Advertisement
  1. Business
  2. Resumes

Jak si správně napsat pracovní zkušenosti do vašeho životopisu

Scroll to top
Read Time: 10 min

() translation by (you can also view the original English article)

Jestli je profesní souhrn dezert tak pracovní zkušenosti jsou hlavní chod vašeho životopisu.

Při náboru nových pracovníků i HR manažeři čtou pracovní historii, aby zjistili jestli máte požadované zkušenosti pro danou danou pozici. Pracovní zkušenosti se také používají pro porovnávání s jinými kandidáty, aby se našel ten nejvhodněší pro danou firmu.

Vaše pracovní historie ukáže potenciálnímu zaměstnavateli jaký pracovník asi budete. Ukáže se jestli budete přínos pro tým a jestli zapadnete do týmu. 

Are you ready to write a great resume work history section Are you ready to write a great resume work history section Are you ready to write a great resume work history section
Jste připraveni si napsat skvělou pracovní historii do vašeho životopisu? (grafický zdro)

V tomto turoriálu vám ukážu jak si napsat pracovní zkušenosti do vašeho životopisu bez přehánění  a opakování popisu vaší práce. Naučíte se jak nejlépe naformátovat váš životopis a poradím vám váš životopis bude vyčtívat z řady jako nejlepší kandidát v každé fázi vaší kariéry.

Co budou obsahovat pracovní zkušenosti vašeho životopisu

Jak přiblížit vaše pracovní zkušenosti ve vašem životopisu vzhledem k tomu jak dlouho jste pracovali. Poradíme čerstvým obsolventům, poté mladým profesionálům a tak trochu i zkušeným ředitelům. 

1. čertví obsolventi - pracovní zkušenosti v životopisu

Přijít na to jak napsat sekci s pracovními zkušenostmi vašeho životopisu je druhá největší překážka absolventů a další je najít novou práci. Kandidáti nechtějí vypadat, že  jsou bez zkušenotí tak zveličují pravdu o svých letních brigádách.

Zaměření na přenosné dovednosti.

Nejdoporučovanější přístup pro absolventy je zaměření se na přenositelné dovednosti. Další je vliv stáží a propojte tyto zkušenosti jako přínost pro vaší cílovou práci.

Například, pokud plníte týdenní časový plán jako sporovní redaktor pro místní noviny,  váše dovednosti ohledně časováho managementu, nebudou vhodné pro mnoho pracovních pozic. Měli byste zdůraznit vaší pozornost na detail, sondování a komukační dovednosti.

Použijte lepší názvy pracovních pozic

Další věc kterou můžete udělat je hrát si s názvy pozic - důvodněFormulujte vaše dřívější hlídání dětí pro různé rodiny jako Management hlídání dětí. Můžete napsat  management hlídání dětí, s poté napsat o vašich rekreačních a výukových aktivitách.

zahrňte relevantní zkušenosti

Můžete být v pokušení psát  o kurzech a projektech na kterých jste pracovali. Nemrhejte místem. Zaměstnavatelé hledají vyzrálé kandidáty, kteří jsou dobří mimo školní lavice, ne jedničkáře.

Zkušenosti ze stáží, dobrovolná činnost či dočasné pozice, nebude to mimo mísu, když tyto zkušenosti můžete napoijit na vaší cílovou práci.

2. Mladí profesionálové - Sekce zkušeností v životopisu

Vymažte informace kurzech, a stážích, teď jste měli minimállně jednu pracovní pozici na plný úvazek po vysoké škole. Oddělte dobrovolnickou práci a další srandy do oddělené sekce nazvané třeba "Další pracovní zkušenosti" či "dobrovolnická činnost"  a odtud byste měli zahrnovat pouze relevatní pracovní zkušenosti.

Napište své pracovní zkušenost max do posledních deseti let. pět let pokud jste se pohybovali v IT. Pokud jste ve stejné společnosti byli povýšeni jen napište pozice a oddělte tečkou.

3. Manažeři a ředitelé -  Pracovní zkušenosti v životopisu

Donna Svei, řídící pisatel životopisů a náborový pracovník, říká :

Náboroví pracovníci chtějí vidět víc zkušeností pro řídící kandidáty, tři až sedm let - někdy i víc - záleže na pracovní výši pracovní pozice.

Na úrovni manažerů, zamstnavatelé hledají kandidáty kteří sebou mohou přinést přidanou hodnotu do organizace. Na čem jim záleží není doba, kterou jste byli v předešlých pracovních pozicích, ale jak jste přispívali do ní za dobu co jste v ní pracovali.

Jak daleko do historie by měly jít vaše pracovní zkušenosti?

Nění tu správá či špatná odpověď. Měli byste vycházet z  toho kolik pracovních zkušeností máte v oboru. Ale když jste ji ještě  nevykonávali?

Ptejte se náborových expertů a vyslechněte si co říkají.

Rady od náborových expertů

Matthew Burr, HR expert a zakladatel  Burr Consulting říká:

"Obecně, vaše pracovní historie by měla obsahovat minimálně tři poslední pozice.Ale když měníte práce každý jeden či dva roky, mohli byste jic zmínit víc"

Karen Bender, HR konzultat v Stony Acres Consulting, nezmínil čas dobu trvání prac. pozice. Karen říká:

Zaměstnavatelé chtějí vidět tolik historie, aby mohli pochopit hloubku kandidátovy zkušenosti. Pro zkušené kandidáty to neznamená, že musíte rozepsat detailně začátky své kariéry, pokud nejsou relevantní a unikátní z nějakého důvodu.

Někteží náboráři si myslí, že by nejstarších pět až deset let mělo být uplně odstraněno protože by tyto roky mohli vztyčit červenou vlajku. K vyhnutí se tomuto, můžete zahrnout dřívější pozice pod nadpisem "Dřívějí kariéra" a vypsat zde názvy pozic a jména společností a délku zastávané pozice. Není potřeba tu vypisovat to čeho jste dosáhli či jaké jste měli povinnosti.

jaký je nejlepší formát životopisu: Fukční, Chronologický či hybridní?

Každý formát může být užitečný, záleží na okolnostech.

1. Chronologický životopis

Chronologický uvádní vaší pracovní historii do seznamu a poslední pozice vrcholu seznamu. Je to nejpopulárnější formát životopisu, protože ukazuje kariérní postup.  Použijte tento formát pouze když máte za sebou několik let zkušeností v oboru a pevnou pracovní historii.

2.  Funkční životopis

To čeho jste dosáhli a detaill prací jsou oddělené. Všechny  úspěchy a dovedosti jsou v kategoriích podle hlavních požadavků cílové práce. Historie zaměstnání ukazuje pouze společnosti ve kterých jste pracovali a dobu jakou jste ve společnostech pracovali.

Protože tento formát se soustřeďuje na dovednosti místo předchozích pracovních pozic. Funguje dobře pro čerstvé absolventy, kteří mají omezenou zkušenost či kohokoli s mezerami v zaměstnání.

3. Habridní či kombinovaný životopis

Kombinace formátů životopisu je flexibilní, můžete zpřeházet sekce jak vám to vyhovuje. V tomto rozložení, váš profesní životopis je následnová seznamem dovedností, místo pracovní historie. Je často použit pro management a na úrovni ředitelů.

Co napsat do vaší sekce pracovní historie

Zde jsou různé komponenty, které napsat do každé pracovní položky: 

  • Název pracovní pozice: Užijte promyslově akceptovatelné  a neotřelé verze názvů pracovních pozic, aby nedošlo k nejasnostem. Pište American Sign Langage interpreter místo ASL Assistant Districk Attorney místa "ADA"
  • Místo? Zahrňte město a stát ve kterém jste pracovali, speciálně pro pozice kde musíte mí povolení pracovní pozici vykonávat.
  • Jméno společnosti: Název pracovní pozice, měli byste napsat název společnost zaměstnavatele - slovně bez zkratek.
  • Délka trvání zaměstnání: měsíc a rok
  • Letmý popis pracovní pozice (volitelně) napište jednu větu o tom co jste dělali a přidaná hodnota pro zaměstnavatele.

Jak napsat pracovní zkušenosti - s tečkami (s příklady)

Vyberte některé úspěchy

S úspěchy můžete provázat vaše dovednosti v seznamu Jill Gugino Pante M.Ed, Director of Alfred Lerner College Career Center Univerzity v Delaveru.

Najděti webovou prezentaci společnosti a její stránky na sociálních médiích, aby jste poznali jejjí misi a cíle. Například pokud hodnoty společnosti jsou bezchybné zákaznické služby, některé z havních bodů by měly obsahovat příklay, kdy jste překonali zákaznická očekávání.

Ukažte iniciativu

Susan Ranford z New York Jobs si myslí, úspěchy které ukazují iniciativu nejlépe. Dodává:

Zahrňte hlavní body úspěchů které ukáží, že jste vyvinuli nové příjmy pro společnost, či vymysleli nou metodu procesu. Náboroví pracovníci chtějí kandidáty který byli pragmatiční a kreativní.

Například:

Komise v oddělení lidských zdrojů, která centralizuje fukce práce a eliminuje nepotřebné úkoly ušetřila lidem 7,000 hodin ročně.

Ukázka iniciativy není omezená k ušetření času nebo jen vydělat víc peněz pro společnost. Vedení vlastního byznysu na vlastní noze či nabrání si dalších úkolů vně vaší práce je také ukázka iniciativy.

používejte objektivní a jasné popisy 

Předsavte si hlavní body:

"Několik let učení kreativního a vynalézavého umění na Calaveras střední škole"

Zatímco hlavní body obsahují jméno zaměsnavatele, chybí tu detaily "kreativní" a "nápaditý" jsou subjektivní nicneříkající slova o metodách učení či úspeších třídy.

Zde je lepší příklad

Suplementivní  tisknuté knihy s věkově orientovanou ilustrací, přilákaly studenty, pozornost použitím různých technik učení jako muzika, filmy a ruční práce.

hlavní body ukazují jasný příklad učitelských dovednosní žadatele a jeho metod, které používá. Obsahují také úspěchy studentů.

Napište o tom co jste dělali. Ne jenom, že máte léta zkušeností.

Roky strávené v určité společnosti jsou už vypsány v seznamu nahoře pod každou pracovní položkou, takže není třeba je znova opakovat v hlavních bodech. Napište o tom jak jste se podíleli na byznyse zaměstnavatele po všechny roky. To je to co chce zaměstnavatel vědět. Například:

Po mnoho letech prodávání různých počítačových čipů a hardwarových komponentů, s osvědčenou schopností zvýšit prodeje v této oblasti.

Psaní o tom že máte schopnosti prodávat nemá cenu, protože jako od prodavače se to od vás očekává. Měli byste spíše psát o jených specifikacích vaší práce, jako jsou produkty, které jste prodávali, či uvést jak jste zvýšili prodeje. Například:

guerrilla letáková marketingová strategie, která zvýšila prodeje na $357,000 v průběhu jednoho roku.

Příklad výše ukazuje kreativitu kandidáta, jeho iniciativu a vyjímečnost v prodeji a další úspěchy.

Vždy pište vaše použité dovednosti, co jste museli udělat a jaké jste měli výsledky.

 Murtaza Bambot,spolu zakladatel vyhladávací stránky InternBlitz, říká,

Vždy říkám kandidátům aby zdůraznili co se jim povedlo, proč to bylo důletité a jaké dovednosti použili. Tato kombinace vypráví váš příběh a zároveň prodává váš životopis.

Zde nejlepší příkad od Bambota

 Vygeneroval jsem $600,000+ za dva měsíce, pomocí 350+ necílených hovorů a 15+ pomocí emailové kampaně a shruba 2500 prospektů.

Můžete také použít jakoukoli z těchto dvou kombinací

1. Výsledky - Výzva - Akce

Jeden příklad od Bambota:

“Managed governance document to log status updates of 25+ projects spanning 5 departments by collaborating with 13 project leaders”

2. Akce - Dovednost - Výledky

Od Alissa Carpenter, vlastník všeho co neí v pořádku a je v pořádku.

“Designed and implemented key account strategies with retailers that resulted in an average 6% incremental year-over-year sales increase, and reduced the marketing budget by 13%”

Tipy pro psaní lepší sekce Zkušenosti v životopisu

Poznejte rozdíl mezi dobrými havními body a špatnými

Udělalo by na vás dobrý dojem, kdyby jste četli následující hlavní body?

“Juggled multiple deadlines for three different design projects”
“Encouraged collaboration between account executives and designers”

Vím, že neudělalo

Práce na několika úkolech a práce v támu je očeávámá ve většině prací, takže není absolutně nic špatného na tom, že když zahrnete hlavní body, aby jste chápalli. Škoda že způsob jakým jsou psané hlavní body, vše zní jako nudná zodpovědnost.

pokud chcete přidat jemné dovednosti do hlavních bodů, vždy se poraďte. Zde je několik lepších příklad:

1. Pro spolupráci

Osmičlený motivovaný tým ředitelů a designerů k vytvoření výtězného návrhu pro velké telekomunikačni společnosti.

2. Pro několik úkolů současně

Kontrola spuštěné emailové kampaně pro premiérový online kurz v hodnotě $3500

Použijte popisný název pracovní pozice

Nikdy nezveličujte předchozí pracovní pozici, ale můžete použít zlepšenou a čistší verzi, která lépe ilustruje vaší roli. Například:

"Specialista v zákaznickém servisu" je lepší ne "zákanický servis a platby kartami"

Použijte ta pravá zvučná slova

Napsal jsem detailního průvodce o zvučných slovech, která použít k efektivnímu psaní životopisu. Obsahuje seznam 100+ zvučných slov, které lze použít pro jakoukoli dovednost nebo úspěch.

Mrkněte zde na průvodce:

kvantifikujte vaše výsledky

"Vylepšený zákaznický servis checklist ke zlepšení zákaznické spokojenosti."

Co chybí v něchto hlavních bodech? Hlavní bod zmiňuje úspěch ale nespecifikuje míru zákaznické spokojenosti.

Zde je lepší verze:

Vylepšená stoprocentní spokojenost - checklist služeb pro zákazníky k vylepšení zákaznické spokojenosti o 15%

Přidejte specifické informace pracovní pozice.

Vaši pracovní pozice může obsahovat specifiká slova průmyslu, jako jsou názvy software, úkolů. Tím že obsáhnete tyto informace do hlavních bodů, budete mít životopis na míru pro každou práci o kterou se ocházíte.

Zde jsou specifické příklady:

10% nejlepších detálních Hygieniků má atestaci z Texasu

Vylepšená facebook reklama platící za počt kliknutí

Nápomocnější zdroje životopisů

Použijte profesionální šablonu životopisu z GraphicRiver nebo si prohlédněte seznam níže:

Máme také mnoho tutoriálů, které vám pomůžou napsat skvělý životopis:

Pamatujte: se správnými slovy, není potřeba dlouze ležet u psaní životopisu.

Cítíte někdy že váš životopis je neadekvátní, když ho porovnáte s ostatními? Mohl by to být důvod pro váš nezavolají zpět?

Je tu velká šasnce, že váš životopis má jen nedostatek správných slov. Použijte zvučná slova, čísla a ilustrujte vaše úspěšné projekty a stravte trochu času na hlavní body ve vaší pracovní historii.

Zformulujte vaš zkušenosti, tak že zvýrazníte vaše úspěchy, výsledky a vaše nejlepší kvality jako kandidáta. Ale vyvarujte se toho, že budete překrucovat pravdu.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads