7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Làm thế nào để thêm Slicer vào Pivot Tables trong Excel trong 60 giây.

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Print With Gridlines in Excel in 60 Seconds
How to Freeze Panes and Rows in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Slicer làm nó dễ dàng thay đổi việc xem những chi tiết bên trong của một pivot table với một thực đơn được mở bằng cách nhấp chuột. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách làm thế nào để nhanh chóng thêm slicer vào pivot table trong Excel để kiểm soát tốt hơn việc xem bảng tính của bạn.

Làm thế nào để thêm Slicer vào Pivot Table trong Excel (Một cách nhanh chóng)

Chú ý: Xem hướng dẫn ngắn screencast hoặc theo dõi các bước ngắn gọn được rút trích từ video này.

1. Thêm  Slicer đầu tiên của bạn từ Pivot Table trong Excel.

Tôi sẽ thao tác với một pivot table và sẽ thêm vào slicer đầu tiên của mình. Cùng với pivot table đã chọn, tìm tab Analyze và click vào Insert Slicer. Thực đơn xuất hiện sẽ hiển thị các dữ liệu của mỗi cột trong spreadsheet của bạn.

how to add insert a slicer in excelhow to add insert a slicer in excelhow to add insert a slicer in excel
Làm thế nào để thêm vào một slicer trong Excel. Đầu tiên chọn Insert Slicer.

2. Lọc những dữ liệu cần xem theo ý muốn của bạn.

Chúng ta sẽ cùng tick chọn vào hộp trong một vài trường để tạo ra slicer từ những trường này. Tôi sẽ nhấp OK. Bây giờ, bạn có thể thấy những hộp mà chúng ta đã chọn sẽ xuất hiện những cửa sổ thông tin của chúng. Khi tôi click vào một trong những chọn lựa trong cửa sổ này, nó sẽ lọc ra những dữ liệu bên trong của pivot table theo lựa chọn của tôi.

Use Pivot Table Slicers to filter your selectionUse Pivot Table Slicers to filter your selectionUse Pivot Table Slicers to filter your selection
Sử dụng Slicer từ Pivot Table trong Excel để lọc ra những lựa chọn của bạn.

3. Chọn nhiều Slicer để thu gọn quan sát của bạn hơn.

Ví dụ, nếu bạn click vào chỉ một khách hàng, pivot table sẽ cập nhật theo đúng yêu cầu đã chọn. Tôi có thể lọc thêm chọn lựa của mình trong hộp khác bằng cách click vào một trong những lựa chọn này.

Những slicer xếp trong mỗi hộp mà chúng ta chọn sẽ rút gọn những dữ liệu hơn. Tôi cũng có thể chọn nhiều lựa chọn trong dữ liệu của tôi bằng cách giữ phím ctrl trên bàn phím và click vào một lựa chọn khác trong cửa sổ.

Customize your Excel Pivot Table Slicer selectionsCustomize your Excel Pivot Table Slicer selectionsCustomize your Excel Pivot Table Slicer selections
Tùy chỉnh những chọn lựa Pivot Table Slicer trong Excel để có cái nhìn kỹ lưỡng hơn về dữ liệu của bạn.

Hoàn thành!

Chú ý rằng khi chúng ta làm điều này, chúng sẽ thêm vào lựa chọn những dữ liệu bên trong pivot table đó. Những slicer Pivot table là cách dễ dàng nhất để nắm rõ dữ liệu của bạn chỉ với vài cú click.

Xem thêm những hướng dẫn Pivot Table trong Excel tại Envato Tuts+

Truy cập hướng dẫn làm chủ Pivot Tables trong Excel của chúng tôi để hiểu thêm về cách sử dụng chúng với công cụ spreadsheet mạnh mẽ hoặc xem trực tiếp một trong những hướng dẫn hữu dụng này:

Xem thêm những hướng dẫn Excel tuyệt vời tại Envato Tuts+ để giúp bạn biết thêm cách thao tác với những bảng tính của mình tốt hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.