědčivá historka

Nyní když už máte všechny informace, mohli byste začít s případovou studií, mrkněte jak můžete použít všechny informace do chytlavé historky, která zaujme vaše potenciální klienty a udrží jejich pozornost a zájem.

Zaujměte stanovisko

Váš první úkol je zaujmnout stanovistko. Obyčejně, to je specifický výsledek, kterého dosáhnete pro vašeho klienta, který bude spolupracovat po dobu práce na případové studii. Kvůli důležitosti vašeho úhlu pohledu, není překvapením, že by to mohlo skončit jen nadpisem vaší případové studie. Například tato případová studie Z Designu stukturovaně. Londýská firma, která je představená v hlavičce a použitím webového designu zvýšila prodeje o 400%.

Web design case studyWeb design case studyWeb design case study
Příklad struktury případové studie pro webový design.

Soudě z této hlavičky a obsahu, případová studie je o tom jak dobrý webový design může vést k větším prodejům, spíše než k jiným výhodám jako je třeba větší zapamatovatelnost značky či rychlejší načítání webové stránky. Tyto další výhody či výsledky se můžou stát, ale to není to na co se případová studie zaměřuje.

Zatímo je možné vypíchnout dva nebo tři úhly ve vaší případové studii, zaměření se na příliš mnoho elementů či výsledků, by mohlo vést ke zmatečnému poselství. Pokud si nejste jisti v nejdůležitějším úhlu vaší story, postavte případovou studii jistou oklikou.

Použijte silný hlas

Ať už použijete více formální či ležérní tón ve vaší případové studii, vždy záleží na tom v jakém odvětví se pohybujete. Důležitá věc je postarat se o to jaký tón použijete, váš tón musí být silný/ sebevědomý. To znamená následující:

  • Dostaňte se přímo k věci. "Omit needless words." Buďte tak přímí jak je to jen možné, používejte méně slov a dostaňte se k jádru věci. Zbytečně neopakujte myšlenky či fráze.
  • Buďte asertivní. Nebojte se chválit se za své názory, nápady a úspěchy. Než používat fráze jako "Klient byl schopen zvýšit dopravu na svých webových stránkách " Buďte jasní v tom, že jste hráli aktivní roli v celém procesu i výsledcích.

Udržujte je angažované a zaujaté

Uplně nejdůležitější je soustředit se na příběh, který chcete říct pomocí vaší případové studie. Příběhy mají typicky zajímavý začátek, konfrontační sřed a uspokojující závěr. Když přijde na případové studie, zajímavý začátek je vyslovit nějaký problém či konflikt kterému čelí váš klient. Prostřední část je o popsání procesu - krok za krokem, aby jste nakonec vyřešili celý problém a konec obsahuje výsledky ke kterým jste se dopracovali a jak to změnilo klientův byznys a život k lepšímu.

Ale jak poznáte, že jste to úspěšně dokázali? Zde je několik bodů na které je potřeba si dát pozor:

  • Použijte emoce k zakotvení problému, který řešíte a také výsledky ke kterým jste dospěli Raději než nudně začít vaší případovou studii s něčím jako "YYZ Corporace chtěla zvýšit své prodeje" Přemýšlejte o tom ve větším měřítku. Co klient cítil při dosažení toho čeho chtěl docílit? Co stálo v cestě? Jaké byly konsekvence daného problému? Narýsujte si emocionální body, tím že si napíšete něco jako  X¨YZ zakladatelé corporace strávili pět let tím, že dali stranou své plány pro expansi, protože něvydělávali dost. Bylo to frustrující, že jsme toho nemohli docílit tak dlouho řekl pan Smith, spoluzakladatel XYZ corporace. Jako závěr, přemýšlejte nad tím co znamenají výsledky pro klienta a možnosti kterým nyní čelí, když už je daný problém vyřešen.
  • Vytvořte jí zajímavou a použitelnou, i pro ty co nemusí být potenciální klienti. Je to lákavé soustředit se jen na prodeje, ale ještě než začnete prodávat své služby, musíte prodat svůj příběh případové studie. Musí být dost použitelná tak aby si čtenáři mohli odnést domů nápady a myšlenky a možní je i sdílet s ostatními. Vaše případové studie musí být víc než jen marketingový kanál, měli by být jak výukové vak inspirativní.

Krokk 3.  Přidejte výzvu k akci

Konečně, je důležité ve vaší případové studii přidat výzvu k akci  Povzbudit zainteresované prospekty aby vás kontakovaly či aby začali mluvil o svých potřebách. Dobrý příklad je výzva k akci na konci  webového designu případové studie od Kooba  kterou končí citací z jednoho klienta a volá  ""Work with us an "Start your Project". 

Kooba - Web design case studyKooba - Web design case studyKooba - Web design case study
Kooba - Webový design případové studie

K vytvoření efektivní výzvy k akci, připomeňte čtenáři proč by měli kliknout na výzvu k akci. V příkladu výše, klient slouží účelu, stejně jako připomenutí, že započení projektu je jednoduché.

Jako Bunus, také pomáhá přopomenutí čtenárům o co přijdou když neposlechnou vaší výzvu k akci. Jaké příležitosti pro ně už nebodou k dostupné? Jaké změny nebudou schopni udělat?

Pokud můžete, po čase si otestujte své výzvy k akci s významnými vyladěními a formulacemi jestli můžou mít dopad na odpovědi které dostáváte.

Případové studie Příklady a šablony

Jak pracujete na na případové studii, je důležité také shlédnout jiné případové studie. Dostanete instiperaci jak jí navrhnout, a základech těch studií, které fungovali pro ostatní lidi. Jeden přílklad případové studie který stojí za poznámku je od marketera Neila Patel'se this one for his client, financial author Timothy Sykes.

Neil Patel - Case study exampleNeil Patel - Case study exampleNeil Patel - Case study example
Neil Patel - příklad případové studie

Tento příklad začíná silně, s grafem který ukazuje jak se příjmy klienta zvýšily pomocí Neila Petel'se s projekcí toho jak by to vypadalo bez jeho pomoci.

Zbytek této případové studie může být krátký, ale je plný důležitých statistik a informací. Jde o to že délka textu není tak důležitá jako jeho síla důkazů a jak je příběh přesvědčivý. Další příklady na které můžete mrknout jsou zde:  this fun, casually-written case flyer case study from Kopywriting Kourse  a this simple case study from design firm Forge and Smith.

Tak se můžete soustředit na vlastní obsah vaší případové studie . Šablony také můžou pomoct, zjednodušíte si tak celý proces návrhu studie. Pokud chcete vytvořil stažitelnou a tisknutelnou případovou studii, nemůžete udělat chybu v minimalistických stylem v této šabloně. Pokud potřebujete něco bohatšího s více obrázky, vyberte si tuto více barevnější šablonu případové studie  m pracujte s touto obchodní případouvou studií  nebo se dejte do práce s touto  profesioální brožurkou případová studie (více níže)

Professional Case Study Brochure DesignProfessional Case Study Brochure DesignProfessional Case Study Brochure Design
Profesionální šabona případové studie typu Brožura.

Doufám, že tyto příklady a šablony vás inspirují k vytváření krásných, zajímavých případových studií, které nejen že vybudují vaší kredibilitu, ale také vzruší potenciální zákazníky a by udělali první krok v práci s vámi.

Existují stovky profesionálních tisknutelných šablon i brožurových šablon. Můžete si je vybrate na GraphicRiver. Můžou vám ušetřit tuny času a dát vám vynikající design se kterým můžete pracovat.

Grafický kredit

Dokument by navrhut Dougem Cavendishem z Noun Projectu

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads