Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Business
  2. Email

Jak sloučit všechny emailové účty do jednoho Gmail účtu

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Your Ultimate Guide to the Best Gmail Tips and Tricks.
How to Email Large Files as Gmail Attachments
How to Quickly Start Using Gmail Offline (With Chrome)

Czech (Čeština) translation by Jan Stastny (you can also view the original English article)

Za roky jsem nasbírala hezky dlouhý seznam emailových adres. Dva, tři které jsem si vytvořila v mládí s uživatelskými jmény jako hotgirl 13aol.com a další, když jsem povyrostla a našla nové emailové služby.

I když většinu z nich klidně nechám ladem, mám v některých důležité zprávy o které bych nerala přišla. Nekontroluji čtyři pět emalových adres denně, ačkoli. Není to pro mě práce držet si tak mnoho účtů, je to tak, že někdy si příchozí emaily nezkotroluju po celé dny.

Řešení je proto vytvořit si jednu emailovou adresu, a sesbírat všechny emaily na jednom místě. Všechny mé emaily přistanou v (inboxu)v doručených a já můžu ospovědět použitím jakékoli adresy. Vytvoření unifikovaného inboxu, který se skládá ze všech vašich emailů není tak komplikonané jak se zdá být. Ukážu vám jak na to.

How to Merge Your Gmail Accounts
sloučení všech vašich Gmail účtů  - spojte je do jednoho

V tomto průvodci se naučíte jak spojit všechy vaše Gmail účty do jednoho. Za prvné podívejme se blíže na to proč sloučení vyšich účtů vám šetří čas.

Jak spojení vašich emailů šetří čas

Jako malý obchodík, nemáte mnoho času na trávení jen u emailu Máte jiné věci na práci.

Ale mnoho studií potvrzuje, že emaily zaberou velkou část dne mnoha obchodníkům. A čím víc emialových účtů máte, tím více času u nich strávíte každý den.

Spojením emialových účtů použitím Gmail můžete ušetřit čas. Zde je jak:

  • Přihlašte se do jednoho svého účtu (do svého Gmail účtu) a natáhněte všechny své emaily najednou. Není potřeba se přihlašovat a odhlašovat do jiných účtů.
  • Odstraňte čas strávený nad zapomenutými a ztracenými hesly. Musíte si jen pamatovat to jedno heslo do vašeho Gmail účtu.
  • I když budete chtít poslat zprávu z jiného emailového účtu, ani se nemusíte odhlašovat. Gmail vám umožní vybrat si z jakého účtu chce zprávu poslat.
  •  Udržujte si vaše různé emaily organizované v Gmail. S gmail filterm, můžete rychle vidět jaké emaily přišly na jakou adresu.

Envanto Tuts+ nabízí mnoho tutoriálů k vyší produktivitě. Zde je jeden, který vám ušetří čas, když pracujete s Gmail:

Pojďme si projít váš email a spojit vaše gmail účty.

1.Použijte gmail k přeposlání Emailu

Ke spojení Gmail účtů, první krok je nastavit přeposílání

Přihlašte se do Gmail účtu, ze kterého chcete emaily přeposílat. Procvičení, toto bude  druhotný email, který používáte méně často. Všechny emaily ztohoto účtu budou proudit, do jiného emailového účtu, do vašeho primárního účtu, který kontrolujete častěji.

Poznámka: V tomto tutoriálu, přepošlu emaily z jednoho účtu na druhý, ale Gmail umí přeposílat z jakékoli služby. Naučíte se jak spájet dva gmail účty do jednoho účtu.

krok 1

V druhotném Gmial účtu, klikněte na ikonku ozubeného kolečka které ja napravo a vyberte Settings, objeví se Gmail settings (nastavení)

Locate Gmail settings
objeví se Gmail settings

Krok 2

Klikněte na Forwarding and POP/IMAP záložku a objeví se Forwaring settings.

Find the Forwarding tab
najděte záložku Forwarding.

Krok 3

Klikněte na Add a Forwarding Address. Objeví se okno : Přidání a přeposlání :

Enter the email address that will receive your forwarded email
Zadejte emailovou adresu, která přijme všechny přeposlané emaily.

Krok 4

Zadejte emailovou adresu, která přijme přeposlaný email. Klikněte na Next k pokračování Potvrďte přeposílací adresy ve vyskakovacím okně :

Click Proceed to continue
Klikněte na Proceed k pokračování.

Krok 5

Zobrazí se vyskakovací okno připomínající, že Gmial ověřuje vaše adresy.

Click OK to confirm the forwarding email
klikněte na OK k potvrzení přeposílání

Klikněte na OK Gmail vám pošle ověřovací email na primární emailovou adresu, kterou jste zadali.

Tip:  Pokud je primární emailová adresa také Gmail účet, přihlašte se na něj klikutím na obrázek uživatele nahoře v pravo, tím vybíráte mezi účty. Propojením dvou účtů tímto způsobem vám umožníme přepínat rychle mezi dvěma účty anichž byste se museli přihlašovat a odhlašovat.

Connect two Gmail accounts to make switching inboxes easier
Propojte dva Gmail účty a přeskakujte u účtu na účet jednodušeji.

Krok 6

V tomto ověřovacím emailu , uvidíme ověřovací kód a ověřovací odkaz.

Enter the code or click link to complete forwarding process
Zadejte kód nebo klikněte na odkaz k dokončení celého procesu.

Krok 7

Zadejte konfirmační (ověřovací) kód  Forwarding and POP/IMAP v záložce sekundárího Email účtu. nebo klikněte na ověřovací odkaz v mailu.

Gmail pobídne k ověření, aby byl email přeposlán 

Click Confirm to forward email
Klikněte na Confirm pro přepolání emailu.

Klikněte na Confirm. A poté dostanete poslední ověření, a ve kterém bude, že vaše přeposílání je řádně nastaveno. A poté dostanete konečně úspěšné povrzení, které vám dává vědět o řádném nastavení přeposílání. Sekundární Gmail účet nyní přeposílá emaily na adresu primárního.

2. Pošlete Email z druhého účtu

Nastavování přeposílání je bezva, ale když chcete aby vše šlapalo jako po másle a zda se email zaslaný z jednoho účtu objeví v účtu druhém jako, že pochází z jiného účtu. Ukážu vám jak poslat email od jiného poskytovatele v Gmail.

Krok 1

V Gmail klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně vyberte Settings. Vyberte Accounts and Import záložku.

Gmail allows you to send email as another account
Gmail vám dovoluje poslat email jako jiný účet.

Krok 2

Uvnitř Send mail as, klikněte na Add Anoter Email Address You own

Enter the email address youd like to send mail as
zadejte emailovou adresu ze které chcete odeslat email

Krok 3

Zadejte sekundární emailovou adresu Můžete také upravit jméno, které se ukazuje a přesně určit adresu komu se email posílá. Gmail vás pobídne k ověření sekundární emailové adresy.

Send the verification email
Pošlete ověřovací email.

Po Gmail pobídce, pošlete ověřovací zprávu na sekundární emailovou adresu.

Krok 4 

v ověřovacím emailu, najdete potvrzovací kód a potvrzovací odkaz.

Zadejte potvrzovací kód v ověřovacím okně Gmailu,nebo klikněte na potvrzovací odkaz v mailu. Gmail ukáže jiné potvrzovací vyskakovací okno.

Click Confirm to continue the process
kliiněte na Confirm

K pokračování v procesu klikněte na Confirm Uvidíte úspěšné potvrzení ve vyskakovacím okně

Gmail účet nyn může poslat email ze sekundárního emailu. Opakujte proce pro všechny emailové adresy, které chcete použít v Gmail

Krok 5

Když máte hotovo, objeví se nové kontextová nabídka v Compose New Message okně.

Select the address from which you would like to send email
Vyberte adresu ze které chce poslat email.

Vyberte adresu ze které si přejete odeslat email z konktextové nabídky.

3 Nastavte Dafaultní  Poslat email jako 

Zatímco vybíráte z adres ze kterých byste rádi odeslílali emailyl v Compose New Message okně, může se stát, že častěji chcete z vašeho outlooku či jiné emailových adres, neže z vaší Gmail emailové adresy.

V tom případě, dává smysl nastavit jinou emailovou adresu jako defaultní adresu v Gmailu. Zde je jak na to .

krok 1

Znova, klikněte na ozubené kolo v pravo v Gmail okně a vyberte settings. Vyberte účty a Import záložku Vystaveno zde jsou všechny emailové adresy, kterým můžete odeslat email pomocí Gmailu.

All your connected email addresses are listed
Všechny vaše spojenné emailové adresy jsou v seznamu.

Klikněte Make Default vedle emailové adresty, které budete nejčastěji používat k zasílání emailu

Krok 2

Příště když budete psát nový email, defaultně Send Mail as adresa bude automaticky vybrána z pole

Emails sent with Gmail look like they came from another account
Emaily odeslané Gmailem vapají jako by přišly z jiného účtu.

4. Organizujte poslání emailu odlišným adresám

V přijatých kde je třcet zpráv, nemusí být hned zřejmé co je důležité a co není, které emaily byly poslány na jaké adresy. Gmail flltry a štítky můžou pomoct udržet všechny emailové adresy přímo ve vašem inboxu.

Krok 1

klik na ozubené kolečko v Gmailovém okně vpravo a vyberte settings. Tentokrát vyberte záložku Filtres and Blocked Aderesses 

Create a new filter in Settings
Vytvořte nový filtr v Settings (nastavení)

Vyberte  Create a New Filter z dolní části okna.

Krok 2

Existuje mnoho možností pro váš filtr, ale v tomto tutoriálu, budte potřebovat dokončit jen jeden, k dokončení jednoho pole. V tomto poli, zadejte sekundární emailovo adresu která je přeposlána do vašeho primárnío Gmail účtu. Kliknete Create Filter with this search.

Apply a label to messages matching the search
požádejte o štítek ke zprávě odpovídající hledání

Krok 3

Gmail toho umí hodně s filtrovanými zprávami , a je nejlepší se pro něj rozhodnout ,když chcete přijímat přeposlané zprávy chtěli byste je všechy označeny jako již přečtené či archivovat je, nebo by měli být ohvězdčkované jako důležité?

Já nechám Gmail aby se vypořádal s přeposlanými zprávami jako obvykle, ale chci, aby k nim přidal štítek, abych věděl k jakému účtu zprávy patří. Klikněte na Apply the labem, zaškrtávací pole. Klikněte na šipky vedle choose label

Pokud jste ještě nevytvořili štítek k zacházení s přeposlanými zprávami z sekundární emalové adresy, vyberte New Label. Objeví se nový štítek jako vyskykovací okno .

Create a new label
Vytvořte nový štítek

Zadejte jméno štítku a klikněte na Create.

Pokud nějaká dřívější zpráva měla stejná kritéria pro filtr, můžete na ní použít také filtr.

Klikněte na Create Filter když máte hotovo. Všechny zprávy adresované sekundárnímu emailu dostanou nový štítek.

Závěr

Zatímco to vypadá jako že byste měli opustit své staré emailové účty nebo si naplánovat jestli jsou různé účty stále aktivní, s trouškou snažení je můžete všechny mít v jednom inboxu jednoho účtu. Pokud máte nějaké potíže s spojováním vaših emailových účtů v Gmail. Určitě zanechte komentář dole a my vám pomůžeme vymyslet řešení.

Pokud potřebujete pomoc se správou amailu, můžete mrknout na nějaké  email-related apps, plugins a add-ons které jsou dostupné na Envanto Marketu. Nebo poku posíláte mnoho důležitých emailů, zkuste email design services na Envanto Studio.

Redakční poznámka: Tento článek byl originálně publikován v roce 2014. Od té doby byl komplexně upraven aby byl aktuální, přesný a správný - se speciální asitencí Laury Spencerové.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.