Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Business
  2. Email

Kako Uklopiti Sve Svoje Email Adrese u Jedan Gmail Račun

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Your Ultimate Guide to the Best Gmail Tips and Tricks.
How to Email Large Files as Gmail Attachments
How to Quickly Start Using Gmail Offline (With Chrome)

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Tijekom godina, prikupila sam prilično dug popis email adresa. Dvije ili tri sam izradila još kao tinejdžer, sa korisničkim imenom poput hotgirl13@aol.com a druge račune sam radila kako sam prerastala svoja stara korisnička imena ili pronalazila druge servise.

Iako sam spremna odreći se nekih od njih, na svoje rjeđe korištene adrese još uvijek primam važne poruke koje ne želim propustiti. Samo mi se ne da tijekom dana provjeravati četiri ili pet email adresa. Ne radi se o držanju koraka sa tako mnogo prijava, već o tome što ih na kraju danima zaboravljam sve provjeriti.

Rješenje je, u tom slučaju, kreiranje jednog, ujedinjenog inboxa koji skuplja sve moje emailove na jednom mjestu. Svi moji emailovi pritječu u jedan poštanski pretinac i na njih mogu odgovoriti kojom god adresom želim. Kreiranje ujedinjenog inboxa koje prikuplja sve vaše emailove nije toliko komplicirano kao što zvuči, i pokazati ću vam kako to možete napraviti.

How to Merge Your Gmail Accounts
Uklopite sve svoje Gmail račune - spojite ih u jedan.

U ovom vodiču, naučite kako spojiti sve svoje Gmail račune u jedan. Prvo, promotrimo pobliže zašto nam kombiniranje Gmail računa štedi vrijeme.

Kako Spajanje Vaših Emailova Štedi Vrijeme

Kao osoba koja vodi manji posao, nemate mnogo slobodnog vremena za upravljanje emailom. Imate druge stvari koje morate obaviti.

Opet, mnoga istraživanja pokazuju da email zauzima veliki dio dana za mnoge poslovne ljude. I, što više email računa imate, više vremena vam je potrebno da svaki dan njima upravljate.

Kombiniranje vaših email računa pomoću Gmaila može vam uštedjeti vrijeme. Evo kako:

  • Logirate se u jedan račun (vaš Gmail račun) samo jednom i ostvarujete pristup svim svojim email adresama odjednom. Nema potrebe da se odjavljujete i prijavljujete na mnoge račune.
  • Eliminirate vrijeme provedeno tražeći izgubljene lozinke. Morate pamtiti samo jednu lozinku-- lozinku za svoj Gmail račun.
  • Čak i ako želite poslati poruku s drugog email računa, ne morate se odjaviti. Gmail vam dozvoljava odabrati s kojeg email računa koju poruku želite poslati.
  • Zadržavate svoje različite poštanske sandučiće organizirane u Gmailu. Sa Gmail filterom, možete brzo vidjeti koje poruke idu s kojim emailom.

Envato Tuts+ nudi mnoge tutoriale o produktivnosti. Evo jednog koji će vam uštedjeti vrijeme kada radite sa Gmailom:

Pogledajmo sada kako proslijediti email i spojiti Gmail račune.

1. Upotrijebite Gmail Forward Email

Kako biste udružili Gmail račune, prvi korak jest da podesite prosljeđivanje emailova.

Prijavite se u svoj Gmail račun s kojeg želite proslijediti email. U praksi, ovo bi bio sekundarni email račun koji koristite rjeđe. Svi emailovi s ovog računa će biti proslijeđeni na drugi email račun, vjerojatno vaš primarni račun kojeg najčešće provjeravate.

Napomena: U ovom tutorialu prosljeđujem email s jednog Gmail računa na drugi, ali Gmail može proslijediti na bilo koji email servis. Ovdje ćete naučiti tijek rada spajanja dva gmail računa u jedan poštanski sandučić.

1. korak

U sekundarnom Gmail računu, kliknite na ikonu zupčanika s desne strane i odaberite Settings. Pronađite postavke Gmaila.

Locate Gmail settings
Locirajte Gmail postavke (Settings).

2. korak

Kliknite na Forwarding and POP/IMAP karticu i pronađite Forwarding postavke.

Find the Forwarding tab
Pronađite Forwarding karticu.

3. korak

Kliknite Add a Forwarding Address. Add a Forwarding Address skočni prozor pokazuje:

Enter the email address that will receive your forwarded email
Unesite email adresu koja će zaprimiti vaš proslijeđeni email.

4. korak

Unesite email adresu koja će zaprimiti vaš proslijeđeni email. Kliknite Next da nastavite. Confirm forwarding address skočni prozor prikazuje:

Click Proceed to continue
Kliknite Proceed kako biste nastavili.

5. korak

Skočni prozor prikazuje podsjetnik da Gmail verificira vaše prosljeđivanje Gmail adrese.

Click OK to confirm the forwarding email
Kliknite OK da potvrdite prosljeđivanje emaila.

Kliknite OK. Gmail šalje email verifikacije na primarnu email adresu koju se unijeli.

Savjet: Ako je vaša primarna email adresa istovremeno i Gmail račun, prijavite se klikom na sliku korisnika u gornjem desnom kutu Gmail prozora i odaberite Add Account. Spajanje dva računa na ovaj način omogućiti će vam brzo prebacivanje između računa tijekom procesa konfirmacije bez potrebe da se prijavljujete i odjavljujete.

Connect two Gmail accounts to make switching inboxes easier
Spojite dva Gmail računa kako biste olakšali prebacivanje poštanskih sandučića.

6. korak

U potvrdnom emailu ćete pronaći confirmation code (kod za potvrđivanje) i confirmation link (poveznicu na potvrdu).

Enter the code or click link to complete forwarding process
Unesite kod ili kliknite poveznicu da dovršite proces prosljeđivanja.

7. korak

Unesite kod za potvrđivanje u Forwarding and POP/IMAP karticu u sekundarnom Gmail računu ili kliknite na link za potvrdu u emailu.

Gmail vas traži da potvrdite da će mail biti proslijeđen.

Click Confirm to forward email
Kliknite Confirm da proslijedite email.

Kliknite Confirm. I tada ćete dobiti email s konačnom potvrdom o uspješnom prosljeđivanju, koji vas obavještava da je prosljeđivanje sada pravilno podešeno. Sekundarni Gmail račun je sada proslijeđen na primarnu email adresu.

2. Šaljite Email kao Drugi Račun

Podešavanje proslijeđene adrese je odlično, ali ono što bi omogućilo glatko funkcioniranje ovoga je kada bi se email poslan s Gmail adrese mogao pojaviti kao da dolazi s drugog email računa. Pokazati ću vam kako poslati email s drugih email poslužitelja u Gmailu.

1. korak

U Gmailu, kliknite na ikonu zupčanika zdesna i odaberite Settings. Odaberite Accounts and Import karticu.

Gmail allows you to send email as another account
Gmail vam omogućuje da pošaljete email kao drugi račun.

2. korak

Unutar Send Mail As, kliknite Add Another Email Address You Own.

Enter the email address youd like to send mail as
Unesite email adresu pod kojom želite poslati email.

3. korak

Unesite sekundarnu email adresu. Također možete urediti prikazano ime i odrediti drukčiju 'reply-to' adresu (adresu za odgovor). Gmail vas traži da potvrdite sekundarnu email adresu.

Send the verification email
Pošaljite mail za potvrdu.

Kada vas Gmail zatraži, pošaljite poruku sa potvrdom na sekundarnu email adresu.

4. korak

U verifikacijskom emailu ćete pronaći confirmation code (kod za potvrđivanje) i confirmation link (poveznicu za potvrdu).

Unesite potvrdni kod u Verification prozor u Gmailu, ili kliknite na poveznicu za potvrdu u emailu. Gmail prikazuje još jedan skočni prozor za potvrđivanje.

Click Confirm to continue the process
Kliknite Confirm.

Kliknite Confirm kako biste nastavili proces. Pojaviti će se skočni prozor sa porukom o uspješno provedenoj potvrdi.

Gmail račun sada može poslati email kao sekundarni email račun. Ponovite proces za sve email adrese koje želite upotrijebiti u Gmailu.

5. korak

Kada završite pojaviti će se novi From padajući izbornik u Compose New Message prozoru.

Select the address from which you would like to send email
Odaberite adrese s kojih biste željeli poslati email.

Iz padajućeg izbornika odaberite adrese od kojih biste željeli poslati email.

3. Podesite Zadane 'Send Mail As' Adrese

Dok u Compose New Message prozoru možete birati s koje adrese želite poslati email, može se desiti da češće nego s Gmail adrese, želite slati email s vašeg Outlooka ili neke druge email adrese.

U tom slučaju, ima smisla podesiti drugu email adresu kao zadanu Send Mail As (pošalji mail kao) adresu u Gmailu. Evo kako ćete to učiniti.

1. korak

Opet, kliknite ikonu zupčanika s desne strane Gmail prozora i odaberite Settings. Odaberite Accounts and Import karticu. Ovdje su prikazane sve email adrese s kojima možete poslati email unutar Gmaila.

All your connected email addresses are listed
Ispisane su sve vaše spojene adrese.

Kliknite Make Default pokraj email adrese koju ćete najčešće koristiti za slanje mailova.

2. korak

Sljedeći puta kada ćete komponirati novi email, zadana Send Mail As adresa će biti automatski odabrana u From polju.

Emails sent with Gmail look like they came from another account
Emailovi poslani sa Gmailom izgledaju kao da su pristigli s drugog računa.

4. Organizirajte Email Poslan na Različite Adrese

U poštanskom sandučiću sa 30 poruka, može biti teško uočiti što je važno a što nije, koji emailovi su poslani na koju adresu. Gmail filteri i oznake mogu pomoći da zadržite sve te različite email adrese izravno u vašem inboxu.

1. korak

Kliknite ikonu zupčanika s desne strane Gmail prozora i odaberite Settings. Ovaj puta, odaberite Filters and Blocked Addresses karticu.

Create a new filter in Settings
Izradite novi filter u postavkama (Settings).

Na dnu prozora odaberite Create a New Filter.

2. korak

Za filter postoje mnoge mogućnosti, ali za ovaj tutorial, morate popuniti samo jedno od polja. U To polje, unesite sekundarnu email adresu na koja se prosljeđuje na vaš primarni Gmail račun. Kliknite Create Filter with this search.

Apply a label to messages matching the search
Primijenite oznaku na poruke koje se podudaraju sa potraživanjem.

3. korak

Gmail može učiniti mnogo sa filtriranom porukom, i najbolje je da odlučite kako želite zaprimiti proslijeđene poruke. Želite li ih sve označene kao pročitane i arhivirane, ili bi trebale biti označene kao važne?

Ja ću dopustiti Gmailu da uobičajeno upravlja proslijeđenim porukama, ali želim dodati oznaku tako da znam na koji račun je poruka poslana. Kliknite Apply the Label kućicu za označivanje. Kliknite strelice gore i dolje pokraj Choose label.

Ako još niste izradili oznaku koja upravlja proslijeđenim porukama s sekundarne email adrese, kliknite New Label. Pojaviti će se novi skočni prozor.

Create a new label
Kreirajte novu oznaku.

Unesite ime svoje oznake i kliknite Create.

Ako se neka prethodno zaprimljena poruka podudara s kriterijima filtera, na te poruke možete također primijeniti filter.

Kada završite, kliknite Create Filter. Sve poruke adresirane na sekundarnu email adresu će zaprimiti novu oznaku.

Zaključak

Iako se može činiti kao da morate napustiti svoje stare email račune ili zakazati vrijeme za provjeru raznih računa koje još koristite, uz malo truda, možete sve svoje email račune spojiti u jedan Gmail inbox. Ako imate poteškoća s kombiniranjem email računa u Gmail, svakako ostavite ispod svoj komentar i pomoći ćemo vam dokučiti kako da riješite problem.

Ako trebate pomoć sa upravljanjem emailova, možda biste mogli pogledati neke od aplikacija vezanih za email, pluginova ili dodataka dostupnih na Envato Marketu. Ili, ako šaljete mnogo važnih emailova, isprobajte email dizajn usluge na Envato Studiu.

Napomena Urednika: Ovaj članak izvorno je objavljen u 2014. godini. Temeljito je pregledan i ažuriran od strane naših autora - sa posebnom asistencijom Laure Spencer.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.