7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Làm thế nào để tạo ra một bảng dữ liệu trong Excel trong 60 giây

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Use the Excel Format Painter in 60 Seconds
How to Use Cell Styles in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Chỉ trong 60 giây, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một vài đặc điểm sẽ thật sự giúp bạn thấy được sức mạnh của việc sử dụng những bảng biểu trong Microsoft Excel.

Làm thế nào để nhanh chóng tạo ra những bảng biểu dữ liệu trong Excel

Lưu ý: Xem hướng dẫn screencast ngắn hoặc theo các bước tóm tắt bên dưới, trích ra từ video này.

1. Định dạng dữ liệu như là một bảng biểu trong Excel.

Bây giờ tôi có một bộ dữ liệu thông thường trong Excel, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chuyển đổi những dữ liệu này thành một bảng biểu. Hãy đảm bảo là bạn đang ở tab Home trên thanh riboon Excel và chúng ta sẽ nhấp chuột vào nơi bất kỳ bên trong phần dữ liệu. Hãy tìm nút Format as Table.

2. Áp dụng phong cách bảng biểu vào dữ liệu trong Excel

Khi tôi click vào bảng chọn, tiện ích đầu tiên đó là chúng ta có thể chọn một phong cách mà chúng ta thích và áp dụng nó vào bảng đó. Hãy chọn một trong những kiểu này và click vào nó. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện hộp thoại và hãy kiểm tra lại dữ liệu mà chúng ta đã chọn, và bây giờ tôi sẽ chọn OK.

Press OK to make the Excel Data tablePress OK to make the Excel Data tablePress OK to make the Excel Data table
Chọn Ok để tạo ra bảng dữ liệu Excel.

3. Lọc các bảng dữ liệu và tạo ra các công thức gọn gàng trong Excel.

Bạn có thể thấy rằng phong cách của bảng đã được sử dụng, tuy nhiên vẫn còn những điều khác nữa. Ở phía bên trên của bảng, chúng ta có những bộ lọc để dễ dàng lọc các dữ liệu. Bây giờ, tôi có thể click vào nó để thay đổi bộ lọc. Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta muốn thêm vào một cột mới, một phép tính ở phía xa bên phải. Tôi sẽ viết vào một tiêu đề và sau đó viết công thức của mình ngay phía dưới nó.

Filter your data tables in ExcelFilter your data tables in ExcelFilter your data tables in Excel
Lọc các bảng dữ liệu trong Excel

Hoàn thành!

Bạn có thể thấy rằng công thức này gọn gàng và đơn giản hơn rất nhiều, và khi tôi bấm enter, nó sẽ điền vào các ô trong cột đó. Bảng dữ liệu đó sẽ mở rộng và cũng bao gồm cột mới này. Đây chỉ là một vài lý do để sử dụng bảng biểu trong trang tính Excel của bạn thôi.

Những hướng dẫn xuất sắc khác trong Excel tại Envato Tuts+

Tìm các bài hướng dẫn Excel dễ hiểu trong Envato Tuts+ để giúp bạn học thêm về cách thao tác với các dữ liệu của mình tốt hơn trong các trang tính nhé. Chúng tôi cũng có một phần khởi động nhanh trong seri video về Excel trong 60 giây để học nhanh về các công cụ Excel.

Đây là một vài hướng dẫn Excel mà bạn có thể vào xem ngay:

Ghi nhớ: Mỗi công cụ Microsoft Excel mà bạn học và tiến độ công việc mà bạn thực hiện càng thuần thục, thì bạn càng tạo ra được những trang tính hiệu quả.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.