7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Excel trong 60 giây: Cách cắt ảnh chụp màn hình 

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Show Zeros as Blank Cells in Excel in 60 Seconds
How to Insert Images into Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Ảnh chụp màn hình là cách hoàn hảo để thêm một minh họa vào trong Excel. Bạn có thể sử dụng Excel để tạo tài liệu hoặc hướng dẫn cho mọi người.  Thay vì sử dụng một ứng dụng riêng lẻ để cắt và chỉnh sửa ảnh chụp màn hình thì bạn có thể thực hiện điều này ngay bên trong Excel. Hãy cùng tìm hiểu cách làm.

Cách cắt nhanh ảnh chụp màn hình trên Excel

Lưu ý: Hãy xem ảnh chụp màn hình hướng dẫn này hoặc làm nhanh theo các bước kèm theo video này.

1. Mở cửa sổ ảnh chụp màn hình trên Excel

Khởi động bằng cách mở tab Insert trên Excel. Sau đó, bạn tìm nút Screenshot trên ribbon. Khi bạn click vào nó, bạn sẽ thấy thumbnail để mở các ứng dụng trên máy tính của bạn.

Excel Screenshot Available WindowsExcel Screenshot Available WindowsExcel Screenshot Available Windows
Ảnh chụp cửa sổ màn hình có sẵn trên Excel.

2. Chèn ảnh chụp nhanh vào Excel

Bạn có thể click vào thumbnail bất kỳ để thêm ảnh chụp mà hình của ứng dụng còn lại đã chèn vào Excel.

Screenshot of Word screen into ExcelScreenshot of Word screen into ExcelScreenshot of Word screen into Excel
Ảnh chụp mà hình Word vào trong Excel.

3. Định dạng và cắt ảnh chụp màn hình trên Excel

Tiếp theo, bạn có thể cắt ảnh chụp nhanh bằng cách sử dụng tùy chọn Format của Picture Tools. Bạn có thể kéo để chọn phần bạn muốn giữ và nhấn Crop để khóa nó lại.

Apply Crop to your Excel ScreenshotApply Crop to your Excel ScreenshotApply Crop to your Excel Screenshot
Áp dụng lệnh Crop trên ảnh chụp màn hình trong Excel sau khi định dạng.

4. Sử dụng tùy chọn Screen Clipping

Một tùy chọn khác là chọn Insert > Screenshot và sau đó chọn Screen Clipping. Bây giờ bạn có thể click và kéo nó và phần của màn hình mà bạn muốn chọn.

Screen Clipping in ExcelScreen Clipping in ExcelScreen Clipping in Excel
Sử dụng tùy chọn screen clippings trong Excel để kiểm soát ảnh chụp nhanh của bạn hơn.

Sau đó, bạn quay lại Excel và thêm chọn lựa vào ảnh chụp màn hình của bạn. Bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng bình thường của công cụ Picture Tools để chỉnh sửa khi cần.

Hoàn thành!

Sử dụng tùy chọn screenshots hoặc screen clippings trực tiếp bên trong Excel giúp bạn tiết kiệm thời gian, khi bạn cần thêm ảnh chụp màn hình vào tài liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm những bài hướng dẫn tuyệt vời về PowerPoint trên Envato Tuts+

Tìm nhanh các bài hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để tìm hiểu cách thực hiện với dữ liệu tốt hơn trên các bảng tính của bạn. Chúng tôi cũng có một loạt video hướng dẫn nhanh về Excel trong 60 giây để tìm hiều nhanh hơn về công cụ Excel.

Dưới đây là các bài hướng dẫn về Excel nên tìm hiểu:

Ghi nhớMỗi công cụ Microsoft Excel mà bạn học và bạn nắm vững trong công việc càng làm cho bạn vững thêm trong thực hiện bảng tính.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.