7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft PowerPoint

Hướng dẫn tạo Mindmap - Sơ đồ tư duy trên PowerPoint trong 60 giây

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use PowerPoint in 60 Seconds (Quick Video Tutorials).
How to Compress a PPT File In 60 Seconds
How to Quickly Make a Great Table of Contents in PowerPoint (PPT) + Video

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Sơ đồ tư duy là một công cụ giúp bạn sắp xếp các ý tưởng khi bạn phát triển một ý tưởng. Và chúng dễ dàng để tạo trên Microsoft PowerPoint.

Trước khi chúng ta đi sâu vào hướng dẫn của chúng ta trên sơ đồ tư duy, chúng tôi cũng kèm theo những kiến thức hữu ích trong bài hướng dẫn này. Hãy tải về eBook MIỄN PHÍ của chúng tôi: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tạo trình diễn hay. Hãy tải về trước khi đọc.

 Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation

Lưu ý: Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng Iconic Template. Bạn có thể tìm thấy những mẫu trình diễn PPT hay từ Envato Elements hoặc Hướng dẫn hoàn chỉnh của chúng tôi hay nhất về Microsoft PowerPoint.

Hướng dẫn tạo Sơ đồ tư duy trên PowerPoint

Lưu ý: Hãy xem ảnh chụp màn hình trong bài hướng dẫn ngắn này hoặc làm theo các bước bên dưới kèm theo video này.

1. Mở một New Slide

Hãy xem ví dụ bên dưới về sơ đồ tư duy.

Example of a completed mind map graphicExample of a completed mind map graphicExample of a completed mind map graphic
Đây là ví vụ hoàn chỉnh về một sơ đồ tư duy.

Một sơ đồ tư duy giống như vậy, chúng tra đang xem ở đây là một cách tuyệt vời để sắp xếp các ý tưởng của bạn. Hãy bắt đầu ột slide mới và đi tới Insert > SmartArt trên PowerPoint.

Choosing SmartArtChoosing SmartArtChoosing SmartArt
Click vào Insert SmartArt để thêm SmartArt shape.

2. Sử dụng SmartArt để thêm Add Shapes

Có nhiều kiểu SmartArt bạn có thể sử dụng, tuy nhiên tôi sẽ đi tới tùy chọn Hierarchy và chọn Horizontal Hierarchy. Tiếp theo, tôi sẽ nhấn OK.

Choosing a SmartArt GraphicChoosing a SmartArt GraphicChoosing a SmartArt Graphic
Bạn có thể sử dụng PowerPoint SmartArt để tạo sơ đồ tư duy.

3. Tạo các nhánh Sơ đồ tư duy

Sử dụng mẫu bản đồ tư duy để tạo ý tưởng. Chẳng hạn, tôi có thể bắt đầu với mục đích đơn giản như: Danh sách Khách hàng mới.

Start your mind map graphic with a goalStart your mind map graphic with a goalStart your mind map graphic with a goal
Bắt đầu sơ đồ tư duy của bạn với một mục tiêu.

Tiếp theo, Tôi sẽ chia nhỏ thành hai chiến lược khác nhau như  Online Marketing và In-Person Advertising. Nếu tôi muốn thêm một tùy chọn thứ ba, Tôi có thể nhấn Enter trên bàn phím và thêm vào những vấn đề mới.

PowerPoint mind map graphic with several branchesPowerPoint mind map graphic with several branchesPowerPoint mind map graphic with several branches
Bây giờ, sơ đồ tư duy của bạn có một vài nhánh.

Tiếp tục thêm các nhánh và hình dạng vào sơ đồ tư duy của bạn trên PowerPoint khi hoàn thành.

Hoàn thành!

Sử dụng SmartArt trên PowerPoint là cách dễ hơn để sử dụng hơn nhiều công cụ khác khi bạn thay đổi ý tưởng sau sơ đồ tư duy. SmartArt đủ linh hoạt để thích nghi khi chúng ta nghĩ đến và sửa đổi các ý tưởng.

Về cơ bản, tất cả những gì bạn thực hiện để tạo sơ đồ tư duy trên PowerPoint là hãy tập trung tinh thần và nhanh chóng xây dựng ý tưởng bằng cách sử dụng chức năng SmartArt trên PowerPoint để tạo sơ đồ tư duy.

Nhiều bài hướng dẫn về trình diễn PowerPoint trên Envato Tuts+

Tìm hiểu thêm nhiều hơn những hướng dẫn của chúng tôi về PowerPoint video nhanh trên Envato Tuts. Chúng tôi đã bổ sung những nguồn tài liệu giúp bạn làm việc tốt hơn với các ảnh trong bài trình diễn của bạn:

Tạo thuyết trình đẹp (Tải về eBook miễn phí với định dạng PDF)

Chúng tôi cũng bổ sung những nguồn tài liệu bổ ích cho bài hướng dẫn này để bạn có thể hoàn thành bài thuyết trình. Hãy tìm hiểu về bài thuyết trình của bạn, cách thiết kế giống như một chuyên gia và chuẩn bị thuyết trình một cách tự tin.

 Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation Free eBook PDF Download Make a Great Presentation

Tải về eBook mới của chúng tôi: Hướng dẫn tạo bài thuyết trình ấn tượng. Nó có sẵn để đăng ký miễn phí từ Tuts+ Business Newsletter.  

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.