Advertisement
  1. Business
  2. Google Docs

Cách tạo một Resume chuyên nghiệp trong Google Docs

Scroll to top
Read Time: 17 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Internet đầy các mẫu resume, từ miễn phí đến chuyên nghiệp với những mẫu xấu xí và tuyệt vời trong từng loại. Có nhiều mẫu có sẵn trên Google Docs. Không có cảm giác nào tốt hơn là việc tạo ra một thứ gì đó và sở hữu chúng.

Bất kể những gì bạn có thể đã nghe, Google Docs có rất nhiều tính năng để tạo cho hồ sơ đẹp, hiện đại. Nó hoàn hảo để tạo resume tiếp theo của bạn.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện một resume trong Google Docs với một thiết kế chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ tạo ra một resume trông thú vị và dễ dàng thực hiện theo quy trình làm việc từ đầu đến cuối. Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn có thể xem trước thiết kế lần cuối resume, đó là kết quả chúng ta sẽ tạo ra.

Lưu ý rằng Google Docs là một ứng dụng web, bạn cần trực tuyến ở bất kỳ trình duyệt hiện đại nào — tôi muốn giới thiệu trình duyệt Google Chrome-để hoàn thành hướng dẫn này.

1. Bắt đầu Resume của bạn trên Google Docs với một Header

Để tạo ra một Resume với Google Docs, trước tiên mở trình duyệt internet và đi tới https://docs.google.com. Nếu bạn không có tài khoản Google, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản — nó hoàn toàn miễn phí và sẽ chỉ mất vài giây để đăng ký.

Một khi bạn đã đăng nhập, mở Google Documents và bắt đầu với một tài liệu trống mới (File > New > Document). Nếu bạn có kế hoạch in tài liệu này sau, có thể là một ý tưởng hay để chọn File > Page Setup và thiết lập cỡ giấy A4 hoặc Letter tùy thuộc vào vị trí của bạn. Sự khác biệt trong kích thước thực sự là khá nhỏ, nhưng nó có thể gây ra vấn đề khi in ấn. Bạn có thể giữ mặc định lề 1 inch trên mỗi phần bìa.

Starting with a blank documentStarting with a blank documentStarting with a blank document
Bắt đầu với một tài liệu trống.

Khi thiết kế resume trên Google Docs, chúng ta sẽ đi từ trên đến dưới cùng của trang, nghĩa là từ header. Nó bao gồm tên và địa chỉ của bạn (và tùy chọn khác như email, trang web cá nhân, hoặc hồ sơ mạng xã hội như Twitter).

Chúng ta muốn có tên và địa chỉ bên cạnh phần khác, Google Docs hỗ trợ tối đa ba cột trong một tài liệu, nhưng đối với resume này chúng ta cần nhiều hơn. Giống như trong những ngày  đầu thiết kế web, chúng ta sẽ sử dụng bảng để thực hiện tác vụ này

Chọn trình đơn Insert > Table và chọn bảng với kích thước 2x1 như màn hình chụp bên dưới.

Inserting a new table to start your Google docs resume Inserting a new table to start your Google docs resume Inserting a new table to start your Google docs resume
Chèn một bảng mới vào resume mới của bạn trên Google docs.

Ngay sau khi chèn bảng, chia giữa giữa các ô và di chuyển nó sang bên phải nhiều hơn để tạo cho cột thứ hai nhỏ. Kích thước thực tế không phải là quan trọng, chúng ta sẽ tinh chỉnh nó sau này.

Resizing the columnsResizing the columnsResizing the columns
Thay đổi kích thước các cột trong Google Docs.

Hãy nhập tên vào các ô trước tiên và địa chỉ vào ô thứ hai. Chọn cả hai ô và thay đổi font chữ thành Droid Sans từ trình đơn thả xuống của phông chữ.

Setting a different font faceSetting a different font faceSetting a different font face
Thiết lập một giao diện phông chữ khác.

Thật tuyệt vời để có tên của bạn trong một số phông chữ đặc biệt, nhưng trong danh sách mặc định là dành cho nội dung văn bản. Để thêm phông chữ, mở lại trình đơn font thả xuống và chọn tùy chọn More fonts.

Selecting the More fonts optionSelecting the More fonts optionSelecting the More fonts option
Chọn tùy chọn More fonts.

Trên trình đơn thả xuống mở ra, danh sách các phông chữ có sẵn rất nhiều. Chọn phông chữ Arvo, chẳng hạn, và bấm vào OK để thêm nó vào trong trình đơn font thả xuống.

Với rất nhiều font đẹp, bạn có thể muốn thêm nhiều hơn một font, nhưng nhớ rằng hãy hạn chế số lượng font thì sẽ tốt hơn. Đối với hồ sơ xin việc của chúng ta, hai font là đủ-một cho heading và một cho phần nội dung. Chúng ta có thể sử dụng kích thước khác nhau, màu sắc và đậm hoặc nghiêng khác nhau.

Adding the Arvo font into the font listAdding the Arvo font into the font listAdding the Arvo font into the font list
Thêm font font vào danh sách font.

Thay đổi tên font thành Arvo và tăng kích thước lên 30 pt từ trình đơn kích thước font thả xuống.

Setting a different font sizeSetting a different font sizeSetting a different font size
Cài đặt một kích thước font chữ khác nhau.

Để làm rõ hơn dòng thứ hai, thiết lập font Arvo và làm cho nó đậm. Bây giờ cả hai dòng đã gần như cùng chiều rộng, nhìn có vẻ đẹp. Lưu ý: Bạn có thể tinh chỉnh kích thước phông chữ để làm cho nó hoàn hảo cho tên của bạn và tiêu đề.

Setting a font for the header partSetting a font for the header partSetting a font for the header part
Cài đặt một font chữ cho tùy chọn header của resume.

Vì chúng ta đã có văn bản trong ô thứ hai và có thể thay đổi kích thước của nó. Do đó cạnh phải của văn bản đã được canh chỉnh với phía bên phải của trang. Điều này sẽ tạo ra một hướng dẫn trực quan ngay cả khi chúng ta thoát khỏi các đường biên của bảng sau đó

Resizing the columns to create visual guidelinesResizing the columns to create visual guidelinesResizing the columns to create visual guidelines
Thay đổi kích thước cột tiêu đề resume để tạo ra hình ảnh hướng dẫn trực quan.

Chọn toàn bộ bảng và chọn Table > Table properties.

Selecting table propertiesSelecting table propertiesSelecting table properties
Chọn thuộc tính bảng

Trong hộp thoại, thiết lập Tableborder lên 0 pt, làm cho các đường biên ẩn đi.

Setting a table border to 0 pt to make it invisibleSetting a table border to 0 pt to make it invisibleSetting a table border to 0 pt to make it invisible
Thiết lập một table border thành 0 pt làm cho nó ẩn đi.

Dưới đây là resume trên Google Docs trông như thế này. Chúng ta có hai cột của văn bản:

Quick preview of what we have so farQuick preview of what we have so farQuick preview of what we have so far
Xem trước những gì chúng ta sẽ thực hiện.

Hãy tiếp tục với cách tạo một resume trên Google Docs, chuyển sang thiết kế phần bổ sung hồ sơ của bạn.

2. Chèn một đường ngang chia bên dưới tiêu đề

Để có cái nhìn riêng biệt các tiêu đề từ phần còn lại của trang, chúng ta sẽ thêm một dải phân cách. Chúng ta chỉ cần chọn  Insert > Horizontal line, nhưng không tùy chỉnh dòng này. Chúng ta phải sử dụng một phương pháp khác nhau để thay thế.

Dưới đây là một phương pháp để tạo một dòng ngang trong Google Documents. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chọn Insert > Special characters, và chọn Geometric Shapes.

Phần này chứa rất nhiều đặc điểm để tạo ra bảng mà chúng ta sẽ sử dụng sau, cùng với các dòng có độ rộng khác nhau . Chọn biểu tượng Lower One Eight Block, nhấn Insert, và sao chép đặc tính này bằng cách sử dụng các phím tắt Ctrl-C Ctrl-V để điền vào toàn bộ đường thẳng.

Adding a special character from the Geometric Shapes sectionAdding a special character from the Geometric Shapes sectionAdding a special character from the Geometric Shapes section
Chèn một ký tự đặc biệt từ tùy chọn Geometric Shapes để tạo đường nằm ngang.

Một khi bạn đã đủ biểu tượng, chọn chúng và thay đổi màu sắc font thành Light Cornflower Blue 1 từ trình đơn màu thả xuống. Cố gắng nhớ tên màu này, chúng ta sẽ sử dụng màu sắc rất giống nhau cho các yếu tố sau.

Setting a different color for the dividerSetting a different color for the dividerSetting a different color for the divider
Cài đặt một màu khác nhau cho đường nằm ngang phân chia trên Google Docs.

3. Chèn nội dung Resume  của bạn trên Google Docs

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, cách tạo một resume trong Google Docs và tập trung vào nội dung. Đối với nội dung resume của bạn, chúng ta cần hai cột. Kỹ thuật là như nhau — chọn Insert > Table và đặt kích thước 2 x 1.

Adding a new tableAdding a new tableAdding a new table
Thêm một bảng mới vào Google Docs.

Chúng tôi không muốn bảng  ảnh hưởng đến lề. Chọn Table > Table properties, và trong hộp thoại, thiết lập Cell padding thành 0. Bằng cách này chúng ta vẫn có hai cột, nhưng không có thêm không gian xung quanh từ bên trong.

Setting a Cell padding to 0 pt to remove unnecessary spaceSetting a Cell padding to 0 pt to remove unnecessary spaceSetting a Cell padding to 0 pt to remove unnecessary space
Thiết lập Cell padding thành 0 pt để loại bỏ không gian không cần thiết.

4. Cách thêm phần kinh nghiệm làm việc

Giữ con trỏ văn bản trong ô đầu tiên của bảng mới được tạo ra và thêm một bảng trên bảng này. Bảng này sẽ được sử dụng để hiển thị các kinh nghiệm làm việc của bạn. Chọn Insert > Table, và lần này, thiết lập kích thước ô 3 x 4. Tại sao lại là kích thước này?

Ba cột sẽ được sử dụng hiển thị cho kinh nghiệm làm việc mỗi năm, những người giúp đỡ thiết kế đồ họa và văn bản thực tế. Chúng ta cần bốn hàng cho bốn công việc khác nhau. Bạn có thể tạo ra nhiều hơn hoặc ít hơn các hàng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Adding a new table for the work experience sectionAdding a new table for the work experience sectionAdding a new table for the work experience section
Thêm một bảng mới cho phần kinh nghiệm làm việc trong resume

Như bạn có thể nhìn thấy dưới đây, chúng ta có một bảng nhỏ bên trong những bảng lớn hơn. Trước khi điều chỉnh bảng nhỏ này, có thể là một ý tưởng tốt để thêm một chú thích. Chỉ đơn giản là gõ từ “Experience", và thay đổi phông chữ thành Arvo, kích thước 14 pt.

Adding a caption for the tableAdding a caption for the tableAdding a caption for the table
Thêm một chú ý cho bảng.

Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng bản resume, bạn có thể sao chép và dán nó vào bảng này. Nếu không, đây là thời điểm tốt để suy nghĩ cái gì cần có trong resume trên Google Docs. Từ những mẫu thiết kế resume hướng dẫn từng bước những gì trên resume của bạn-loạt bài hướng dẫn tạo resume của chúng tôi trên Envato Tuts+.

Trong một số trường hợp hiếm, bạn có thể  tiếp tục in những mẫu resume cũ mà không có sẵn tập tin nguồn. Trong trường hợp đó, hãy kiểm tra các hướng dẫn:

Khi đánh máy hoặc sao chép các văn bản, cột đầu tiên nên chứa khoảng thời gian và cột thứ ba nên mô tả công việc. Cột giữa nên hạn chế để trống.

Filling the table with the textFilling the table with the textFilling the table with the text
Điền vào bảng với kinh nghiệm làm việc vào resume của bạn.

Thông thường, chọn toàn bộ bảng, sau đó Table > Table properties, và thiết lập Cell padding thành 0. Cách này sẽ không thêm không gian bên trong, nhưng chúng ta vẫn có ba cột văn bản.

Setting Cell padding to 0 ptSetting Cell padding to 0 ptSetting Cell padding to 0 pt
Thiết lập Cell padding thành 0 pt trong Google Docs.

Kéo các đường biên ở giữa các ô để làm cho cột bên phải lớn nhất có thể, đảm bảo rằng chúng ta giữ cho toàn bộ bảng trên trang đầu tiên. Cột giữa có thể là khá nhỏ, như được hiển thị trên hình ảnh dưới đây:

Resizing the columns to make the third column as wide as possibleResizing the columns to make the third column as wide as possibleResizing the columns to make the third column as wide as possible
Thay đổi kích thước cột để làm cho cột thứ ba càng rộng càng tốt

Giờ là thời gian xem lại cột ở giữa. Chúng ta muốn có một dòng thời gian, đánh dấu cho mỗi ngày. Dòng thời gian nên làm thành các đường thẳng, chỗ đánh dấu có các biểu tượng dấu cộng lớn.

Google Docs cho phép bạn chèn một bản vẽ, nhưng chúng tôi sẽ cập nhật nó cho mỗi ô, vì chúng có độ cao khác nhau. Giải pháp tốt hơn sẽ là sử dụng ký hiệu đặc biệt. Chọn Insert > Special characters.

Insert special charactersInsert special charactersInsert special characters
Chèn ký tự đặc biệt trong Google Docs.

Trong hộp thoại, chọn Geometric Shapes, và xác định vị trí dòng và các biểu tượng đường chéo. Chèn chúng vào cột ở giữa— nếu bạn nhìn kỹ ảnh chụp màn hình dưới đây, con trỏ văn bản là trong ô giữa.

Insert line and cross symbolsInsert line and cross symbolsInsert line and cross symbols
Chèn đường thẳng và biểu tượng đường chéo.

Chỉ giữ các trường hợp có biểu tượng đường chéo, nhưng sao chép và dán các dòng nhiều lần cho đến khi ô giữa lớn hơn so với ô bên phải.  Có những dòng mà không phải bổ sung bất kỳ khoảng cách và bên cạnh dòng khác, chọn Line Spacing và cài đặt nó là Single.

Filling the cell with the line symbolsFilling the cell with the line symbolsFilling the cell with the line symbols
Điền vào ô với các ký hiệu đường thẳng.

Nếu bạn có những khoảng trống rất nhỏ giữa các dòng, đó là do sử dụng các phông chữ khác nhau. Chúng sẽ không được hiển thị trong tập tin PDF cuối cùng. Tuy nhiên, chúng không nhìn rõ ở đây. Một cách để giải quyết vấn đề này là chọn những biểu tượng và thiết lập chúng thành định dạng Bold.

Như đã đề cập ở trên, hãy nhớ rằng dáng vẻ bên ngoài của các tập tin PDF cuối cùng có thể nhìn khác biệt một chút so với những gì bạn thấy trên màn hình. Những khoảng trống nhỏ giữa các dòng là một ví dụ hoàn hảo.

Nếu bạn muốn chắc chắn resume của bạn trông thật hoàn hảo, bạn có thể nhanh chóng xuất một tập tin .pdf bằng cách sử dụng File > Download as > PDF Document và kiểm tra dáng vẻ bên ngoài trong lúc tạo ra. Điều thú vị đối với tập tin PDF là nó sẽ hiển thị chính xác trên bất kỳ thiết bị nào, với bất kỳ ứng dụng hiển thị nào.

Checking the appearance of the exported pdf fileChecking the appearance of the exported pdf fileChecking the appearance of the exported pdf file
Kiểm tra việc xuất resume từ tập tin PDF.

Dòng thời gian của chúng ta trông có vẻ tốt, nhưng nó có thể nhìn thấy quá rõ ràng. Chúng tôi có thể chọn tất cả các biểu tượng đường thẳng và thay đổi màu sắc thành xám nhạt bằng cách sử dụng trình đơn màu sắc của văn bản thả xuống.

Setting a different color for the line symbolsSetting a different color for the line symbolsSetting a different color for the line symbols
Thiết lập màu khác nhau, màu nhạt hơn cho các biểu tượng đường thẳng.

Một khi chúng ta hài lòng với kết quả, chúng ta có thể sao chép và dán các biểu tượng này vào tất cả các ô trong cột giữa. Hãy sử dụng một trình đơn ở trên, thiết lập Center align cho cột giữa và Right align cho cột bên trái.

Setting a different text alignSetting a different text alignSetting a different text align
Thiết lập canh chỉnh khác nhau trong resume trên Google Docs.

Đối với dòng đầu tiên của kinh nghiệm làm việc, chúng ta có thể thay đổi phông chữ đậm Droid Sans và thiết lập màu xanh tương tự như chúng ta đã sử dụng cho đường phân cách trên đầu trang.

Tweaking the graphic appearance of the work detailsTweaking the graphic appearance of the work detailsTweaking the graphic appearance of the work details
Tinh chỉnh đồ họa cho chi tiết công việc.

Dưới đây là hồ sơ xin việc của bạn trên Google Docs trông như thế nào. Chúng ta giữ các đường biên của các bảng có thể nhìn thấy để thực hiện việc chỉnh sửa dễ dàng hơn, nhưng một khi chúng ta hoàn tất, hãy làm cho chúng ẩn đi như chúng ta đã làm cho các tiêu đề.

A quick preview of what we have so farA quick preview of what we have so farA quick preview of what we have so far
Xem nhanh hồ sơ xin việc của chúng ta trên Google Docs trông thế này.

5. Chèn một cột bên phải cho trình độ học vấn và tiểu sử của bạn

Có vẻ như chúng ta vẫn còn một chút công việc phía trước, nhưng phần bên phải sẽ làm nhanh hơn nhiều, vì sẽ sử dụng lại một số bộ phận đã tạo ra. Bây giờ chọn một phần bên trái của bảng và sao chép nó vào clipboard bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl-C (Command C trên máy Mac).

Selecting and copying the first columnSelecting and copying the first columnSelecting and copying the first column
Chọn và sao chép cột đầu tiên

Di chuyển con trỏ vào ô bên phải, và dán nó bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl-V.

Pasting the copied columnPasting the copied columnPasting the copied column
Dán cột đã sao chép vào Google Doc.

Thay đổi nhãn trên bảng "Education" và chèn hoặc nhập dữ liệu. Trong ví dụ của chúng tôi, tôi có sử dụng chỉ hai dòng đầu tiên. Vì lý do đó, tôi đã chọn nội dung của hai dòng khác, và xóa văn bản bằng cách sử dụng phím Delete. Tuy nhiên, các ô vẫn còn giữ.

Deleting unnecessary textDeleting unnecessary textDeleting unnecessary text
Xóa các nội dung không cần thiết.

Giữ các dòng được chọn và chọn chức năng Table > Delete row.

Deleting unnecessary rowsDeleting unnecessary rowsDeleting unnecessary rows
Xóa những dòng không cần thiết từ resume trên Google Docs.

Cuối cùng, chúng ta có thể sao chép và dán các chú thích ở trên bảng nhiều lần hơn, thay đổi nó thành "Profile" và thêm một số văn bản đơn giản như hình dưới đây:

Adding a profile sectionAdding a profile sectionAdding a profile section
Thêm một tùy chọn hồ sơ vào resume của bạn.


6. Thêm một không gian giữa các cột

Đối với bước này, cách để tạo một resume trong Google Docs, chúng ta sẽ thêm một tùy chọn khác và sửa vấn đề về khoảng cách.

Nhìn vào resume trên Google Docs, bạn có thể nhận ra rằng khoảng cách giữa bảng mô tả kinh nghiệm công việc và hồ sơ văn bản là rất nhỏ. Thật tuyệt vời để biết điều này ngay từ đầu, thậm chí ngay cả bây giờ, cập nhật vẫn không là quá muộn.

Đặt con trỏ một vị trí trên nhãn "Experience", và chọn Table > Insert column right. Chú ý: Đừng sợ, điều này tạm thời sẽ hủy bỏ các bố trí, như chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để sửa chữa.

Adding a space between the columnsAdding a space between the columnsAdding a space between the columns
Thêm khoảng cách giữa các cột.

Chúng ta thực sự có ba cột, nhưng một cột ở giữa quá lớn và hai cột khác là quá nhỏ.

New empty column in betweenNew empty column in betweenNew empty column in between
Cột mới trống ở giữa.

Kéo các đường biên trên mỗi bên của cột ở giữa để nó nhỏ hơn, giống như minh hoạ trong hình dưới đây (bây giờ tất cả mọi thứ có vẻ hoàn hảo.):

Adjusting the size of the middle columnAdjusting the size of the middle columnAdjusting the size of the middle column
Điều chỉnh kích thước của cột ở giữa để sửa chữa các bố trí.

Chọn bảng kinh nghiệm làm việc, và chọn Table > Table properties. Tại đây, thiết lập Table border thành 0 pt để ẩn nó. Lặp lại quá trình cho bảng education và bảng chính.

Setting the Table border to 0 pt to make it invisibleSetting the Table border to 0 pt to make it invisibleSetting the Table border to 0 pt to make it invisible
Thiết lập đường biên của bảng là 0 pt để làm ẩn nó đi.
Nếu bạn hoàn thành mọi thứ đúng, hồ sơ xin việc của bạn trông như thế này.
A quick Google Docs resume preview of what we have so farA quick Google Docs resume preview of what we have so farA quick Google Docs resume preview of what we have so far
Xem nhanh hồ sơ xin việc của bạn trên Google Docs.

7. Thêm một dải phân cách trên cùng của trang

Công đoạn cuối cùng là thêm một đường thẳng ở trên cùng của trang. Lần này, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp khác.

Chọn Insert > Table và chọn bảng có kích thước 1 x 1 ô.

Adding a new table for the bottom dividerAdding a new table for the bottom dividerAdding a new table for the bottom divider
Thêm một bảng mới cho dải phân cách dưới cùng trên resume của bạn.

Mở bảng properties,  cài đặt Table border0 ptCell background color blueCell padding0.

Setting various properties for the tableSetting various properties for the tableSetting various properties for the table
Cài đặt các thuộc tính khác nhau cho bảng trên Google Docs.

Để thay đổi chiều cao bảng, đơn giản là điều chỉnh kích thước bên ngoài phông chữ trong bảng này. Làm cho nó càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là 6 pt. Bạn có thể gõ 6 vào ô font, vì tùy chọn trình đơn thả xuống bắt đầu là 8.

Changing the font size to change the table heightChanging the font size to change the table heightChanging the font size to change the table height
Thay đổi kích thước phông chữ để thay đổi chiều cao bảng trong resume trên Google Docs.

Phóng to ra tài liệu của bạn để xem toàn bộ trang và kiểm tra tất cả mọi thứ:

A preview of your finished Google Docs resumeA preview of your finished Google Docs resumeA preview of your finished Google Docs resume
Hiển thị hồ sơ xin việc hoàn chỉnh trên Google Docs.

8. Cách xuất tài liệu thành file PDF

Ngay khi bạn hài lòng với kết quả thiết kế, tên tài liệu. Sau đó, chọn File > Download as > PDF Document và lưu tập tin vào máy tính của bạn.

Exporting a Google Doc Resume as a pdf documentExporting a Google Doc Resume as a pdf documentExporting a Google Doc Resume as a pdf document
Xuất một Resume trên Google Docs dưới dạng .PDF

Hoặc nếu bạn muốn xuất dưới định dạng khác, hãy đọc bài viết của chúng tôi:

Nếu bạn lưu resume ở những định dạng khác, hãy chắc chắn mở nó trên máy tính của bạn để đảm bảo có thể mở trong Google Docs. Để có được định dạng resume tốt nhất, hãy xem hướng dẫn trên Tuts+:

Tùy chọn thứ hai là trực tiếp chia sẻ các tập tin mà bạn đã tạo ra. Để biết thêm chi tiết về chủ đề này, hãy đọc các hướng dẫn:

Với một hồ sơ xin việc được thiết kế bằng tay, bây giờ tất cả vấn đền còn lại là gửi giấc mơ của bạn đến người thuê lao động. Chúc may mắn với vị trí mới mà bạn ứng tuyển.

Kết luận

Bây giờ chúng tôi đã giải thích cách tạo một hồ sơ xin việc trong Google Documents, bạn đã sẵn sàng để thực hiện.

Hướng dẫn kết thúc ở đây, nhưng bạn không nên dừng lại. Hãy cố gắng trải nghiệm một chút. Sử dụng một phông chữ khác nhau, màu sắc hoặc dấu chấm biểu tượng thay vì bỏ qua? Những thay đổi này có thể làm cho hồ sơ xin việc của bạn trông đặc biệt, và chúng rất dễ thực hiện. Hãy bắt tay thực hiện và hãy để lại bình luận của bạn nhé!

Biên tập lưu ý: Bài đăng này đã được xuất bản vào năm 2014. Nó đã được hoàn toàn sửa đổi để phù hợp cho hiện tại, chính xác và cập nhật bởi đội ngũ nhân viên — với sự hỗ trợ đặc biệt từ Laura Spencer.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.